Türkiye Uluslararası Öğrenciden 800 Milyon Dolar Kazanacak

tarihinde yayınlandı Duyuru, Duyuru, Haberler
https://mustafaaydin.com/wp-content/uploads/2023/10/5temmuzyabanciogrenci250.jpg

Bir öğrencinin yıllık ortalama maliyetinin 40 bin dolar civarında olduğu bilgisini veren Aydın, dünyadaki 4,5 milyon öğrencinin yarattığı yıllık uluslararası öğrenci bütçesinin 145 milyar dolara ulaştığını dile getirdi.

UNESCO’nun tahminlerine göre 2020 yılında yükseköğretimdeki uluslararası öğrenci sayısının 7 milyona ulaşacağını, bunun da yıllık 280 milyar dolarlık bir bütçeye tekabül edeceğini anlatan Aydın, Çin, Hindistan ve Güney Kore gibi ülkelerden giden öğrenci sayısının bütün uluslararası öğrencilerin yüzde 53’ünü oluşturduğunun altını çizdi.

En çok öğrenci gönderen ülkenin 510 bin 842 öğrenci ile Çin olduğu bilgisini paylaşan Aydın, diğer ülkelerin 184 bin 801 öğrenci ile Hindistan, 115 bin 464 öğrenci ile Güney Kore, 94 bin 408 öğrenci ile Almanya, 65 bin 459 öğrenci ile de Türkiye olduğunu söyledi.

Aydın, “En çok öğrenci kabul eden ülkeler ise 723 bin 277 öğrenci ile ABD, 455 bin 600 ile Birleşik Krallık, 283 bin 621 ile Fransa, 265 bin 90 ile Çin, 258 bin 827 ile de Avustralya” şeklinde konuştu.

“Çinli öğrencilerin yüzde 95’i kendi imkanları ile okuyor”

Mustafa Aydın, dünyadaki uluslararası öğrencilerin yüzde 40,3’ünün ABD, İngiltere, Avustralya ve Kanada’da olduğunu anlattı.

Yurtdışında okuyan Çinli öğrencilerin yüzde 95’inin kendi imkanları ile okuduğunu bildiren Aydın, Suudi Arabistan’dan gelen öğrencilerin üçte ikisinin ise devlet bursu ile okuduğunu kaydetti.
Avustralya’nın ise son 5 yılda büyük bir gelişim gösterdiğine işaret eden Aydın, 2012 yılında her 5 uluslararası öğrenciden 2’sinin Avustralya’yı tercih ettiğini dile getirdi.

Malezya, Endonezya ve Suudi Arabistanlı öğrencilerin yüzde 70’inin lisans ve ön lisans programlarını tercih ederken, İran ve Tayvanlı öğrencilerin çoğunlukla yüksek lisans programlarını tercih ettiklerini anlatan Aydın, konuşmasına şöyle devam etti:

“En çok öğrenci gönderen ülkelerden olan Çin, Kore ve Suudi Arabistanlı öğrencilerin yüzde 65’i lisans ve işletme programı tercih etmişlerdir. Çinli yabancı ülkelerde lisansüstü eğitimine devam eden öğrencilerinin üçte ikisine yakını mühendislik ve matematik bölümlerini tercih etmektedir. 150 bin Suudi öğrenci Kral Abdullah eğitim bursu ile yurtdışında eğitimlerine devam etmektedirler. Kanada, öğrenciye sağladığı kolay vize uygulaması sayesinde ülkesine gelen yabancı öğrenci sayısı yıllar içerisinde büyük miktarda artmıştır. Hindistan’dan gelen öğrencilerin yüzde 77’si mühendislik ve ilgili bilimsel bölümleri tercih etmekte ve yüzde 80’i yüksek lisansa devam etmektedir. İngilizce eğitimin öneminin artması ve TOEFL sınavının öğrencileri zorlaması ile İngilizce dil kurslarına ilgi artmıştır. ABD, İngiltere ve Avustralya gibi ülkeler uluslararası öğrenci temininde en önemli faktörün etkin sosyal medya kullanımı ve güçlü web siteleri olduğunda hem fikirlerdir.”

“Türkiye’ye en çok öğrenci gönderen 3 ülke Türkmenistan, Azerbaycan ve İran”

Aydın, 2014 verilerine göre Türkiye’de yükseköğretimdeki öğrenci sayısının 5,5 milyona yaklaştığını söyledi.

Türkiye’deki uluslararası öğrenci sayısında artış görüldüğünü belirten Aydın, bugün Türkiye’de uzaktan eğitim alanlarla birlikte yaklaşık 80 bin uluslararası öğrenci bulunduğunu, 2016 yılında bu sayının 100 bine ulaşmasını hedeflediklerini kaydetti.

Yani 2016’da 20 bin yeni uluslararası öğrenci beklediklerini belirten Aydın, her öğrencinin eğitim hayatı süresince 40 bin dolar harcadığı düşünülürse, 800 milyon dolarlık bir döviz kazancından bahsetmenin mümkün olduğunu dile getirdi.
Bu miktarın sadece 10 bin dolarına kadar olan kısmının üniversiteye harcandığını aktaran Aydın, “Geri kalan konaklama, perakende, gıda ve turizm gibi sektörlere harcanarak birçok alanda fayda sağlamaktadır” dedi.

