AVRUPA’NIN İKİYÜZLÜLÜĞÜ ŞİMDİ DE ÜNİVERSİTELERDE

tarihinde yayınlandı Duyuru, Duyuru, Haberler
https://mustafaaydin.com/wp-content/uploads/2023/10/paris.jpg

Sciences-Po Paris, İstanbul Aydın Üniversitesi’yle önümüzdeki hafta gerçekleştirmek üzere anlaşma yaptığı ‘Avrupa’da Mülteci Sorunu ve Türkiye’nin Rolü’ başlıklı ortak konferansı “”Türkiye’de akademisyenlerin ifade özgürlüklerine yönelik baskılar söz konusu”” diyerek iptal etti.

Fransız üniversitesi, iki ay önce anlaşmasını yaptığı konferansı 3 gün kala iptal etmesine ilişkin olarak Türkiye’nin toprak bütünlüğüne ve bağımsızlığına kast eden terör grupları ile aynı anlayışı hâkim kılan bir gerekçe öne sürdü.  Sciences-Po Paris, İstanbul Aydın Üniversitesi’ne (İAÜ) ilettiği iptal bildiriminde, “”Barış İçin Akademisyenler – Bu Suça Ortak Olmayacağız” başlıklı bildiriye imza atan bir öğretim üyesinin okulla ilişiğinin kesilmesini gerekçe gösterdi.

İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın, 22 – 25 Mart 2016 tarihleri arasında Paris’te Avrupa’daki mülteci krizini ele almayı amaçlayan bir dizi konferans ve toplantıların planlanan şekilde yapılacağını belirterek, “Bunlardan birisini de Paris Siyasi Bilimler Akademisi’yle gerçekleştirecektik. Ancak konferansa üç gün kala onlar iptalden söz ettiler. İleri sürdükleri bahane de kelimenin tam anlamıyla ‘Ortaçağ Anlayışı’ denebilecek türden.” dedi.

Dr. Aydın, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Paris Siyasi Bilimler Akademisi, İstanbul Aydın Üniversitesi ile ortak konferans yapmayı 6 ay önce kararlaştırmıştı. Konferans geçen yıl Kasım ayında yapılacaktı. Ancak o dönemde Paris terör saldırısıyla sarsıldı. Biz de terör saldırısının kurbanlarına ve Fransız halkının yasına gösterdiğimiz saygı gereği önerimiz üzerine konferansın ertelenmesini ve 2016 Mart sonuna doğru yapılmasını kararlaştırdık. Aynı akademi ise bugün Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve halkının bütünlüğünü hedef alan terör örgütünün vahşice faaliyetlerini destekleyen bir öğretim elemanının üniversitemizden ilişiğinin kesilmesini ifade özgürlüğü kisvesi altına sokarak bilimsel bir konferansı iptal ediyor. Bu, bildik bir senaryonun sahneye konulmasının bir başka oyun şeklidir. İstanbul Aydın Üniversitesi 37 bin öğrencisi ile Türkiye’nin en büyük ve en çok tercih edilen vakıf ve önde gelen üniversitelerindendir. Dünya’nın en prestijli üniversitelerinin de aralarında bulunduğu 500 uluslararası üniversite ile örnek teşkil eden anlaşmalarımız bulunuyor. Uluslararası cazibesi olan dinamik bir üniversiteyiz. Bu tarz olumsuz yaklaşımlar bilimsellik adına bizi hayal kırıklığına uğratmaktadır. Ne yazık ki, ülkemiz terörizmle mücadele verirken Avrupa’nın birçok ülkesi, üzülerek belirtmeliyim ki akademik çevresi bölücü terör örgütüne ilişkin utanç verici ve sempati desteği diyebileceğimiz bir tutum içerisinde.”

