Uluslararası Üniversite Öğrencisi Hedefinde 100 Bin Sınırı Aşıldı

tarihinde yayınlandı DEİK / EEİK, Duyuru

DEİK/Eğitim Ekonomisi İş Konseyi ev sahipliğinde düzenlenen Beşinci Uluslararası Öğrenci Temini Çalıştayı, DEİK Yönetim Kurulu Üyesi Rona Yırcalı ve DEİK/Eğitim Ekonomisi İş Konseyi (EEİK) Başkanı Dr. Mustafa Aydın’ın katılımları ile 9 Mayıs 2017 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirildi. Çalıştaya 50 üniversite ve çeşitli kamu kurumlarından, 130’dan fazla temsilci katıldı.

Çalıştayın açış konuşmasını gerçekleştiren DEİK Yönetim Kurulu Üyesi Rona Yırcalı, Çalıştay’da ortaya çıkacak bulgular ve tavsiyelerin Türkiye’ninuluslararası yükseköğrenimde cazibe merkezi olması için kapsamlı bir strateji geliştirilmesine önemli katkılar sağlayacağını söyledi. DEİK/Eğitim Ekonomisi İş Konseyi’nin kuruluş amacı olan uluslararası öğrenci sayısının 2015 yılında 100 bine çıkarılması hedefine ulaşıldığını belirten Rona Yırcalı, İş Konseyinin yeni hedefinin, özellikle Çin ve Hindistan gibi ülkelerden öğrenci temin edilmesi olduğunu ifade etti. Yırcalı, Türkiye’ye daha fazla uluslararası öğrenci gelmesi için üniversiteler, iş dünyası, DEİK/Eğitim Ekonomisi İş Konseyi, ilgili Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları ve her şeyden önemlisi Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) arasında koordinasyon ve işbirliğinin tesis edilmesi gerektiğini söyledi.

DEİK/Eğitim Ekonomi İş Konseyi Başkanı Dr. Mustafa Aydıni se, dünya geneline yurtdışına en çok öğrenci gönderen ülkelerin başında Çin, Hindistan, Almanya, Güney Kore ve Suudi Arabistan’ın geldiğini söyledi. Dünyadaki uluslararası öğrencilerin yüzde 53’ünün Asya Kıtası’ndan çıktığını belirten Dr. Aydın, dünyadaki her altı uluslararası öğrenciden birinin Çinli olduğunu; 2025 yılı projeksiyonuna göre Çin’in önümüzdeki yıllarda dünyaya en fazla uluslararası öğrenci gönderen ülke olmaya devam edeceğini söyledi. Nijerya’nın uluslararası öğrenci getirilmesi konusunda Türkiye’nin önüne geçtiğini belirten Dr. Aydın, Türkiye’nin hedefinde Çin, Hindistan ve Suudi Arabistan olduğunu da ifade etti. Dr. Aydın, yurtdışında okuyan Çinli öğrencilerin yüzde 95’inin kendi imkânları ile okumakta olduğunu ve Afrika pazarına yöneldiklerini söyledi. DEİK İş Konseyi Başkanı Dr. Aydın, devlet finansmanı ile EEİK gibi kurumların işbirliğinde yapısal bağlamda özerk bir tanıtım ajansının kurulması gerektiğini ve kurulacak ajans kanalıyla, hem Türkiye’nin hem de “Study in Turkey” markasının tanıtımının yükseltilmesi gerektiğini ifade etti. Bilgi kalitesi yüksek öğrencinin Türkiye’ye gelmesi için çalışmaların yapılması gerektiğini ifade eden Dr. Aydın, “OECD 2014 verilerine göre, dünya genelinde yaklaşık 4,5 milyondan fazla öğrenci kendi ülkesi dışında, başka bir ülkede üniversite eğitimi almakta. Bu rakamın 2025 yılında 8 milyona ulaşacağı tahmin edilmekte” dedi.

Çalıştay açılışında ayrıcaİstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Hamide Ertepınar tarafından “Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçimini Etkileyen Faktörler” başlıklı saha çalışmasının sunumu yapıldı. Çalışmaya göre 2025 yılında uluslararası öğrenci sayısının 8 milyona çıkması bekleniyor.  Çalışmaya göre uluslararası öğrencilerin üniversite seçim tercihlerinde Türkiye’nin ekonomik gelişmişliği, yüksek öğrenim imkanları ve kültürel yakınlığını öne çıkıyor. 36 üniversiteden 850 uluslararası öğrenci üzerinde yapılan çalışmaya göre yoğunluklu olarak uluslararası öğrencilerin bulunduğu bölgeler İstanbul, Ankara, Bursa ve Kocaeli ve İzmir olmakla birlikte, Türkiye’yi tercih eden yabancı uyruklu öğrenciler büyük oranda Asya, Orta Doğu ve Afrika ülkelerinden geliyor.

