3. Uluslararası Öğrenci Temini Çalıştayı

tarihinde yayınlandı Duyuru, Duyuru, Haberler
https://mustafaaydin.com/wp-content/uploads/2023/10/ogrencitemincalistay.jpgTürkiye’de bulunan üniversitelerin giderek önem kazanmasıyla birlikte, DEİK bünyesinde kurulan Eğitim Ekonomisi İş Konseyi (EEİK), dünya genelinde bulunan öğrencilerin Türkiye’yi daha çok tercih etmesi için tanıtım çalışmalarını hızlandırdı. Yaklaşık 55 bin yabancı öğrencinin eğitim gördüğü Türkiye, 2023 yılında bu sayıyı 180 bine çıkarmayı hedefliyor. Bu çalışmalarla, 1 öğrencinin yılda 40 bin dolar harcadığı Türkiye’ye, 2023 yılında 7 milyar 200 milyon dolar ekonomik gelir sağlanması hedefleniyor.
 
Eğitim Ekonomi İş Konseyi tarafından düzenlenen ve 100 üniversitenin katılımıyla 18 Kasım tarihinde gerçekleşen “3. Uluslararası Öğrenci Temini Çalıştayı” ile Türkiye’deki üniversitelerin tercih sıralarında daha yukarda yer alabilmesi için yapılması gerekenler konuşuldu.
 
2023 yılında Türkiye’ye yurt dışından gelen öğrenci sayısını 180 bine çıkarmanın yolları konuşulan çalıştayın açılış konuşmalarını DEİK Eğitim Ekonomisi İş Konseyi Başkanı Dr. Mustafa Aydın, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Beril Dedeoğlu ve DEİK Yönetim/İcra Kurulu Üyesi Rona Yırcalı gerçekleştirdi.
 
 
DEİK Eğitim Ekonomisi İş Konseyi Başkanı Dr. Mustafa Aydın, “2014 Mart verilerine göre Türkiyede yükseköğretimdeki öğrenci sayısı 4.5  milyona yaklaşmıştır.” dedi.
Türkiye’ye gelen yabancı öğrencilerin çoğu tarihte ortak kültüre sahip olduğumuz ülkelerden gelmekte olduğunu söyleyen Aydın, “Globalizasyonun etkisiyle, hükümetler ve kişiler öğrencilerin ufuklarının genişlemesini sağlamak ve yaşadığımız dünyanın ortak dilini, kültürünü ve iş yapma metotlarını daha iyi anlayıp öğrenmeleri için uluslararası yüksek öğrenime verdikleri önemi arttırmışlardır. Çin, Hindistan, Kore gibi ülkelerden giden öğrenci sayısı bütün uluslararası öğrencilerin yüzde 53’ünü oluşturmaktadır” dedi.
 
YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Beril Dedeoğlu, “Türkiye’deki  öğrenci sayısı 1975 yılında 800 bin’li rakamlardaydı. Günümüzde bu sayı 4.5 milyona ulaştı” dedi.
 
Dünya genelinde öğrenciler için hedefin 2020 yılında 8 milyon olduğunu belirten Dedeoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye’yi  tercihte bir artış söz konusu. Türkiye uluslarası öğrenci teminine geç başlaması sorunlarımızın başında yer alıyordu. Yabancı öğrenciler ile Türkiye’deki öğrencilerin kaynaşması sorununda eğitim seviyelerindeki farklılıklar söz konusu.  Kaliteli eğitim ve üniversiteler ile bu sorunları çözebiliriz.”
DEİK Yönetim/İcra Kurulu Üyesi Rona Yırcalı, “Cumhuriyetin 100 yılı için toplumun tüm kesimleri ve neredeyse tüm siyasi anlayışları tarafından kabul edilen milli hedeflerimiz var. DEİK olarak 500 milyar dolar ticaret hacmine ulaşmak için klasik ihracat kalemlerimiz olan sanayi ürünlerine hizmet ihracatını da  eklememiz gerektiğini düşünüyoruz” dedi.
 
