Küçükcekmece Belediye Başkanı Aziz Yeniay, İstanbul Aydın Üniversitesini ziyaret etti. Devamı...
Küçükcekmece Mayor Aziz Yeniay visited İstanbul Aydın University with the President of IAU Dr. Mustafa Aydın. Detail...
 
İAÜ Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın, İAÜ Hazırlık okulunu ziyaret etti. Devamı...
A crowdy student group listened President of IAU Dr. Mustafa Aydın during his speech in IAU Preparatory School. Detail...
DEİK Eğitim Ekonomisi İş Konseyi toplantısı Dr. Mustafa Aydın’ ın katılımıyla gerçekleşti.
TOBB Plaza da yapılan Dr. Mustafa Aydın’ ın Başkanlık ettiği DEİK Eğitim Ekonomisi İş Konseyi toplantısı sonucunda geleceğe yönelik kararlar alındı. Devamı...
DEİK Education Economy Business Council meeting was held with the participation of Chairman Dr. Mustafa Aydın. Decisions concerning near future are taken during DEİK Education Economy Business Council meeting held in TOBB Plaza with the partipation of Dr. Mustafa Aydın. Detail...
 
İAÜ Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın, Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosu Bay Abdulwahab Mahmoud A. Sheikh’i  makamında ziyaret etti. Devamı...
President of İstanbul Aydın University Dr. Mustafa Aydın visited the Chief Consul of Saudi Arabia Bay Abdulwahab Mahmoud A. Sheikh in his office. Detail...
Genel Başkanlığını yürüttüğü UFRAD Franchising Derneği'nin kurucu kuruluşlarından olduğu DEİK'in Eğitim Ekonomisi İş Konseyi Başkanlığını ve DEİK Türk-Mısır İş Konseyi Başkan Vekilliğini de yürütmekte olan Dr. Mustafa Aydın, DEİK Genel Kurulu'na katıldı. Devamı...
Chairman of UFRAD Franchising Association, a founding association of DEİK, Dr. Mustafa Aydın, also in charge of the chairmanship of DEİK Education Economy Business Council and deputy chairmanship of DEİK Turkish-Egyptian Business Council, participated DEİK General Assembly. Detail...
 
İAÜ Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın, Türkiye gazetesiyle röportaj gerçekleştirdi. Devamı...
President of IAU Dr. Mustafa Aydın hosted the reporters of Türkiye newspaper in his residence for an interview and cordially answered their questions. Detail...
Dr. Mustafa Aydın’ın da katıldığı TÜSİAD Genel Kuırulunda önceki dönem Başkanı Ümit Boyner, görevini yeni Başkan Muharrem Yılmaz'a devretti. Devamı...
TÜSİAD Chairman Ümit Boyner transfered her duty to newly elected Chairman Muharrem Yılmaz during the event participated by Dr. Mustafa Aydın. Detail...
 

Dr. Mustafa Aydın, TÜSİAD Genel Kurulu’nda Yüksek İstişare Konsey Başkanı ve İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet üyeleriyle beraberdi. Devamı...

President of İstanbul University and TÜSİAD member Dr. Mustafa Aydın was together with the Chairman of TÜSİAD High Advisory Board and members of Board of Trustees of Istanbul Aydın University in TÜSİAD General Assembly. Detail...
Ekovitrin Dergisi Ocak 2013 sayısında İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın’ a yer verdi. Devamı...
Ekovitrin magazine gave a large place to President of İstanbul Aydın University Dr. Mustafa Aydın in their 2013-January issue. Detail...
 

UFRAD Yuvarlak Masa Toplantısı ve Akşam Yemeği, 16 Ocak 2013 Çarşamba günü Şişli Holiday Inn Otel’de UFRAD destekçi üyesi OMNİ POS Sistemleri ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Devamı...

UFRAD Round Table Discussion and Dinner hosted by OMNI POS Systems, supporter member of UFRAD were held in January 16, 2013 in Sisli Holiday Inn Hotel. Detail...
Küçükçekmece Kent Konseyi toplantısı, Küçükçekmece Belediye Başkanı Aziz Yeniay ve Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa Aydın’ın katılımıyla gerçekleşti. Devamı...
Küçükçekmece City Council Meeting and Breakfast were held with the participation of Mayor of Küçükçekmece Aziz Yeniay and President of Küçükçekmece City Council Dr. Mustafa Aydın. Detail...
 
İAÜ Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın A Haber canlı yayınında yeni YÖK Yasası’nı değerlendirdi. Devamı...
President of İstanbul Aydın University Dr. Mustafa Aydın was the guest of A Haber.
President of IAU Dr. Mustafa Aydın evaluated the new Turkish Higher Education Institution (YÖK) Law. Detail...
İAÜ Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın, Diş Hekimliği arama konferansında öğretim görevlileriyle bir araya geldi. Devamı...
İstanbul Aydın president Dr. Mustafa Aydın gathered with academics during the search conference of Faculty of Dentistry. Detail...
 
