Doğu’daki Gençler Çatışmaların Merkezine Çekiliyor

tarihinde yayınlandı İstanbul Aydın Üniversitesi

TARMER Müdürü Prof. Dr. Saim Yeprem, PKK’nın gençlik yapılanması olan YDG-H saflarında çatışmalara giren ve her geçen gün radikalleşen 15-25 yaş aralığındaki gençlerle ilgili olarak, “Doğu’daki fakir ailelerin çocukları, siyasi ve maddi sebeplerle kandırılarak çatışmaya hazır bir kitle haline getiriliyor” dedi.

İstanbul Aydın Üniversitesi Toplumsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (TARMER) tarafından düzenlenen ‘Şiddet Sarmalında; Din, İdeoloji ve Gençlik Çalıştayı’nda, İslam dünyasında ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkilemeye başlayan terör hareketlerinin kökenleri, meşruiyet arayışları ve kendini haklılaştırma biçimleri ele alındı. Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde yaşanan ve şiddeti her geçen gün artan çatışmaların da değerlendirildiği çalıştayda, PKK’nın yönlendirmesiyle aktif çatışmalara giren 15-25 yaş arasındaki genç neslin, geçmiş nesillere nazaran çok daha radikal ve diyaloğa kapalı olduğu vurgulandı. PKK’nın gençlik yapılanması olan YDG-H’nin büyük bir tehdit oluşturduğunu belirten TARMER Müdürü Prof. Dr. Saim Yeprem, “Çatışma ortamına sokulacak gençler belirlenirken birtakım kriterler uygulanıyor.
Doğu’daki fakir ailelerin çocuklarını kendileri için eğiterek çatışma ortamına hazırlıyorlar. Bu gençler, maddi ve manevi doyumlar sağlamak gibi vaatlerle kandırılıyor. Gençlerin, uygun forma getirilmesi için ciddi eğitimler uygulanıyor. Ardından psikolojik tedbirler, ilaçlar ve beyin yıkama metotlarına maruz kalıyorlar. Bu karmaşık formüllerle çatışma ortamına hazır bir genç kitlesi oluşturuluyor. Bu gençleri; inanç, ideoloji ve dini dayanaklardan ziyade siyasi ve maddi saiklerle kandırarak kullanıyorlar” ifadelerini kullandı.

“Üniversitelere Büyük Görev Düşüyor”

Türkiye’nin gündeminde olan ve İslam âlemini ciddi şekilde yaralayan bir konuyu ele aldıklarını belirten İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın, “Üniversiteler, sahip oldukları potansiyeli halkın hizmetine sunuyorsa bir anlam ifade eder. Bu açıdan TARMER, toplumsal konulara parmak basacak çalışmalara önderlik ediyor. Türkiye’nin de gündeminde olan ve İslam âlemini ciddi şekilde yaralayan bir konuyu ele alıyoruz” dedi. Rektör Prof. Dr. Yadigar İzmirli ise “Üniversitelerin toplumun kültürel değerleri ile manevi mirasını yaşatan ve geleceğe şekil veren eğitim, kültür ve araştırma yuvaları olduğu gerçeğinden hareket ediyoruz. Bu nedenle toplumsal meselelerin masaya yatırılmasında büyük bir titizlik gösteriyoruz. TARMER’in kuruluşunda da bu düşünce büyük rol oynadı” dedi.

“Konunun Tarafları Bir Arada”

Dinin gençler üzerindeki etkisinin masaya yatırıldığı çalıştayda konunun tüm tarafları bir araya geldi. İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın ve Rektörü Prof. Dr. Yadigar İzmirli’nin hazır bulunduğu çalıştaya, Başbakanlık Başmüşaviri Dr. Necdet Subaşı, Kamu Düzeni ve Güvenliği Eski Müsteşarı Doç. Dr. Mehmet Ulvi Saran, Diyanet İşleri Eski Başkanı Prof. Dr. Ali Bardakoğlu, TARMER Müdürü Prof.  Dr. Saim Yeprem, TARMER Müdür Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Vildan Gülpınar Demirci, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Köse, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Onat, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Halil Aydınalp, KAGEM Müdürü Hicret Toprak ve KAGEM Koordinatörü Ayşenur Mutlu başta olmak üzere çok sayıda önemli isim katıldı.

 THE YOUTH IN EASTERN TURKEY IS BEING DRAGGED INTO THE CENTER OF THE CONFLICT

Speaking about the members of PKK’s youth wing, YDG-H, mostly in their early twenties who are being radicalized each day, TARMER Director Prof. Dr. Saim Yeprem said “ The children of poor families in Eastern Turkey are being tricked, due to poverty and political reasons, to readily join the conflict.”

Organized by Istanbul Aydin University Social Research Application and Research Center, during the workshop titled “Religion, Ideology and Youth in Spiral of Violation” the root cause of terrorist movement which originated in Islamic world and spread over the world, its pursuit of legitimacy and self justification were discussed. After assesing the ongoing conflict with the violations increasing everyday in Eastern and South Eastern part of Turkey, it was also emphasized that the youth between the ages 15-25, who actively take part in the clashes under the direction of PKK, is more radicalized and closed to any dialogue compared to previous generations. Stating that PKK’s youth wing,YDG-H, poses a great threat, TARMER director Prof. Dr. Saim Yeprem said, “ There are certain criteria used in selecting the young people who will fight in clashes. They recruit and train the children of poor families for themselves and prepare them for actual clashes. Those kids are tricked into joining them with material and spiritual promises. Young people go through a serious set of training then a series of psychological pressures, brain washing and medication. They trick these young people based on political and financial incentives.”

“UNIVERSITIES HAVE BIGGER RESPONSIBILITIES”

Stating that they are discussing an issue that is very concerning for Turkey and the Islamic world, IAU president Dr. Mustafa Aydin said, “It only makes sense if universities put their potential for the use of the society. In this perspective, TARMER leads the way to touch on social issues. Today, we are discussing an issue that concerns and hurts both Turkey and Islamic world.” Rector Prof. Dr. Yadigar Izmirli added, “ We stronly believe that universities are home to education, culture and research that shape the future and keep cultural values and spiritual heritage alive. Therefore we are particular about discussing social issues. This has played a great role in establishing TARMER.”

BOTH PART OF THE ISSUE ATTENDS THE WORKSHOP

Istanbul Aydin University president Dr. Mustafa Aydin, IAU Rector Prof. Dr. Yadigar Izmirli, Senior Advisor to the President Dr. Necdet Subasi, former Undersecretary of Public Order and Security associate professor Mehmet Ulvi Saran, former president of the Presidency of Religious Affairs Prof. Dr. Ali Bardakoglu, TARMER director Prof. Dr. Saim Yeprem, TARMER vice director associate professor Vildan Gulpinar Demirci, Marmara University Dean of the Faculty of Theology Prof. Dr. Ali Kose, Ankara University Faculty of Theology lecturer Prof. Dr. Hasan Onat, Marmara University Faculty of Theology lecturer associate professor Dr. Halil Aydinalp, KAGEM director Hicret Toprak and KAGEM coordinator Aysenur Mutlu were present at the workshop where the effects of religion on youth were discussed.

14.01.2016

background

Twitter'da takip edin

Haberler, güncellemeler ve bilgilendirmeler için takip edin.

İstanbul Aydın Üniv. Müt.Hyt.Bşk./ BiL Holding ve BİL Eğitim Kurumları Yön.Krl.Bşk./Kıbrıs İlim Üniv. Onursal Bşk.

 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image

Instagram'da takip edin

TAKİP ET @profmustafaaydin