Üniversitelerin daha geniş bir  öğrenci kitlesine hitap edilebilir hale getirmesi gerektiğini belirten Yırcalı sözlerini söyle sürdürdü;   “Unesco verilerine gore dünya genelinde yaklaşık 4.5 milyon öğrenci kendi ülkesi dışında, başka bir ülkede üniversite eğitimi almaktadır. 4.5 milyon öğrenci de  yaklaşık 150 milyar dolarlık bir ekonomi yaratmaktadır. Yapılan hesaplamalara göre 2020 yılında yüksek öğretimdeki uluslararası öğrenci sayısının 7 milyona yaratacağı ekonomi yıllık 280 milyar dolarlık bir hacme kavuşacaktır. Üniversitelerimizin değeri milyar dolarla ifade edilen bir Pazar yaratıyor ve bizim üniversitelerimiz de bu pazardan hak ettiği payı almalı.”
 
Üniversitelerin beklentilerini de dile getirdiği çalıştay da, önümüzdeki dönemde eğitim ekonomisine oldukça önemli katkı sağlaması bekleniyor.
 
Türkiye’ye hangi ülkelerden öğrenci geliyor?


“3rd International Students Workshop Supply”
The 3rd international students workshop supply took place with the presidency of DEIK President Dr. Mustafa Aydin.
Due to the value the universities in Turkey have gained within the past years, DEIK’s sub branch EEIK has accelerated its presentation works to attract more foreign students to Turkey. Around 55,000 foreign students are receiving an education in Turkey and the goal is 180,000 by 2023. With these works 1 student spends about 40,000 dollars in one year on Turkey and in 2023 the total income of capital from foreign students is thought out to be 7 billion 200 million dollars.
The 3rd International Students Workshop Supply was done on 18th of October by EEIK. About 100 universities attended the event. The main topic of discussion was what can be done to attract more students to Turkey.
The opening speech was given by DEIK President Dr. Mustafa Aydin, in the meeting that discussed what the steps should be to raise the number of foreign students to 180,000 by 2023. The opening speeches included YOK Executive Board Member Prof. Dr. Beril Dedeoglu and DEIK Management / Executive Board Member Rona Yircali.
DEIK President Dr. Mustafa Aydin said, “According to the data of March 2014, the number of higher education students has reached about 4.5 million.”
Aydin said, “Many students that come to Turkey come from nations that share a cultural or historical bond with Turkey. With the effect of globalization, governments and people have raised the importance of international education due to language and business. Countries like China, India, and Korea cover 53% of worldwide international students.”
YOK Executive Board Member Prof. Dr. Beril Dedeoglu said, “Then number of students in Turkey in 1975 was around 800,000. Today this number has reached 4.5 million.”
According to global statistics, the goal in 2020 is to have 8 million students, said Dedeoglu and continued by saying, “Turkey is being chosen for education more and more. One of the problems we faced was Turkey accepting international students too late. The adapting problem between the Turkish and foreign students is also due to the differences in education levels. We can solve these problems with a quality education and quality universities.”
DEIK Management / Executive Board Member Rona Yircali said, “We have many national goals that have been accepted by almost all political parties and people for our Republic’s 100th year. As DEIK, we think that to reach a 500 billion dollar business capacity we need to add service exports along to our industrial exports as well.”
Yircali continued her speech by saying that universities can be made to address a wider range of students and said, “According to Unesco’s datas, around 4.5 million students are studying outside of their countries. 4.5 million Students create about a 150 billion dollar market. According to the calculations in 2020 this number will reach 7 million and will boost the market to 280 billion dollars. Our universities are creating an income of billions of dollars and I think that our universities need to attract more students to boost this number higher.
In the workshop, the universities also spoke of their wants. It is expected of the universities to aid in the 2023 goal economically.
Students from which country come to Turkey?

 


background

Twitter'da takip edin

Haberler, güncellemeler ve bilgilendirmeler için takip edin.

İstanbul Aydın Üniv. Müt.Hyt.Bşk./ BiL Holding ve BİL Eğitim Kurumları Yön.Krl.Bşk./Kıbrıs İlim Üniv. Onursal Bşk.

 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image

Instagram'da takip edin

TAKİP ET @profmustafaaydin