Türkiye’de 66 milyon kullanıcıdan 53 milyonu her gün internete giriyor

tarihinde yayınlandı Duyuru, İstanbul Aydın Üniversitesi

İstanbul Aydın Üniversitesi’nde, İAÜ Toplumsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (TARMER) ve Yeni Medya Araştırma Uygulama Merkezi’nin iş birliğiyle “Dijital Dönüşüm ve Toplumsal Etkileri” başlıklı çalıştay yapıldı.

Gerçekleşen çalıştayda dijital dönüşümün ne olduğu, dijital dönüşüm hayatımızın neresinde olduğu konuları üzerinde konuşularak dijital dönüşümün toplumsal etkileri incelendi. İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Florya Kampüsü’nde gerçekleşen çalıştaya, birçok üniversiteden akademisyen, araştırmacı gazeteci, sosyolog ve sektörden konusunda uzman kişiler katıldı.

Dijital Dönüşüm Bakanlığı Kurulmalı

İlk oturumda dijital dönüşüm çağının hayatımıza etkilerinden bahseden Türkiye Dijital Dönüşüm Derneği Başkanı İsmail Hakkı Polat, dijital dönüşümün 3 altın kuralına vurgu yaparak bunların üretimde teknoloji, dağıtım pazarlamada internet ve yönetimde veri olduğunu ifade etti. İkinci oturumda ise dijital dönüşümün toplumsal etkileri üzerinde yoğunlaşılarak dijital dönüşümün olumlu ve olumsuz tarafları psikolojik ve sosyal boyutlarıyla incelendi. Ayrıca, çalıştay boyunca yapılan değerlendirmelerde dijital dönüşüm gerçekleşirken doğru kamu politikalarının belirlenmesi, hatta Dijital Dönüşüm Bakanlığı’nın kurulması gerektiği tespitlerinde bulunuldu.

İAÜ Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın, TARMER’in toplumsal problemleri irdeleme ve çözme gayretini takdirle ifade ederek, dijital dönüşümü günümüzün zaman zaman bir problem ,zaman zaman bir kazanım olarak değerlendirdiğini belirtti. “Hepimizin kullandığı digital alet ve uygulamalar çağın öngörmüş olduğu, bizlere ciddi katkılar sağlayan teknolojilerdir. Ama bunlar birçok problemi de beraberinde getiriyor. Dolayısıyla burada esas masaya yatırmamız gereken konu “teknolojinin insanlığa nimetlerinden istifade ederken insanlığa zarar veren yönlerini nasıl bertaraf edebiliriz?” sorusunu kendimize sormanın önemine dikkat çeken Dr. Mustafa Aydın, “böyle bir çağda elbette teknoloji ve dijital medyayı kullanacağız ancak beraberinde getirmiş olduğu zararları, olumsuzlukları bertaraf etmeyi de bilmeliyiz” dedi.

“Türkiye’de 66 milyon internet kullanıcısının 53 milyonu her gün internete giriyor”

Türkiye’nin dijital dönüşüme çok hızlı ayak uydurabildiğini belirten Türkiye Dijital Dönüşüm Derneği Başkanı İsmail Hakkı Polat, “Dijital dönüşümün temelinde sosyal, ticari ve kültürel alanlardan azami derecede yararlanmak ve bununla ilgili tehditlerle başa çıkabilecek çözümler geliştirmek var. Bunların ikisini aynı anda yapmak son derecede zor. Türkiye çok genç bir nüfusa sahip. Dolayısıyla hem sosyal hem de bireysel anlamda, özellikle yeni jenerasyon bu alana çok ciddi anlamda girmiş ve intibakı kısa sürede sağlamış durumda. Ama bir de kuşak farkı var , orta yaş ve daha üstünün bu dönüşme bakışı, bu bakışın genç kuşakla örtüşmesi ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Ama Türkiye potansiyel olarak bu dünyaya intibakı en yüksek ülkelerden birisidir” ifadelerini kullandı. Diğer taraftan, BTK’nın açıkladığı rakamlara göre Türkiye’de 66.4 milyon kişinin interneti kullandığını, ancak 53 milyonun her gün internete girdiğini söyleyen Polat, “Fırsatlar olduğu gibi olumsuz taraflar da var. Veri alışverişimizin yüzde 82’si ‘download’, yani tüketim amacıyla kullanılıyor. Eğer biz dijital dönüşümde ileri bir toplum olmayı hedefliyorsak, verimlilikle ilgili bir kriter koymadan işimiz çok zor.”

