UFRAD, Franchising Markalarını Global Pazarlara Taşıyor!

tarihinde yayınlandı Duyuru, Duyuru, Haberler
https://mustafaaydin.com/wp-content/uploads/2023/10/eff-bskyrd1.jpg

Franchising sistemi, yatırımcıya, marka sahibinin yıllarca kurumsallaşmak için çalıştığı bilgi birikimini kısa sürede kullanıp, bulunduğu bölgede fırsat eşitliği yaratarak iş sahibi olmasını sağlıyor. Fırsat eşitliği yaratması ve iş olanakları sağlaması ekonominin tam istihdam seviyesine yaklaşmasına ve ekonomide önemli ölçüde gelişmelere yardımcı oluyor. Bunun yanında firmalar bu sistemle sadece yurtiçinde değil yurtdışında da markalarını tanıtma fırsatı bularak ülkeye döviz girişi de  sağlıyorlar.

Bugün Türkiye’de zincir işletmelerin sayısı 1850 civarında, Bunların %24’ü yabancı, %74’ü Türk kökenli markalar. Zincirlere bağlı şube sayısı ise 50.000 civarında. Franchise veya bayilik verenlerin sayısı 1471, zincirler içindeki oranı ise %78. Sadece kendi şubelerini açıp kendileri işleten zincirler %22 oranında.

Franchise zincirlerinin gelişmesindeki en önemli etkenin yönetim olduğuna dikkat çeken UFRAD Franchising Derneği Genel Başkanı Dr. Mustafa Aydın, “”Vasat yönetilen bir zincir büyüyemez, markalaşamaz, hatta rakipleri büyüdükçe o küçülür. İyi yönetilen bir zincir sıfırdan yola çıksa bile marka olur. Alışveriş merkezlerinin markalara yer vermesi de, franchise zincirlerinin gelişmesindeki en önemli etkenlerden biri. Müstakil perakendecilerin sürekli yaptıkları hatalar ve ihmaller, franchise zincirlerin tüketiciler tarafından tercih edilmesindeki ve gelişmesindeki diğer bir önemli etken”” UFRAD olarak franchise veren zincirlerin ülkemiz ekonomisine kalıcı fayda sağlaması için franchise sistemlerini tam kurmalarını ve doğru işletmelerini gerekli görüyoruz, eğitimlerimizle destekliyoruz, sistem değerlendirme programı ile markalarımızı dünya standartlarına taşıyoruz. Öncelikli hedefimiz markalarımızın global pazarlarda hakettikleri yeri almaları için çalışmalarımıza devam etmek ve Türkiye ekonomisine daha fazla katkı sağlayabilmektir”” diyor.

UFRAD Franchising Derneği Genel Başkanı Dr. Mustafa Aydın “”Son zamanlarda dünyada hizmet sektörünün çok hızlı bir büyüme katettiğini görüyoruz. Hizmet sektörünün büyümesine paralel şekilde, franchising sisteminde de çok hızlı bir büyüme olmuştur. Franchising sisteminin bu hızlı büyümesinin nedenleri arasında, sistem için gerekli sermaye tutarı, girişimcinin motivasyonu, sistemin standart olması, kabul görmüş bir marka ve kontrol mekanizmasını sayabiliriz. Günümüzde müşteriler, zamanı etkin kullanmak istemektedirler. Dolayısıyla en kısa zamanda kaliteli mal ve hizmet satın almayı arzu etmektedirler. Buda kalitesini ve markasını kabul ettirmiş ürünlerin satıldığı mağazalardan alışverişle mümkün olmaktadır. Bu aşamada franchising’in önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Önümüzdeki dönemlerde, ekonomik anlamda büyük potansiyele sahip olan franchising sistemine daha fazla girişimcinin dahil olarak, kendi işini kurmasını bekliyoruz. Türkiye’yi franchising ile önce yabancı şirketlerin tanıştırmış olmasına rağmen, yerli şirketlerin de satış ve hizmet ağlarını genişletmenin en güvenli yolu olarak, bu sistemi benimsediği görülüyor. Franchise veren markaların öncelikle konseptlerini doğru oturtup müşterilerin istek ve ihtiyaçlarına göre markalarını geliştirmeleri gerekmektedir. Franchise sisteminin başarılı olması için kalite standartının yüksek tutulması ve operasyon/kontrol mekanizmasının çok etkin kullanılması gerekmektedir. Markalaşmak bir ülkenin gelişimi için en gerekli etkenlerden biridir. Bugün tüm güçlü ekonomiler dünya pazarlarını markaları ile ele geçirmektedirler. birçok inovatif düşüncesi, dünya standartlarında ürün ve hizmetleri barındıran Türkiye girişimcileri ve firmaları artık kabuklarından sıyrılmalı, güçlerinin farkına vararak dünya standartlarında markalar geliştirmelidirler. Çok yol katetmiş olmamıza rağmen daha çok işimiz var. Hep beraber hiç durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz”” diyor.


