Teknoloji Geliştirme ve Transfer Kurulu Toplantısı Gerçekleşti

tarihinde yayınlandı İstanbul Aydın Üniversitesi

İAÜ Vizyon 2023 toplantısında İstanbul Aydın Üniversitesi’nin 2023 vizyonu, devlet Ar-Ge vizyonu ve destekleri, İAÜ olarak ulaşılması gereken hedefler, bunlara ilişkin planlar ve uygulama örnekleri ele alındı.

Toplantıda bir devlet politikası olarak Ar-Ge bütçesinin yıllara göre değişimi rakamlar halinde sunuldu. Milli gelirden Ar-Ge’ye ayrılan pay 2004 yılında %0.6 iken şu anda %1 seviyesine çıkmıştır. 2023 yılında AB müktesebatına göre bu oranın %3 olması beklenmektedir. Bu ise Milli gelir hedeflerinin tutturulmasına bağlı olarak 30-75 Milyar ABD Doları büyüklüğünde bir Ar-Ge ekonomisinin oluşmasına yol açacaktır. İAÜ olarak bu politikanın hedef alınması ve sistemin buna göre en iyileştirilmesi gerekmektedir.

Ülke hedefi ile bağlantılı olarak üniversitemizin farklı sıralamalardaki durumu ele alınmıştır. 20 adet üniversite ile İAÜ arasında karşılaştırmalar yapılmıştır. Bu üniversiteler TÜBİTAK Girişimci ve Yenilikçi Üniverite Endeksi (GYÜE)’nde ilk 10’dan çıkmayan 9 üniversite, 10. sıraya yükselmiş veya aşağı inmiş 4 üniversite, hızla ilerleyen 4 üniversite ve 3 adet eski ve büyük üniversitedir. Bu üniversiteler kişi başı endeksli yayın sayıları, yayın atıf sayıları, TÜBİTAK Proje başvuru ve kabul oranları ile bütçeleri, TGSD öğrenci/mezun şirketi kurma amaçlı başvuru ve şirket kuruluşu, akademisyen başına düşen öğrenci sayıları, kütüphane veri tabanı imkanları, bu üniversitelere ait teknoloji geliştirme bölgeleri performansları, ulusal ve uluslararası endekslerdeki durumları yönünden incelenmiştir.2023 vizyon olarak türkiye’de ilk 5 ve dünyada ilk 500 hedefine ulaşmak için şu noktaların önemi vurgulanmıştır. Akademik faaliyetlerin bir performans sistemi ile takibi, planlanması ve iyileştirilmesi, özel çalışma gruplarının oluşturulması, kişisel araştırma projesi bütçesinin oluşturulması, disiplinler arası işbirliğinin geliştirilmesi için üniversite içi tanışma ve görüşmelerin arttırılması, öğrencilerin 1. sınftan itibaren projelere yönlendirilmesi. Bütün bunlarla irtibatlı ve toparlayıcı bir faaliyet olarak İAÜ Vizyon 2023 için 3 konu özel hedef seçilmiştir. Bunlar endeksli dergilerde yayınlanan makalelerin arttırılması, Ar-Ge ve Üniversite-Sanayi işbirliği projelerinin arttırılması,  İAÜ TEKMER’de yer almak üzere öğrenci/mezun şirket kuruluşlarının ve akademisyenlerin ortaklık veya danışmanlıklarını teşvik edilmesidir.

İstanbul Aydın Üniversitesi 2023 hedeflerine yenilikçi ve girişimci faaliyetleri ile kararlı bir şekilde ilerlemektedir.


Istanbul Aydin University’s 2023 vision, state’s R&D vision and supports, IAU’s goals and its plans and application examples related to its goals were discussed during IAU Vision 2023.

During the meeting, changes in R&D budget as a state policy were presented on yearly basis. While R&D’s share from National Income was 0.6%, now it reached 1%. It is expected to reach 3% in 2023. This means 30-75 billion dollars R&D budget in conjunction with National Income goals. As IAU, the policy need to be the goal and the system needs to be changed accordingly.

In line with our national goals our university’s ranking is discussed as well. IAU was compared to 20 universities. The list includes 9 universities that are among the top 10 in TUBITAK Innovative University Index, 4 universities that advanced or declined in the list, 4 universities that increase really fast and 3 old and well-established universities. These universities were reviewed in terms of indexed publications per person, citation index, TUBITAK project application and acceptance rate and budgets, TGSD student/graduate business establishment applications, number of students per person, library’s database, performance of universities’ technology development sites in terms of their conditions in national and international indexes.  

The points emphasized to reach 2023 visions to become among the first 5 in Turkey and first 500 in the world are as follows: Following up, planning and improvement of academic activities; creation of special study groups; creation of individual research project budget; introducing and meeting with academic staff in order to improve interdisciplinary collaborations and to direct students to participate in projects as soon as their entrance to the school. Three subjects for IAU Vision 2023 are chosen as special goals: Increasing articles in citation indexed magazines, increasing R&D and University-Business collaborations, and promoting of partnerships or advisory services between business establishments by student/graduates and academics to be included in IAU TEKMER.

Istanbul Aydin University is determined to reach its 2023 goals with innovative and entrepreneurial activities.

26.02.2016

background

Twitter'da takip edin

Haberler, güncellemeler ve bilgilendirmeler için takip edin.

İstanbul Aydın Üniv. Müt.Hyt.Bşk./ BiL Holding ve BİL Eğitim Kurumları Yön.Krl.Bşk./Kıbrıs İlim Üniv. Onursal Bşk.

 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image

Instagram'da takip edin

TAKİP ET @profmustafaaydin