AYDIN DÜŞÜNCE PLATFORMU PROF. DR. BİROL AKGÜN’ÜN KATILIMI İLE GERÇEKLEŞTİ

tarihinde yayınlandı Aydın Düşünce Platformu, Duyuru, İstanbul Aydın Üniversitesi
https://mustafaaydin.com/wp-content/uploads/2020/03/aydındüşünce.jpg

Prof. Dr. Birol Akgün: “Eğitim modeli tartışılmalı”

Aydın Düşünce Platformu’nun Şubat ayı toplantısı Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün’ü ağırladı. “Türk Milli Eğitiminin Temel Meseleleri ve Türkiye Maarif Vakfı” başlığıyla gerçekleştirilen toplantıda Akgün “Ülke olarak ciddi sınamalardan geçtik. Bunun bir parçası da eğitimdir. Eğitim modelimizin tartışılmasını sağlıklı bir şey olarak görüyorum ama bugün eklektik olarak bu yapıyı devam ettirmemiz gerekiyor” diye konuştu.

İstanbul Aydın Üniversitesi bünyesindeki düşünce kuruluşlarından Aydın Düşünce Platformu’nun Şubat 2020 toplantısına Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün konuk oldu. Siyaset, akademi ve bürokrasi dünyasından seçkin konukların yer aldığı ve “Türk Milli Eğitiminin Temel Meseleleri ve Türkiye Maarif Vakfı” başlığıyla gerçekleştirilen toplantıda Prof. Dr. Akgün “Ülke olarak ciddi sınamalardan geçtik. Bunun bir parçası da eğitimdir. Eğitim modelimizin tartışılmasını sağlıklı bir şey olarak görüyorum ama bugün eklektik olarak bu yapıyı devam ettirmemiz gerekiyor. Eğitim sistemini şu an başarısız olarak görmüyorum. Türkiye bugün başarılıysa bu, eğitim sayesinde oldu. Biz başarılarımızı çalışkan insanlar sayesinde sağladık. Bugün dünyada ‘ortalama’ denebilecek bir yerdeyiz. Dünyanın 15 – 16’ıncı ekonomisiyiz. Günümüzde Türkiye’nin dünyada hiç olmadığı kadar yüksek bir çekiciliği var” dedi.

“En büyük eşitleyici eğitimdir”

Türkiye’nin insani gelişme indeksindeki yükselişinin eğitim, savunma ve sağlık ile gerçekleştiğini söyleyen Prof. Dr. Akgün “Türkiye’nin bugünlere taşınması için eğitim, savunma ve sağlık alanlarına önemli yatırımlar yapıldı. İhtiyaç duyulan nitelikli iş gücü sadece eğitimden ibaret değil. Sosyal, ekonomik ve siyasi fonksiyonları da var” diyen Prof. Dr. Akgün, modern anlamda kitlesel eğitimin modern ulus devletle yaşıt olduğunu söyledi ve eğitimin en büyük eşitleyici olduğunu belirtti “Eğitim en büyük eşitleyicidir. Cumhuriyetin temel ilkelerinden biridir. Cumhuriyet dönemi, Tanzimat’ın başlattığı yenileşmeyi radikal bir devrim anlayışıyla sürdürdü. Cumhuriyetin mottosu zaten muasır medeniyetler seviyesine ulaşmaktır” ifadelerini kullandı. 2000’lerde eğitim bütçesinde inanılmaz bir artış olduğunu söyleyen Prof. Dr. Akgün, eğitime erişim imkanlarının ve eğitimde uluslararasılaşmanın öneminden bahsetti. Davos’taki ana 3 – 4 maddeden birinin eğitim olduğunu ve yapay zeka devriminin endüstri devrimi demek olduğunu belirtti.

“Çok hızlı modernleştik ve geliştik; bunun anomalik bir takım etkileri yaşanıyor”

Prof. Dr. Birol Akgün, modern sistemin içindeki yüksek eğitim görmüş insanlarda suç, intihar, boşanma ve uyuşturucu oranlarının artışına yönelik “Modernleşmenin birtakım çıktıları ve patolojileri var. Ortak sosyal hayat, şehirleşme, eğitim ve iletişimin artması gibi pek çok faktör birleştiğinde ABD’de, Avrupa’da 1970’lerde çıkan sorunları biz şimdi yaşamaya başladık. Çok hızlı modernleştik ve geliştik, bugün bunun anomalik bir takım etkileri yaşanıyor. Maalesef diğer ülkelerde bilinçlendirmeyle önlenebilen bazı şeyleri yapamadık. Ortaya bazı sonuçlar çıktıktan sonra bir şeyler yapıyoruz. Burada sosyolog ve psikolog arkadaşlara önemli görevler düşüyor” diye konuştu.

