https://mustafaaydin.com/wp-content/uploads/2021/10/10-AĞUSTOS-YEŞİL-VATAN.jpg

“Bir Fidan Tüm Vatan” sloganıyla harekete geçen “Yeşil Vatan Platformu”nun ilk arama konferansı 10 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleştirildi. 

“Yeşil Vatan Platformu” ilk arama konferansını hedef ilçe olarak belirlediği Marmaris’te gerçekleştirdi. Arama konferansında küresel iklim krizinin dünyada ve ülkemizde yol açtığı problemler üzerine konuşuldu ve bu sorunu önlemek amaçlı bir rapor hazırlandı.

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ), Kıbrıs İlim Üniversitesi (KİÜ), Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı (AKEV), Türkiye Sigarayla Savaş Derneği (TSSD), UFRAD Franchising Derneği, Küçükçekmece Kent Konseyi, İAÜ Mezunlar Derneği (İAÜMED) ve BİL Kolejlerinin bir araya gelerek oluşturdukları platformun arama konferansına diğer üyeler de katıldı. Toplantıya katılan üyeler arasında; Küçükçekmece Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Özlem Erol, İstanbul Aydın Üniversitesi Klimatoloji ve Meteoroloji Öğretim Üyesi Dr. Güven Özdemir ve Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Bülent Bülbüloğlu yer aldı.

Orman yangınlarıyla mücadelede uzun vadeli çözümler üretmeyi amaçlayan platformun Kurucu Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın “Ülkemiz son aylarda yangın ve sel felaketleri ile karşı karşıya kaldı. Bu felaketler karşısında birçok kurum aksiyon alırken bizler de neler yapılabileceğimiz ile ilgili katkı sunmak için bu platformu kurduk. Bu platformun öncelikli amacı, insanları orman yangınlarıyla mücadele konusunda bilinçlendirmek adına eğitimler vermek. Ayrıca ‘Bir tek fidanı kaybetmenin, vatan toprağından bir parça kaybetmek’ olduğu bilinciyle çevreye daha duyarlı ve farkındalığı yüksek bir toplumun oluşturulmasını sağlamaktır.” diye konuştu. 

“İKLİM KRİZİ EN ÖNEMLİ GÜNDEMİMİZ”

Konferansta iklim krizinin etkilerine değinen Doç. Dr. Mustafa Aydın “Bugün, bütün dünyanın öncelikli gündeminde olan ‘iklim değişikliği’ hem küresel hem de yerel ölçekte uzun süreli ve yavaş gelişen olumsuz değişikliklere sebep oluyor. Doğal sebeplerin yanı sıra bu değişiklikte insan faktörünün zararlı etkileri de biliniyor. Bu etkileri azaltma konusunda hızla ciddi adımların atılması gerekiyor çünkü günümüzün en önemli sorunlarından biri küresel iklim değişikliği. İklim değişikliği nedeniyle ekonomik anlamda da toplumsal anlamda da tüm dünyada yaşanan kayıplar ciddi boyutlarda” dedi.

Aydın, “Yaşanan felaketlere seyirci kalmamak ve ülkemizi çevresel duyarlılık anlamında bir adım daha öteye taşımak için oluşturduğumuz ‘Yeşil Vatan Platformu’ ile yeni projeler, ulusal ve uluslararası konferanslar, kongreler, seminerler ve çalıştaylar düzenleyerek çevre konusunda farkındalık yaratmak en önemli amacımızdır.” ifadelerini kullandı. 

