Küreselleşen Dünyada Kadın ve Siyaset

tarihinde yayınlandı Duyuru, Duyuru
https://mustafaaydin.com/wp-content/uploads/2023/10/kadinvesiyaset.jpg

İstanbul Aydın Üniversitesi Kadın Araştırmaları Merkezi’nin bu yıl birincisini düzenlediği “Küreselleşen Dünyada Kadın ve Siyaset Uluslararası Kongresi”nde İAÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Mustafa Aydın, İAÜ Rektörü Prof. Dr. Yadigar İzmirli, AK Parti Milletvekili Feyzullah Kıyıklık, Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Çiğdem Erdoğan Atabek’in de aralarında bulunduğu çok sayıda katılımcı yer aldı.

“Küreselleşen Dünyada Kadın ve Siyaset Uluslararası Kongresi”nin açılışında konuşan İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yadigar İzmirli, dünyada ve Türkiye’de kadınların iş hayatına katılma oranlarıyla ilgili sayısal bilgiler vererek şunları söyledi:
“Dünya geneline baktığımızda kadınların yüzde 47,9’u iş hayatına katılmış durumda. Bu oran Avrupa ülkelerinde yüzde 63,9’a çıkıyor. Türkiye’de ise kadın nüfusunun yüzde 27,1’i iş hayatına katılım içerisinde. Bir diğer açıdan baktığımızda 2014 verilerine göre kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen personelin yüzde 37’si kadın. Uzmanlık gerektiren birtakım mesleklerde kadın oranları oldukça yüksek. Mimarlar yüzde 42 avukatlar yüzde 39 öğretim elemanlarının yüzde 41’i kadın. Adli yargıda görev yapan hakimlerin yüzde 39’u kadındır. İdari yargıda bu oran düşüyor. Kamu hizmetlerine kadınların başladığı ilk alan öğretmenlikte ise yüzde 55,3 kadın istihdamı var. Ancak bütün temel olan Batı ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde kadınların kamu bürokrasisi içinde üstdüzey karar mekanizmaları içerisinde yer alma oranı son derece düşüktür. Mesela 181 üniversitenin sadece binde yedisinde kadın rektör bulunuyor. 81 il milli eğitim müdürünün ikisi, 859 ilçe müdürünün sadece beşi kadınlardan oluşmaktadır. Şu anda üç kadın kaymakam ve bir kadın vali var.”
Kadınlara sadece kadın oldukları için de görev verilmesini yanlış bulduğunu belirten Prof. Dr.  İzmirli, “Bir idari göreve veya siyasette bir makama sadece ‘Orada da bir kadın bulunsun’ diye yönetici atanması her şeyden önce kadınları yaralar. Kanımca yapılması gereken ehliyet ve liyakat esasları içerisinde ve toplumsal cinsiyet eşitliği çerçevesinde kadınlara fırsat vermektir. Ehil ve layık olanı sadece kadın olduğu için safdışı bırakmamaktır,” dedi.
“”Dinler kadına en üst düzeyde değer verir””
İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Mustafa Aydın dinin kadına verdiği değerin altını çizerek, “Bugün gerçekten sürekli gündeme getirilen ancak bir türlü istenildiği gibi uygulanamayan o gerçeklerin kitaplardan çıkarılarak acaba nasıl gerçek hayata uyarlanılabilirliğini tartışılacağı bir platform oluşacak. Bu coğrafyada yaşayanlar çoğu kez gelenek ve görenekleri, insanların şahsi düşünce ve egolarını birçok kez dine mal etmişlerdir. Dinin esasında olmamakla beraber o gelenek ve görenekleri, şahsi beklentilerini sanki dinin bir parçasıymış gibi ona ekleterek değişik platformlarda bunu topluma sunmuşlar. Bu yanlış algıları maalesef gerçek anlamda dinimizi incelemeyen ve öğrenemeyen sadece aktarımlarla öğrenen bir millet olarak da bu anlayışı dine mal etmişizdir,” şeklinde konuştu.
Dr. Mustafa Aydın, İslamiyet ve tüm semavi dinlerin kadına en üst düzeyde değer verdiğini ve kadınların hayatın her alanında var olması ve bu imkanın tanınması gerektiğinin altını çizerek şöyle konuştu:
“”Hiç kimse din adına kadınları ikinci sınıf vatandaş yapamaz. Hiç kimsenin sizleri dini kullanarak, Allah’ı ya da peygamberleri kullanarak ikinci sınıfa itmesine asla müsaade etmeyin. Onun için, öncelikle dinimizi öğrenmemiz gerektiğini, teknolojik gelişmemizi sağlamamız gerektiğini asla unutmayın.”
“Kadın meselesine daha çok erkeklerin kafa yorması gerekiyor”
Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz yaptığı konuşmada toplumun bir bütün olduğuna dikkat çekerek, “Toplumun yarısının kadın olduğunu biliyoruz. Yarısının çürük, ezik olduğu bir elma tercih edilebilen bir elma olur mu? İşte aynı şekilde biz yarısının kadın olduğunu bildiğimiz bir dünyada kadını ezmeye çalışırsak, kadını yok etmeye çalışırsak, kadını kişiliğinin gelişimine izin vermezsek o çürük ezik elmada olduğu gibi tercih edilmeyecek bir dünyayı kurmaktan başka bir işe yaramaz. Maalesef tüm dünyada kadınlar bugüne kadar eşlerinin, ağabeylerinin ve babalarının izin verdiği ölçüde bir şeyler yapabildiler. Bu da aslında öncelikle bu meselede erkeklerin düşüncelerinde ciddi iyileştirmeler yapılması gerekliliğini ortaya koyuyor. Kürsülerde erkeklerin konuşması kolay. Acaba şahsi hayatlarında eşlerine, annelerine, ablalarına nasıl davranıyorlar? Onların kişisel gelişimine nasıl katkıda bulunuyorlar? Kadın meselesine daha çok erkeklerin kafa yorması gerekiyor. Çünkü biz maalesef özlediğimiz, beklediğimiz kadını toplum olarak oluşturamadık,” dedi.
