İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın: “Afrikalıları daima eşit kabul ettik”

tarihinde yayınlandı Duyuru, Duyuru, Haberler
https://mustafaaydin.com/wp-content/uploads/2023/10/afrika.jpg

Küresel aktörlerin Afrika politikaları ile Afrika ekonomileri ve yönetişim konularının ele alındığı Konferans’ın açılış konuşmalarını Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yrd. Ali Kemal Aydın, İAÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Mustafa Aydın, İAÜ Rektörü Prof. Dr. Yadigar İzmirli, DEİK Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Tosyalı, AFRİKAM Müdürü Dr. Yüksel Yalova yaptı. Konferansa Fransa BM Eski Askeri Misyon Şefi Gen. Dominique Trinquand, Güney Afrika Büyükelçisi Vika M. Khumalo, Ruanda Büyükelçisi Caesar Kayizari, Uluslararası Ceza Mahkemeleri Yargıcı Dr. Aydın Sefa Akay ile İAÜ’den Prof. Dr. Sedat Aybar, EDAM Üyesi Prof. Dr. Mehmet Arda, Basel Üniversitesi’nden Prof. Raymond Saner, Londra Üniversitesi SOAS’dan Dr. Carlos Oya, Kadir Has Üniversitesi’nden Dr. Catherine Long ve Koç Üniversitesi’nden Ariel Gonzalez konuşmacı olarak katıldı.

İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın: “Afrikalıları daima eşit kabul ettik”

Batı’nın Afrika’yı daima sömürülecek bir yer olarak görmesine rağmen Türkiye’nin dinimizin emrettiği gibi din dil ırk mezhep ayrımı gözetmeksizin bütün insanların kardeş olduğu inancıyla kıtaya yaklaştığı, bu nedenle Afrikalıların bu topraklarda yaşayan insanlara ayrı bir sempatiyle baktığını belirten Dr. Mustafa Aydın, ancak bizlerin de Afrika hakkında Batılı ülkelere nazaran bilgi eksikliğimiz olduğunu ve Afrika’nın hassasiyetlerini öğrenmek için konuları farklı boyutları ile ele alacak bu tür etkinliklere ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. 400’ün üzerinde Afrikalı öğrencinin İAÜ’de eğitim gördüğünü, önümüzdeki yıl bu rakamın 600’e ulaşacağını açıklayan Dr. Mustafa Aydın, Afrikalı öğrencilerin buradan aldıkları bilim ve teknolojiyi ülkelerine taşıyarak hem ülkemizin fahri birer elçisi gibi görev yapacaklarının hem de ekonomik ilişkilerin canlanmasına,  işadamlarımızın Afrika’da, Afrikalı işadamlarının ise ülkemizde iş yapmasına aracı olacaklarının altını çizdi.

Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Ali Kemal Aydın: “Ortaklık Politikamız sayesinde Türkiye Afrika’da etkinliğini artırdı”

Afrika’ya açılım politikasıyla başlayan süreçte, 2013’ten bu yana Afrika’da barış ve istikrarın tesisine katkı, siyasal, ekonomik ve sosyal kalkınmaya destek, insani yardım, Afrika’nın kaynaklarının Afrikalıların yararına olacak şekilde geliştirilmesine katkıda bulunmak şeklinde tanımlanan ortaklık politikamız doğrultusunda Türkiye’nin Afrika’da en fazla faaliyet gösteren ülkeler arasına girdiğini belirten Büyükelçi Aydın, bu politika kapsamında Türk ve Afrika üniversiteleri ve araştırma kurumları arasında işbirliğinin geliştirilmesinin hedeflendiğini ve Türk hükümeti olarak Afrikalı öğrencilere burs sağlandığını ve bu doğrultuda da İAÜ’de olduğu gibi giderek artan sayıda Afrikalı öğrencinin ülkemizde eğitim görmelerinin sevindirici olduğunu vurguladı.