Toplantıda alınan kararlar arasında ise okul öncesinden başlayarak bir hayat boyu devam edecek topyekûn bir eğitim seferberliği başlatılması, belirli bir müfredat dâhilinde çevre bilincinin öğrencilere verilmesi, afet anında olaylara daha organize müdahale etmek için afet merkezlerinin daha donanımlı ve günümüz teknolojisine uygun hale getirilmesi, afet yönetimi ile ilgili “ulusal müdahale planı”nın hazırlanması, arama konferansları, seminerler, paneller ve sempozyumlar yapılarak “çevre bilinci”nin artırılması ve bu bilinci yükseltmeye yönelik acil ihtiyacın vurgulanması, her bölgeye göre afet ile ilgili bir stratejinin oluşturulması ve bölgenin özelliklerine göre bir “bölgesel afet planı” hazırlanması, insan faktöründen kaynaklanan afetler ile ilgili ciddi anlamda “caydırıcı” cezaların verilmesi mevcut.

“ONE SAPLING, ALL HOMELAND”

The first search conference of the “Green Homeland Platform”, which took action with the slogan of “One Sapling, All Homeland”, was held on 10 August 2021.

“Green Homeland Platform” held its first search conference in Marmaris, which it determined as the target district. In the search conference, the problems caused by the global climate crisis in the world and in our country were discussed and a report was prepared to prevent this problem.

Istanbul Aydın University (IAU), Cyprus Science University (KIU), Anatolia Education and Culture Foundation (AKEV), Turkish Anti-Smoking Association (TSSD), UFRAD Franchising Association, Küçükçekmece City Council, IAU Alumni Association (IAUMED) and BİL Colleges came together. Other members also attended the search conference of the platform they established. These members are Küçükçekmece City Council Women’s Assembly President Özlem Erol, Istanbul Aydın University Climatology and Meteorology Lecturer Dr. Güven Özdemir and the Vice President of the Turkish Hoteliers Federation Bülent Bülbüloğlu.

The Founding President of the platform, which aims to produce long-term solutions in the fight against forest fires, Assoc. Dr. Mustafa Aydın said, “Our country has faced fire and flood disasters in recent months. While many institutions take action in the face of these disasters, we have established this platform to contribute to what can be done. The primary purpose of this platform is to provide trainings in order to raise awareness of people about fighting forest fires. In addition, with the awareness that ‘losing a single sapling is losing a piece of the homeland’, it is to ensure the creation of a society that is more sensitive to the environment and has a high awareness he said.

“CLIMATE CRISIS IS OUR MOST IMPORTANT AGENDA”

Addressing the effects of the climate crisis at the conference, Assoc. Dr. Mustafa Aydın said, “Today, ‘climate change’, which is on the priority agenda of the whole world, causes long-term and slow-developing negative changes both on a global and local scale. In addition to natural causes, the harmful effects of the human factor in this change are also known. Serious steps must be taken quickly to reduce these effects because one of the most important problems of our time is global climate change. Due to climate change, the losses experienced all over the world, both economically and socially, are serious.

Aydın said, “Our most important goal is to raise awareness about the environment by organizing new projects, national and international conferences, congresses, seminars and workshops with the ‘Green Homeland Platform’, which we have established in order not to be a bystander to the disasters and to take our country one step further in terms of environmental awareness.”

To start a lifelong education campaign starting from preschool, to raise environmental awareness to students within a certain curriculum, to make disaster centers more equipped and compatible with today’s technology in order to respond to events in a more organized manner in case of disasters, and to deal with disaster management and disaster management preparation of the relevant “national response plan”, raising “environmental awareness” by holding search conferences, seminars, panels and symposiums and emphasizing the urgent need to raise this awareness, creating a disaster-related strategy for each region and a “regional disaster response” according to the characteristics of the region, to give serious “deterrent” penalties for disasters caused by human factor were among the decisions taken at the meeting. 

background

Twitter'da takip edin

Haberler, güncellemeler ve bilgilendirmeler için takip edin.

İstanbul Aydın Üniv. Müt.Hyt.Bşk./ BiL Holding ve BİL Eğitim Kurumları Yön.Krl.Bşk./Kıbrıs İlim Üniv. Onursal Bşk.

 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image

Instagram'da takip edin

TAKİP ET @profmustafaaydin