background

Kitaplar

PROF. DR. MUSTAFA AYDIN

image
EĞİTİME HASREDİLEN BİR YAŞAM

EĞİTİME HASREDİLEN BİR YAŞAM

Bütün bir yaşamını eğitime hasreden, bu alanda sergilediği ciddi açılımlarla kendini durmaksızın büyüttüğü eğitim kurumlarına vakfeden ve bu büyük eğitim atağını birçok ulusal ve uluslararası STK’daki üst düzey göreviyle destekleyen Prof. Dr. Mustafa AYDIN’ın bu takdire şayan başarısı; aslında çok reel bir planlamaya dayanıyor.

PDF'i görüntüle

image
HIÇKIRIK TEPESİ

HIÇKIRIK TEPESİ

Endülüs (الأندلس / Al-Andalus / Andalucia) bugünkü İspanya’nın güneyinde, İber Yarımadası’nda Müslümanların tabiri caizse gemileri yakarak, canlarını hiçe sayarak, İslamiyet’i yaymak adına korkusuzca savaşarak 711 yılında sahip oldukları topraklar...

Büyük bir medeniyet, sekiz asırlık dev bir ağaçtır gövdesi olmayan ancak kökleri hâlâ bu toprakların derinliklerinde yaşayan

Bu büyülü coğrafya, bu büyük medeniyet peki nasıl olur da sekiz asır sonra 1 Ocak 1492 yılında savaşmaksızın Endülüs’ün son Müslüman şehri Granada’nın Hristiyanlara teslim edilmesiyle siyasi; 1609 yılında Müslümanların (Moriskoların) büyük acılarla bu bölgeden sürgün edilmeleriyle de dini anlamda yok olmuştur?

PDF'i görüntüle

image
OFLU HOCA'NIN SIGARA MANIFESTOSU

OFLU HOCA'NIN SIGARA MANIFESTOSU

Sigaranın zararı günümüzde günden güne daha iyi anlaşılmakta, tıp doktorları ve din adamları tarafından sigaranın zararları hakkında yeni bilgiler ve hükümler açıklanmaktadır

Sigaranın zararı günümüzde günden güne daha iyi anlaşılmakta, tıp doktorları ve din adamları tarafından sigaranın zararları hakkında yeni bilgiler ve hükümler açıklanmaktadır

Bunlardan hiçbiri sigaranın mübâh olduğunu söylememiştir. Sigaranın haram, mekruh ve bidat olduğuna dair çeşitli makaleler yazmışlardır

PDF'i görüntüle

image
ÖNCE BİLGİ SONRA TECRÜBE

ÖNCE BİLGİ SONRA TECRÜBE

Yüzyıllardır var olan bütün sistemlerin mevcudiyetinin ana ve temel sebebi; insanların beklentilerine cevap verecek ve toplumların refah düzeyini arttıracak hizmetler sunmaktır.

Her millet, her devlet ve hatta her kurum ve kuruluş kendi toplumunu, gelecek nesillerini ve hâlihazırda bulunan gençlerini kendi yöntem ve istekleri doğrultusunda yetiştirmeye ve geliştirmeye çalışmaktadır

PDF'i görüntüle

image
TEHZIBUL BELAGATIL VAZIHA

TEHZIBUL BELAGATIL VAZIHA

PDF'i görüntüle

image
ULU BİR ÇINARIN GÖLGESİNDE SABİRE AYDIN

ULU BİR ÇINARIN GÖLGESİNDE SABİRE AYDIN

Geçmişte yaşanan olayların geleceğe aktarılmasında bir köprü görevi üstlenen bu çalışmada, Aydın ailesinin misyonu Sabire AYDIN’ın gözünden kaleme alınmıştır.

Sabire AYDIN’ın çocukluğundan, gençliğinden ve yaşlılığından izler bulacağınız bu kitap; köklerine sıkı sıkıya bağlı olan bir kadının bilgi ve tecrübelerinin yanı sıra pek çok manevi değerin de içinde bulunduğu bir hayat öyküsüdür.

