EURAS 6. Online Konferansı Gerçekleştirildi

tarihinde yayınlandı Duyuru, Duyuru, Haberler
https://mustafaaydin.com/wp-content/uploads/2023/10/EURASonline-1.jpg

Avrasya Üniversiteler Birliği 6. Online Toplantısını Almaty Teknoloji Üniversitesi – Kazakistan, David Tvildiani Medikal Üniversitesi – Gürcistan, European College “Juridica” – Kosova, The Gulf Medical Üniversitesi – BAE, Manas Üniversitesi – Kırgızistan, Odessa Devlet Mechnikov Üniversitesi – Ukrayna, Raparin Üniversitesi – Irak, Belgrad Banking Academy – Sırbistan, Academy of Public Administration – Moldova, Medikal Üniversitesi – Plovdiv – Bulgaristan, Vasile Goldis Western Üniversitesi Arad – Romania, American University for Humanities – Gürcistan, Dağıstan Devlet Pedagoji Üniversitesi – Dağıstan, Mediterranean University of Albania – Arnavutluk, Jahan Yükseköğretim Kurumu – Afganistan, Spiru Haret Üniversitesi – Romanya, Roma Sapienza Üniversitesi – İtalya, University College of Applied Science – Filistin, Caucasian Institute of Democratic Integration – Gürcistan, Dimitrie Cantemir Christian Üniversitesi- Romanya İstanbul Aydın Üniversitesi – Türkiye gibi birçok EURAS Üyesi üniversitenin katılımıyla 20 Ocak, 2015’te düzenledi.
Toplantıda ana konu EURAS Üyeleri arasında başlatılmış proje olan “Avrasya Üniversiteler Birliği Sıralama ve Kalite Çalışmaları Değerlendirmesi” konuşuldu. Genel Sekreter, Muzaffer Baca açılış konuşmasında gelecek dönemdeki aktiviteleri ve önümüzdeki konferansları anlattı. Prof. Dr. Celal Nazım İrem başlatılan değerlendirme projesinin önemini ve üye üniversitelerden alınan geri bildirimlerle mevcut durumu özetledi. EURAS Başkanı Dr. Mustafa Aydın Avrasya Yüksek Öğretimindeki stratejileri geliştirmek ve gelecekteki aktivitelerin öneminden bahsetti. Dr. Aydın; bilimsel araştırmalar, uluslararasılaşma, akademik işbirlikleri ve bu yöndeki gelişimin Avrasya bölgesinde eğitim ve kültürel etkileşim sağlanarak yükseköğrenimin gelişimine büyük katkı sağlama şansına sahip olunacağını vurguladı.
EURAS Üye Üniversitelerin vurguladığı konular ve önerileri;
–    Öğrenci hareketliliği önerisi / Dağıstan Devlet Pedagoji Üniversitesi,
–    Ortak Projeler, Akademik hareketlilik ve Avrasya Üniversiteler Birliği Sıralama ve Değerlendirme çalışmasının önemi / Vasile Goldis Western Üniversitesi,
–    Üye üniversitelerle işbirliği, Kırgızistan’da konferans düzenlenmesi, akademik personel ve öğrenci hareketliliği / Manas Üniversitesi
–    Üyeler arasında yapılan Avrasya Üniversiteler Birliği Sıralama ve Değerlendirme çalışmasının önemi / Dimitrie Cantemir Universitesi, Raparin Üniversitesi
–    Kapasite geliştirme çalışmalarını destekleyecek proje fonlarının uygulanması / American University for Humanities, Caucasian Institute of Democratic Integration,
–     Doğal ve Kültürel Miras Yaklaşımı ve Korumasında araştırma projesi önerisi / La Sapienza University
–    Güney Doğu Avrupa Ortak Pazarı Konferansı çağrısı – 14-15 Mart, 2015 / Mediterranean University of Albania
–    Akademik yayınlarda ortak çalışmalar ve Erasmus+ ile hareketlilik çağrısı / Spiru Haret Üniversitesi

Sonuç olarak, değerli üyelerimizin önerileri ve projeleri EURAS’ın gelecekteki faaliyetlerini şekillendirdi ve Avrasya’da eğitim ve kültürün gelişmesine verilen desteğin önemini gösterdi.


Euras Online Meeting, 20th January 2015
Eurasian Universities Union has held the 6th Online Meeting on 20th January 2015. Within the participation of many member universities such as Almaty Technological University-Kazakhstan, David Tvildiani Medical University – Georgia, European College “”Jurdica”” – Kosovo, The Gulf Medical University-UAE, Manas University-Kirgizstan, Odessa State Mechnikov University-Ukraine, University of Raparin-Iraq, Belgrade Banking Academy -Serbia, Academy of Public Administration-Moldova, Medical University-Plovdiv- Bulgaria, Vasile Goldis Western University Arad-Romania, American University for Humanities -Georgia, Dagestan State Pedagogical University-Dagestan, Mediterranean University of Albania-Albania, Jahan Institute of Higher Education- Afghanistan, Spiru Haret University -Romania, Sapienza University of Rome-Italy, University College of Applied Sciences -Palestine, Caucasian Institute of Democratic Integration-Georgia, Istanbul Aydın University-Turkey, Dimitrie Cantemir Christian University-Romania.
The main topic discussed in the meeting was the project that has already started among Euras members related with developing the ‘Eurasia Universities Ranking’ Scheme. After the opening speeches of Muzaffer Baca, General Secretary explained the future activities and upcoming conferences, Prof. Dr. Celal Nazım Irem summarized the importance of the project that has started on Rankings and the current situation and the feedbacks that we received from our member universities. Dr. Mustafa Aydin, President of Euras has mentioned the importance of the future activities to develop our strategies on Eurasia Higher Education. He emphasized that with the academic cooperation and development, studies on research and internationalization, we would have the opportunity to match the cultures and education and support the growth of higher education in Eurasia Basin.
Euras member universities have found the opportunity to discuss their proposals such as;                                             
–    Student mobility proposal / Dagestan State Pedagogical University,  
–    Joint projects, academic mobility and the importance of the Ranking Survey /Vasile Goldis Western University
–    Cooperation among member universities, having a conference in Kyrgyzstan, mobility for  academic staff and students / Manas University
–    The importance of the survey on Rankings among member universities mentioned by Dimitrie Cantemir University, University of Raparin
–    Applying  the project funds will support the capacity building studies / American University of Humanities, Caucasian Institute of Democratic Integration
–     Proposal for research project on natural and cultural heritage approach and protection / La Sapienza University
–    Call for conference on South East Europe as a Common Market Conference on March 2015 in Albania / Mediterranean University of Albania
–    Call for mobility through Erasmus +  and the joint studies on academic publications / Spiru Haret University
As a Conclusion, the proposals of our esteemed member shaped the future activities of Euras and showed us the importance of supporting the development cultures and education in Eurasia.


background

Twitter'da takip edin

Haberler, güncellemeler ve bilgilendirmeler için takip edin.

İstanbul Aydın Üniv. Müt.Hyt.Bşk./ BiL Holding ve BİL Eğitim Kurumları Yön.Krl.Bşk./Kıbrıs İlim Üniv. Onursal Bşk.

 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image

Instagram'da takip edin

TAKİP ET @profmustafaaydin