“4. Sanayi Devrimi geçmiş sanayi devrimlerine benzemez”

Sanayi Devri kapitalizm teknolojisinin, küreselizmin teknolojisinden farklı olduğuna dikkat çeken Sosyal Medya ve Bilgi Teknolojileri Stratejileri Derneği Başkanı Abdullah Çiftçi, “21. Yüzyıl, kendi sanayi devrimi, kendi ekonomik modeliyle geliyor. Artık dijital dünya beraberinde sosyolojik tanımlarını,yeni kavramlarını ve kendi kültürünü getirdi. Yeni sanayi devrimiyle birlikte yeni şehir modeli, yeni insan modeli, yeni insan karakteri ortaya çıkmaktadır. İnsanların 21. Yüzyıl’da aile, çocuk ve birey üzerindeki sosyolojik değişimleri analiz etmesi lazım çünkü artık tamamen hayatımız dijital platformda olacak. Akıllı evler, akıllı şehirler geliyor. 4. Sanayi devrimi geçmiş sanayi devrimlerine benzemez. Kendi dili, kültürü, para birimi ve kendi ekonomisi olan yepyeni bir dünyanın içerisine giriyoruz. Yeni bir dünya geliyor ama bu dünya biraz da kurgulanıyor. Bunun sadece ekonomik ve teknik yönünden değil hayatımıza getireceği değişimleri de analiz etmezsek kendi tarihimizden, kültürümüzden koparak başka bir dünyayı savunmamız mümkündür. Geleceğin dijital dünyasının oluşturulmasında Türk gençlerinin payının yüksek olacağını düşünüyorum” diye konuştu.

____________________________________________________________________________________________________

53 million from 66 million internet users in Turkey use internet every day

Cooperation with Istanbul Aydin University Social Research and Application Center (TARMER) and New Media Research and Application have organized on theme “Digital transformation and Social Effect” workshop. During the workshop, participations have discussed meaning of digital transformation, the place of digital transformation on our lives and social impact of digital transformation. Many academicians, researchers, journalists, sociologists and experts on their fields have attended to the workshop.

Digital transformation Ministry should be built

In the first session of workshop, President of Turkey Digital Transformation, Ismail Hakkı Polat has emphasized 3 golden key of digital transformation those are technology on production, internet on marketing and data on managing.  In the second session; participants have discussed social effect of digital transformation, negative and positive side of digital transformation, and sociological effect of digital transformation. Therefore participants have also highlighted necessity of building digital transformation Minister to designated right public policy.

Expressed his pleasure of the way of examine of social problem President of IAU Dr. Mustafa Aydın “digital transformation can be sometimes a problem, sometimes a benefit. All these digital tools that we use, are part of technology. Unfortunately these technological tools bring with problems. The main question is that how can we save us from damaged of technology while we benefit from technology. We have to use technology and digital media in digital era but we should also learn how to fight with negative side of technology.
“53 million from 66 million internet users in Turkey use internet every day”

Mentioning that digital transformation can fit very quickly in Turkey, Turkey Digital Transformation Association President Ismail Polat ” To make maximum use of social, commercial and cultural areas on the basis of digital transformation and to develop solutions that can deal with the threats associated with it To do both of them are really difficult.  Turkey has a great young population. Our problem is that          a generation gap between young generation and old one. But turkey is he one of the most successful country about orientating. According to BTK data; there are 66 million internet users in Turkey but just 53 million users are active. There are negative sides as well as opportunities. %82 of our data exchange is used for ‘download’. If we aim to be a society that is advanced in digital transformation, our work is very difficult without setting a benchmark for efficiency. ”

4th Industry revolution is different than others.

Addressing differences between industry revolution technology and global technology, President of Social Media and İnformation Technology Strategy Association Abdullah Ciftci” 21th century comes with its own industry revolution and economic models. Digital World brings with concept of sociology, new concepts and its own cultures. A new industry revolution lead to new city, people, character models. People should analyze sociologic changes on family, children and individual because in the near future everything will be based on digital platform. Intellectual house and cities will be built. 4th industry revolution is totally different than others. We welcome new World which has its own culture, currency and economy. We should examine this procedure not only economic and cultural basis but also new changes on our life. Otherwise it is not possible to adopt ourselves in new era. I strongly believe that the share of Turkish youth will be high creating the digital world of the future.

11.10.2017

background

Twitter'da takip edin

Haberler, güncellemeler ve bilgilendirmeler için takip edin.

İstanbul Aydın Üniv. Müt.Hyt.Bşk./ BiL Holding ve BİL Eğitim Kurumları Yön.Krl.Bşk./Kıbrıs İlim Üniv. Onursal Bşk.

 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image

Instagram'da takip edin

TAKİP ET @profmustafaaydin