İstanbul Aydın Üniversitesi Afrika Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Yüksel Yalova: “Afrika ülkelerinin farklılıklarını ve zenginliklerini daha iyi anlatmak lazım”

Dr. Yüksel Yalova, Afrika’nın son dönemde farklı nedenlerden ötürü Türkiye’nin ilgisini çekmekte olduğunu, bu nedenle Afrika ülkelerinin farklılıkları ve sahip oldukları zenginlikler konusunda kamuoyunun daha iyi bilgilendirilmesi ihtiyacının doğduğunu, İAÜ bünyesinde kurulan Merkezin de halka açık etkinlikler, akademik toplantılar, araştırma projeleri yoluyla tüm bu alanlarda derinlemesine bilgi ihtiyacını karşılamayı, Afrika ülkeleri, toplumları, kültürleri ve politikalarını farklılıklarıyla derinlemesine ortaya koymayı amaçladığını belirtti.

DEİK Yönetim Kurulu Üyesi, Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı: “Türkiye Afrika’da ekonomik üsler kuracak”

Türk şirketlerinin yatırımlarının 6 milyar doları geçtiğini, yalnızca Tosyalı Holding olarak Cezayir’de gerçekleştirecekleri ilave yatırımla birlikte bu ülkedeki toplam yatırımlarının 2 milyar doları aşacağını, belirten Tosyalı, Türk özel sektörünün diğer ülkeler gibi Afrika’da askeri üsler değil ekonomik üsler kurulmasından yana olduğunu ve Hükümetimiz öncülüğünde Cibuti’de kurulacak özel ekonomik bölgenin Türk yatırımlarının merkezi olacağını vurguladı.

Fransa’nın BM Daimi Temsilciliği Askeri Misyon Şefi Emekli General Dominique Trinquand: “Altyapı gelişmediği takdirde nüfus artışı yeni sorunlar yaratacak”

Afrika’da nüfus artışı ve ekonomik büyümenin birlikte okunması gerektiğini, istihdam sağlanamadığı takdirde demografik trendlerin sorunları artıracağını vurgulayan Trinquand, Afrika Birliğinin kaynak sıkıntısı nedeniyle kıtadaki krizlerin çoğuna BM’nin müdahale ettiğini, ancak demokratik yönetimin de geliştiğini ve sivil toplumun bu gelişmede önemli bir payı olduğunu, doğal kaynaklar açısından zengin olan Afrika’da umut olduğunu ancak yoksulluğun devam ettiğini, bu durumun ise altyapının gelişmesi ile çözülmesi gerektiğini, bunun sonucunda da nüfus artışından kaynaklanan problemlerin önüne geçilebileceği ve kıtanın krizlerine kendisi müdahale edecek şekilde organize edilebileceğini vurguladı.

Londra Üniversitesi SOAS Öğretim Üyesi Dr. Carlos Oya: “Afrika ekonomileri büyüyor ancak sanayileşemiyor”

Afrika ekonomilerinde yaşanan büyüme mucizesine rağmen çoğu Afrika ekonomisinin sanayileşemediğini ve verimliliği sağlamayan tersine yapısal değişim yaşandığını belirten Oya, özellikle Afrika ülkelerinin çoğunun dış kaynak olarak kalkınma yardımlarına hala bağımlı olduğunu ve bu yardımların da hem değişkenliğinden ötürü uzun vadeli ekonomik dönüşüm planlaması yapmaya imkan vermemesi hem de bu yardımlar için getirilen koşulluluk çerçevesinin üretim ve yapısal değişime odaklanmamasından ötürü bu sorunun yaşandığını vurguladı.  

Basel Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Raymond Saner: “Afrika’daki Yatırımcıları STK’lar yakından izliyor”

Çoğu Afrika ülkesinin farklı ekonomi ve sistemleri olduğunu belirten Saner, Afrika’da hangi pazara ve segmente girileceğini bulmak için bu ülkelerin sahip olduklarının küresel değer zincirindeki yerine bakmak gerektiğini; çoğu Afrika ülkesinde yolsuzluk düzeyinin hala yüksek olduğunu ve Batılı şirketlerle yükselen ülkelerin bu durumda sorumluluğu olduğunu; Afrika’da yatırım yaparken çok güçlü STK’ların sizi izlediğinin akıldan çıkarılmaması gerektiğini ve Türkiye’nin de taraf olduğu OECD ilkeleri çerçevesinde belirlenen sorumluluk standartlarına uyulmaması halinde STK’ların öncülüğü ile firmaların ciddi suçlamalarla karşılaşabildiğini vurguladı.  

