Aydın Düşünce Platformu “Sanayileşme ve Meslekî Teknik Eğitim”

tarihinde yayınlandı Duyuru, Duyuru, Haberler
https://mustafaaydin.com/wp-content/uploads/2023/10/aydin-dusunce-davutkvran.jpgProf. Dr. Davut Kavranoğlu konuşmasında, Türkiye’nin sanayileşmesi üzerine bilgilerini katılımcılar ile paylaşıp; matbaanın icadıyla Avrupa’da okuma yazma oranın artışı ve bu doğrultuda toplumdaki bilgi seviyesinin geliştiğini belirtti.
TÜBİTAK’ın ortaya çıkışı ile Türkiye’nin kalkınması ve bilimsel gelişmelerin önünün açıldığına değinen Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Davut Kavranoğlu, konuşmasına şöyle devam etti: “TÜBİTAK ile bilimsel yetkinlik, kalkınma ve araştırma yapısı oluşturma çalışmaları başlamıştır. 1936 yılında Türkiye ihracatı, toplam üç yüz elli milyon dolardır. Turgut Özal‘ın yaptığı çalışmalar ile Türkiye’de yeni bir sanayici sınıfı oluşmuş, tekstil sektöründe önemli adımlar atılmıştır. Türkiye’de siyasi istikrar ve ekonomik kalkınma pozitif yönde ilerlemememizi sağlamaktadır.”
Türk sanayisinin, ekonomi ihracatımızın temelini oluşturduğunu ve Türkiye’de araştırma ve geliştirme faaliyetleri desteklenerek, gerekli bütçenin sağlandığını vurgulayarak, devletin, hibe desteği sağlayarak, gençlerin  projelerine sermaye imkanı sunduğunu belirten Prof. Dr. Davut Kavranoğlu,       “ Hükümet, teşvik çalışmalarını sürdürmekte ve bölgeler arası ekonomik farklılıklar daha aza indirilmeye çalışılmaktadır. Sosyal denge esas alınarak, bölgelerarası dengeli sanayi yatırım araçları oluşturulmaktadır.” dedi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Davut Kavranoğlu, kalkınmış bir Türkiye inşa etmek ve girişimci nesli oluşturmayı hedeflediklerini belirterek, 1990’lardan sonra, Amerika, Almanya, Japonya, Çin ve Singapur’da bilimin yanında ekonomi rekabetinin oluştuğuna değindi. Gelişmiş ülkelerde ana unsurun, bilgi ekonomisi faktörü olduğunu vurgulayan Kavranoğlu, bilgi ekonomisi kavramının önemini hükümet, muhalefet ve bürokrasi tarafından anlaşılması gerektiğini söyledi. Ayrıca, dünyada, bilim ve teknoloji politikalarının devletin en üst mercileri tarafından yönetildiğini ve bilim teknolojilerini Başbakan ve Cumhurbaşkanı’na bağlı olarak tek elden ve sistemli bir şekilde yürütülmesi gerektiğini söyleyerek konuşmasını sonlandırdı.


Science, Industry and Technology Deputy Minister Prof. Dr. Davut Kavranoğlu attended the meeting called “Industrialization and Vocational Technical Education” at IAU Düşünce Platform. He shared his opinion about the industrialization of Turkey and stated that after the invention of the printing press, literacy has increased. Prof. Dr. Davut Kavranoğlu expressed that Turkey has an open way for innovations and developments with the establishment of TUBITAK and continued as, “The scientific competence, research and development studies have started with TUBİTAK. In 1936 Turkey’s exports were three hundred and fifty million dollars in total. With the efforts of Turgut Özal, a new industrial class occurred in Turkey, and important steps have been taken in the textile sector. Political stability and economic development in Turkey enable us to progress in a positive direction.”
Prof. Dr. Davut Kavranoğlu expressed that Turkish Industry has been fundamental of our export and stated that the government offers capital facilities to young people on their projects by providing grants, supporting the research and development activities in Turkey. He also emphasized that the necessary budget will be provided. “”The government continues promoting activities and the economic differences between regions are tried to be reduced based on social balance, interregional balanced industrial investment tools are created.”
Science, Industry and Technology Deputy Minister Prof. David Kavranoğlu expressed that after the 1990s in America, Germany, Japan, China and Singapore an Economic Competitiveness occurred, besides science, emphasizing that they aimed to create a generation of entrepreneurs and to build an aspiring Turkey. Kavranoğlu highlighted that the main elements in the developed countries is the knowledge economy factors, and the importance of knowledge economy factors should be accepted by the government, the opposition and bureaucracy. Furthermore, he ended his speech by underlining that science and technology policy are conducted by the highest authorities of government and they actually need to be conducted by a single authority controlled by Prime Minister and President. 
background

Twitter'da takip edin

Haberler, güncellemeler ve bilgilendirmeler için takip edin.

İstanbul Aydın Üniv. Müt.Hyt.Bşk./ BiL Holding ve BİL Eğitim Kurumları Yön.Krl.Bşk./Kıbrıs İlim Üniv. Onursal Bşk.

 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image

Instagram'da takip edin

TAKİP ET @profmustafaaydin