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Aydın, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun konuşma yaptığı Avrupa Konseyi binasının çevresinde terör örgütü PKK’nın çadır kurmasına izin verildiğini de hatırlatarak sözlerini şöyle sürdürdü:   

“Modern dünya değerleriyle övünen Avrupa terör karşısında böylesi utanç verici düzeydeki standartsızlıkla mı, ilkesizlikle mi ortak tavır alacak? Ülkemin birlik ve beraberliğine kasteden, vahşi katliamlar yapan bir terör örgütünü görmezden gelen, hatta onun üyelerine kucak açan ve ne acıdır ki terörizmi destekleyen afişlere, flamalara izin veren Belçika’daki zihniyet ile üniversitemizle ortaklaşa konferansı iptal eden anlayış bire bir örtüşmektedir. Maalesef bu tarifsiz derecede utanç verici bir tablodur. Bunu üzülerek söylüyorum; Sciences-Po Paris’in (Paris Siyasi Bilimler Akademisi) insanlık adına çok önemli bir konu olan mülteciler ve sığınmacılar konulu konferansı iptal etmesi, bu akademinin ifade özgürlüğünü ne kadar içlerine sindirebildiğini dramatik biçimde ortaya koymuştur. Tarihlerine kara bir vesika olarak geçen ve terör örgütüne destek verenlere sempati duyan akademinin bu kararı, hiç bir surette anlaşılır bulunamaz. Aynı zamanda kabul de edilemez. Çok yazık.”

Paris’teki konferansta konusunda uzman uluslararası öneme sahip akademisyenlerin yanı sıra AB Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Engin Soysal, Türkiye’nin Paris Büyükelçisi Hakkı Akil, İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Mustafa Aydın ve Sciences Po Paris adına Doç. Dr. Elise Massicard ile TÜSİAD Uluslararası Etkinlikler Koordinatörü ve Paris Bosphorus Enstitüsü Başkanı Dr. Bahadır Kaleağası konuşma yapacaklardı.

ULUSLARARASI AKADEMİNİN ÇİFTE STANDART ZİHNİYETİNE ÖRNEK

Paris Siyasi Bilimler Akademisi’nden İstanbul Aydın Üniversitesi’ne bildirilen iptal gerekçesinde,  “Aldığımız bilgiye göre üniversitenizden “”Barış İçin Akademisyenler – Bu Suça Ortak Olmayacağız”” başlıklı bildiriye imza atan bir öğretim üyesinin üniversite ile ilişkisi kesilmiştir. Bunu kabul edemeyiz.” dendi.

Oysa ‘Özgürlükler Ülkesi’ olarak bilinen ABD’de bir terör hareketine sempati ve kollama içeren bir bildiriye imza atılmasının çok çok ötesinde, tamamıyla ifade özgürlüğü değerleri kapsamında gösterilen akademik bir makale dahi üniversite öğretim görevlisinin işine son verilmesinin nedeni olabilmişti.

2006 yılında ‘İsrail lobisi ve ABD Dış Politikası’ adlı iki profesörün kaleme aldığı bir makale nedeniyle fırtınalar kopmuş, Washington’un politikalarındaki İsrail etkisini ortaya koyan düşünceleri yüzünden bir Profesör Harvard Üniversitesi’nden atılmıştı.

Makalede; İsrail’i ABD için stratejik bir yük şeklinde niteleyip bir anlamda ‘malumu ilam’ eden Harvard Üniversitesi Profesörlerinden Stephen Walt, görevinden uzaklaştırılmıştı.HYPOCRISY OF EUROPE IS NOW TAKING PLACE IN UNIVERSITIES


An unprecedented scandal took place in Sciences-Po Paris, one of the eminent politics and research universities in France.

