EURAS Avrasya Üniversiteler Birliği Dubai Konferansı

tarihinde yayınlandı Duyuru, Duyuru, Haberler
https://mustafaaydin.com/wp-content/uploads/2023/10/Dubai-Euras.jpg


Yükseköğrenim alanında Avrasya Bölgesinde 2011 yılından bu yana 80’den fazla üyesi ile Yükseköğretimde örnek modeller oluşturma ve uluslararasılaşma  konusunda çalışmalarına devam eden Avrasya Üniversiteler Birliği (EURAS), Avrasya bölgesinden 30 a yakın üniversitenin Başkanları, Rektörleri ve akademisyenlerinin katılımı Dubai’de ‘ Transnational Education and Cultural Effects’ konulu konferansı 5 Mayıs 2014 tarihinde düzenledi. Yükseköğretimde Uluslararası Eğitim’de iyi örnekler ve yeni trendler ele alındı. Konferans, Euras üyesi ev sahibi kurum American University in the Emirates başkanı  Prof. Dr. Muthanna Abdul Razzaq , EURAS ve İstanbul Aydın Üniversitesi Başkanı Dr. Mustafa Aydın’ın açılış konuşmalarıyla başladı.

American University – Emirates Başkanı Prof. Muthanna Abdul Razzaq açılış konuşmasında Dubai’nin bu alanda benzersiz bir model olduğunu ve DIAC’ın Uluslararası Eğitim’in gerçek bir örneği olduğunu belirtti.
EURAS Avrasya Üniversiteler Birliği ve İstanbul Aydın Üniversitesi Başkanı Dr. Mustafa Aydın, “Avrasya Üniversiteler Birliği’nin, daha iyi ve etkin bir gelecek oluşturmanın temellerini atmak için bölgede kültürler ve medeniyetler arasında işbirliğini ve diyaloğu geliştirmeyi hedeflediğini belirtti. Bu amaç kapsamında farklı ülkelerde konferanslar ve projeler geliştirdiklerini ve çalışmalarının bir sonraki adımı olarak Arnavutluk, Rusya Federasyonu, Danimarka ve daha birçok ülkede 2014-2015 yılı içerisinde gençlere ve eğitimcilere yönelik farklı birçok etkinlik düzenleyeceklerini vurguladı.   

Prof. Dr. Mehmet DURMAN’ın ana konuşmacı olarak yer aldığı konferansta Uluslararası Eğitimde Kalite Güvencesi ve Tanınırlık, TNE ve Kültürel İçerik konuları üzerinde duruldu. Konferansta Türk Yükseköğretim modeline ilgi ve işbirlikleri konusunda katılımcıların talepleri dikkat çekti. Leigh Ann Khosla, DIAC İş Geliştirme Direktörü, Yükseköğretimde Gelecek? Konulu sunumu ile Dubai’de bulunan yapıyı ve gelecek planlamalarını katılımcılara aktardı. Euras üyesi birçok üniversitenin üst düzey yöneticileri tarafından gerçekleştirilen sunumlarda “Ekonomik Krizlerin Giderilmesinde Yükseköğretimin rolü” , “Yükseköğretimde Son Gelişmeler ve Eğilimler”, “Yükseköğretimde Cesur Dünya” ve benzeri konulu birçok çalışmaya yer verildi.

Konferansın yansımalarında katılımcılardan edinilen izlenimler Avrasya Üniversiteler Birliği’nin çalışmalarının bölgedeki eğitim sektöründe üstün başarı getirecek ve üniversiteler arasında ortaklıklara yeni fikirler sağlayacak, karar alıcılar için bir platform görevi göreceği yönündeydi.
Katılımı yüksek ve birçok temsilcinin aktif olarak katılımıyla gerçekleşen konferans, gelecek için öneriler ve birçok uluslararasılaşma modelleriyle sonlandı.