“Avrupa’daki Türk asıllı çocuklarımızın yükseköğretime ulaşımlarına engel konuluyor”

Yurt dışındaki okullarda eğitim gören Türk kökenli öğrencilerle ilgili talepleri olduğunu belirten İAÜ Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın “Almanya, Fransa ve Hollanda gibi bazı Avrupa ülkelerinde kast sistemi etkin kullanılmakta. Her ne kadar takviyelerle oradaki Türk kökenli öğrencilerimizin Gymnasium ve devamındaki üniversiteleri okumaları sağlıyorlarsa da bu eğitimi alan öğrenciler yok denecek düzeyde. Kişinin kökeni Türk olduğu için uluslararası öğrenci statüsünde değerlendirmiyorlar. Bu anlaşılır gibi değil. Kökenleri Türk olduğu için Türk öğrencilerle aynı statüye sahipler. Mezun olduklarında Türkiye’de bir iş yeri açabilirler fakat oradan buraya gelip eğitimini tamamlayan Türk öğrencilerin kaçı burada kalır? Madem öyle o zaman mezun olurken uluslararası öğrencilerin sahip oldukları statüye sahip olsunlar” dedi.


Prof. Dr. Birol Akgün: “Education model should be discussed”

February meeting of Aydın Thinking Platform was attended by President of Turkey Maarif Association Prof. Dr. Birol Akgün. In the “Key Issues in Turkish National Education and Turkey Maarif Association” titled meeting, Akgün said “As a country we have been through same serious trials. Some of which happened in education. I believe it is healthy to discuss our education model but today we have to eclectically sustain this structure.”

February 2020 meeting of Aydın Thinking Platform, one of the thinking platforms within Istanbul Aydın University, was attended by President of  Turkey Maarif Association Prof. Dr. Birol Akgün. In the “Key Issues in Turkish National Education and Turkey Maarif Association” titled meeting attended by distinguished guests from politics, academics and bureaucracy, Prof. Dr. Akgün said “As a country we have been through same serious trials. Some of which happened in education. I believe it is healthy to discuss our education model but today we have to eclectically sustain this structure. I don’t believe our education system today is unsuccessful. If Turkey is successful today, that is because education. We obtained our successes thanks to hardworking individuals. Today we are at where we can call “average” point. We are the world’s 15th – 16th economy. Today Turkey is more attractive than it ever was.”

“Biggest equalizer is education”

Prof. Dr. Akgün, saying that Turkey’s improvement in human development index happens  through education, defense and health, stated “In order to get Turkey where it is today, many important investments were made in education, defense and health areas. Skilled labor necessary is not just about education. It has social, economic and political functions as well.” He also added that in the modern understanding, mass education and modern nation state are of the same age and education is the biggest equalizer “Education is the biggest equalizer. It is one of the fundamental principles of the Republic. Republic period continued the innovation initiated by Tanzimat era with a radical revolution understanding. After all, Republic’s motto was to reach the level of contemporary civilizations.” Prof. Dr. Akgün mentioning the great increase in education budget in 2000s, talked about the opportunities for accessing education and the importance of internationalization in education. He emphasized the fact that one of the 3 – 4 main points of Davos is education and that the artificial intelligence revolution is industrial revolution.

“We modernized and developed so rapidly; we are now experiencing abnormal effects of these”

Prof. Dr. Birol Akgün, regarding the increase in crime, suicide, divorce and drug abuse rates among highly educated people of the modern system, said “Modernization has some consequences and pathologies. We now started to experience problems came up in USA and Europe in 1970s when many factors such as common social life, urbanization, education and increase in communication came together. We modernized and developed so rapidly; we are now experiencing abnormal effects of this. Unfortunately we were unable to prevent some things other countries prevented with awareness raising. We are acting after consequences show up. Sociologists and psychologists have a lot of important duties here.”

“Barriers are put before children of Turkish origin in Europe trying to reach higher education”

IAU’s Chairman of the Board of Trustees, Assoc. Prof. Dr. Mustafa Aydın, stating that they have demands regarding students with Turkish origins studying abroad, said “In certain Europe countries like Germany, France and Netherlands caste system is still actively used. Even though they are ensuring students with Turkish origins to study Gymnasium and following universities through reinforcements, number of students receiving this education is almost non-existent. Since the individual is of Turkish origin they aren’t perceived in international student status. It is impossible to understand this. Because they are of Turkish origin they have the same status as Turkish students. When they graduate they might come to Turkey and open a place of work but how many of those Turkish students who complete their education here would stay here? If this is the case, they should have the same status as international students when they graduate.”

background

Twitter'da takip edin

Haberler, güncellemeler ve bilgilendirmeler için takip edin.

İstanbul Aydın Üniv. Müt.Hyt.Bşk./ BiL Holding ve BİL Eğitim Kurumları Yön.Krl.Bşk./Kıbrıs İlim Üniv. Onursal Bşk.

 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image

Instagram'da takip edin

TAKİP ET @profmustafaaydin