“Kadınlar siyasetin içinde olmalıdır”
AK Parti Milletvekili Feyzullah Kıyıklık konuşmasında kadınların siyasette olması gerektiğini vurgulayarak, “Dünya ülkelerini gezinceye kadar ülkemizin çok ileride olduğunu düşünürdüm. Ancak yurtdışına gittikten sonra geride kaldığımızı görünce çok üzüldüm. Anladım ki biz çok az okuyor, çok az düşünüyoruz. Bundan 20 yıl önce İstanbul’da çok büyük sıkıntılar vardı. Ancak bilen insanlar geldi ve şu an İstanbul dünyanın en beğenilen şehirleri arasına girdi. Dünyada kadın ve erkek diye ayırmadan öte, önce insanız. Bu yüzden insan olarak siyasette yerimiz çok önemlidir. Siyaset, iyi idare etme sanatıdır. Eskiden siyasete yan bakılırdı. Toplumu şekillendiren yer orasıdır. Orada mutlaka insanlar olmalı ve insanın yarısı kadınlar da olmalıdır. Bu nedenle yarımızın farkında olmalıyız ve onu tamamlamalıyız,” şeklinde konuştu.
“Kadınlar için siyasetin her şeyden önce istikbal meselesi”
Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Çiğdem Erdoğan Atabek ise yaptığı konuşmada kadınlar için siyasetin her şeyden önce istikbal meselesi olduğunu belirterek, “”Kadınlar dün istiklal mücadelesinden kaçmadılar, bugün de istikbal mücadelesinden kaçmayacaktır,”” ifadelerini kullandı.
Kadın politikalarının bütün olarak ele alınması gerektiğini belirten Çiğdem Erdoğan Atabek, “Kadın, siyaset konusudur. Kadın politikaları üzerinden yönetimlerin karakteristik özelliklerini okumak mümkün olur. Kadın politikalarıyla toplumlar ve ülkeler değiştirilmektedir. Kadın ve siyaseti konuşuyor olsak da kadın politikaları bütünlük arzetmektedir. Konular arası koparılamaz bağlantılar vardır. Onun için kadın ve siyaset, kadın ve ekonomi, kadın ve şiddet gibi bütün konuları bütüncül bir perspektif ile ele alma mecburiyetimiz vardır,” dedi.
Kadınların siyasette temsil oranlarını aktararak konuşmasını sürdüren Atabek şunları söyledi:
“Dünya parlamentolarında 44 bin 987 milletvekili görev yapmaktadır. Bu milletvekillerinin yüzde 22,1’ini kadınlar oluşturmaktadır. Parlamentolararası Birliği şubat ayı verilerine göre İskandinav ülkelerinde kadın milletvekillerinin oranı, dünya ülkelerinin ortalamasının neredeyse iki katından fazla olup yüzde 41,5’tir. Amerika, Avrupa ve Asya ülkelerinin ortalamaları ise yüzde 23 civarındadır. Bölgesel olarak kadın temsilcilerinin en az olduğu bölge Arap ülkeleridir. Arap ülkelerinde kadınların temsil edilebilme oranı yüzde 16’dır. 2002 Gerel Seçimleri’nde kadınların temsil oranı  yüzde 4,4 iken, 2007’de yüzde 9,1’e yükselmiştir. 2011 yılında ise TBMM’de milletvekili sayısı 79’a yükselmiş, kadın vekil oranı yüzde 14,4’e yükselmiştir.”Women and Politics in Globalizing World
Istanbul Aydin University organized an international congress titled “Women and Politics in Globalizing World.” Deputy Minister of Family and Social Politics Cigdem Erdogan Atabek mentioned that any administration’s women policies are reflections of their characteristics.
Istanbul Aydin University Center of Women Research organized the first “Women and Politics in Globalizing World International Congress”. Participants to the congress included IAU chairman of the Board of Trustees Dr. Mustafa Aydın, IAU Rector Prof. Dr. Yadigar Izmirli, AK Party Representative Feyzullah Kiyiklik, Kucukcekmece Mayor Temel Karadeniz, Deputy Minister of Family and Social Politics Cigdem Erdogan Atabek.
Istanbul Aydin University Rector Prof. Dr. Yadigar Izmirli made the opening speech and gave statistical information on womens’ participation in workforce in Turkey and the world.
“47.9% of women participate in workforce in worldwide. The rate goes up to 63.9% in European countries. In Turkey the rate is only 27.1%. If we look at it in a different way, in 2014, 37% of the government workforce consist of women. Women’s participation in jobs that require special skills are higher. 42% of architects, 39% of lawyers and 41% of lecturers are women. 55.3% of teachers, the profession women first started to participate, are women. But women’s participation in rather higher ranks of government bureaucracy in decision making mechanism is lower like in Western countries. Only 7 per mille of 181 universities rector’s are women. Two out of 81 head of City Education Department, and five out of 859 head of province education department consist of women. Currently there are three women district governor and one woman governor in Turkey.”
Mentioned that it was not appropriate to assign jobs to women just because they are women Prof. Dr. İzmirli said, “ Assigning woman to an administrative job or to an Office just for the sake of ‘having a woman in an office’ is wrong and hurts women. I think women should be given opportunities based on their merits and skills within the framework of social gender equality. Women should not be    even though they had the merits just because they are women.”
