İAÜ & COPPEM İşbirliği

tarihinde yayınlandı Duyuru, Duyuru, Haberler
https://mustafaaydin.com/wp-content/uploads/2023/10/bakankk.jpg

İstanbul Aydın Üniversitesi & COPPEM İşbirliği İle “Avrupa-Akdeniz Bölgesinde Kadın Erkek Eşitliği” İstanbul Aydın Üniversitesi’nde Masaya Yatırıldı.

İstanbul Aydın Üniversitesi’nin Sponsorluğunda Gerçekleşen Konferansta Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Fatma ŞAHİN, “Bu ülkede bir erkek kadına el kaldırdığında sonrasında başına gelecekleri bilmeli ki o eli asla kaldıramamalı, kanunları bu yönde düzenliyor ve sosyal devlet olmanın yükümlülükleri yerine getirmek amacı ile çalışmalarımızı bu yönde sürdürüyoruz. Kadın ve erkek eşitliği top yekün kalkınmamız için olmazsa olmazımızdır. Çünkü artık uluslar arası toplum ve Türk toplumu artık şunu kabul etmektedir ki kalkınmaysa eğer bu ekonomik kalkınma olabilir, sosyo-kültürel alanda kalkınma olabilir, her alanda kalkınma olabilir. Bu kadınıyla erkeğiyle kalkınabilme ve bu kadın ile erkeği aynı Şekilde iki statüde hayatın her alanında bir ve eşit kılabilme ile mümkündür.” dedi.

Merkezi İtalya Palermo’da bulunan, Avrupa Birliği’nin Akdeniz ülkeleri belediyeleriyle ilişkilerinin geliştirilmesi, işbirliğinin sağlanması ve Avrupa Birliği kaynaklarının kullanılması konusunda projeler geliştiren bir kuruluş olarak görev yapan COPPEM (Avrupa- Akdeniz Yerel ve Bölgesel Yönetimler İşbirliği Komitesi), demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğünü teşvik etmek, ekonomik entegrasyon, bölge ülkeleri ve yerel yönetimler arasında eğitim, ekonomik, sosyal ve siyasi işbirliğini desteklemek, yerel yönetimlerin ve sivil toplum kuruluşlarının haklarını ve yükümlülüklerini gözetmek ve Barcelona Deklarasyonu’nun gereklerinin yerine getirilmesini teşvik etmek amacı ile çalınmalarını sürdürmeye devam ediyor.

İstanbul Aydın Üniversitesi ve COPPEM İşbirliği ile “İlerleyen Dünyada Gerileyen Kavram Avrupa-Akdeniz Bölgesinde Kadın Erkek Eşitliği” konulu konferans Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Fatma ŞAHİN, TBMM Milletvekili Doç. Dr. Zeynep Karahan USLU, COPPEM Genel Sekreteri Carmelo Motta, Uluslar arası Kadın Sosyalist Birliği Başkanı Pia Locatelli, KAGİDER Yönetim Kurulu üyeleri, COPPEM üyesi Mısır, Hırvatistan, İspanya, İtalya ve Tunus’tan birçok temsilcinin katılımı ile Gerçekleşti.

COPPEM Türkiye Temsilcisi ve Başkan Yardımcısı ve İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa AYDIN, “Tarihin her döneminde değişik kültürleri bahane ederek, değişik dinsel inanışlara dayanarak kadının, ayaklarının altı öpülesi annelerin birçok haklarından mahrum bırakıldığını, Avrupa’da birçok ülkede henüz hiçbir kadına eşitlik verilmemişken 1934 yılında Türkiye’de kadına seçme ve seçilme hakkı verildiğini ama maalesef günümüze bakıldığında Türkiye’nin bu anlamda Avrupa’ya göre geride kaldığını, kadına ikinci sınıf insan muamelesi yapılarak, Şiddete maruz kaldıklarını üzülerek dile getirdi.”

“Bu mücadelede en büyük düşmanın öğrenilmiş çaresizlik olduğuna inanıyorum. Öğrenilmiş çaresizlik pes etmek, ben bunu başaramam, onlarca defa ben bunu dönüştürmeye, bunu ortadan kaldırmaya çabaladım ama sonuç alamadım düşüncesinin hakim kılınması olduğunu toplumunda bu anlamda kadına olan inancının artması gerektiğini, eğitim ve farkındalığın arttırılması ile bunların açılacağını, siyasetçilerden sivil toplum kuruluşlarına, inanç önderlerinden basına kadar birçok kişi ve kuruma büyük sorumluluk düşüyor.” dedi.

