Tarihe Yön Veren 3 Büyük Aktör İstanbul Aydın Üniversitesi’nde

tarihinde yayınlandı Duyuru, Duyuru, Haberler
https://mustafaaydin.com/wp-content/uploads/2023/10/ucbuyukfaktor.jpg

İstanbul Aydın Üniversitesi ve EURAS ‘Balkanlar’da Tarihsel Rekabet ve İşbirliği Konferansı’nı düzenledi. İki oturumdan oluşan konferansın açılış konuşmalarını Slovenya Büyükelçisi Milan Jazbec ve İAÜ Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın yaptı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi eski Hakimi Prof. Peter Jamberk’in moderatörlüğünü yaptığı Balkan Toplumlarının Osmanlı, Vatikan ve Habsburg Hanedanlarıyla Tarihteki Etkileşimi konulu ilk oturuma; Habsburg Hanedanı Üyesi Arşidük Georg Von Habsburg, II. Abdülhamid Han’ın torunu Sultan Nilhan Osmanoğlu, Türkiye Katolik Ruhani Reisler Kurulu Basın Sözcüsü ve Kültür Ataşesi Rinaldo Marmara katıldı.

Balkanlardaki Güncel Siyasal Haritalandırma ve Birleşik Balkanlar İçin Vatikan Kampanyası konulu ikinci oturumda ise, Slovenya Cumhuriyeti Dışişleri Eski Bakanı Prof. Dimitrij Rupel, Kosova Başbakanı Siyasi Danışmanı Dhurata Sadiku Hoxha, Vatikan Eski Büyükelçisi Prof. Dr. Kenan Gürsoy, La Sapienza Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Fabio L. Grassi ve Tarihçi-Yazar Şafak Tunç konuşmacı olarak yer aldı.

İAÜ Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın “Osmanlıcılığın Temelinde Mezhep Ayrımı Yok”

“Milliyetçilik ve dini ayrımcılık, Balkanlar’ı tarih boyunca hep birbiriyle sürtüştüren, birbiriyle savaştıran birbirine düşman olan topluluklar haline getirmiştir. Çok iyi biliyoruz ki Batı, Balkanlar’ı her daim kullanmış ve hep aynı taktiği uygulamıştır; parçala, böl, yönet. Osmanlıcılığın temelinde ise, din, dil, ırk, mezhep ayrımı gözetmeksizin insan olma anlayışının var olduğunu ve o anlayış çerçevesinde bu coğrafyada insanların asırlarca kardeşçe, el ele yaşadıklarını biliyoruz. Bugün Balkanlar’da yaşayan Müslüman, Hıristiyan ve farklı dinlere mensup insanların birçoğu kendi topraklarında inançlarını istedikleri gibi yaşayamamaktadırlar.


Three Actors who Influenced History at Istanbul Aydin University

Istanbul Aydin University and EURAS brought three authorities who have influenced history together.

Istanbul Aydin University and EURAS organized a conference titled ‘Conflict and Cooperation in Balkans.’ The opening speech of the two-session conference was made by Milan Jazbec, Ambassador of Slovenia to Turkey and  Dr. Mustafa Aydin, Istanbul Aydin University chairman of the Board of Trustees.

The first session titled ‘Interaction of Balkan Communities with Ottoman’ was moderated by the former judge of European Court for Human Rights Prof. Peter Jamberk and as participated by Archduke George von Habsburg  member of the Habsburg Dynasty; Sultan Nilhan Osmanoglu, Grandchild of Sultan Abdulhamid II; Rinaldo Marmara, Turkey Reis Catholic Spiritual Board Spokesperson and Cultural Attache. The second session of the event titled ‘Current Political Mapping Ottoman Influence in Balkans and Modern Turkey EU and Balkans-German Influence Vatican Campaign for United Balkans’ was participated by Prof. Dimitrij Rupel, former minister of Foreign affairs of Slovenia; Dhurata Sadiku Hoxha, political advisor to the prime minister of Kosova; Prof. Dr. Kenan Gursoy, former ambassador of Republic of Turkey to Vatican; assistant professor Fabio L. Grassi, La Sapienza University, and Safak Tunc, historian and author. 

Mustafa Aydin, IAU Chairman of the Board of Trustees: “There was no ethnic discrimination in Ottoman Empire”

“Nationalism and religious discrimination were the main reason behind wars and hatred in Balkan societies. We know that West always took advantage of Balkans and use the same tactic. We also know that Ottomanism is based on the idea of being human beyond religious, linguistic, ethnic differences and within that idea of brotherhood we also know that on this geography people have lived hand-in-hand for centuries. Today Muslims, Christians, and members of other religions cannot practice their religions the way they want in Balkans.”

background

Twitter'da takip edin

Haberler, güncellemeler ve bilgilendirmeler için takip edin.

İstanbul Aydın Üniv. Müt.Hyt.Bşk./ BiL Holding ve BİL Eğitim Kurumları Yön.Krl.Bşk./Kıbrıs İlim Üniv. Onursal Bşk.

 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image

Instagram'da takip edin

TAKİP ET @profmustafaaydin