Köklü bir ailenin gelini olan Sabire AYDIN, bir yandan tarlada çalışırken bir yandan da tarlanın ortasında kurduğu beşikte çocuklarını büyütmüş ve o günün koşullarında, bugün her birinin kendi alanında pek çok başarılara imza atmış olan çocuklarının yetişmesindeki yeri yadsınamaz bir öneme sahiptir.

PDF'i görüntüle

image
EĞİTİM VE KÜLTÜR ÜZERİNE KONUŞMALAR

EĞİTİM VE KÜLTÜR ÜZERİNE KONUŞMALAR

Dünya küçülürken insanoğlu büyüyor… Bu büyüme, sadece nüfus artışını veya fiziksel anlamda gelişen bir insan tipini ifade etmiyor. Kabuğuna sığmayan ve yenilenen insanı işaret ediyor. Keşfettiği ve ürettiği değerlerle hem kendisini hem de çevresini değiştirip dönüştüren insanoğlu, gönülden taşan söz gibi, yaşadığı dünyaya sığmaz oldu.

Sonsuz hayalleri, sürekli artan çalışması, dinmeyen iştiyakı ve merakıyla hızını sürekli artıran bir lokomotif gibi varoluşunu tamamlamaya kenetlenmiş durumda.

Artık fikirler, teoriler, ürünler, uygulamalar uluslararası ölçekte ve pazarda anlam veya karşılık buluyor; yenileşme, köylüsünden kentlisine herkesi ilgilendiriyor; teknoloji, bilim ve sanatta bilginin yenilenme hızı saniyelere düşmüş durumda; toplumsal çalkalanma ve çatışmalar tüm insanlığı tehdit ediyor; krizler, kelebek etkisi şeklinde dalga dalga tüm milletleri etkiliyor; eğitim, insanın kendi içinden ideal insanı çıkarması ve yeni bir forma dönüşmesi üzerinde kafa yorarken toplum mühendisleri ve fütüristler yakın geleceğin iç açıcı ve karamsar portrelerini ara ara önümüze seriyorlar.

PDF'i görüntüle

image
BİR EĞİTİM MÛCİDİ

BİR EĞİTİM MÛCİDİ

“BİR EĞİTİM MÛCİDİ” başlıklı biyografik eser, Dr. Mustafa Aydın’ın kişisel yolculuğunu ve eğitim alanındaki çalışmalarını anlatmaktadır. Dr. Mustafa Aydın’ın hem eğitim alanında oluşturduğu yeni ve farklı uygulamaları hem de kendisinin sivil toplum alanındaki aktif çalışmalarını detaylı şekilde işleyen eser, yedi bölümden oluşmaktadır.

300 sayfalık bu biyografik çalışmada; Dr. Mustafa Aydın’ın eğitim alanındaki vizyonu, alışıldık uygulamaların dışına çıkan bütüncül bakışı ayrıntılı olarak aktarılmış, ayrıca kendisinin insânî yönüne ve yakın çevresi ile olan farklı iletişimine de yer verilmiştir.

PDF'i görüntüle

image
BEDΑ İLMİ VE SANATLARI

BEDΑ İLMİ VE SANATLARI

Arap belagatı me‘ânî, beyân ve bedî‘ olmak üzere üç ilimden oluşmaktadır. Bu üç ilimden müteşekkil olan belagat, sözün güzel niteliklerle donatılacak şekilde yerinde ve muhatabına göre oluşturulmasıdır.

Arap belagatının üç dalından biri olan bedî‘in örnekleri Kur’ân-ı Kerîm âyetlerinde ve Arap şiirinde bolca mevcuttur. İslam’ın gelişinden önce belagat bir ilim olarak ortaya çıkmadan ve adlandırılmadan önce de, bu sanatlar câhiliyye Araplarının nesirlerinde ve şiirlerinde mevcuttu. İslamî ilimlerin yazıya geçişiyle birlikte, Arap dili ve belagatı alanındaki litaratür de aşamalı olarak gelişme göstermiştir.

