UFRAD 12. Olağan Genel Kurul Toplantısı

tarihinde yayınlandı Duyuru, Duyuru, Haberler
https://mustafaaydin.com/wp-content/uploads/2023/10/ufrad150320141.jpg

Türkiye ekonomisinin nerde bulunduğu ve nereye gitmesi yönündeki istatistiksel verilerin analiz edildiğine ilişkin sunumlar gündemi oluşturdu.

İlk olarak; Yrd. Doç. Dr. Kemal Kağan TURAN, dünyada her sene 75 trilyon dolarlık üretim yapıldığı ve bu üretimin Türkiye’deki payının yılda 790 milyar dolar olduğunu belirtti. Dünyanın geneline göre nerede duruyoruz? Ne kadar zenginiz? Dünya nüfusunun sürekli artması ve bunun içerisinde ülkemizin ne kadar paylık bir yer aldığından bahseden TURAN; Nüfus oranları ve bu oranlara göre ekonomideki payının ne olduğu? Dünya genelinde kişi başına düşen gelir hesapları, geçmişten bugüne kadar nüfusun hangi oranlarda arttığı ve bunun nedenleri, teknolojiye dayalı yönleri, ekonomideki canlılığın ciddi bir üretim artışından kaynaklandığına ilişkin veriler, bilim adamlarımızın keşfetmiş olduğu icatların dünya ekonomisine büyük oranda katkı sağladığını vurguladı.“Başarı oranı gerek bireysel alanda ne kadar yüksek olursa olsun, rekabetin neresinde olursanız olun mutlaka rakibimiz olacaktır.” diyerek konuşmasına son verdi.

TÜSİAD Başekonomisti Cem DOĞAN’da, Türkiye ekonomisi yapısal sorunlar penceresinden makroekonomik bir değerlendirme çerçevesinde; Küresel büyüme tahminleri, ticarete ilişkin tahminler, likidite nasıl gelişebilir? Finansal koşullar, fed politikaları, banka kredilerinin artışı, VIX Volatilite endeksi, gelişmekte olan piyasa ekonomilerinde Emtia fiyatları ve fiyat dalgalanmaları, hisse senedi endeksleri, dünya ticareti, gelişmiş ekonomilerde büyüme ve Türkiye Ekonomisi yapısal çerçevede büyümenin yapısına ilişkin konuları grafikler ve istatistiksel verilerle ayrıntılı bir biçimde ele aldı.

Son olarak UFRAD Genel Başkanı Dr. Mustafa AYDIN ekonominin çok önemli bir parçası olan Markanın oluşum süreci ve gerçek amacı, markaya verilmesi gereken özen ve değer, marka doğurmak, markayı büyütmek ve markayı korumak, başarılı bir marka oluşum sürecinin altında yatan neden ve sebeplerden bahsetti. Ufradın bu yöndeki önemini, yatırımcıya olan yaklaşımı ve kendi ekonomik gücüyle birleşerek gelebileceği en iyi nokta, başlangıç ve gelişim süreci, başarıları ve Türkiye ekonomisindeki önemli yerinden bahsederek  “21. yy da bir ülkeye ekonomik olarak kendinize bağımlı hale getirmesini istiyorsanız o ülkeye markalarınızı gönderin bu sayede istediğiniz ülkenin ekonomisini kendinize bağımlı hale getirebilirsiniz.” diyerek konuşmasına son verdi.

Toplantı; UFRAD Genel Başkanı Dr. Mustafa AYDIN ve İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yadigar İZMİRLİ’nin konuşmacılara UFRAD plaketlerini takdim etmesiyle son buldu.UFRAD Franchise Association 12th Ordinary General Assembly

Istanbul Aydın University hosted the UFRAD Franchise Association’s 12th Ordinary General Assembly Meeting.

Turkey’s economy and where it predicted to be in the future was discussed in detailed during the conference

First, Asst. Assoc. Dr. Kağan Kemal Turan expressed in his presentation that 75 trillion dollars of production around the world has been done every year and Turkey’s share in the production of 790 billion dollars per year.Where do we stand compared to the World economies ? How rich we are where topics raised by Dr. Turan. The continuous increase in world population and how much our country has a share in it was mentioned by Turan, who said,’ Population ratio and the ratio of the share of the economy than worldwide per capita income accounts from the past of the population at which rate increases and the reasons for is based on technology aspects, the economic viability of a serious increase in production caused by data indicating that, our scientists have discovered that the inventions to the world economy largely contributed’. “”The success rate in individual areas, no matter how high, no matter where you are in competition your opponent will do”” Dr. Turan mentioned.

TUSIAD Chief Economist Cem Doğan expressed that Turkey’s economy from a macroeconomic assessment of structural problems are global growth forecasts, estimates relating to trade, how to develop liquidity? Financial conditions, the fed policies, bank loans increase, the VIX Volatility index, emerging market economies, commodity prices and price volatility, stock indices, world trade in the advanced economies growth and the structural and construction problems in turkey’s overall economy is the main topics of discussion.

Lastly UFRAD Chairman Dr. Mustafa AYDIN, told in his presentation and speech that branding and franchising is crucial fort he growth of the economy and during the brand development process the brand must be given great care and value: Brand growth and protection, is also other important factors of recognition, he mentioned..  Dr. Aydın mentioned that as UFRAD Franchising association, they continuously give support to franchise brands both in their national and international endevours, providing financial, legal and social support. He said, ‘ Today, with more than 170 members, UFRAD plays an important role in Turkey’s economy with a sector more than 35 billion USD ecocomic power’

After the conference, the General Assembly continued with the procedures of elecetion, where 2014-2016 Board of Directors were elected by UFRAD members.


background

Twitter'da takip edin

Haberler, güncellemeler ve bilgilendirmeler için takip edin.

İstanbul Aydın Üniv. Müt.Hyt.Bşk./ BiL Holding ve BİL Eğitim Kurumları Yön.Krl.Bşk./Kıbrıs İlim Üniv. Onursal Bşk.

 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image

Instagram'da takip edin

TAKİP ET @profmustafaaydin