Dr. Mustafa Aydın: “2014 Eğitimde Değişikliklerle Geçti”

tarihinde yayınlandı Duyuru, Duyuru, Haberler
https://mustafaaydin.com/wp-content/uploads/2023/10/ARti-egitim.jpg

Son yıllarda eğitime ilişkin birçok olumlu değişiklik yapılmıştır; bu değişiklikler yapılırken MEB ve yükseköğretim ile koordinasyon sağlandığı tüm kararlarda vurgulanmıştır. Ancak değişikliklerin tüm paydaşların görüş ve önerileri doğrultusunda, ihtiyaçlara yönelik yapılması gerektiğinin altını çizmek doğru olacaktır. Çünkü eğitim toplumların geleceğini şekillendirir, refah seviyesini ve uluslararası saygınlığını belirler.
Eğitim, bireylerin geleceğini şekillendiren, toplumların kalkınmasında ise kilit rol oynayan bir olgudur. Bu sebeple eğitimin çağın niteliklerine uygun, değişip gelişilebilen ve temelde bireylerin mutluluğuna, özgürlüklerine ve refahlarına vurgu yapan dinamik bir yapısının olması; saygın ve gelişmiş bir toplum için ön koşul olarak görülmesi gerekmektedir. Bu kapsamda dikkat etmemiz gereken nokta bu dinamikliğin sınırlarını iyi belirlemekle birlikte eğitimin tamamen bağımsız ve birey temelli ilerliyor olmasıdır. Ülkemizde de eğitimin ve eğitim sektörünün çok dinamik bir yapısının olduğunu söylememiz mümkündür. 2013 / 2014 eğitim-öğretim yılında da eğitim sektöründe birtakım köklü değişiklik ve yeniliklerden söz edebiliriz. Bu dönemde ortaokullarda uygulanan Seviye Belirleme Sınavı kaldırılarak yerine TEOG – Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavı getirilmiştir. Buna göre öğrenciler 6,7 ve 8. sınıf yılsonu başarı puanına göre ve 8. sınıfta ağırlıklandırılmış ortak sınavdan aldıkları puanların toplamının ortalamasına göre liselere yerleştirilmektedirler. Liselere girişteki bu değişikliğin yanında düz liseler Anadolu Lisesi, Anadolu Mesleki Teknik Lisesi, Anadolu imam Hatip Lisesi ve Çok Programlı Anadolu Liselerine dönüştürülmüştür. Bu uygulamada hedeflenen, Mesleki ve Teknik eğitim liselerine daha fazla öğrenci yönlendirme sağlanmasının yanı sıra, liseler arasındaki kalite farklılıklarının en aza indirilmesidir. Temel eğitim ve ortaöğretim sistemine yönelik getirilen yeniliklerden birisi de dershanelerin okula dönüştürülmesi sürecidir. Mevcut eğitim sisteminde dersanelere gerek kalmadığı düşüncesinden hareketle tüm dersanelerin 1 Eylül 2015 yılına kadar özel okula dönüştürülmesi konusunda gerekli çalışmalar başlatılmıştır. 14 Temmuz 2013’te ilki gerçekleştirilen öğretmen istihdamı için Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) ek olarak Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) uygulaması 2014 yılında da devam etti. ÖABT, Öğretmen Yetiştirme Programlarının izlenmesi ve değerlendirilmesi için önemli bir göstergedir ve hizmet öncesi öğretmen yetiştirme programlarının niteliğine ait bilgi vermesi açısından çok önemlidir. Bu yeni düzenleme ile öğretmen adayları genel kültür, genel yetenek, eğitim bilimleri ve kendi alanlarında dört ayrı sınava girmektedirler. Fen Edebiyat Fakültesi mezunlarına 2013-2014 Eğitim-öğretim yılında pedagojk formasyon sertifikası ile öğretmen olma hakkı tanınmış; 2014 yılı başlarında ise pedagojik formasyon programına ilişkin yeni uygulamalar getirilmiştir. Buna göre adaylar artık 2. sınıftan itibaren pedagojik formasyona başvurabilmektedir. 2-6 Aralık 2014 tarihinde düzenlenen 19. Milli Eğitim Şurası’nda ise ilkokul ve ortaokullarda tekli öğretime geçilmesi, ortaöğretim kurumlarında öğretim programlarının okul türleri arasında yataydikey geçiş, sınıf atlama ve normal öğrenim süresinden önce mezun olma fırsatlarına yer verecek şekilde düzenlenmesi, öğretmen niteliğinin arttırılmasına ilişkin kararlar alınmıştır. Bu doğrultuda; üniversite sınavlarında başarılı olan ve ilk üç tercihe öğretmenlik yazan adayların maddi açıdan desteklenmesi, öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarına öğrenci seçiminde ilgi ve yeterlilikleri temel alan çoklu kriterler kullanması, öğretmenlik atamasına kaynaklık teşkil eden lisans programlarından mezun olan ve öğretmen olmak isteyen adaylara uygulama ağırlıklı en az iki yıllık bir “”öğretmenlik meslek bilgisi”” programı sunulması, okul yöneticiliğine atanmada eğitim yönetimi alanında lisansüstü eğitim almış olmanın tercih nedeni olması, okul güvenliğine ilişkin yeni tedbirlere yönelik kararların çıkması ile ihtiyacı olan öğretmen ve öğrencilere psikolojik destek sağlanması da önemli tavsiye kararları olarak gösterilebilir. Gelinen süreçte; lise eğitiminin yatay-dikey geçişler ve erken mezun olma önerisiyle daha esnek bir yapıya kavuşabileceğinden söz etmek mümkündür. Bunun yanı sıra öğretmen niteliğinin arttırılmasına ilişkin özellikle başarılı öğrencilerin öğretmenlik tercih etmesi durumunda desteklenmesi ve çoklu kriterlerin kullanılması da öğretmen niteliğini arttıracak kararlar olabilmekle birlikte: hali hazırda öğretmen olanların da yükseköğretim kurumlarıyla işbirliği halinde hizmet içi eğitimlerinin yapılması üzerinde durulması gereken diğer önemli bir noktadır. Genel anlamda değerlendirdiğimizde son yıllarda eğitime ilişkin birçok olumlu değişiklik yapılmıştır; bu değişiklikler yapılırken MEB ve yükseköğretim ile koordinasyon sağlandığı tüm kararlarda vurgulanmıştır. Ancak değişikliklerin tüm paydaşların görüş ve önerileri doğrultusunda, ihtiyaçlara yönelik yapılması gerektiğinin altını çizmek doğru olacaktır. Çünkü eğitim toplumların geleceğini şekillendirir, refah seviyesini ve uluslararası saygınlığını belirler.Dr. Mustafa Aydın : “ Education Reforms in 2014”