Türkiye’ye en çok öğrenci gönderen 3 ülkenin ise Türkmenistan, Azerbaycan ve İran olduğu bilgisini veren Aydın, Türkiye’nin bu konuda yapması gerekenler ile ilgili şunları paylaştı:
“Devlet kurumlarının burs verdiği uluslararası öğrenci sayısını artırması gerekmektedir. Devlet finansmanıyla ve EEİK gibi kurumların işbirliği ile yapısal bağlamda özerk bir tanıtım ajansı kurulmalıdır. Bu ajans yoluyla hem ülkenin hem de Study in Turkey markasının yükseltilmesi gerekmektedir. Uluslararası tanıtım yapan üniversitelere verilen teşviklerin artırılması gerekmektedir. Mezuniyet sonrası başarılı öğrencilere 1 yıllık çalışma imkanı verilmesi ile cezbediciliğin artırılması fayda sağlayacaktır. Öğrencilerin ülkeye girişlerin gereken izinler için mümkün olan bürokrasinin en aza indirilmesi gerekmektedir. Uluslararası yükseköğretimdeki trendlerin yakalanabilmesi adına düzenli olarak çıkarılacak raporlar yol gösterici olacaktır. İş Dünyası ve Meslek Kuruluşlarının uluslararası öğrencilerin burs temini ve staj ayarlamalarıyla ilgili gerekli sorumluluğu üstlenmeleri gerekmektedir. YÖK tarafından yurtdışında diploma tanınırlığı konusunda aktif girişimlerde bulunulmalıdır.”Turkey Will Earn $800 Million from Foreign Students

Higher Education Business Council (EEIK) President Dr. Mustafa Aydın said that it is expected to have 20 thousand new international students and if we expect them to spend $40,000 each it means around $800 Million in profit.

As the university preference period aproaches, Dr. Aydın answered the questions of the AA reporter and said according to 2014 data, there are 4.5 million international students who are seeking for foreign college education. As it is expected for a student to spend $40,000 to cover the costs, international student budget with 4.5 million students reaches $145 billion a year..

According to UNESCO’s forecast the number of international students is expected to reach 7 million by 2020 which will equate to $280 billion budget said Dr. Aydın and underscored that students from China, India and South Korea make up 53% of the entire international students. Mentioned that China sends the most students,510,842, abroad Dr. Aydın added that the countries to follow China is India with 184,801students, South Korea with 115,464 students, Germany 94,408 and Turkey with 65,459 students.

Dr. Aydın said, “Countries that receive the most students are USA with 723,277 students, United Arab Emirates with 455,600 students, France with 283,621 students, China with 265,090 students and Australia with 258,827 students.

“95% of Chinese Students Study Using Their Own Savings”

40.3% of the international students globally are live in USA, England, Australia and Canada said Dr. Mustafa Aydın. “95% of the Chinese students use their own savings whereas 2/3 of the students from Saudi Arabia study with government scholarships.

Aydin also mentioned that Australia has been improving immensely for the last 5 years that since 2012 2 out of 5 students prefer to go to Australia.
70% of the students from Malesia, Indonesia and Saudi Arabia prefer bachelors and associates programs and students from Iran and Taiwan prefer masters programs, said Dr. Aydın.

“Some of the countries that send the most students are from China, Korea and Saudi Arabia. 65% of them preferred bachelors and business administration programs. 2/3 of Chinese students prefer engineering and mathematics. 150,000 Saudi students receive King Abdullah scholarship and study abroad. Kanada, granting students visa easily, has experienced an increase in the number of foreign students. 77% of Indian students prefer engineering and related science programs and 80% of them continue with their masters degree. Attendance to English language courses have increased with the importance of English worlwide and the difficulty students experience with TOEFL exam lately. Countries such as USA, England and Australia all agree that social media and a powerful website play a crucial role in recruiting international students.”

“Turkmenistan, Azerbaijan and Iran send the most students to Turkey”

Dr. Aydın said that according to 2014 data the number of students in higher education reaches 5.5 million in Turkey. There is also an increase in the number of  international students in Turkey, approximately 80,000 including the ones studying distance learning and it is expected to reach 100,000 by 2016. That means by 2016 we expect to have 20,000 new international students enrollments and it means $800 million considering they spend $40,000 during the course of their study.

Dr. Aydin added that only $10,000 is spent on educational costs and the rest goes to accomodation, food, tourism and retail sales and continued, “ Government institutions should raise the number of students they grant scholarships to. There must be an independent promotion agency financed by the government and collaborated by EEIK and related organizations. With this agency, our country and the brand Study in Turkey should be raised higher. Subsidies to universities promoting themselves to international students should be increased. Work permission up to one year should be granted to the students after graduation. Bureaucracies for permissions to enter the country by the students should be minimized. In order to catch the trend reports issued regularly will be helpful. Business world and work institiutions should do their part in providing scholarships and internships. YOK should work actively in diploma accreditation abroad.”

background

Twitter'da takip edin

Haberler, güncellemeler ve bilgilendirmeler için takip edin.

İstanbul Aydın Üniv. Müt.Hyt.Bşk./ BiL Holding ve BİL Eğitim Kurumları Yön.Krl.Bşk./Kıbrıs İlim Üniv. Onursal Bşk.

 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image

Instagram'da takip edin

TAKİP ET @docdrmustafaaydin