Açış konuşmalarının ardından ‘Denklik ve Tanınırlık’, ‘Tanıtım ve Markalaşma’, ‘Kamu Kurumlarından Beklentiler’, ‘Uluslararası Öğrencilerin Uyum ve Memnuniyet Süreci’, ‘Üniversitelerin Uluslararası Öğrencilere Karşı Sorumlulukları’ konu başlıkları altında katılımcılar, sorunları ve çözüme yönelik politika ve uygulama önerilerini ele alan oturumlarda bir araya geldi.

_________________________________________________________________________________________________

The Number of International University Student Went Over the 100 Thousand Goal

5th Student Recruitment Workshop took place with participation of the head of Foreign Economic Relations Board (DEIK) / Higher Education Business Council (EEIK) Dr. Mustafa Aydin and the member of DEIK board of directors Rona Yircali by home ownership of DEIK/EEIK on 9th of May 2017 in Istanbul. More than 130 representative from 50 universities and several public institutions attended to the workshop.

The member of DEIK board of directors Rona Yircali made the opening speech of workshop and stated that the findings and suggestions of workshop will provide significant contributions to Turkey’s international higher education in order to develop extensive strategy to be able to an attraction centre. Rona Yilicali indicated, enhancing the number of international students which was the aim of DEIK / Higher Education Business Council has increased 100 thousand, the new aim of Business Council is to procure student especially from China and India. Yilicali underlined, it should be provided coordination and cooperation between universities, business world, DEIK / Higher Education Business Council, relative ministries, public institutions-organizations and most of all Board of higher Education.

President of DEIK / Higher Education Business Council Dr. Mustafa AYDIN stated that; China, India, Germany, South Korea, and Saudi Arabia are the major countries which send the most students abroad all around the world. Dr. Aydin also said that, %53 of all international students in the World come from Asian Continent; one of every six international students in the world is Chinese, China will continue to be a country which sends the most international student according to 2025-year projection. Dr. Aydin expressed that Nigeria overtook Turkey on international student recruitment; Turkey’s target is China, India and Saudi Arabia. Dr. Aydin also said that %95 of Chinese students who study in abroad study as self-funding students and go through African market. The head of DEIK Business Council Dr. Aydin indicated that an autonomous publicity agency should be established in the structural content of institutions such as EEIK and by this, enhancing the advertising of both Turkey and Study in Turkey brand is a necessity. Dr. Aydin underlined the necessity of works on recruitment for high-quality knowledge students and also ‘’According to OECD 2014-year data, all around the world mostly 4,5 million students study in any country than their countries. It is estimated that this number will reach 8 million in 2025’’ Dr. Aydin said.

At the opening of the workshop, fieldwork names as ‘’Influencing Factors of International Students Prefers on Country and University’’ was made by Istanbul Aydin University the Dean of Education Faculty Hamide Ertepinar. According to study, expectation is to see the number of international students at 8 million. As for that Turkey’s developed economy, learning opportunities and relative culture seem to reasons why international students prefer university in Turkey. According to study which took place with 850 international students from 36 different universities, they prefer mostly Istanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli and Izmir and students mostly are from Asian, Middle Eastern and African countries.

After the opening speech, participations brought together their suggestion on implementation policy and solving problems under sessions the name of ‘Equivalent and Recognition’, ‘Advertising and Branding’, ‘Expectations from Public Institutions’, ‘Compatibility and Satisfaction Process of International Students’, ‘Universities’ Responsibilities to International Students.

10.05.2017

background

Twitter'da takip edin

Haberler, güncellemeler ve bilgilendirmeler için takip edin.

İstanbul Aydın Üniv. Müt.Hyt.Bşk./ BiL Holding ve BİL Eğitim Kurumları Yön.Krl.Bşk./Kıbrıs İlim Üniv. Onursal Bşk.

 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image

Instagram'da takip edin

TAKİP ET @profmustafaaydin