2023 Türkiye Vizyonu ve Uluslararası Mesleki Eğitim Çalıştayı

tarihinde yayınlandı Duyuru, Duyuru, Haberler
https://mustafaaydin.com/wp-content/uploads/2023/10/2023_vizyonu.jpg

İstanbul Aydın Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Mezun ve Mensupları Derneği’nin (MEYODER) gerçekleştirdiği “2023 Türkiye Vizyonu ve Uluslararası Mesleki Eğitim Çalıştayı”nda konuşan Dr. Mustafa Aydın, “İşçisin sen işçi kal mantığıyla 21. yüzyılda hiçbir yerden sonuç alamazsın,” dedi.

 İstanbul Aydın Üniversitesi Florya Yerleşkesi’nde gerçekleştirilen “2023 Türkiye Vizyonu ve Uluslararası Mesleki Eğitim Çalıştayı”nda konuşan İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Mustafa Aydın, “Biz de bir atasözü vardır: damdan düşenin halini damdan düşen anlar.  Ben damdan düşen bir hocanızım. Yani mesleki eğitim kökeninden gelen bir insanım,” diyerek Türkiye’de mesleki eğitim alan kişilere ikinci sınıf insan muamelesi yapıldığının altını çizdi.

“Bir insana ikinci sınıf vatandaş muamelesi yapmıyorsanız ondan birinci sınıf iş alamazsınız,” diyen Dr. Mustafa Aydın,  “Üçüncü sınıf bir bilgiden, üçüncü sınıf bir yaklaşımdan, üçüncü sınıf bir algıdan, birinci sınıf bir ürün elde edemezsiniz. Öncelikle ürün üreten beyne ve insan kaynağına birinci sınıf muamele yapmanız lazım. Birinci sınıf algı göstermeniz lazım ki elde ettiğiniz ürün birinci sınıf olsun,” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin hem ulusal hem de uluslararası alanda var olabilmesi için mesleki eğitime birinci sınıf muamele yapması gerektiğinin altını çizen Dr. Aydın, “Bugün Türkiye’ye baktığımız zaman sadece o ilçede bir meslek yüksekokulu olsun diye açılan yüzlerce meslek yüksekokulu var. Ama ne teknolojik alt yapısı, ne insan kaynağı, ne öğretim elemanı, ne fiziki ne de akademik şartlar bakımından asla bir meslek yüksekokulu olmaya müsait değil,” dedi.

Dr. Mustafa Aydın konuşmasının sonunda şunları söyledi:

“İşçisin sen işçi kal mantığıyla 21. yüzyılda hiçbir yerden sonuç alamazsın. Onun için yüksek öğrenimde özellikle meslek yüksek okullarına önem verilmeli. Meslek yüksek okullarında okuyan öğrencilerimizin lisans, yüksek lisans ve doktora yapabilmeleri için her türlü imkânın kendilerine sağlanması gerekmektedir.

Etkinlikte konuşan British Council Türkiye direktörü Margaret Jack ise Türkiye mesleki eğitim sistemini 2023 vizyonuyla aynı doğrultuda geliştirmeyi amaçlamadığını vurgulayarak, “Bu Türkiye’nin artık bilgi ve ekonomik güç aşamasına geldiğinin göstergesidir. Türkiye’nin bu konuda hedefleri oldukça güçlüdür ve bunun için dört ana alan üstünde durulmalıdır. Hayat boyu öğrenme imkânının sağlanması, mesleki ve teknik eğitim kalitesinin iyileştirilmesi, ticari kurumların ve endüstri kurumlarının eğitim ve müfredat konularında faaliyete geçirilmesi,” dedi.

Gerçekleştirilen etkinliğin Türkiye ve İngiltere arasındaki işbirliğinin artırılması açısından önemli olduğunu altını çizen Margaret Jack, “Bugünkü konferans önemlidir, iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi açısından önemli bir fırsat sayılabileceğini düşünüyorum. Genç insanların becerileri ile sektörün ihtiyaçları arasındaki açığın nasıl kapatılabileceği açısından da önemlidir. Sektörle üniversitenin işbirliğini nasıl güçlendirilebileceği konuşunda sektör liderleri, temsilciler ve öğrenciler biraraya getirilmiştir,” şeklinde konuştu.06.05.2015 “2023 Turkey’s Vision and International Vocational Training Workshop

Istanbul Aydin University Vocational Schools Alumni and Members Association organized a workshop titled “2023 Turkey’s Vision and International Vocational Training Workshop.” Dr. Mustafa Aydin who participated at the workshop said, “You cannot get anywhere in 21st century with a ‘you are an employee and you must remain one’ mentality.”

IAU Chairman of the Board of Trustees, Dr. Mustafa Aydin said, “We have a saying: Only those who fell off the roof can understand a person’s pain who fell off the roof. I am an educator who fell off the roof. I mean, I have a background in education,” during the the workshop that took place at Istanbul Aydin University Florya Campus and underlined the fact that those who get vocational training are treated second class citizens in Turkey.

“If you don’t treat a person like a second class citizen you can’t get a first class job. You can’t get a first class product from a third class knowledge, third class approach and third class perception. First of all you need to treat your producing workforce and human resources first class then you can get a first class production.”

Underlining the need for first class vocational training in order to exist in national and international arena, Dr. Aydin added, “When we look at Turkey today we see hundreds of vocational schools just for the sake of having vocational schools in provinces. But they do not have infrastructure, human resources, educators, neither physical nor academic conditions to be eligible to operate as a vocational school.”

“You can’t get anywhere with a ‘you are an employee and you must remain one’ mentality. Therefore in higher education we need to put more emphasis on vocational schools. Students need to be provided every opportunity to do their Bachelor’s, Master’s and Ph.Ds.”

Emphasizing their aim to improve Turkish vocational training in line with its 2023 visions, Margaret Jack, director at British Council said, “This is an indicator of Turkey to have reached knowledge and economic power stage. Turkey’s targets in this regard are very strong and to achieve that we need to focus on four areas: Providing life time learning opportunity, improving vocational and technical training quality, putting education and cirriculum issues into life in business and industrial institutions.”

Emphasizing the importance of improving the collaboration between Turkey and England by this event, Margaret Jack said, “Todays conference is very important and I think it is a great opportunity to improve the collaboration between the two countries. It is also important to close the gap between the skills of the young people and sector’s demands. Sector leaders, representatives, and students got together to strengthen the collaboration between the sector and the university.”background

Twitter'da takip edin

Haberler, güncellemeler ve bilgilendirmeler için takip edin.

İstanbul Aydın Üniv. Müt.Hyt.Bşk./ BiL Holding ve BİL Eğitim Kurumları Yön.Krl.Bşk./Kıbrıs İlim Üniv. Onursal Bşk.

 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image

Instagram'da takip edin

TAKİP ET @profmustafaaydin