İAÜ’de UNESCO Kültürel Diplomasi, Yönetişim ve Eğitim Kürsü’sü

tarihinde yayınlandı Duyuru, Duyuru, Haberler
https://mustafaaydin.com/wp-content/uploads/2023/10/unesco-1.jpg

UNESCO Kültürel Diplomasi, Yönetişim ve Eğitim Kürsüsü (CDGE); Kültürlerarası alıverişlerde yer alan güç alanları ve ağları belirleyerek; fikir, değer, gelenek ve kültürel kimliğe ilişkin unsurlarda uluslararası köprü ve etkileşimler tesis ederek “Sürdürülebilirlik Kültürü”nü beslemeyi amaçlıyor. İmza töreni sonrası açıklamada bulunan UNESCO Genel Direktörü İrina Bokova, “İstanbul Aydın Üniversitesi ile oluşturduğumuz UNESCO Kültürel Diplomasi, Yönetişim ve Eğitim Kürsü’nün dünya standartlarında başarılara imza atacağına inanıyorum, üniversite yönetimini ve özellikle Üniversite Başkanı Dr. Mustafa Aydın’ı bu girişimlerinden dolayı kutluyorum,” dedi.
Konuya ilişkin açıklamada bulunan İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Mustafa Aydın, “Günümüz dünyasında küreselleşme, kültürlerarası etkileşim açısından yeni olanaklar sunmasının yanında yeni anlaşmazlıklar da yaratmaktadır. Ülkeler arasındaki ekonomik, siyasi, sosyal ilişkilerin gelişmesi, farklı toplumsal kültürlerin, inanç ve beklentilerinin daha iyi tanınması küreselleşme sayesinde yeni bir boyut kazanmıştır. Bu durum aynı zamanda yeni zorluklara, anlaşmazlıklara ve bazen güvensizliğe de neden olmakla birlikte özellikle doğu ve batı dünyası arasında birtakım gerginliklere de sebep olmuştur. Dünyada son yıllarda yaşanan talihsiz olaylar, dinler ve kültürlerarası çatışma zeminlerinin oluşturulması bunun göstergesidir. Kültürlerarası ilişkilerin geliştirilmesi, yalnızca günümüzün değil önümüzdeki yüzyıllarda da barış ve istikrarının teminatı olacaktır. Kültürlerarası anlayış ve işbirliğinin daha etkin hale getirilmesinde en önemli görev üniversitelere düşmektedir. İAÜ UNESCO Kültürel Diplomasi, Yönetişim ve Eğitim Kürsüsü bu çerçevede dünyanın en prestijli üniversite ve kurumlarıyla birlikte çalışmalarını gerçekleştirecektir,” diye konuştu.

UNESCO Kültürel Diplomasi, Yönetişim ve Eğitim Kürsü’sü Batı’da ve dünyada oluşturulmak istenen kültürler ve dinler arası çatışma zemininde İAÜ UNESCO Kürsüsü olarak Birleşmiş Milletler Teşkilatı ile birlikte Kültürler ve Dinler Arası ittifak, ortak kültürel değerlerin oluşturulması, sürdürülebilir barış süreci konuları üzerine ortak eğitim projeleri, uluslararası toplantılar, konferanslar, yayınlar yaparak bu sürece katkıda bulunacak. Bu konuda somut olarak Ortadoğu’da ve Afrika’da savaş mağduru çocukların eğitim ve geleceğinin inşası konusunda İstanbul Aydın Üniversitesi UNESCO Kürsüsü ve Birleşmiş Milletler, Eğitim ve Bilim Kurumu ile ortak etkin projeler geliştirecek.


UNESCO Chair in Cultural Diplomacy, Governance and Education is established at Istanbul Aydın University.
UNESCO Director General Irina Bokova, Chief of Higher Education Paulina Gonzales Pose, and the chairman of the Board of Trustees at Istanbul Aydin University Dr. Mustafa Aydin signed a protocol at United Nations Education, Science and Cultural Organizations’ (UNESCO) center in Paris to establish UNESCO chair in Cultural Diplomacy, Governance and Education.
UNESCO chair in Cultural Diplomacy, Governance and Education (CDGE) aims to form international bridges and interactions by identifying networks and power domains within intercultural exchanges, facilitation of the exchange of ideas, values, traditions, and other aspects of culture and identity and to promote international peace and sustainability. “I believe UNESCO CDGE that we established with Istanbul Aydın University will have many achievements in world standards and would like to congratulate the university administration especially Dr. Mustafa Aydın for his efforts,”said UNESCO General Director Irina Bokova.
The chairman of the Board of Trustees at Istanbul Aydın University Dr. Mustafa Aydın said, “in todays world globalism offers new opportunities in terms of intercultural exchange however creates conflicts as well. Developments in economic, politics and social relations between countries and recognition of different social cultures, beliefs and expectations gained a new dimension with globalism. It brings new difficulties, conflicts and sometimes mistrust specifically between The West and The East. The latest unfortunate events and creation of a new ground for conflicts between religions and cultures are the indicators of such disadvantages of globalism. Universities have the biggest responsilities for establishing intercultural understanding and cooperation. In this framework, IAU UNESCO chair in Cultural Diplomacy, Governance and Education is dedicated to work closely with the worlds’ most prestigious universities.”
UNESCO chair in Cultural Diplomacy, Governance and Education will contribute to the process of Union between Cultures and Religions, establishing common ground for cultural assets, sustainable peace process along with United Nations by organizing international meetings, conferences, and issuing periodicals. In this regard, IAU UNESCO CDGE and the United Nations will work on a project to provide education and a future to the children of war in the Middle East and Africa.


background

Twitter'da takip edin

Haberler, güncellemeler ve bilgilendirmeler için takip edin.

İstanbul Aydın Üniv. Müt.Hyt.Bşk./ BiL Holding ve BİL Eğitim Kurumları Yön.Krl.Bşk./Kıbrıs İlim Üniv. Onursal Bşk.

 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image

Instagram'da takip edin

TAKİP ET @profmustafaaydin