Yaşanılabilir Kentler İçin

tarihinde yayınlandı Duyuru, Duyuru, Haberler
https://mustafaaydin.com/wp-content/uploads/2023/10/knt_knsey.jpg

Yerel
yönetimlerin sağlıklı çalışabilmesi ve yaşanılabilir bir çevre için
“Ortak Aklın” geliştirilmesi sürecine önemli katkılar sunan kent
konseyleri; bölgede bulunan Üniversite Rektörlükleri, Kültür Merkezleri,
Okullar, Konsolosluklar, Kaymakamlıklar, Sağlık Kuruluşları ve Yerel
Basınla birlikte, kent yönetimine dahil olarak çalışmalar yürütmektedir.
Bu anlamda yürüttüğü projelerle örnek teşkil eden Küçükçekmece Kent
Konseyi, Kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin
geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir
kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma gibi
kavramların korunması; kentin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının,
vizyonlarının sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlenmesi,
tartışılması ve ortak aklın oluşturulması için bir araya gelmektedir.

Yaklaşık
bir aydır düzenli olarak kentte bulunan kurum ve kuruluşların,
STK’ların yetkilileriyle bir araya gelen ve fikir paylaşımında bulunan
Küçükçekmece Kent Konseyi, son olarak İstanbul Aydın Üniversitesi Florya
Yerleşkesinde düzenlenen toplantıda, bölgede bulunan medya
kuruluşlarının yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştirdi. Küçükçekmece
Belediye Başkanı Aziz Yeniay ve Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa
Aydın’ın da hazır bulunduğu toplantıya otuza yakın medya mensubu
katıldı. Kent Konseylerinin görev alanları ve yetkilerinin konuşulduğu,
yapılan faaliyetlerin ve projelerinin anlatıldığı toplantıda konsey
üyeleri ve medya mensupları fikir paylaşımında bulundu. Küçükçekmece
Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa Aydın, “Kentlerde yerel yönetimlerin
çalışmalarına en büyük destekçinin Kent Konseyleri olması gerektiğini
belirterek Küçükçekmece’nin bu anlamda iyi bir örnek olacağını belirtti.
Yaklaşık altı yıldır uyumlu şekilde çalışmaların yürütüldüğünü belirten
Aydın, konsey üyelerinin tamamının sivil inisiyatifle oluştuğunu
söyledi. Kent Konseylerinin yerel yönetimlere muhalif değil katkı sunan
ve uyum içerisinde çalışan kişilerden oluşması gerektiğini dile getiren
Aydın, halka hizmet amacıyla ve daha yaşanılır bir çevre yaratmak
maksadıyla bir ara gelen insanların din, dil, ırk, siyasi düşünce gibi
etkenler olmadan değerlendirildiğini bu anlamda Küçükçekmece’de hiçbir
sorun yaşanmadığını söyledi.

Küçükçekmece
Belediye Başkanı Aziz Yeniay ise göreve geldiği günden itibaren kent
yaşamının çok daha kaliteli olabilmesi, kent sakinlerinin güven ve huzur
içerisinde sağlıklı şekilde yaşayabilmesi için Kent Konseyiyle uyum
içinde çalıştıklarını belirterek, yaratılan kaynakları ve bu kaynakların
halka nasıl geri döndüğünü aktardı. Toplantı, basın mensuplarının
sorularıyla devam etti. Kent konseylerinin çalışma yöntemleri, diğer
ilçelerdeki durum, proje ve etkinlikler konuşulan diğer konular arasında
yer aldı.


Dr. Mustafa Aydın: City Councils and Local Authorities
have to cooperate in harmony.


Providing significant contribution on developing a “Common Mind” for a proper
workout of local authorities and a livable environment, the city councils are
carrying out cooperation with regional university rectors, cultural centers,
schools, consulates, district governorates, health organizations and local
media, as part of the city administration. The Küçükçekmece City Council
convened to develop citizenship, to secure the city’s rights and laws, to
protect notions such as sustainable development, environmental awareness,
social aid and solidarity and to constitute a common mind. Assembling with
representatives of NGO’s, institutions and organizations located in the city
and sharing ideas regularly for about month, the Küçükçekmece City Council conducted
interviews with officials at a meeting organized at the Istanbul Aydın
University Florya Campus. About thirty media members participated the
conference with also the high presence of Küçükçekmece Mayor Aziz Yeniay and
city council president Dr. Mustafa Aydın. City councils functions and
authorities were discussed and projects were presented during the meeting,
where council and media members made an exchange of ideas. Küçükçekmece city
council President Dr. Mustafa Aydin declared that the city councils should be
the biggest supporters of local authorities and that Küçükçekmece would state a
good example in this sense. Mentioning that operations were performed in
harmony for at least six years, Aydın said that the council consists of members
with civil initiative. Stating that, instead of acting as an opposition to
local authorities, city councils should be composed of contributing and
harmonizing persons, Aydın punctuated that people are coming together,
regardless of their religion, language, race or political opinion with the aim
to serve the public and create a more livable environment and that any problems
have already arisen in this sense. To enable a city life with higher quality,
healthily in peace and harmony living citizens since the beginning of his
assignment, majör of Küçükçekmece Aziz Yeniay declared that they are working
harmoniously with the city council and transmitted the resources created and
how they regained to the people. The meeting continued with questions of press
members. Working methods of the city council, the situation in other districts,
projects and activities took place among other topics spoken.background

Twitter'da takip edin

Haberler, güncellemeler ve bilgilendirmeler için takip edin.

İstanbul Aydın Üniv. Müt.Hyt.Bşk./ BiL Holding ve BİL Eğitim Kurumları Yön.Krl.Bşk./Kıbrıs İlim Üniv. Onursal Bşk.

 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image

Instagram'da takip edin

TAKİP ET @profmustafaaydin