Başlangıçta me‘ânî ve beyân ilimleri içinde kabul edilen bedî‘ ilmi zamanla onlardan bağımsız bir ilim alanı olarak ortaya konulmuş ve gittikçe gelişerek varlığını sürdürmüştür.

Bedî‘ konusunu ilk defa bağımsız bir kitapta ele alan Abbâsî halîfesi İbnu’l-Mu‘tez, bu eserinde on sekiz sanattan bahsetmiştir. Sonraki belagatçıların, başka sanatlar keşfetmesiyle bedî‘î sanatların sayısı gittikçe artmıştır.

Günümüzde bedî‘î sanatların iki yüzü aştığı ifade edilmektedir.

PDF'i görüntüle

image
Devr-i Kalem

Devr-i Kalem

Devr-i Kalem; dededen babaya, babadan oğula geçerek, gelenek halinde mısralara nüfuz eden bir yeteneğin izlerini taşıyor. Bu eserle beraber, bir din adamının, gelecek nesillere aktarmak istediği değerleri ve nasihatleri mısralarına nasıl nakşettiğine tanıklık edeceksiniz. Eğitimde lider olan bir yöneticinin, mekaniklikten hayli uzak, duygu ve fikir dünyasında gezinme imkânına sahip olacaksınız.

PDF'i görüntüle

image
CAHİZ VE EBEDİ ALEM

CAHİZ VE EBEDİ ALEM

Arap edebiyatının gelişiminde büyük katkıları olan ediplerden biri de el-Câhiz’dir. Yaşamış olduğu dönemin edebî ve kültürel ortamını çok iyi bir şekilde değerlendiren Câhiz, kendisini ilim ve edebiyata adayarak dinî, edebî ve kültürel alanlarda pek çok eser vermiş ve bunların birçoğu günümüze kadar gelmiştir.

Câhiz, hem din alanında hem de edebiyat alanında kendisine özgü ekoller oluşturmuş bir bilgindir. Özellikle edebiyat alanında kendisinden sonra gelen ediplere örnek olmuş, pek çok edebiyatçı onu kendisine rehber edinmiştir. Bu sebeple haklı olarak kendisine “Arapların dahisi”, “Doğunun Volter’i” gibi unvanlar verilmiştir.

PDF'i görüntüle

image
Dr. Mustafa AYDIN’ın Yaşama Dokunuşları

Dr. Mustafa AYDIN’ın Yaşama Dokunuşları

1995 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri’nden emekli olan ve BİL Holdingi’i kuran Dr.Mustafa AYDIN, mesleki eğitime farklı bir bakış açısı kazandırdı. 2003 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi’ni hayata geçirdi ve “Dünyanın En İyileri Ödülü” nü aldı. Dünya İnsanı yetiştirmek hedefini benimseyen Sn. AYDIN’ın evrensel ve bilimsel eğitim anlayışının yer aldığı bu kitap, herkese ışık tutmakta ve bir liderin zirveye ulaşabilme öyküsüne tanıklık etmektedir.

PDF'i görüntüle

image
ZAMANIN ÖNÜNDE YÜRÜMEK

ZAMANIN ÖNÜNDE YÜRÜMEK

Hitabet, insan zihninin bir tezahürüdür. İç dünyamızda şekillenen fikirlerin, birikimin, evreni algılayış tarzının gizli bileşeni konumundadır hitabet. Geçmişten günümüze mevcut konumu iyileştirme ve geleceği planlama gayesi, nihayetinde hitabetle yayılma ve anlaşılma imkanı bulmuş, hitabetin gücü ile tesir alanını genişletmiş ve şahsi üsluplarla akıllarda kalıcı tesir bırakacak nitelik kazanmıştır.

