Halit AYDIN Bilim ve Araştırma Ödülleri Sahiplerini Buldu

tarihinde yayınlandı Duyuru, İstanbul Aydın Üniversitesi

İstanbul Aydın Üniversitesi Toplumsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (TARMER) tarafından düzenlenen ’Halit Aydın Bilim ve Araştırma Ödülleri Eser Yarışması’ sonuçlandı.

Türkiye’de özgün ve bilimsel çalışmaların gelişimine katkı sağlamak ve akademik çalışmaları teşvik etmek amacıyla düzenlenen yarışmanın konusu “Çok Kültürlülük ve Küreselleşme

Tartışmaları Bağlamında Türkiye’nin Sosyo-Kültürel Değişim Süreci” olarak belirlenmişti. TARMER Başkanlığında toplanan değerlendirme jürisi, yarışmada dereceye giren eserleri belirledi. Değerlendirme sonrası, Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dilek Zamantılı Nayır, “Türkiye’nin Göçmen Girişimcileri: Geliş Nedenleri, Kuruluş Öyküleri ve Değerleri” isimli eseriyle birinciliği elde etti. Yrd. Doç. Dr. Şerife Önder ve Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Önder’in kaleme aldığı “Küreselleşme ve Refah Devleti Uygulamalarının Çok Kültürlülük Politikalarına Etkileri Havuzlanmış Veri Tekniği ile Bir Uygulama” isimli eseri ise jüri özel ödülünü aldı.

“İNSAN OLMAK DİĞER BÜTÜN OLGULARIN ÖNÜNE GEÇER”

Halit Aydın’ın oğlu İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Mustafa Aydın böyle bir yarışmayla birlikte babalarının izinden gittiklerini belirterek gençlere de tavsiyelerde bulundu.

Dr. Mustafa Aydın, “Her ne kadar globalleşen dünyaya bilim ve teknoloji bakımından ayak uydurmaya çalışsak da ilim ve eğitim aşığı olan babamın da dediği gibi önce insana önem vermeliyiz. İnsan olmak diğer unsurların her zaman önüne geçmiştir. Her zaman ilime önem veren ve ille de eğitim diyen babamız hayatı boyunca öğrencilerini evlatlarıyla bir tutmuştur. Bu yüzden bizler de hayırlı evlat kavramı içerisinde sadece babamızın hayattayken istediklerini yaparak değil vefatının sonrasında da sanki hala hayattaymış gibi ’Acaba babam olsa ne yapardı?’ düşüncesiyle ilerledik. Bu doğrultuda da çalışmalarımızı ve eğitime olan katkılarımızı sürdürdük” dedi.

Açılış konuşmasında İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yadigar İzmirli de böyle bir etkinlikten dolayı üniversite olarak çok memnun olduklarını ve etkinliği sürekli hale getirmeyi planladıklarını dile getirdi. Prof. Dr. Yadigar İzmirli, “Adı kampüsümüzde yaşayan ve umarım yüzyıllar boyu yaşayacak olan, alim ve arif, adı gibi aydın, gerek mülki erkan gerekse bölge halkı üzerinde etkisi dirayeti ile Karadeniz Bölge Müftüsü olarak anılan, merhum Halit Aydın hocamız adına düzenlediğimiz Bilim ve Araştırma Ödülleri eser yarışmasıyla bir araya geldik. Bilim, teknik, sanat, edebiyat ve düşünce geleneğine sahip her ülkede bu çalışmaları ödüllendiren muhtelif sistemler mevcuttur. Ancak bunlardan kurumsal desteği bulanlar, sürekliliği olanlar diğer bir ifade ile kurumsal bir yapıya kavuşanlar etkin bir role sahiptir. Biz de İstanbul Aydın Üniversitesi olarak düzenlediğimiz Halit Aydın Bilim ve Araştırma Ödülleri’ni kurumsal bir yapıda sürekli kılmak üzere yola çıktık” şeklinde konuştu.