Sciences-Po Paris has cancelled a joint conference titled ‘Refugee Issues in Europe and Turkey’s Role’ which was planned to take place next week with Istanbul Aydin University, claiming ‘Turkey’s oppression of freedom of expression towards academics’

French University has claimed a justification which is in line with terrorist groups’ ideas, who has attacked Turkey’s territorial integrity and independence. The dead for the conference was made two months ago and was cancelled three days before the actual conference was scheduled to take place. Science-Po Paris, sending their notice of cancellation to Istanbul Aydin University, provided the grounds for cancellation and said that firing of an academic for signing a petition titled ‘The Academics for Peace: We Will Not Be a Part of This Crime’ was the main reason of the cancellation.

Istanbul Aydin University President Dr. Mustafa Aydin stated that series of conferences and meetings on immigration crises in Europe are going to take place as planned on March 22-25, 2016. “One of the conferences were scheduled at Paris Political Science Academy. Unfortunately it was cancelled three days before its scheduled date. The reasons given for the cancellation are of ‘The Mind of the Middle Ages’

“Paris Political Science Academy had agreed to organize a joint conference with Istanbul Aydin University six months ago. The conference was going to be organized last November. Unfortunately, the city of Paris was shaken by the terrorist attacks. Out of respect for the victims of the terrorist attack and the mourning of the French people, with our suggestion, we have decided to postpone the conference to March 2016. The very same Academy is cancelling a scientific conference for the reason that our university broke off its relationship with an academic who supports a terrorist organization that targets Turkey’s state and national integrity under the claim of a freedom of expression. This is a different way of putting a very well known scenario onto a stage. Istanbul Aydin University is one of the most preferred and leading universities in Turkey with its over 37,000 students. We have exemplary agreements with 500 international universities which include many prestigious universities around the globe. We are a dynamic university with international appeal. Negative approaches such as this one disappoint us. Unfortunately, while our country fights against terrorism, some of the European countries, with their academics support, terrorist organizations.”  

Reminding the permission given to terrorist organization PKK to open a tent around European Council building, while Prime Minister Ahmet Davutoglu delivered a speech, Istanbul Aydin University president Dr. Aydin added, “ Will Europe, bragging about their modern global values, side with such a shame, lacking standards and principles. The mentality in Belgium, who allows supporting posters and flags, looks the other way and welcomes the members of a terrorist group who intend to divide our countries’unity and integrity and commits massacres, is the same mentality who cancelled the joint conference. Unfortunately, this is an indescribable shameful picture. Cancellation of such an important conference about refugees and immigrants by Sciences-Po Paris dramaticaly shows how the very same Academy had freedom of expression themselves and how much they absorbed it. The decision of the Academy who symphatizes with those who support terrorism will remain as a black day in the history. The decision cannot be accepted. It is a shame.”

The speakers to the conference included EU Ministry Undersecretary Ambassador Engin Soysal, Ambassador of Turkey to Paris Hakki Akil, Istanbul Aydin University President Dr. Mustafa Aydin, on behalf of Sciences Po Paris associate professor Elise Massicard and TUSIAD International Events Coordinator and Paris Bosphorus Institute President Bahadir Kaleagasi along with academics who are experts in their fields.

AN EXAMPLE OF A DOUBLE STANDARD IN INTERNATIONAL ACADEMIA

The cancellation notification sent from Paris Political Science Academy to Istanbul Aydin University, read, “ According to the information we received in regards to an academic whose relationship to the university was broken off due to his signing a petition titled ‘Academics for Peace: We Will Not Be a Part of This Crime.’ We cannot accept that.”

Even in the U.S. ‘Land of the Free’, not only signing a petition which praises any terrorist movement, an academic article within the scope of freedom of expression can be a reason to end an academic’s employment.

In 2006, a book written by two professors titled ‘The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy’ created a storm effect and one of the Harvard University professor was fired for his thoughts about Israil’s influence on Washington’s policies.

Descibing Israel as a strategic burden to the U.S. and thereby stating the obvious, Harvard University professor Stephen Walt was laid off from the university.


