“MODERN DÖNEM LİBYA ŞİİRİNE BİR BAKIŞ”

tarihinde yayınlandı Duyuru, İstanbul Aydın Üniversitesi
https://mustafaaydin.com/wp-content/uploads/2021/06/MODERN-LİBYA.jpg

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Arap Dili Eğitimi Anabilim Dalı Arapça Öğretmenliği Programı ve Yabancı Diller Yüksek Okulu Mütercim- Tercümanlık Arapça Bölümü’nün düzenlemiş olduğu webinarların dördüncüsü “Modern Dönem Libya Şiirine Bir Bakış” başlığıyla gerçekleştirildi

İAÜ Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Arap Dili Eğitimi Anabilim Dalı Arapça Öğretmenliği Programı ve Yabancı Diller Yüksek Okulu Mütercim- Tercümanlık Arapça Bölümü’nün düzenlemiş olduğu webinarların dördüncüsü “Modern Dönem Libya Şiirine Bir Bakış” başlığıyla gerçekleştirildi. Webinara Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Arapça Öğretmenliği ABD Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurettin Ceviz katıldı. Açılış konuşmasını ise İAÜ Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın gerçekleştirdi. Doç. Dr. Aydın yapmış olduğu açılış konuşmasında Libya’nın tarihsel dokusu ve sosyolojik yapısı hakkında genel değerlendirmelerde bulundu.

Prof. Dr. Nurettin Ceviz, 1911 yılından itibaren Libya’daki Modern Dönemin siyasi ve tarihi arka planı hakkında aydınlatıcı bilgiler verdikten sonra İtalyan ve İngiliz işgali dönemlerinde Libya’da edebi durumu, şiirin tematik ve yapısal dünyasında ve dönemin şiir anlayışında ne tür değişimler yaşandığını örneklerle ayrıntılı bilgiler vererek anlattı. Krallık yönetimi, 1969 yılında Kaddafi devrimi ve sonrasındaki edebi durumu değerlendirerek edebi durum genelinde ve şiir özelinde yaşanan köklü değişiklikler ve yenileşme hareketlerinden bahsetti. Son olarak Arap Baharı dönemi sonrasının Libya şiiri üzerinde etkisinin olup olmadığı konusunu ele alarak Arapça şiir örneği sundu. Edebi ve kültürel faaliyetlerin, dönemsel değişikliklerden son derece etkilediğini, bu bakımdan şiirin yazıldığı dönemdeki kültürün, insanlar arasındaki ilişkilerin, sosyal ve siyasal olayların, dönemin sanat zevkinin, geleneğin şiir üzerindeki etkisini Modern dönem Libya şiiri üzerinden bilimsel ve edebi bir anlatımla ortaya koydu.

The fourth of the webinars organized by Istanbul Aydın University (IAU) Faculty of Education, Department of Foreign Language Education, Department of Arabic Language Education, Department of Arabic Teaching Program and School of Foreign Languages, Translation and Interpretation Arabic Department, was held with the title “A View at Modern Period Libyan Poetry”.

The fourth of the webinars organized by Istanbul Aydın University (IAU) Faculty of Education, Department of Foreign Language Education, Department of Arabic Language Education, Department of Arabic Teaching Program and School of Foreign Languages, Translation and Interpretation Arabic Department, was held with the title “A View at Modern Period Libyan Poetry”.

 Gazi University Gazi Education Faculty Arabic Teaching USA Retired Lecturer Prof. Dr. Nurettin Ceviz joined the webinar. Assoc. Prof.Mustafa Aydın made the opening speech. In his opening speech, Aydın made general evaluations about the historical texture and sociological structure of Libya. He evaluated reign, the Gaddafi revolution and the literary situation after the revolution in 1969 and talked about the radical changes and innovation movements in the literary situation and in poetry in particular. Finally, he presented an example of Arabic poetry by addressing the issue of whether the post-Arab spring period had an effect on Libyan poetry.

Literary and cultural activities are highly influenced by periodic changes, and in this respect, he put forward the influence of the culture, relations between people, social and political events, tehe sense of art of the the period, and tradition on poetry through a scientific and literary expression through the modern period Libyan poetry.

background

Twitter'da takip edin

Haberler, güncellemeler ve bilgilendirmeler için takip edin.

İstanbul Aydın Üniv. Müt.Hyt.Bşk./ BiL Holding ve BİL Eğitim Kurumları Yön.Krl.Bşk./Kıbrıs İlim Üniv. Onursal Bşk.

 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image

Instagram'da takip edin

TAKİP ET @profmustafaaydin