1. Uluslararası Avrasya Üniversiteler Birliği Gençlik Festivali

tarihinde yayınlandı Duyuru, Duyuru, Haberler
https://mustafaaydin.com/wp-content/uploads/2023/10/euras-youth.jpg

“Youth and Environment in the Developing World” (Gelişen Dünya’da Gençlik ve Çevre) konulu 1.Uluslararası Avrasya Üniversiteler Birliği Gençlik Festivali 4 – 8 Ağustos, 2014 tarihleri arasında İstanbul Aydın Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirildi.

Festivale 20 farklı ülkeden ve 34 farklı üniversiteden yaklaşık 150 üniversite öğrencisi ve akademisyen katıldı. Gelişen dünyanın yeni nesil gençleri günümüzde gençlik, sosyal sorumluluk ve çevre ile ilgili konular üzerinde projeler geliştirme fırsatı buldular.

Etkinlik boyunca katılımcılar kendi aralarında fikirlerini paylaşma, yeni pojeler geliştirme, sosyal sorumlulukta tecrübe kazanımı, proje yazma ve yönetimi konusunda eğitim aldılar. Diğer yandan farklı kültürlerden öğrenciler sunumlar yaparak kendi kültürlerini yansıttılar ve kendi ülkelerindeki genç nesilin gelişimi, sosyal olguları ve eğitimde gelecekle ilgili fırsatları ve beklentilerini paylaşma olanağına sahip oldular.

İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın Farklı ülkelerden öğrencilerin  katıldığı festivalde konuşmasına “Barışta ter akıtanlar savaşta kan akıtmazlar” sözüyle başladı.
Sayın Aydın, Hristiyan, Yahudi ya da Müslüman olabiliriz fakat en önemlisi insan olmamızdır. Eğer insan değilsek Hristiyan, Müslüman ya da Yahudi olmanın hiç önemi olmadığını vurguladı. Araştırmalıyız, öğrenmeliyiz, çalışmalıyız, değerleri öğrenmeliyiz, ahlaki değerler, etik değerler, insani değerler. Eğer bu değerlere sahip değilseniz ne olursanız olun hiçbir şey ifade etmez. Son  olarak Allah’tan sonra ailenin önemine değinerek konuşmasını bitirdi.

Açılış konuşmalarında YouthMed Başkanı Loredana RUBEIS, Avrasya Üniversiteler Birliği Gençlik Festivali’nin amaçlarını özetledi.  İstanbul Aydın Üniversitesi Uluslararası Öğrencisi Muhammed ABDELHADI, konuşmasında Türkiye’de yaşadığı tecrübeleri anlattı.

Festivalin ilk gününde genç katılımcılar aralarında tanışma ve sosyalleşme fırsatı buldular. İstanbul Aydın Üniversitesi Halk Oyunları Ekibi performanslarıyla göz doldurdu.

Festivalin ikinci gününde, David Tvildiani Medikal Üniversitesi, Gürcistan’dan Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Paata TSAGAREISHVILI sunumunda “Neden üniversiteler kendi programlarına ihtiyaç duyarlar, Sosyal Sorumluluk ve Profesyonelleşmeye ilişkin Modernleşmenin ne anlama geldiği” konusuna değinmiştir.

Azerbaycan Bakü Devlet Üniversitesi’nden Doç. Dr. Sevinj RUINTAN ve öğrencileri “Modern Azerbaycan Gençleri’nin Dünya’ya Bakış Açısı” konulu sunumunu gerçekleştirmiştirç

Tasarım Fakültesi, Slovenya’dan Almina DURAKOVİC kendine ait olan “Merhamet” adlı çağdaş bale, Su Altı kostümü sergisini yaptı.

Vadim Getman Kiew Ulusal Ekonomi Üniversitesi’nden PhD. Doç. Dr. Mariaa TYSHCHENKO sunumunda “Ukrayna’da Yüksek Öğretimin Özellikleri ve Şu anki Durum” a değindi.

Universita Degli Studi Internazionali Di Roma – italya’dan  Antonio MAGLIULO “Sürdürülebiliri Turizm” konusunda sunum yaptı.

David Tvildiani Medikal Üniversitesi, Gürcistan öğrencileri “Çevre ve Sağlık” konusunda sunum yaparak gençlere ışık tuttu.