“GÖÇMENLER KENDİ İŞLERİNİN PATRONU OLMAK İSTİYORLAR”

“Türkiye’nin Göçmen Girişimcileri: Geliş Nedenleri, Kuruluş Öyküleri ve Değerleri” adlı eseriyle birinciliği hak eden Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Almanca İşletme Bölümünde Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dilek Zamantılı Nayır da girişimcilik konusunda birçok çalışması olduğuna değinerek, “Birçok alt başlık olarak ele aldığım girişimciliğin yanı sıra göçmen girişimciliği de ilgimi çekmeye başladı. Türkiye’de daha önce araştırılmamış bir konu olan göçmen girişimcilerin aynı zamanda gün geçtikçe de arttığını fark ettim. Ülkelerinden farklı sebeplerle gelen göçmenler yine farklı sebeplerle Türkiye’de kalmaya devam ediyorlar ve kendi ekonomik özgürlükleri için kendi işyerlerini ve şirketlerini açıyor. Yaptıkları işlerde de gayet başarılı bir iş hayatları oluyor. Bu konuların daha ayrıntılı olarak ele alınmasını gerektiğini düşündüm. Çünkü batı ülkeleri bu tip göç çalışmalarına çok önem veriyor. Bu yüzden gelişmiş ülkelerde göçmen olgusu gayet iyi tanımlanmış fakat bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde göçmenlerin nasıl geliştiğini, ülkeye katkısının ne olduğunu gibi benzer konular bilinmiyor. Örneğin, göçmenler neden girişimci oluyor diye baktığımızda da önümüze iki cevap geliyor; devlet kurumlarında çalışamayacak olmaları ve kendi işinin patronu olma istekleri. Genellikle ’mecbur girişimci olacaklar’ düşüncesinin aksine bu durumun böyle olmadığını araştırmalarımız sonucunda gördük. Birçoğunun özellikle Türk vatandaşlığı aldıktan sonra büyük kurumlarda çalıştığını fakat içlerinden gelen girişimcilik ruhlarından dolayı kendi işlerini kurduklarını gördük. Bu doğrulta da yeni veriler elde etmek üzere çalışmalarımıza devam edeceğiz. Çünkü gerçekten toplum olarak bu konuya önem vermemiz ve üzerinde durmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

HALİT AYDIN KİMDİR?

9 Şubat 1928 H. Hafız İsmail Efendi’nin ilk oğlu olarak dünyaya geldi. İlk ve orta öğretimini eş zamanlı olarak babası ve hocası hafız İsmail Hakkı Aydın’ın dini ve akli ilimlerin yanında, Arapça ve Farsça yabancı dil öğrenimini tamamlayarak icazet aldı. Babasının talimatıyla çeşitli din eğitimi hizmetlerinde bulundu. Daha sonra Yüksek Kıraat ve Talim eğitimini Şeyh-ul Kurra Trabzonlu Hafız Haydar Özak’tan tamamladı. 15 Mayıs 1940 tarihinde hafızlığını ikmal ederek diplomasını aldı. Daha sonra Ragıp İmamoğlu ve Trabzon Müftüsü Salih İmamoğlu’ndan Arap Edebiyatı ve Fars Edebiyatı, Hasan Çavuşoğlu’ndan 1952’de askerlik görevini Erzincan’da tamamladıktan sonra 1954’de Adana Saimbeyli ilçesine müftü olarak tayin edildi. Daha sonra sırasıyla 1955 yılında Trabzon Tonya Müftülüğü’ne, 1957 yılında Akçaabat Müftülüğü’ne, 1961 yılında ise Maçka Müftülüğü’ne atandı. 1938-1988 yılları arası beş yıllık Sürmene Müftülüğü dönemi hariç 15 Temmuz 2005 yılında emekli oluncaya kadar Maçka Müftüsü olarak görev yapmıştır. Bir üniversite kuracak kadar bilim adamı yetiştiren Müftü Halit Aydın 19 Kasım 2005 tarihinde vefat etmiştir.Halit Aydin Science and Research Awards

Halit Aydin Science and Research Awards organized by Istanbul Aydin University Social
Researches Application and Research Center (TARMER) have been announced. The subject of the competition, which was  organized to promote academic works and contribute to the improvement of original and scientific works, is “ Turkey’s Process of Socio-Cultural Change in Conjunction with Debate of Multiculturalism and Globalization.” Jury members have determined the works to be ranked in the competition, chaired by TARMER. Professor Dilek Zamantili, instructor at Marmara University, came in first place with her work titled ‘ Immigrant Entrepreneurs in Turkey: Reasons of Their Arrival, Stories behind their Establishment and Values”  Associate professor Serife Onder and Associate professor Huseyin Onder’s work titled ‘”Affects of Globalization and Application of Prosperous State on Policies of Multicultaralism: An Application of Pooled Data Analysis” has been awarded special jury award.

