TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİ SEMPOZYUMU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

tarihinde yayınlandı Duyuru
https://mustafaaydin.com/wp-content/uploads/2020/11/sempozyum.jpg

“II. Uluslararası Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi” sempozyumu 12-14 Kasım 2020 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

İstanbul Aydın Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (Aydın TÖMER) tarafından İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) ev sahipliğinde düzenlenen  “II. Uluslararası Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi” sempozyumu 12-14 Kasım 2020 tarihleri arasında Zoom’da gerçekleştirildi.

“TÜRKÇE ÖĞRETİMİNİ BİLİMSEL ZEMİNE TAŞIYACAK”

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan İAÜ Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, bu tür bilimsel organizasyonların Türkçenin yabancı dil olarak öğretimini daha bilimsel bir zemine taşıyacağının altını çizdi. Aydın, özellikle son 10 yıldır yurt dışında Türkçe öğrenmeye büyük bir ilgi duyulduğunu belirterek; farklı ülkelere yaptığı ziyaretlerde Türkçe öğreten kurumların bazen ihtiyaca cevap vermekte zorlandıklarını, bu nedenle daha fazla insana Türkçe öğretmek için binalarını ve öğretmen sayılarını artırdıklarına şahit olduğunu ifade etti. Bu kapsamda Maarif Vakfı, Yunus Emre Enstitüsü ile Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığının Türkçe öğretimi ile ilgili yaptıkları faaliyetlerin takdire şayan olduğunu, bu vesile ile de bu kurumların yöneticilerinden en alt kademedeki çalışanlarına kadar teşekkürlerini iletti. Kendisinin de çalışma alanının dil bilim olduğuna dikkat çeken Aydın, bir dilin yabancı dil olarak öğretiminde yaşanan sorunların ve çözüm önerilerinin tespiti ile ilgili yapılacak her türlü çalışmayı çok değerli gördüğünü ve bu tür organizasyonların daha da artırılması gerektiğini vurgulayarak, sempozyum katılımcılarına başarı dileklerini iletti.

“GELİNEN NOKTA SEVİNDİRİCİ”

Doç. Dr. Aydın’dan sonra söz alan, Türkiye’de Türkçe Öğretmenliği programlarının kurucusu Başkent Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Abdurrahman Güzel, konuşmasında Türkçe öğretmenliği bölümlerinin kurulması sürecini anlatarak aradan geçen yaklaşık 30 yıllık süreçte bugün gelinen noktanın sevindirici olduğunun kaydetti. Ardından söz alan Al Farabi Kazak Milli Üniversitesi Şarkiyat Fakültesi Dekanı Dr. Paltöre Iktiyar Moldatöreoğlu, İstanbul Aydın Üniversitesi ile ilgili tanıtım filmini izleyince çok gururlandığını belirterek özellikle Kazak öğrencilerin Aydın Üniversitesinde eğitim almaları için sağlanan olanaklardan dolayı teşekkürlerini iletti. Kazakistan’da özelikle gençlerin Türkiye Türkçesi öğrenmek için çok istekli olduklarını vurgulayan Moldatöreoğlu, kendi üniversitelerinde Türkiye Türkçesi öğretmeye çalıştıklarını belirtti. İAÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elif Yeşim Üstün ise, toplumların birbirleri ile iletişimine bakıldığında yabancı dil öğrenmenin önemli olduğuna değinerek Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi ile de Türkiye’nin uluslararası görünürlüğünün artığının altını çizerek yabancı dil öğreniminin erken yaşlarda başlamanın önemine değindi. Üstün, TÖMER gibi kurumların yabancı öğrencilerin Türkçe öğrenmeleri konusunda ciddi hizmetler yaptığına dikkat çekerek verimli bir sempozyum geçirilmesi dileklerinde bulundu.

“TÜRKÇE ÖĞRENENLERİN SAYISI ARTIYOR”

Son olarak söz alan Aydın TÖMER Müdürü Dr. Emrah Boylu, Türkiye’nin birçok pencereden dünyaya açılmasının getirdiği bir sonuç olarak eğitim, ticaret, turizm, göç, iş gibi çeşitli nedenlerle Türkçe öğrenenlerin sayısının giderek arttığını belirterek bugün itibari ile Türkiye’de 125 farklı üniversitede Türkçe öğretim merkezi bulunmasının Türkçenin geldiği yeri çok iyi özetlediğini kaydetti. Boylu, bu nedenle bir Türkçe Öğretim Merkezi olarak da Aydın TÖMER’in görevinin Türkçeyi sınıf içerisinde öğretmenin yanı sıra Türkçe öğretiminin bilimsel bir şekilde yapılabilmesine katkı sağlayacak akademik çalışmalar yapmak ve ülkemizi dünyanın her yerinde temsil edecek kültür elçileri yetiştirmek olduğunu belirtti. Konuşmasında Boylu, İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın’ın “Yarının Bakanları, Başbakanları ve Cumhurbaşkanlarını bizler yetiştireceğiz” sözüne atıfta bulunarak bu duygu ile dokunulan her kalbin Türkçe ve Türkiye sevgisi ile atacağına yürekten inandıklarını ifade ederek başarılı bir sempozyum geçirilmesi temennisinde bulundu.