İstanbul Aydın Üniversitesi Çevre ve Sürdülebilir Kampüs Kulübü öğrencileri sunumlarında kurdukları kulübü, aktiviteleri ve projelerini anlattılar.

Festivallin ikinci gününün son sunumunda Raparin Üniversitesi, Irak öğrencilerinden Mohammad Hmad Amin Shako ve Ali Hassan Hoshmand “Irak’ın soykırmı ve Çevresel Değişikliği” konulu sunumlarını gerçekleştirdiler.

Festivalin üçüncü gününde, ilk olarak Ulusal Ajans’tan Uzman Neslihan SAĞLAM, “ERASMUS+ Programıyla ilgili seminer verdi.

İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Danışmanı Ümit KESKİN, “Gelişme için Gençlik”,” Gelişimin 15 Paha Biçilmez Kuralı” başlıklı sunumuyla gençlere ışık tuttu.

Uluslararası Mavi Hilal İnsani Yardım ve Kalkınma Vakfı Başkan Vekili ve EURAS Genel Sekreteri Muzaffer BACA, “Sosyal Sorumluluk” konusunda yaptığı sunumla uluslararası projeler ve sosyal sorumluluk konusunda gençleri bilgilendirdi.

Sürdürülebilir Birlikte İşlerlik ARGE Grubu’nun R&D sunumlarında yaratıcı aktiviteleri ve projeleriyle gençlere ilham verdi.

Gençler tecrübelerin paylaşımı konusunda YouthMed Delegasyonu liderliğinde çalıştay düzenlediler.

Günün sonunda Rusya, İşletme, Yöneticilik ve Hukuk Enstitüsü Dans Grubu, sergiledikleri Modern Dans performansıyla gençleri etkilediler.

Festivalin dördüncü gününde, Sorbonne Üniversitesi’nden Prof. Dr. Yves CHARBIT, “Sosyal Sorumluluk, Nüfus, Şehirli ve Gelişim” başlıklı Seminer katılımcılar üzerinde büyük bir etki yarattı.

Dünya Bankası Eğitim için Küresel Ortaklık Başkanı Prof. Dr. Hugues MOUSSY, “Eğitimin Jeopolitiği” seminerini gerçekleştirdi. Seminer, farklı kültürlerin Eğitimde Dünya Bankası’nın çalışmalarını öğrenmeleri açısından önemli bir fırsattı.

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi ve UNESCO Kültürel Diplomasi, Denetim ve Eğitim Başkanı Dr. Selin ŞENOCAK, “Kültürel Diplomasi ve Kültürlerarası İletişim” konusunda tartışarak gençlerin kültürlerarası benzerliklerin, farklılıkların ve kültürlerarasında gelişen yeni ortak sosyal olguların farkındalıklarını sağladı.

Festivalin son gününde, gençler İstanbul’un Güney kıyılarına giderek çevreyle ilgili aktiviteler gerçekleştirdiler. Bunun yanısıra gençler İstanbul’un tarihi mekânlarını görme fırsatı yakaladılar.


EURASIAN UNIVERSITIES 1 ST YOUTH  FESTIVAL FOCUSED ON THE SOCIAL POLICIES AND CONTRIBUTION TO THE ERADICATION OF REGIONAL PROBLEMS

1st International EURAS Youth Festival” which is about “Youth and Environment in the Developing World” held in cooperation with Istanbul Aydın University between the dates of 4 – 8 August, 2014.

Approximately 150 students and academicians participated in festival from the 20 different countries and 34 different universities. Rising generation of developing world discussed about The Youth of Today, entrepreneurship, social responsibility and environmental issues etc.

During the event, the participants had the opportunity to exchange of ideas, develop new projects, gain experience on social responsibility, project writing and management, on the other hand the students from different cultures has made their presentations to reflect their culture, and expectations from the future opportunities on education, social fact and the development of the young generations in their countries.

With the Participation of many students from the different countries, Istanbul Aydin University Board of Trustees Chairman Dr. Mustafa AYDIN, has been started his speech with the word of “”If you sweat in the time of peace, you won’t draw blood in the time of war”” in EURAS Youth Festival.