Tarih sahnesinde ülkelerin ve insanların geleceğine yön veren konuşmaların temelinde de güçlü bir hitabet olgusu vardır.

PDF'i görüntüle

image
TEVABİ VE ZEVABİ

TEVABİ VE ZEVABİ

Edebiyatçının dünyada gerçekleşmeyen ideallerini ve çektiği acıları dile getirmek için bazen yaşadığı dünyadan uzak bir hayal âlemine geçerek düşlerini orada sergilediği görülür. Fizik ötesi veya hayali yolculuk diyebileceğimiz bu edebi olgu yeni değildir.

İnsanlar, eski çağlardan itibaren çevrelerinde olup biten evrensel olguları açıklamak için bir takım ruhsal ve düşünsel yorumlar icat etme gayreti içinde olmuşlardır. İslam öncesinde efsanelerde ve destanlarda görülen bu hayali yolculuklar, kimi zaman meçhul ölüler âlemine ulaşmak, kimi zaman da geleceğin ufuklarını ve bilinmeyen âlemin gizemlerini çözme amacını gütmüştür.

Öte yandan hayali yolculuk, sahibinin yaşadığı asrın sosyal yaşantısını yansıtan bir ayna görevi yapmıştır. Bu tür eserlerin dinsel amaçlı olanlarına en eski örnek değerli meslektaşım Nimet Yıldırım’ın Farsça metninden Türkçeye çevirdiği Ardâvîrâfnâme’ dir.

Bu eser, Pehlevice dil ve yazı özelliklerini yansıtmasının yanı sıra içeriği açısından Zerdüşt inanırları için oldukça önemli olup değişik dönemlerde İngilizce, Fransızca, Hintçe, Farsça ve Gocerât Dili başta olmak üzere değişik dünya dillerine çevrilmiştir. Ardâvirâf ‘ın ruhuyla gerçekleştirdiği kutsal yolculuğun ardından anlattıkları, Hz. Peygamberin miraçta gördükleriyle benzerlikler gösterir.

PDF'i görüntüle

image
ENDÜLÜSLÜ ŞAİR VE YAZAR İBNİ ŞÜHEYD

ENDÜLÜSLÜ ŞAİR VE YAZAR İBNİ ŞÜHEYD

Ortaçağda İslâm-Avrupa ilişkilerinin merkezi olan Endülüs kültürü ve tarihi çok zengin bir malzemeye sahiptir. Endülüs çok kültürlü ve etnikli oluşuyla, İslâm düşüncesi ve felsefesinin batıyı etkileyen bir merkez olmasıyla pek çok araştırmanın konusu olmuştur.

Ancak batıda Endülüs hakkında pek çok araştırma yapılmış olmasına rağmen ülkemizde Endülüs tarihi ve kültürü üzerine çalışma yok denecek kadar azdır. Endülüs edebiyatı da üzerinde fazla durulmamış alanlardan biridir.

Bu eksikliğin giderilmesine az da olsa katkıda bulunacağı düşüncesiyle, 1992 yılında hazırlamış olduğum “İbn Şüheyd ve Edebî Kişiliği” isimli doktora tezini yeniden gözden geçirerek yayınlamaya karar verdik. Endülüs’te siyasi birliğin sağlandığı dönemde bilimsel ve kültürel faaliyetler artmaya başlamıştır. Tarih, edebiyat, hukuk, felsefe ve din alanlarında ilerlemeler kaydedilmiştir. Özellikle Kurtuba, dünyanın önde gelen bilim merkezleri arasına girmiştir. Avrupa’da bilimin gerilediği dönemde Endülüs’te yapılan çalışmalar, doğudaki bilimsel gelişmelerin batıya taşınmasına ve Avrupa’nın aydınlanmasına katkıda bulunmuşlardır.