Birleşik Arap Emirliklerine gerçekleştirilen seyahat sırasında EURAS ve Istanbul Aydın Üniversitesi Başkanı Dr. Mustafa Aydın ve EURAS sekretaryası Dubai’den Abu Dhabi’ ye geçerek 4th QS MAPLE Konferansına katıldı. Dr. Mustafa Aydın’ın katılım gerçekleştirdiği Eğitim Liderleri Zirvesi yükseköğretimde Euras’ın başlattığı çalışmaları destekler nitelikte idi. Toplantılar sırasında Ürdün, Tayland, Katar, Brunei, Rusya Federasyonu, Suudi Arabistan ve birçok ülkenin yükseköğretim Liderleri ile ortak çalışmalar başlatma kararı alındı.Eurasian Universities Union (EURAS) Organized Conference on ‘Transnational Education and Cultural Effects” on May 5th in UAE

Eurasian Universities Union (EURAS) which has ongoing international efforts and creating role models with more than 80 members since 2011 in the field of higher education in Eurasian Region organized a conference on, ‘Transnational Education and Cultural Effects”” attended by approximately 30 Presidents, Rectors, Vice-Rectors and delegates from the Eurasian region on May 5th, 2014 in Dubai. New trends and examples were discussed in the in the transnational education in higher education. Conference started with the opening speeches by the President of host institution and EURAS member American University Emirates, Prof. /Dr. Muthanna Abdul Razzaq and the President of EURAS and Istanbul Aydin University, Dr. Mustafa Aydin.

The President of American University in the Emirates, Professor Muthanna Abdul Razzaq, said in his opening speech that, “AUE is committed to bring excellence in the educational sector and the topic of Transnational Education certainly cannot be ignored and calls for the policy makers in the educational sector to come forward to discuss the issues, challenges and future prospects in this area. In addition, the unique model of Dubai and DIAC is in fact a true example of Transnational Education”

Dr. Mustafa Aydin, President of Eurasian Universities Union and Istanbul Aydin University said in his opening speech that The Eurasian Universities Union is targeting to promote dialogue and cooperation between cultures and civilizations in the region in order to generate a basis for a better and effective future and within the scope of this aim as a next step of developing different project and conferences in different countries many youth and educationalist oriented different activities will be held in Albania, Russia Federation, Denmark and many countries in the 2014-2015 years.”

After the opening speeches, as a keynote speaker in conference Prof. Mehmet Durman made a presentation on the relevant topics like Quality Assurance and Recognition in Transnational Education, the TNE and Cultural Context topics were discussed. Participants’ request drew attention to interest to Turkish Higher Education Model and cooperation. Director of Business Development, TECOM Investments, Education Cluster, DIAC Leigh Ann Khosla gave information to participant about structure in Dubai and future plans with her presentation which is Internationalization of the Higher Education Sector.  Many presentations were discussed by Top Executives of EURAS Member Universities such as “”What is next in Higher Education””, “”The Role of Higher Education in Overcoming the Financial Crisis””, “”The Recent Developments and Trends in Higher Education””, Brave New World in Higher Education.
According to participants’ impressions studies of Eurasian Universities Union will bring great success in the region and will provide new ideas for partnerships between universities and will serve as a platform for decision makers.

The conference well attended and actively participated by many delegates, ended with many models of internationalization and future recommendations.
In the UAE travel, EURAS and Istanbul Aydın University President, Dr. Mustafa Aydın and EURAS Secretariat participated in the 4th QS – MAPLE Conference in Abu Dhabi. Participation of Dr. Mustafa Aydın in Education Leaders Summit was supportive the EURAS Studies in higher education. During the meetings the decisions were taken to start by Jordan, Thailand, Qatar, Brunei, Russian Federation, Saudi Arabia and higher education leaders of many countries.


background

Twitter'da takip edin

Haberler, güncellemeler ve bilgilendirmeler için takip edin.

İstanbul Aydın Üniv. Müt.Hyt.Bşk./ BiL Holding ve BİL Eğitim Kurumları Yön.Krl.Bşk./Kıbrıs İlim Üniv. Onursal Bşk.

 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image

Instagram'da takip edin

TAKİP ET @docdrmustafaaydin