Vakıf Üniversitelerinin Mütevelli Heyet Başkanları İle Toplantı Gerçekleştirildi.

tarihinde yayınlandı Duyuru, Duyuru, Haberler
https://mustafaaydin.com/wp-content/uploads/2023/10/YOKmthytbsktoplantç.jpg


Daha önce Türkiye genelindeki tüm devlet ve vakıf üniversitelerinin rektörleriyle bir toplantı gerçekleştiren YÖK Başkanı Saraç, bu kez vakıf üniversitelerinin mütevelli heyet başkanlarıyla ile görüştü.
Toplantıda bir konuşma yapan Başkan Saraç, yükseköğretim ve yeniden yapılanma ile ilgili plan ve hedeflerinden bahsetti.
YÖK’ün üniversiteler ile sıcak bir ilişki kuracağını belirterek sözlerine başlayan Başkan Saraç, alınan kararların anlaşılır, meşru ve adaletli olması gerektiğini vurguladı.
YÖK ile üniversiteler arasında son dönemde bir kopukluğun olduğunu ve iletişimin yeniden tesis edileceğini belirten Saraç, YÖK’ün siyaset yapan bir kurum olmadığını, artık popülist söylemlere ve fiillere yönelmemesi gerektiğini vurguladı.
Daha etkin ve verimli çalışan bir YÖK’ün oluşturulması için YÖK’ün küçülmesi ve hantal yapısından kurtarılması gerektiğini niteleyen YÖK Başkanı, yükseköğretimde köklü değişikliğin bir YÖK başkanının veya ekibinin önerisi ile olmaması, toplumda geniş bir mutabakat aranması gerektiğine inandığının altını çizdi.
Farklı kesimlerin yükseköğretimden beklentilerini, çağın değişen ihtiyaç ve koşullarını en iyi şekilde algılayarak, var olan sistem içerisinde de yükseköğretimde önemli mesafeler kaydedilebileceğini belirten Saraç, “Var olan sorunların birçoğunun yasadan değil de yanlış uygulamalardan kaynaklandığını düşünüyorum. Yükseköğretimde bugün bulunduğumuz seviyeden daha öteye ulaşmamızda, yasal engeller olduğunu düşünüyorsak bunu ortak akılla, bir uzlaşı kültürü içerisinde, akılcı bir yaklaşımla ele almalı ve süreç içinde sistematik olarak, çözüme kavuşturmalıyız” diye konuştu.
Üniversite yönetimlerinde de kişilere bağlı keyfi uygulamaların kalktığı, rasyonel, vicdani ve ahlaki normlara işleyen, şeffaflık ve hesap verebilirliğin ön plana çıktığı, geleneklerin etkin olduğu yönetişim yapılarına ivedilikle geçilmesi gerektiğini vurgulayan Saraç, son yıllarda, artan talebi karşılayabilmek ve fırsat eşitliği sağlamak için her ile bir üniversite kurulduğunu, bunun sonucunda da öğrenci kontenjanlarında önemli artışlar yaşandığını belirtti.
Böylelikle arz ve talep arasında geçmiş yıllara göre önemli bir denge sağlanabildiğini aktaran Saraç, bunun ülkenin yarınları adına ümit verici olduğunun altını çizdi.
Gerekli koşullar sağlanmadan verilen eğitimin beklentileri karşılamayacağını belirten Saraç, iyi bir üniversitenin sadece kendi ülkesinde değil, tüm dünyada aranan mezunlar yetiştirebilme kabiliyetine göre belirlendiğini ve özellikle tıp, mühendislik, sağlık, havacılık, denizcilik gibi mesleklerde eğitimin uluslararası olmasının adeta bir zorunluluk haline geldiğinin altını çizdi.
Yükseköğretimde evrensel nitelikte bir kaliteye ulaşmak için bilgi ve tecrübe kadar dirayet, cesaret ve kararlılığa da ihtiyaçlarının olduğunu vurgulayan Saraç, YÖK olarak bu konudaki sorumluluklarının üst seviyede olduğunun bilincinde olduklarını, önümüzdeki süreçte, yasaların kendilerine verdiği yetkiler çerçevesinde çok daha hassas bir şekilde denetim görevlerini yerine getirmeye çalışacaklarını niteledi.
YÖK’ün sadece girdi kalitesini değil, artık çıktı kalitesini de ölçmeye başlaması gerektiğini vurgulayan Saraç, zaman kaybetmeyen YÖK dışındaki paydaşlara da açık bir ‘Kalite Kurulu’nun teşekkül ettirilmesi gerektiğini belirterek, konuşmasına şu şekilde devam etti:
“Biz istiyoruz ki çıktı kontrolünü yapan, bizimle ilişkili ama paydaşların yer aldığı bir kurul oluşturalım. Daha önce düşünüldüğü gibi YÖK’ün içinde bir daire şeklinde olmasını uygun görmüyorum. Kendi aldığımız kararların sonuçlarının kendimiz tarafından değerlendirilmemesi lazım. Aldığımız kararların bağımsız bir kurul tarafından değerlendirilmesinin zeminini oluşturacağız. Kurul, akademisyenlerden, uzmanlardan, akreditasyon konusunda tecrübesi olanlardan, ilgili kurum temsilcilerinden ve iş çevreleri de dahil geniş bir ölçekte diğer paydaşlardan oluşacak. Öğrenci temsilcileri de bu kurulda kendilerine yer bulmalı.”