150’YE YAKIN BİLDİRİ SUNULDU

Çevrimiçi ortamda gerçekleştirilen sempozyumda “dil bilgisi öğretimi, çeşitli medya araçlarının dil öğretiminde kullanımı, uzaktan eğitim, kültür ve dil ilişkisi, dil becerilerinde ölçme ve değerlendirme süreçleri, materyal tasarımı, derlem çalışmaları, çocuklara dil öğretimi, yurt dışındaki Türk çocuklarına Türkçe öğretimi, yurt dışında dil öğretimi ve sorunları, akademik Türkçe öğretimi, öğretici yeterlikleri, öğrenci görüşleri, öğretim programları ve 21. Yüzyıl yeterlikleri” odağında 150’ye yakın bildiri sunuldu.

Zengin içeriğe sahip bildiriler benzer temalarda buluşturularak alan uzmanları ve ilgililerin daha fazla fikir alışverişinde bulunabilmeleri imkanının sağlandığı sempozyumda, çalışmalar çevrim içi oturumlar olarak sunulmasına rağmen program sıkıştırılmayarak tüm dinleyicilerin rahatlıkla ulaşabileceği, konuşmacıların bildiri sürelerinde kendilerini ifade edebilmelerine uygun bir ortam tasarlandı.

 “II. International Turkish Teaching as Foreign Language” symposium was carried out between 12-14 November 2020.

“II. International Turkish Teaching as Foreign Language” symposium held by Istanbul Aydın University Turkish Teaching Application and Research Center (Aydın TÖMER) and hosted by Istanbul Aydın University (IAU), was carried out on Zoom between 12-14 November 2020.

“IT WILL CARRY TURKISH TEACHING TO SCIENTIFIC BACKGROUND”

IAU President Prof. Dr. Mustafa Aydın stated “These scientific organizations will carry Turkish Teaching as foreign language to scientific background. There is a great interest in learning Turkish abroad especially in the last 10 years. I witnessed many times in my visits to different countries that the institutions teaching Turkish were having difficulties to meet the need, thus they increase the number of their buildings and teachers to teach Turkish to more people. Within this scope, the activities Turkish Maarif Foundation, Yunus Emre Institute, and Presidency for Turks Abroad and Related Communities made for Turkish teaching are praiseworthy. Hereby, I thank everyone from the management to the low level workers of these institutions. Every kind of study to determine problems and solutions in teaching a foreign language are very important, and these kinds of organizations should be increased. I wish success to participants of the symposium.”

 “THE PRESENT SITUATION IS PLEASING” After Assoc. Prof. Dr. Mustafa Aydın’s speech, founder of Turkish Teaching programs in Turkey Başkent University Academic Member Prof. Dr. Abdurrahman Güzel mentioned the process of establishing Turkish Teaching programs and stated that in the past 30 years, the present situation today is pleasing. Then, Al Farabi Kazakh National University Faculty of Oriental Studies Dean Dr. Paltöre Iktiyar Moldatöreoğlu said that when he watched the introduction film of Istanbul Aydın University he felt very proud and thanked for the opportunities provided for Kazakh students to have education in Istanbul Aydın University. Moldatöreoğlu stated that the youth in Kazakistan are willing to learn Turkey Turkish and they try to teach Turkey Turkish in their universities. IAU Faculty of Education Dean Prof. Dr. Elif Yeşim Üstün said that looking at the communication between societies, foreign language learning is important, and with the Turkish language teaching as foreign language, international

visibility of Turkey increases, and starting to learn foreign language in early ages is important. Üstün remarked that institutions such as TÖMER have great contributions on Turkish learning of foreign students, and wished a productive symposium.

 “NUMBER OF STUDENTS LEARNING TURKISH IS INCREASING”

Head of Aydın TÖMER Dr. Emrah Boylu stated “The number of students learning Turkish is increasing as a result of Turkey open up to the world and reasons such as education, trade, tourism, immigration and work. As of today, there are Turkish teaching centers in 125 different universities in Turkey. Thus, the mission of Aydın TÖMER as a Turkish Teaching Center, is not only teaching Turkish in class but also doing academic studies that will have contributions on Turkish teaching scientifically and raising culture delegates that will represent our country in the world.”

Referring to the Istanbul Aydın University President Assoc. Prof. Dr. Mustafa Aydın’s speech “We will raise Ministers, Prime Ministers and Presidents of tomorrow”, Boylu said “We believe that every heart filling with this emotion will beat with love of Turkish and Turkey. I wish a successful symposium”.

ABOUT 150 NOTICES WERE SUBMITTED

About 150 notices were submitted in the online symposium on the scope of “grammar teaching, use of various media tools in language teaching, distance education, culture and language relation, assessment and evaluation processes in language skills, material designing, collection studies, language teaching to kids, Turkish teaching to kids of Turks abroad, language teaching in abroad and problems, academic Turkish teaching, educator competencies, students’ views, instruction programs and 21st century competencies.”

In the symposium which field experts and relevants were provided with opportunity to Exchange more ideas by meeting contentful notices in similar themes, although studies were presented as online sessions, an environment that all audiences can reach easily, suitable for speakers to express themselves during their presentations was created.

background

Twitter'da takip edin

Haberler, güncellemeler ve bilgilendirmeler için takip edin.

İstanbul Aydın Üniv. Müt.Hyt.Bşk./ BiL Holding ve BİL Eğitim Kurumları Yön.Krl.Bşk./Kıbrıs İlim Üniv. Onursal Bşk.

 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image

Instagram'da takip edin

TAKİP ET @profmustafaaydin