Sivil Toplum Kuruluşları

Uluslararası Kuruluşlar

Avrasya Üniversiteler Birliği (EURAS)
İstanbul Aydın Üniversitesi, içinde bulunduğu coğrafi bölgenin sosyal, kültürel ve bilimsel faaliyetlerinde paylaşım, gelişim ve farkındalık unsurlarını daha üst seviyeye taşımak amacıyla önemli bir adım atarak Avrasya Üniversiteler Birliği’Nin kuruluşunu gerçekleştirmiştir. İlk adımı 2008 yılı sonlarında atılan ve Asya ile Avrupa ülkelerinin üniversitelerince büyük kabul gören bu girişim, 2 yıllık bir hazırlık ve temellendirme sürecinin ardından 2011 yılı başında resmi mevcudiyetini oluşturmuştur.
Avrasya Yükseköğretim Zirvesi (EURIE)
Dünyanın her yerinden yükseköğretim kuruluşlarını Avrasya bölgesinin büyük potansiyeli ile birleştiren uluslararası yüksek öğrenim için bir buluşma noktasıdır.
Avrupa – Akdeniz Yerel ve Bölgesel Yönetimler İş Birliği Komitesi (COPPEM)
Avrupa-Akdeniz Ortaklığı ülkelerinin şehirleri, belediyeleri, aracı organları ve bölgeleri arasındaki iş birliğini geliştirmeyi amaçlayan uluslararası bir kuruluştur.
Akdeniz Üniversiteler Birliği (UNIMED)
İstanbul Aydın Üniversitesi, 2007 yılı sonundan bu yana, Akdeniz Üniversiteler Birliği’nin üyesidir. Birliğin amacı, Akdeniz havzasında bulunan ülkelerin eğitim, öğretim, araştırma ve proje alanlarında birbirleriyle işbirliği yapmaları, uluslararası diğer eğitim işbirliği projelerine katılım ve bilgilenme için ortaklaşa paylaşımı sürdürmeleri ve ortak bir bilgi merkezi oluşturmalarıdır.
American University in the Emirates (AUE)
Uluslararası Üniversite Başkanları Birliği (IAUP)
Dünya çapındaki yüksek öğretim kurumlarından üniversite başkanlarının oluşturduğu bir dernektir.
Asya Pasifik Franchise Konfederasyonu (APFC)
Amacı, sektörel gelişmelerden üye firmaları haberdar etmek ve uluslararası kuruluşları temsil etmek olan bir sivil toplum örgütüdür.
Romanya Franchise Derneği
Romanya Franchise Derneği 2006 yılında Bükreş’de kurulmuştur. Romanya Franchise Derneği etkinlikler düzenlemek, ödül törenlerinde ev sahipliği yapmak, derneğin kuruluşundan itibaren franchise piyasasının desteklenmesi ve geliştirilmesinde bir araç olmuştur.
Viyana İktisadi Forumu (VEF)
Orta Avrupa ve Doğu Avrupa ülkelerinin ekonomik ilişkilerini inceleyen ve bu konuda çalışmalar düzenleyen birlik.
Avrupa Franchise Federasyonu (EFF)
1972 yılında kurulan EFF’in amacı Avrupa franchise derneklerini tek bir çatı altında toplamaktır. EFF öncelikle franchising sektörünün hukuki ve etik kurallar içinde çalışmasını sağlamaktadır. EFF uzun yıllardır franchising sektöründe yaptığı çalışmaların etkilerini Avrupa’nın dışına da taşımış ve 1980’lerde World Franchise Council’in kurulmasına da büyük destek vermiştir. Bugün WFC’ e bağlı olan 35 ülkenin yarısı Avrupa’da bulunan franchising derneklerinden oluşmaktadır. EFF merkez ofisleri Belçika’nın Brüksel kentindedir.
Dünya Franchising Konseyi (WFC)
World Franchise Council dünyadaki franchising derneklerini tek çatı altında toplayan bir sivil kuruluştur. WFC’nin amacı, dünya franchising sektöründeki yenilik ve gelişmeleri takip edip üyelerine destek ve danışmanlık sağlamaktır. Yatırımcılara franchising hakkında bilgi vererek doğru yolda ilerlemelerine yardımcı olmaktadır. Yaklaşık 80 ülkede bulunan binlerce franchising fırsatı içinde yatırımcının doğru seçimi yapmasını, gerekli eğitim ve desteği vererek başarılı olmalarını sağlamak WFC’nin başlıca görevlerindendir.
Mercy College (MC)