Ruanda Ankara Büyükelçisi Ceasar Kayizari: “Afrika artık çözümü içeride arıyor”

Afrika’da yoksulluk, enerji açığı, insan kaynakları başta olmak üzere hala sıkıntıların olduğunu ancak yönetişim alanında korkunç diktatörlerin hüküm sürdüğü 20 yıl öncesinden çok farklı bir noktada bulunulduğunu vurgulayan Büyükelçi, geçmişte sorunlarının çözümü için dışarıya bakan Afrika’nın artık çözümü içeride aradığını, son 10 yılda kıtada %5’in üzerinde gerçekleşen ekonomik büyümenin yönetişim ve demokrasi alanındaki gelişmeler sayesinde olduğunu, birbirleriyle etkileşim halinde olan Afrikalıların artık Anglofon veya Frankofon yerine Afrikofon olarak nitelendirilmelerinin zamanının geldiğini belirtti.

Güney Afrika Ankara Büyükelçisi Vika Khumalo: “Afrikanın kendi kaderini kontrol etmesi demokratik hakkıdır”

Kıtaya yönelik ilgideki değişim ve ekonomik büyümenin yönetişim ve demokrasideki değişimlere bağlı olduğunu belirten Büyükelçi,  dünyanın hızla değişen ve kendi kaderi ve kalkınması için sorumluluğu üstlenen bir Afrika’ya tanıklık ettiğini, Afrika’da iyi yönetişimin en önemli demokratik özelliğinin hukukun üstünlüğü olduğunu, bazı Afrika ülkelerinin işleyen demokrasileri tesis edebilirken diğerlerinin sorun yaşadığını ancak bazı şeylerin kökten değiştiğini; demokrasi olmadan kalkınma olamayacağının, kalkınmanın sürdürülebilirliğinin ise demokrasiye bağlı olduğunun ve Afrikalıların artık kendi kaderlerini kontrol etmeleri gerektiğinin farkına vardıklarını, bunun da küresel düzen içinde demokratik hakları olduğunu ifade etti.I.International Conference on Africa at IAU

International Conference on Africa was organized by Istanbul Aydın University Africa Research Center with the collaboration of DEIK.

Global actors’ foreign policies on Africa and the issues of regions’ economic and governance were among the topics discussed at the event. The opening speeches were made by Ministry of Foreign Affairs Deputy Counselor Ali Kemal Aydın; IAU President of the Board of Trustees Dr. Mustafa Aydın; IAU Rector Prof. Dr. Yadigar Izmirli; DEIK member of the Board of Directors Fuat Tosyalı; AFRIKAM Director Dr. Yuksel Yalova. Participants to the conference included General Dominique Trinquand, Head of the Military Mission, Permanent Representative of France to the UN; Vika M. Khumalo, Ambassador of South Africa to Turkey; Judge Dr. Aydin Sefa Akay, International Residual Mechanism for Criminal Tribunals; Prof. Sedat Aybar, Chairman of the Department of Economics and Finance,  Istanbul Aydin University; Ariel Gonzalez Levaggi, Research Assistant, Koc University; Dr. Catherine Long, Lecturer, Kadir Has University; Prof. Raymond Saner, Basel University Lecturer and Director of CSEND; Prof. Dr. Mehmet Arda, member of EDAM; Dr. Carlos Oya, Lecturer, London University SOAS; Caesar Kayizari, Ambassador of Ruwanda to Turkey; Cemalettin Kani Torun, former Ambassador of Somalia to Turkey.

Istanbul Aydın University President of the Board of Trustees: “We have always accepted Africans as equal.”

Mentioned that Western countries saw Africa as a land to be exploited, Turkey approached the continent with the belief that all humans are equal as our religion orders us not to discriminate against religion, sect, language, race, Dr. Mustafa Aydın said that Africans have a sympathy for those who live on these lands. Dr. Mustafa Aydın emphasized that we do lack information on African people compared to Western countries that we need organizations such as this one to approach at issues with a different point of views in order to learn African’s sensibilities. He added that currently there are 400 African students and it is planned to have 600 students by next year that those students will bring science and technology they learn from here back to their countries and act as a honorary consuls. He underlined that this will spur economic relations and will give a chance for our businessmen to do business in Africa as well as Africans in our country.