Matematik, fizik, kimya, biyolojinin diğer bilimlerin de temelini teşkil ettiğine işaret eden Saraç, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:
“Temel bilimlerde büyük bir sorun yaşanıyor, ama sadece son yıllarda patlayan kontenjan boşluğu dile getiriliyor. Bu meselenin kolayca halledilebilecek yönü. Asıl sorun benim kanaatime göre, bu temel bilimlerde taban puan oluşmadığından barajı aşabilen herkesin bu programlara girilebilmesi. Bu duruma müdahale edilmezse en yakın dönemde mühendislik programları bundan olumsuz etkilenmeye başlayacak. Bu sorunun üzerine gitmeyi düşünüyoruz.
Temel bilimlerde asıl sorun, taban puan oluşmadığından barajı aşabilen herkesin bu programlara girebilmesi. Bu duruma müdahale edilmezse en yakın dönemde mühendislik programları bundan olumsuz etkilenmeye başlayacak. Bu sorunun üzerine gitmeyi düşünüyoruz.”
Yüksek Lisans ve Doktora kriterlerini yeniden gözden geçireceklerini, bu yüzden bu konuyu web sayfasında askıya çıkardıklarına değinen Saraç, 400’e yakın görüş ve öneriyi elektronik ortamla aldıklarını ve değerlendirme yapılırken göz önünde bulunduracaklarını vurguladı.
Konuşmasını, toplantıya katılan tüm mütevelli heyet başkanlarına katılımlarından dolayı teşekkürler ederek tamamlayan YÖK Başkanı Saraç’a, Vakıf Üniversiteler Birliği Başkanı Rifat Sarıcıoğlu tarafından bir hediye takdim edildi.
YÖK Başkanı Saraç’ın konuşmasının ardından Yükseköğretim ve yeniden yapılanma ile ilgili soru, görüş ve öneri kısmına geçildi. Başkan Saraç, katılımcılardan gelen tüm soruları cevapladı, görüş ve önerileri değerlendirdi.
Toplantının çok verimli geçtiği ve belirli aralıklarla gerçekleştirilmesi gerektiği tüm katılımcılar tarafından vurgulanırken, toplantı bitiminde gerçekleşen kokteylde mütevelli heyet başkanları YÖK Başkanı ve üyeler ile birebir görüşme, sohbet etme fırsatı buldu.
Gün içerisinde Başkan Saraç, YÖK Üyeleri ve ilgili birim sorumlularıyla da özel görüşme imkanı bulan heyet başkanlarının toplantıdan çok memnun bir şekilde ayrıldığı gözlendi.Presidents of Foundation Universities Met Together
IAU President Dr. Aydin attended a meeting that took place with the attendance of YOK President Prof. Dr. M. A. Sarac along with other foundation universities’ presidents on the 23rd of December 2014 in the Higher Eduation Conference Hall.
Dr. Sarac, who already had made a meeting before with all the rectors of government and foundation universities, met with the presidents of foundation universities this time.
President Sarac also gave a speech during the meeting saying that a plan to restructure higher education has been taking place.
Sarac continued by stating that a warmer relation will be taking place between YOK and the universities and continued that the decisions that will be being made should be fair and legitimate.
Sarac continued his speech by saying that a loss in communication was the case between YOK and the universities. Sarac, “YOK isn’t a political association and it is important to not join the populist views and actions.”
Sarac also added that changes shouldn’t be made with only the words of the president of YOK and that actions should be taken according to what the people want.
Sarac also said that higher education should be taking a route according to the demands of the era and that many important steps can still be taken in the system that is being used now. Sarac, “Most of the issues in education aren’t from the laws but from wrong applications.”
 “If we think that there are issues due to the laws today, we should then, in a smart way come up with a compromise to help solve the knot in the system.”
Sarac also mentioned that the times of the university leaders doing whatever they wish are over and that a transparent and rational norm has taken its place. Due to this being the primary concern, we can see an increase in the number of students in our nation.
Sarac also added that in this way the requirements of supply and demand can be met and that this will be a hope for brighter futures in Turkey.
Sarac said that without the proper equipment proper education cannot take place and that the universities shouldn’t only be satisfied when they can teach the people of their nation but also should strive to be able to compete with foreign universities all over the world especially in medicine, engineering and aviation.
Sarac, “As YOK we believe that in order to reach international standards we do not only require quality but also endurance and courage. We are fully aware of this as an association and that in the time ahead of us we will use all the powers given by the law to be able to handle education better.”
Sarac, “Let’s form a committee to also check the exit quality of our students. As I stated before, I see this fit within the branches of YOK. All the decisions we make should be controlled by us. We will form the foundation of an independent committee that will be checking us without being connected to us. The committee will be formed by academicians, experts and experienced people. Student representatives will also have a place in this committee.
 “We have a big problem in the basic topics such as biology, chemistry, math and physics. However the only thing being spoken today is the emptiness of the rosters in the past years. I think the problem we have is that anyone who passes the passing bar is allowed into this program since there isn’t a minimum requirement to enter into these fields. If we do nothing against this then soon we will see the effects of out blunder in our engineering program. We are planning to overcome this issue as soon as possible.”
President Sarac ended his speech by thanking all the presidents of the foundation universities for attending the meeting and was handed a gift from the Foundation Universities Union President Rifat Saracoglu.
President Sarac answered some questions asked to him one by one and also discussed the questions and the methods of solving those problems.background

Twitter'da takip edin

Haberler, güncellemeler ve bilgilendirmeler için takip edin.

İstanbul Aydın Üniv. Müt.Hyt.Bşk./ BiL Holding ve BİL Eğitim Kurumları Yön.Krl.Bşk./Kıbrıs İlim Üniv. Onursal Bşk.

 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image

Instagram'da takip edin

TAKİP ET @profmustafaaydin