UFRAD is carrying franchising brands to the global markets!

Franchise Association – For a permanent economic benefit towards our nation the chains that give UFRAD franchise have concluded that the franchise systems must be set perfectly and also managed in the right manner. With this aim, the association, with the support of its education, is carrying the companies to world standard with its system evaluation programs.

The franchising system helps the investors by using the information the brand owner has regulated to become an institution in a short period. The system also enables the brand owner to compete with its competitors in its area. By creating equality of opportunity and job opportunities, the system aids in nearing the economy to full employment and also helps the economy to reach a more serious productive level. With this system the brands also finding the opportunity to not only introduce their brands in Turkey but also in foreign countries which in turn allows a foreign exchange inflow.

Today the numbers of chains in Turkey have reached about 1850, 24% being foreign and 74% being of Turkish origin. The numbers of branches connected to chains are about 50.000. 1471 companies give franchising while 78% of them are within chains. Only 22% of chains open and manage their own chain stores.

UFRAD President Dr. Mustafa Aydın stated that the most important factor in the growth of franchising chains is management. Aydın said, “Chains under mediocre management cannot grow, won’t become brands, and as their competitions grow, they shrink. A well-managed brand will become a brand even if it is starting from zero. One of the most important points in the development of brands is the fact that malls give space to brands. The mistakes and omissions that independent retailers constantly commit are another reason behind the fact that consumers prefer franchises. As UFRAD, we advise the chains that give franchising to set their franchising systems perfectly and to manage their franchises well for a permanent benefit to our nation’s economy. UFRAD also supports the franchises through its educational programs and with the system evaluation program; UFRAD carries our brands to world standards. Our primary goal is to continue our works to carry our brands into the global market it deserves and to aid Turkey’s economy.”

UFRAD Franchising Association President Dr. Mustafa Aydın said, “We are seeing a sharp growth in the service industry lately in the world. Parallel to the service industry’s growth we also see a sharp growth in the franchising sector. A couple of reasons for the growth of the franchising sector include the capital amount for the system, entrepreneurial motivation, set standards for the system, a control mechanism and an approved brand. Nowadays, the consumers want to spend time effectively. İt’s for this reason they want to buy quality products and services in the shortest time possible. This can be made possible by shopping from the shops that sell quality proven and approved brands. İt is in this phase that we see the importance of franchising again. İn the time ahead of us we expect more entrepreneurs to be added to the franchising industries which have huge potential in the economic sense and we expect the entrepreneurs to open their own businesses. Even though foreign countries have introduced franchising to Turkey first, we see that domestic companies adopt this method due to its safety and the effectiveness in its developing the brand. The brands that give franchising must first set their concept in a proper manner and must develop their brand according to the wants and needs of the consumers. For the franchising system to be effective the quality standards must be held at a maximum and the operation/control mechanism must be very effective. To be a brand is one of the most necessary factors in the development of a country. Today, all the strong economies are obtaining the world market brands. Turkey, a country that possesses an innovative style and hosts many world standard products and services, must peel out of its shell and realize its potential to create world standard brands. Even though we have come a long way, we still have a lot more to do. We will, all together, without tiring or stopping, continue to work.”


background

Twitter'da takip edin

Haberler, güncellemeler ve bilgilendirmeler için takip edin.

İstanbul Aydın Üniv. Müt.Hyt.Bşk./ BiL Holding ve BİL Eğitim Kurumları Yön.Krl.Bşk./Kıbrıs İlim Üniv. Onursal Bşk.

 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image

Instagram'da takip edin

TAKİP ET @profmustafaaydin