Istanbul Aydın University Africa Research Center Director Dr. Yuksel Yalova: “ Differences and prosperities of African countries should be elaborated better”

Dr. Yuksel Yalova said that Africa gained the attention of Turkey for various reasons lately which the need to inform public on differences and prosperities of African countries have arisen. In this regard, IAU African Center aims to inform the public with activites open to public, academic meetings and research projects and to exhibit African countries, societies, cultures and politics with their differences, said Dr. Yalova.

DEIK Board of Directors member and Tosyali Holding Chairman of the Board of Directors, Fuat Tosyalı: “ Turkey will build economic bases in Africa”

Speaking at the conference, Tosyali said, Turkish investment exceeded $6 billion in the area and Tosyali’s investments alone will exceed $2 billion in Algeria with additional investments. Turkish private sector wants to build economic bases instead of military bases in Africa and with our governments leadership private economic region which will be built in Djibouti will be the center for Turkish investments.

General Dominique Trinquand, Head of the Military Mission, Permanent Representative of France to the UN: “Without an infrastructure, population increase will cause new problems.”

Speaking at the conference Trinquand said that population increase and economic growth should be read together and demographic trends will increase the problems if unemployment is not solved. He also added that due to financial resource inefficiency UN intervenes with most of the crisis at the continent but on the other hand democratic governance has been improving and civil societies have been contributing to this improvements. He also said that abundant with natural resources Africa still offers hope and poverty continues and it can only be solved by infrastructure which will also help solve issues caused by increasing population and that the continent is capable of intervening with its own crisis.  

London University SOAS Lecturer Dr. Carlos Oya: “ African economies are growing but cannot industrialize.”
Speaking at the conference Oya said that despite the miracle growth in African economies most of them cannot industrialize and the continent experience reverse structural transformation which doesn’t create productivity. African countries depend on development aids as foreign resources. Due to their constantly changing nature those aids do not allow to make long term economic transformation plans and the terms of these aids do not focus on production and structural changes, these type of problems have been experienced.

Basel University Lecturer Prof. Dr. Raymond Saner: “ NGOs are closely watching investors in Africa.”

Prof. Dr. Saner expressed that most of the African countries have different economy and systems. In order to decide which sector and segment to enter into we need to look at its place in global value chain said Prof. Saner and added that poverty level is still high in Africa and Western and emerging countries are responsible for that; it must be kept in mind that NGOs are watching investments closely and with NGOs leadership companies are accused of serious allegations when they don’t comply with responsibility standards within OECD’s principles.

Ruwanda Ambassador to Turkey Ceasar Kayizari: “Africa is now looking for a solution in the continent.”

Ambassador Kayizari emphasized that Africa is still having issues of poverty, energy shortage, human resources but is at a point different from 20 years ago under terrible dictators. He also said that Africa looks for solutions within rather than looking at other countries as it did in the past; 5% economic growth that occured during the last 10 years was a result of improvements in governance and democracy; it is time for Africans, who interact with each other, to be described as Africophone instead of anglophone and francophone.

Vika Khumalo South Africa Ambassador to Turkey: “It is Africa’s democratic right to control their own destiny.”

 Ambassador Vika Khumalo said that the economic growth and change in the interest towards the continent depend on the change in governance and democracy and added the following: the world is witnessing Africa who changes fast and take responsibilities for its own destiny and development; the most important democratic feature of Africa’s good governance is the rule of law; as some countries face problems during democratization some things have changed from its roots; there cannot be a development without democracy and sustainability of development depends on democracy; Africans should now realize the need to have control over their destiny and it’s their democratic right in the globalized order.

background

Twitter'da takip edin

Haberler, güncellemeler ve bilgilendirmeler için takip edin.

İstanbul Aydın Üniv. Müt.Hyt.Bşk./ BiL Holding ve BİL Eğitim Kurumları Yön.Krl.Bşk./Kıbrıs İlim Üniv. Onursal Bşk.

 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image

Instagram'da takip edin

TAKİP ET @profmustafaaydin