Şanlıurfa Milletvekili, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Üyesi, Akdeniz İçin Birlik Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı, COPPEM Kadın Hakları Komisyonu Başkan Yardımcısı Doç Dr. Zeynep Karahan USLU, “Türkiye açısından dünyadaki pek çok ülkeden daha önce siyasete katılım hakkını elde etmiş bir ülkenin kadınları olarak, özellikle 2000’li yıllardan bu yana başbakanımız Recep Tayyip ERDOĞAN’ın ve hükümetimizin bu alanda ortaya koyduğu vizyon çerçevesinde hayatın her alanında dönüşümlü bir değer verilmiştir. Anayasamızda 2010 yılında yapılan kadın erkek pozitif ayrımcılığını, anayasal güvence altına almak bunların en önemli değeri ve hususudur. Bu çerçevede de Türkiye örneğini her yönüyle ele aldığımızda ülkemizde kadın erkek eğitliğinin sağlanması adına da takdir-i Şayan bir ilerlemenin olduğunu da ifade edebiliriz. Ancak hala birçok kadınımız, yoksulluk, sosyal dışlanma, sağlık hizmetlerine eşit erişim, toplumsal baskı, Şiddet, cinsel istismar, iş piyasasında yaşanan eşitsizlikler, göç ve insan ticaretlerinin öncelikli mağdurlarıdır ve ekonomik özgürlük ve kadın haklarının medya ile istismarı gibi pek çok alanda derin ayrılıkların asli muhatabıdırlar. Bu sorunların en kısa sürede ortadan kaldırılması için çalışıyoruz. ” dedi.

Fotoğraflar için tıklayın: 1  2  3  4


COPPEM V. Commission ‘EURO- MEDITERRANEAN CHARTER FOR EQUALITY BETWEEN WOMEN AND MEN IN MEN IN LOCAL LIFE’ conference was at Istanbul Aydın University

‘Women Rights in Euro-Mediterranean Region’ was discussed at a conference at Istanbul Aydın University with the cooperation of COPPEM V. Commission.

At the conference sponsored by Istanbul Aydın University Ministry of Family and Social Affairs, Fatma Sahin said, “In this country, men should be aware of the harsh consequences of raising his hand to a woman. That is why we are implementing new regulations and creating a social government structure. Women Equality is a must for a country’s advancement. A globally strong country should realize that advancement can be economical  and also can be socio-cultural. Both men and women should have equal rights and opportunities.

With Secretariat in Palermo, Italy, COPPEM Works to develop Mediterranean region local governments, to improve Relations with EU, to implement projects that will utilize EU resources. COPPEM also promotes democracy, human rights, and legal doctrines along with building educational, social, and political Relations within regional authorities under the guidance of Barcelona declaration.

Among the guests of the conference at Istanbul Aydın University were Minister of Family and Social Affairs Fatma ŞAHİN, Senator Doç. Dr. Zeynep Karahan USLU, COPPEM General Secretary Carmelo Motta, Chairman of Socialist Women Society Pia Locatelli, KAGİDER Board Member, COPPEM members from Egypt, Algeria, Spain, Croatia, Italy, and Tunisia.

COPPEM Vice President Dr. Mustafa Aydın said, “Throughout history mothers and women have been stripped from their rights by cultural, political, religious reasons. Even at the times when women had no rights in Europe, Turkey gave the right to vote and elect to women in 1934. Unfortunately, we see a backwards progress today in our country. We need to make an effort to stop violence against women.”

“The biggest challenge is desperation. The learned desperation of the feeling of not being able to succeed, to lose the willingness to fight. We can change this with education, persistence, and uniting with NGOs and government channels. We are all responsible at this process.’Şanlıurfa Senator, Member of Senate Women Rights Council, COPPEM V. Commission Vice President Doç Dr. Zeynep Karahan USLU said, “Turkish women had rights before many countries in the world. After 2000, Our Prime Minister Recep Tayyip Erdoğan showed great efforts to promote women rights. We are showing great progress in women and men equality. But, we still have many women without any social, economical, and individual rights. We are working very hard to change these circumstances.

background

Twitter'da takip edin

Haberler, güncellemeler ve bilgilendirmeler için takip edin.

İstanbul Aydın Üniv. Müt.Hyt.Bşk./ BiL Holding ve BİL Eğitim Kurumları Yön.Krl.Bşk./Kıbrıs İlim Üniv. Onursal Bşk.

 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image

Instagram'da takip edin

TAKİP ET @docdrmustafaaydin