Artı Education Magazine published an article written by the chairman of the Board of Directors of Istanbul Aydın University Dr. Mustafa Aydın in January 2015.
Reforms to improve education system in Turkey has been implemented and MEB and YOK worked closely in every step of decision making. Reforms would only be effective if common decisions were made in line with the recommendations and suggestions of the participants. It is important because educational institutions shapes the future generation.
Education shapes the society and provide necessary knowledge for individuals to live prosperous lives. Therefore education system should be able to adapt to changes in the world and be dynamic. Education is one of the requirements for any society to be respectable and modern within the globe. We need to put clear distinction as to how far the education system should adapt the developments. It should also be independent and be focused on persons individually.
During the academic year 2013-2014 there has been educational reforms. Few of the exams were replaced with more effienct exams to test students skills and abilities. For instance, students of class 6,7 and 8 will be evaluated based on their weighted average score and be replaced in high schools accordingly. Regular high schools were replaced by technical high schools, faith schools and multi program high schools. As part of these reforms many of the tutoring schools were transformed into high schools. Based on the results of KPSS and OABT exams teachers will be selected.
During the academic year 2013-2014 students of the faculty of literature and science were granted to be teachers after obtaining pedogogical profiency certificate. In 2014 there have been few changes to the certification program. According to the new rule, students at their second year in school would be able to apply to the program. Students who pass the exam and selects only the schools that give the certification will be sponsored by the government financially. Upon completing their courses students will be offered a two year program with specific education on jobs related to teaching.
Another reform was in the educational level of the administration, and they will be required to have masters degree. Students and teachers will be given psychological treatment supports when necessary. With the new changes to the system students will be able to graduate early or transfer to other schools at their will.
Reforms to improve education system in Turkey has been implemented and MEB and YOK worked closely in every step of decision making. Reforms would only be effective if common decisions were made in line with the recommendations and suggestions of the participants. It is important because educational institutions shapes the future generation.


background

Twitter'da takip edin

Haberler, güncellemeler ve bilgilendirmeler için takip edin.

İstanbul Aydın Üniv. Müt.Hyt.Bşk./ BiL Holding ve BİL Eğitim Kurumları Yön.Krl.Bşk./Kıbrıs İlim Üniv. Onursal Bşk.

 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image

Instagram'da takip edin

TAKİP ET @profmustafaaydin