Ulusal Kuruluşlar

AKEV - Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı
Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı (AKEV), 1995 yılında, bir ülkenin en büyük sermayesinin eğitimli insan olduğuna inanan Dr. Mustafa AYDIN ile çoğunluğu akademisyen iş adamlarından oluşan bir grup tarafından kurulmuştur. Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı; Türk insanının eğitim ve kültür düzeyini uluslararası standartlara yükseltmek ve geliştirmek, bu doğrultuda özel, resmi kurum ve kuruluşların desteği ile geniş kitleleri kapsayacak projelerini hayata geçirmek ve bu hedeflerini öncelikli olarak eğitime yatırım yaparak gerçekleştirmeyi amaçlayan bir tüzel kişiliktir.
Mustafa Aydın Vakfı
UFRAD - Franchising Derneği
Franchising sisteminin Türkiye’de sağlıklı ve bilinçli bir şekilde gelişmesi ve hukuk sistemimiz içerisindeki yerini bulması amacıyla 1991 yılında kurulan UFRAD; franchising sisteminin yaygınlaştırılması ve ülke ekonomisinin gelişmesi adına yürüttüğü faaliyetlerine devam etmektedir. World Franchise Konseyi üyesi olan UFRAD yüzü aşkın Türk ve yabancı üye firmaları ile üye sayısını her geçen gün gittikçe artmaktadır.
Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB)
Hizmet ihracat stratejisinin oluşturulması, sektörel sorunların tespiti ile bu sorunlara çözüm önerilerinin sunulması ve benzeri konularda çalışmalar yapan bir kuruluştur.
Yeşil Vatan Platformu
Ülkemizde meydana gelen yangınlardan dolayı oluşan zararları en aza indirerek toplumsal faydaya katkı sunmayı amaçlayan bir kuruluştur.
Türkiye Sigarayla Savaş Derneği (TSSD)
1999 yılında faaliyetine başlayan Sigarayla Savaşanlar Derneği; her geçen gün artan sigara salgınına karşı, başta çocuk ve gençleri bağımlılık yapan maddelere karşı korumakta ve tütün bütün dünyada yok oluncaya kadar mücadelesini sürdürmektir. Kendi konusunda dünyanın seçkin sivil toplum kuruluşları arasında yer alan TSSD, ülkemizde son yedi yılda yapılan kamuoyu araştırmalarında sosyal olaylara sahip çıkan, örnek, ilk üç sivil toplum kuruluşundan biridir.
Aydın Düşünce Platformu
Türkiye’nin gündeminde olan veya gündeme gelmesi mümkün görülen demokrasi, siyaset, sosyal hayat, ekonomi, kültür, teknoloji ve eğitim alanlarında araştırma yapmak, bilgi toplamak ve toplanan bilgileri analiz etmek üzere İstanbul Aydın Üniversitesi ev sahipliğinde 22 Şubat 2013 tarihinde Aydın Düşünce Platformu oluşturulmuştur.

Aydın Düşünce Platform üyeleri, toplumun kanaat önderleri, siyasetçiler, siyaset bilimciler, ekonomistler, sosyologlar, gazeteciler, mimarlar ve öğretim üyelerinden oluşmaktadır. Toplantılarımız, güncel konular göz önünde tutularak, her ay düzenli şekilde yapılmakta; konular, alanlarında uzman kişiler tarafından sunulmakta, sonuç raporları ilgili, devlet ve sivil toplum birimlerine gönderilmektedir.

Platform, bugüne kadar otuz bir toplantı gerçekleştirmiş, bunlardan ilk on ikisini “Aydın Düşünceler 1” adı ile kitaplaştırmıştır.

Batı Platformu
2014 yılında İstanbul Aydın Üniversitesinde kurulan Batı Uygulama ve Araştırma Merkezi, batı uygarlığının farklı kültürel, tarihsel, felsefi, sosyolojik, ekonomik ve dini dinamiklerinin derinlemesine incelenmesini teşvik eden disiplinler arası bir araştırma merkezidir. Batı Araştırmaları Merkezi, disiplinler arası konferans, panel, özel etkinlikler organize eder ve batı üzerine tarihi, toplumsal, kültürel, dini ve siyasi araştırmalar yürütüp ileri düzeyde araştırmalara destek sunar. Batı Platformu, Batı Uygulama ve Araştırma merkezi ile ilgilendirilmiş bir düşünce kuruluşudur..
Küçükçekmece Kent Konseyi
Küçükçekmece Kent Konseyi, kentlilik bilincinin toplumumuzda gelişmesi ve bireyler tarafından benimsenerek uzlaşma kültürünü sağlamak amacıyla evrensel değerleri inkâr etmeden kültürel kimliğe ve ahlaki değerlere sahip çıkarak, hem kentin hem de kent insanının gelişimini sürdürebildiği projeler üretmek için kurulmuştur. Aynı zamanda Küçükçekmece ilçesinin çağdaş bir kent haline gelmesine katkı sağlamak, çağdaş bir kenti oluşturan disiplinleri ilintili olduğu kurumlara sunmak, insan ilişkilerinin, çevre bilincinin, sosyal yaşantının en düzeyde gerçekleştirildiği bir kent olması, STK’lar, siyasi partiler, meslek odaları ve düşünce platformları ile koordinasyon içerisinde hareket etmesini amaçlamıştır.
Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD)
Türk Sanayici ve İşadamları tarafından, 1971 yılında iş dünyasını temsil etmek amacıyla kurulan gönüllü bir sivil toplum örgütüdür.
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Türkiye’nin yabancı ülkeler ve uluslararası topluluklarla olan ekonomik, ticari, sınaî ve mali ilişkilerini izlemek, bu ilişkilerin kurulmasına ve geliştirilmesine yardımcı olmaktır.
background

Twitter'da takip edin

Haberler, güncellemeler ve bilgilendirmeler için takip edin.

İstanbul Aydın Üniv. Müt.Hyt.Bşk./ BiL Holding ve BİL Eğitim Kurumları Yön.Krl.Bşk./Kıbrıs İlim Üniv. Onursal Bşk.

 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image

Instagram'da takip edin

TAKİP ET @profmustafaaydin