PDF'i görüntüle

image
ANDALUSIAN POET AND WRITER

ANDALUSIAN POET AND WRITER

Andalusia, which used to be a centre for Islam-Europe relations in the Middle Ages, owns a wealthy background in terms of its culture and history. Andalusia has been the subject matter for numerous research with its multi-cultural and ethnical structure. Despite the fact that several research has been carried out in the west, however, there is no or little work about Andalusian culture and history in our country.

Thinking that it would contribute supplying this deficiency, we have decided to revise and publish my doctorate thesis I prepared in 1992, “Ibn Suheyd and His Literary Personality”.

In Andalusia, scientific and cultural activities increased when the political unity was obtained. There were remarkable progress in history, literature, law, philosophy, and religion. Particularly, Cordoba had become one of the most striking scientific centers of the world. In a period of retrogression in Europe, the studies in Andalusia had transported the advancements of Easts into the European mainland and took place in the course of enlightenment.

View PDF

image

Abdullah eş-Şibravi’nin Unvanu’l- Beyan ve Bustanu’l Ezhan İsimli Eserinin Edisyon Kritiği

PDF'i görüntüle

image

ÇAĞDAŞ ARAPÇA KONUŞMA TEKNİKLERİ

PDF'i görüntüle

image

TEMEL ARAPÇA İLETİŞİM BECERİSİ

PDF'i görüntüle

image

ENDÜLÜS’TEN İSPANYA’YA

PDF'i görüntüle

image
Ahmet Rasim Tükek, ” KARAKTER SİZSİNİZ “ Adlı Kitabından

Ahmet Rasim Tükek, ” KARAKTER SİZSİNİZ “ Adlı Kitabından

“Sayın Ahmet Rasim Tükek, KARAKTER SİZSİNİZ, Değişim ve Dönüşüm Uygulamaları eseri hakkında bir yorum yazmamı rica edince, adı geçen eserle birlikte yazarın daha önce kaleme aldığı Acıdan Huzura Dönüşüm adlı kitabını da okuma fırsatı buldum. ‘Her iki eserde de, birbirine zıt düşüncelerin savaşına sahne olan ve baş döndürücü bir değişim ve dönüşümün yaşandığı dünyamızda, Tükek’in sıradşı düşünceleriyle felsefi, teolojik ve psikolojik boyutlarda, insana bambaşka bir huzur ve mutluluk kapısını aralayan fikirlerinin, kendine has üslubuyla sayfaları süslediğini gördüm.

Hakiki Adem olabilmenin sırrının ’sen’ olabilmekte yattığını; gerçek huzurun, var olmakla yetinip, ‘sen’ için nefes alabilmekte gizlendiğini çarpıcı ifadelerle okuyuculara naktş işlercesine anlattığına şahit oldum. Mahatma Gandhfnin; ‘Sözlerinize dikkat edin, düşüncelerinize dönüşür.

Düşüncelerinize dikkat edin, duygularınıza dönüşür. Duygularınıza dikkat edin, alışkanlıklarınıza dönüşür. Alışkanlıklarınıza dikkat edin, değerlerinize dönüşür. Değerlerinize dikkat edin, karakterinize dönüşür. Karakterinize dikkat edin, kaderinize dönüşür/ sözünün yankılarını her sayfasında duyduğum Karakter Sizsiniz adlı bu eser için Sayın Ahmet Rasim Tükek’e tebriklerimi sunuyorum. Bu vesileyle, kendisinden insanlık adına daha çok eserler beklediğimi de “ifade etmek ”isterim.”

Dr. Mustafa AYDIN İstanbul Aydın Üniversitesi, Mütevelli Heyeti Başkanı

PDF'i görüntüle
background

Twitter'da takip edin

Haberler, güncellemeler ve bilgilendirmeler için takip edin.

İstanbul Aydın Üniv. Müt.Hyt.Bşk./ BiL Holding ve BİL Eğitim Kurumları Yön.Krl.Bşk./Kıbrıs İlim Üniv. Onursal Bşk.

 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image

Instagram'da takip edin

TAKİP ET @profmustafaaydin