“ BEING HUMAN IS BEYOND ALL OTHER FACTS”

Istanbul Aydin University president Dr. Mustafa Aydin, son of Halit Aydin, gave some advice to the young students and said that they are following the foot steps of their father. “

Although we would like to keep pace with globalized world in terms of science and technology, we must, as my father who loved science and education said, value human life. Being human has been always beyond all other facts. Our father who valued science and education the most in his life always put his students with his sons together. That’s why we always asked ourselves “what would our father do?” as if he was still with us. We continued our work in that direction.”

Delivering the opening speech, Istanbul Aydin University Rector Professor Yadigar Izmirli said that as a university they were very pleased to hold such an event. “ We have gathered here to organize Science and Research Awards ceremony on behalf of Halit Aydin, an intellect, known as Karadeniz region mufti, whose name is given to our campus and therefore his name lives and will live for centuries. There are various systems in every country who has traditions in science, technique, art, literature and thought, that awards such works. Only those that have corporate support and continuity have active role. We as Istanbul Aydin University started our journey to make Halit Aydin Science and Research Award sustain in a corporate structure.

“IMMIGRANTS WANT TO BE THE BOSS OF THEIR OWN BUSINESS”

Mentioning her works about entrepreurship, Marmara University Faculty of Business Administration instructor Professor Dilek Zamantili Nayir, who won the first place with her work titled, “Immigrant Entrepreneurs in Turkey: Reasons of their arrival, Stories behind their Establishment and Values” said, I have been interested in immigrant entrepreneurship as a subject as well as the the subject of entrepreneurship as a whole. I also noticed that interest toward immigrant entrepreneurship which was never a subject of a research in Turkey, has been increasing lately. Immigrants who left their countries for various reasons are staying in Turkey for various reasons and launch their businesses and companies to gain their economic independence. They are successful in what they do. I believe this needs to be taken seriously in detail. Because western countries really value such works. Therefore the concept of immigration in developed countries is well defined, but in developing countries like us, the ways in which immigrants develop and what they contribute to our country are not well known. Why  do immigrants want to start their own businesses; they can’t work in government offices and they want to own their businesses. We have seen in our research that the idea of “they have no choice but to become an entrepreneur” is not the case. We have seen that after they become Turkish citizens some of them quit their jobs at government offices and open their business. We will continue to collect new data on this. We need to take this issue seriously as a society.”

WHO IS HALIT AYDIN?

Halit Aydin was born on February 9, 1928 as a first son of H. Hafiz Ismail Efendi. He received his elementary and junior high school education at the same time by the help of his father and teacher Hafiz Ismail Hakki Aydin in religious and spiritual studies and learned Arabic and Persian. With his father’s directives he served in different religious studies. He completed his reading and practicing education from Seyh-ul Kurra Hafiz Haydar Ozak at Trabzon. He received his diploma as a hafiz on May 15, 1940. He learned Arabic Literature and Persian Literature from Ragip Imamoglu and Salih Imamoglu, a hafiz from Trabzon. In 1952, he served in military in Erzincan and was appointed as mufti at Adana Saimbeyli in 1954. He was appointed as mufti at Trabzon Tonya in 1955, Akcaabat in 1957, Macka in 1961. He worked as Macka mufti between 1938-1988 except for five years as a Surmene mufti, until July 15, 2005 when he retired. Raising as many scientiests as he could establish a university with, Mufti Halit Aydin passed away on November 19, 2005.

26.04.2016

background

Twitter'da takip edin

Haberler, güncellemeler ve bilgilendirmeler için takip edin.

İstanbul Aydın Üniv. Müt.Hyt.Bşk./ BiL Holding ve BİL Eğitim Kurumları Yön.Krl.Bşk./Kıbrıs İlim Üniv. Onursal Bşk.

 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image

Instagram'da takip edin

TAKİP ET @profmustafaaydin