İAÜ Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın, Aachen Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğretim görevlisi, dünyaca tanınmış Türk bilim adamı Prof. Dr. Murat Yıldırım’ı Aachen Üniversitesi Diş Hekimlği Fakültesi’nde ziyaret etti. Devamı...
President of İstanbul Aydın University Dr. Mustafa Aydın visited Aachen University Faculty of Dentistry academic, internationally famous Turkish scientist Prof. Dr. Murat Yıldırım in Aachen University. Detail...
Dr. Mustafa Aydın, İAÜ Diş Hekimliği Fakültesi Almanya temsilcileri tarafından Ren Nehri yakınlarında  akşam yemeğinde ağırlandı. Devamı...
Dr. Mustafa Aydın was hosted for a dinner in Perlaporto near Rhine River by Germany representatives of IAU Faculty of Dentistry. Detail...
 
İAÜ Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın Avusturya İnnsbruck Üniversitesi’ndeydi. Devamı...
Director of Innsbruck Faculty of Dentistry Prof. Dr. Ingrid Grunert accompanied IAU President Dr. Mustafa Aydın and guided him around the Faculty of Dentistry. Detail...
TOBB Plaza’daki DEİK merkezinde yapılan “Uluslararası Yükseköğretim Hareketliliği ve Türkiye’nin Konumu” konulu akşam yemekli toplantı, DEİK Eğitim Ekonomisi İş Konseyi (EEİK) Başkanı Dr. Mustafa Aydın’ın açılış konuşmasıyla başladı. Devamı...
The meeting was opened with DEIK / Higher Education Business Council Chairman (EEİK) Dr. Mustafa Aydın’s opening speech. Detail...
 
İAÜ Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın ve Hüsnü Özyeğin Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı DEİK'te biraraya geldi. Devamı...
İstanbul Aydın University President Dr. Mustafa Aydın ve Özyeğin University President Hüsnü Özyeğin birlikteydi. Detail...
İAÜ Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın, İAÜ Sosyal Sorumluluk Kulübü Başkanı ve Başkan Yardımcısı ile görüştü.
Devamı...
İstanbul Aydın University President Dr. Mustafa Aydın met with the president and the assistant president of IAU Social Responsibility Club. Detail...
 
İAÜ Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın ve Sabah gazetesi yazarı Sait Gürsoy bir araya gelerek Türkiye Yüksek Öğretim sektörünü değerlendirdiler. Devamı...
IAU President Dr. Mustafa Aydın and Sabah columnist Sait Gürsoy gathered in IAU Florya Campus and talked about the actual situation and the future of higher education sector in Turkey. Detail...
Başkanlığını Dr. Mustafa Aydın'ın yürüttüğü Küçükçekmece Kent Konseyi Toplantısında, 2013 yılı planlaması ve yeni gerçekleştirilecek çalışmalar ele alındı. Devamı...
Küçükçekmece City Council operating under the Presidency of Dr. Mustafa Aydın realized its executive council, where 2013 planning and actions were discussed, in IAU. Detail...
 
İAÜ Genç Fenerbahçeliler Kulübü Başkanı ve Başkan Yardımcısı, Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın’ı ziyaret etti. Devamı...

İstanbul Aydın Üniversity Young Fenerbahçe Supporters Club President and Vice President visited IAU President Dr. Mustafa Aydın. Detail...
Final Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim TAŞEL, İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa AYDIN’ı Florya Kampüsü’nde ziyaret etti. Devamı...
Final Education Institutions Chairman İbrahim Taşel visited İstanbul Aydın University President Dr. Mustafa Aydın in Florya Campus. Detail...
 
İstanbul Aydın Üniversitesi ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığıyla, örnek işbirliği süreci hayata geçirildi. Devamı...
Istanbul Aydın University and İstanbul Provincial Directorate for National Education signed an exemplary cooperation protocol. Detail...
Anadolu Ajansı muhabirleri, Türkiye Sigarayla Savaşanlar Derneği (TSSD) Genel Başkanı Dr. Mustafa Aydın’dan sigarayla mücadele çalışmaları hakkında bilgi aldılar. Devamı...
The reporters of Anatolian Agency Press interviewed Dr. Mustafa Aydın as The Chairman of the Turkish Anti-Smoking Association about the association’s ongoing battle with smoking. Detail...
 
BİL Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mustafa AYDIN, BİL Holding çalışanları ile bir araya geldi. Devamı...
Chairman of the Board of Directors of BIL Holding, Dr. Mustafa Aydın got together with the company employees. Detail...
   
İAÜ Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa AYDIN, yeni yıl öncesi İAÜ çalışanlarıyla bir araya geldi. Devamı...
Chairman of the Board of Directors of BIL Holding, Dr. Mustafa Aydın got together with the company employees. Detail...