Dr. Aydin laid emphasis on the importance of being human by telling “” We can be Christian, Jewish or Muslim but the most important thing is being human”” in his speech.

“”We have to research, we have to learn, we have to study and we have to learn the values, moral values, ethical values and human values and if you don’t have these values it doesn’t make any sense whoever you are…

Consequently, Dr. Aydin finished his speech by touching on the importance of family after GOD.

The opening speech was held by President of YouthMed Loredana RUBEIS, summarized the EURAS Youth Festival’s objectives in her conversation and as an International student of Istanbul Aydın University, Muhammed ABDELHADI explained his experiences in Turkey in his speech.

Youth had opportunity to meet and socialize between each other and Istanbul Aydın University Folk Dance Group has performed their Turkish Folk Dance Show.
In the second day of festival, Vice Dean of David Tvildiani Medical University, Georgia, Prof. Dr. Paata TSAGAREISHVILI pointed out “Why Universities need their Programs’ Modernization and what it means in regard of professionalism and Social Responsibility” in his presentation.

Assoc. Prof. Dr. Sevinj RUINTAN and her students from Baku State University, Azerbaijan made their presentation about “The Point of Views of Modern Azerbaijan Youth to the World”
 Almina DURAKOVIC, from Faculty of Design, Slovenia has made her own exhibition which is underwater costume design for contemporary ballet called Compassion.
PhD. Assoc. Prof. Mariaa TYSHCHENKO, from Vadim Getman Kyiv National Economy University pointed out “Current Status and Characteristics of Higher Education in Ukraine” in her presentation.

 Antonio MAGLIULO from Università Degli Studi Internazionali Di Roma, explained about “Sustainable Tourism” in his presentation.
Students of David Tvildiani Medical University, made a presentation about “Environment and Health”

ÇEVSÜR (Environment and Sustainable Campus Club) Students of Istanbul Aydın University has explained their club and activities, projects in their presentation.

The final presentation of the second day was made by students of University of Raparin from Iraq, Mohammad Hmad Amin Shako and Ali Hassan Hoshmand made presentation about “Genocide and Environmental Change of Iraq”.

In the third day of festival, First of all Specialist at Turkish National Agency of Neslihan SAĞLAM, made presentation about “ERASMUS+ Programme.

Educational Consultant of Istanbul Aydın University, Ümit KESKİN throw light on youth in his presentation about ““Youth for Growth” “The 15 Invaluable Laws of Growth””

Acting President of International Blue Crescent Relief and Development Foundation and General Secretary of EURAS Muzaffer BACA gave information about international project and social responsibility with his presentation which is “Social Responsibility”.

SURBIRIS grup – R&D Group for Sustainable Interoperability gave inspiration on Youth with their creative activities and projects in their presentation.

Youth had workshop on “Exchange of Experience” in the leading of YouthMed Delegation
At the end of the day Dance Group of Instıtute of Business Management and Law from Russia has attracted the youth with their great Modern Dance Show.

In the fourth day of festival, Sorbonne University, Prof. Dr. Yves CHARBIT gave a seminar on “Social Responsibility, Population, Urban and Development” which had a great influence on the participants.

From Head Global Partnership for Education at World Bank, Prof. Dr. Hugues MOUSSY discussed about “The Geopolitics of Education” in seminar. It was a great opportunity for the different cultures to learn about the studies of World Bank in Education.
Lecturer of Istanbul Aydın University and UNESCO Chair Cultural Diplomacy, Governance and Education Dr. Selin ŞENOCAK has discussed “Cultural Diplomacy and Intercultural Communication” with the young generation and they have recognized the differences and the similarities between cultures and developing new common social facts.

In the last day of Festival, they had an enthusiastic to environment activity and have to opportunity to visit the south coast of Istanbul and see the historical places of Istanbul.


background

Twitter'da takip edin

Haberler, güncellemeler ve bilgilendirmeler için takip edin.

İstanbul Aydın Üniv. Müt.Hyt.Bşk./ BiL Holding ve BİL Eğitim Kurumları Yön.Krl.Bşk./Kıbrıs İlim Üniv. Onursal Bşk.

 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image

Instagram'da takip edin

TAKİP ET @profmustafaaydin