ЛИЦЕМЕРИЕ ЕВРОПЫ ПРОНИКЛО В УНИВЕРСИТЕТСКИЕ РЯДЫ

Беспрецедентный скандал произошёл в Институте изучения политики (Sciences Po), одном из выдающихся политических и исследовательских университетов Франции. Руководство отменило конференцию «Проблемы беженцев в Европе и роль Турции», которая была запланирована на следующей неделе совместно со Стамбульским Университетом Айдын, объясняя это тем, что «Турция притесняет свободу слова ученных».

В оправдание такого резкого решения руководство Института сделало ссылку на недавние действия террористических группировок, которые напали на территориальную целостность и независимость Турции. Французские коллеги в своём уведомлении об отказе, отправленном в Стамбульский Университет Айдын, пояснили, что главным основанием для отмены конференции стало увольнение представителя академического состава, подписавшего петицию «Академики за мир: мы не будем частью этого преступления».

Глава Стамбульского Университета Айдын Доктор Мустафа Айдын заявил, что серия конференций по вопросам миграционного кризиса в Европе пройдёт по плану с 22 по 25 марта , 2016 г. «Конференция, запланированная в Парижской Академии Политических Наук, к сожалению, отменилась за три дня до даты её открытия. Причины, по которым это произошло, можно объяснить только «Средневековым сознанием».

Мустафа Айдын упомянул о факте разрешения Бельгийских властей установить палатку сторонникам Рабочей партии Курдистана возле Здания Европейского совета в Брюсселе. «Встанет ли теперь Европа со своими современными глобальными ценностями на сторону таких стыдных принципов и отсутствия стандартов?» – добавил глава Стамбульского Университета Айдын. «Сознание жителей Бельгии, которые позволяют держать плакаты и флаги, направлено в другую сторону. Они приветствуют членов террористической группы, которая намерена разделить наше международное единство и целостность, совершая массовые убийства. Люди с точно таким же сознанием отменили нашу совместную конференцию. К сожалению, такая недопустимая и постыдная ситуация имеет место быть. Отмена подобной конференции по вопросам эмигрантов в Европе показывает, как та же самая Академия была свободна в праве выражении своего мнения и как она была этим правом поглощена. Решение Академии, которая симпатизирует тем, кто поддерживает терроризм, останется чёрным днем в нашей истории. Такое решение не может быть приемлемо. Это позор», – высказался Доктор Мустафа Айдын.

Список выступающих на конференции включал следующих спикеров: заместителя посла Министерства Евросоюза  Энгина Сойсала, посла Турции в Париже Хакки Акила, главу Стамбульского Университета Айдын Доктора Мустафа Айдын и прочих эксперты в научных областях.

ПРИМЕР ДВОЙНЫХ СТАНДАРТОВ В МЕЖДУНАРОДНОЙ АКАДЕМИИ

Уведомление об отмене конференции, отправленное из Парижской Академии Политических Наук в Стамбульский Университет Айдын, содержало следующий текст: «В связи с получением информации об увольнении представителя академического состава, чьи связи с университетом были прерваны из-за подписания им петиции «Академики за мир: мы не будем частью этого преступления». Это неприемлемо».

Даже в США, «Земле для свободных», не только подписание петиции, которая восхваляет любое террористическое движение, даже научная статья о свободе выражения мнений может быть причиной окончания академической деятельности автора.

В 2006 году книга «Израильское лобби и внешняя политика США», написанная двумя профессорами, вызвала шоковую реакцию, и один из профессоров Гарвардского Университета был уволен за свои высказывания о влиянии Израиля на политику Ва

background

Twitter'da takip edin

Haberler, güncellemeler ve bilgilendirmeler için takip edin.

İstanbul Aydın Üniv. Müt.Hyt.Bşk./ BiL Holding ve BİL Eğitim Kurumları Yön.Krl.Bşk./Kıbrıs İlim Üniv. Onursal Bşk.

 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image

Instagram'da takip edin

TAKİP ET @docdrmustafaaydin