“Religions give women higher value”
Istanbul Aydin University chairman of the Board of Trustees Dr. Mustafa Aydin underlined the fact that religions give great importance to women, “Today we are going to create a platform where we will discuss the ways in which to take the facts from books and put them into real life. Residents of this geography attributed traditions, personal opinions and egos to religions. They mispresented their personal expectations and traditions which were not based in religion as if they were part of the religion to the society. Unfortunately for us we, who learned our religion without actually reading and researching, have attrituted such misperceptions to our religion.”
Dr. Mustafa Aydın emphasized that Islam and other monotheistic religions highly value women and underlined that women should take part in every field of life and should be given an opportunity to do so.
“No one can classify women for being second-class citizens. Do not allow anyone to treat you as a second-class citizen using religion, God and his Prophet. Therefore, do not forget the need to learn our religion and advance in technology.”
“Men should think over womens’ issue more”
Emphasizing the importance of society as a whole Kucukcekmece Mayor Temel Karadeniz said, “ We know that women makes half of the society. Can an half-rotten apple be preferred? If we knowingly repress women that make up half of the world, try to eliminate them and do not allow them to improve their personality, it is like the example of a half-rotten apple that we try to save the world that is not preferred. Unfortunately women were able to do things as their fathers and brothers allow them. This clearly shows that we need to change the mentality of men first. It is easy to talk at lecture halls. How do men treat their wives, mothers and sisters? How do they contribute to their personal improvements? Men should think over women’s issues more. Because we have not created the women we have expected as a society.”
“Women should be involved in politics”
Emphasizing the importance of women’s place in politics AK Party Representative Feyzullah Kıyıklık said, “ Until I started traveling to other countries I used to think that our country was well ahead of everyone. But after I have been to other countries I have realized that we are in fact well behind of everyone. I realized that we read less and think less. Istanbul ahead many problems twenty years ago. But knowledgeable people have arrived and Istanbul is now among the most popular cities in the world… Instead of categorizing people based on their gender, we are all human beings. As human beings our stance in politics is very important. Politics is an art of governing people. It used to be looked down. It is where the society is shaped. There always be people there and half them should be women. We need recognize our other half and complete it.”
“ For women politics is a matter of future”
Expressing that politics is a matter of future for women Deputy Minister of Family and Social Politics Cigdem Erdogan Atabek said, “Women have not run away from the independence war and will not run away today.”
Cigdem Erdogan Atabek mentioned that women policies should be handled as a whole, “ Woman is a topic of politics. We can have an idea of administrations characteristics based on their women policies. Societies and countries are being changed via women policies. There are connections between these topics. Therefore we need to handle topics such as women and economy, woman and politics, and women and violence as a whole.”
Atabek further added that the increasing number of women participating in politics, “ There are 44,987 representatives in world parliaments 22% of whom are women. According to Inter-Parliamentary Union’s February data, Scandinavian countries have the highest women representatives which is 41.5%, almost twice the world average. The average number for America, Europe Asia is 23%. Arab countries have the lowest number of women representatives which is 16%. In Turkey, during the general elections of 2002 women’s were represented by 4.4%, the participation of women increased to 9.1% in 2007. By 2011, it reached 14.4%.


background

Twitter'da takip edin

Haberler, güncellemeler ve bilgilendirmeler için takip edin.

İstanbul Aydın Üniv. Müt.Hyt.Bşk./ BiL Holding ve BİL Eğitim Kurumları Yön.Krl.Bşk./Kıbrıs İlim Üniv. Onursal Bşk.

 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image

Instagram'da takip edin

TAKİP ET @profmustafaaydin