Küçükçekmece Kent Konseyi Yönetim Kurulu Toplantısı

tarihinde yayınlandı Duyuru, K.Çekmece Kent Konseyi

KENT KONSEYİ YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

Türkiye’nin en kalabalık ilçelerinden biri olan Küçükçekmece’yi daha güzel yaşanır bir kent haline getirilip ve tüm kenti kapsayan ortak çalışmaların oluşturulması yönünde Küçükçekmece Kent Konseyi Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

“KENT KONSEYİ KENTTEN KOPUK OLAMAZ”

Konuyla ilgili görüşlerini açıklayan Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa Aydın, “Küçükçekmece Kent Konseyi, kentimizin sosyal, ekonomik, eğitim ve kültür alanlarında, daha çağdaş ve daha yaşanılabilir bir kent düzeyine ulaşabilmesi için dinamik, insan merkezli, güvenilir, yerinden yönetim anlayışını hâkim kılmak ve ilçemizin tarihi, kültürel, doğal, tüm değerlerine sahip çıkmak, ilçemizi ihtiyaçlara duyarlı bir kent haline getirmek için projeler üretmeyi misyon edinmiştir. Yaptığımız bütün çalışmaları Küçükçekmece Kaymakamlığı, Küçükçekmece Belediye Başkanlığı, Sivil Toplum Örgütleri ve kanaat önderleri ile koordineli olarak yürütmekteyiz. Amacımız, ilçemizin daha yaşanabilir bir kente dönüşmesine katkı sunmaktır. Şu konuda da şüphe yok ki, halktan ve kentten kopuk bir kent konseyinin hiçbir anlamı yoktur. Bu açıdan Kent Konseyleri, kentin aort damarıdır diyebiliriz” diye konuştu.

“KENT KONSEYLERİNDE ORTAK AKIL ESASTIR”

Kent Konseyleri’nin 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 26313 sayılı Kent Konseyi Yönetmeliği’ne dayanarak kurulmuş yapılar olduğunu hatırlatan Dr. Aydın, “Kent Konseyleri’nin kuruluş amaçları, kent yaşamında, kent vizyonunun ve hem şehirlilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım, yönetişim ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmektir. Merkezi yönetimin, yerel yönetimin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla, hem şehirlilik hukuku çerçevesinde buluştuğu; kentin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonlarının sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği ortak aklın ve uzmanlaşmanın esas olduğu demokratik yapılar ile yönetişim mekanizmalarını ifade eder” diye konuştu.

__________________________________________________________________________________________________________________

City Council Board of Director Meeting

Kucukcekmece City Council has brought together to make Kucukcekmece, the most crowded district in Istanbul, beautiful and livable,

“City Council cannot disconnect from city”

Expressing his ideas about Kucukcekmece district, President of City Council Dr. Mustafa Aydin” Kucukcekmece City Council aims to dominate the dynamic, human-centered, reliable and in-place management approach to reach a more contemporary and more livable city level in the social, economic, educational and cultural areas of our city. We work with Kucukcekmece governor, Kucukcekmece City hall, non-governmental organizations and opinion leaders coordinately. Our aims to make this district more livable. We cannot think a city hall which disconnect with city and its people. We can say that City council is aorta of the city.”

“City Council based on common sense”

Reminding of regulations of City Council, Dr. Aydın” The purpose of the City Councils is to promote the development of city vision and urbanization awareness, protection of city rights and law, sustainable development, environmental awareness, social assistance and solidarity, transparency, accountancy and accountability. The central government, the local government, professional institutions in the form of public institutions, and civil society have a common understanding of both urban and urban law;

11.09.2017

background

Twitter'da takip edin

Haberler, güncellemeler ve bilgilendirmeler için takip edin.

İstanbul Aydın Üniv. Müt.Hyt.Bşk./ BiL Holding ve BİL Eğitim Kurumları Yön.Krl.Bşk./Kıbrıs İlim Üniv. Onursal Bşk.

 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image

Instagram'da takip edin

TAKİP ET @profmustafaaydin