70’TEN FAZLA İNOVATİF GİRİŞİM YATIRIMCILARLA BULUŞTU

tarihinde yayınlandı Duyuru, EURAS, İstanbul Aydın Üniversitesi, kongre, sempozyum ve panel
https://mustafaaydin.com/wp-content/uploads/2020/03/imagine-e1583242697396.jpg

Avrasya Yükseköğretim Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen Imagine Tomorrow ile geleceği yakalamış 70’ten fazla inovatif girişim yatırımcıyla buluşma olanağı buldu.

Avrasya Yükseköğretim Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen Imagine Tomorrow ile geleceği yakalamış 70’ten fazla inovatif girişim yatırımcıyla buluşma olanağı buldu. EURAS ve EURIE Genel Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, “Tam bağımsızlık için inovasyon olmazsa olmaz bir olgudur” dedi.

Avrasya Üniversiteler Birliği’nin (EURAS) bu yıl beşincisini düzenlediği Avrasya Yüksek öğretim Zirvesi (EURIE) çatısı altında gerçekleştirilen Imagine Tomorrow Uluslararası İnovasyon ve Girişimcilik Etkinliği, geleceği yakalamış inovatif ve teknoloji tabanlı girişimlere ev sahipliği yapıyor. Etkinlikte 70’ten fazla girişim yatırım ve pazar olanağı bularak hayata geçme şansı yakalıyor.

Bilgi toplumunun küresel rekabet ortamında ekonomik başarı sağlamasının en etkili yolunun inovasyondan geçtiğini belirten EURAS ve EURIE Genel Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, “Ülkemizin hem ekonomik, hem siyasi, hem de kültürel olarak tam bağımsızlığa sahip olabilmesi için, inovatif girişimlerin desteklenmesi, olmazsa olmaz bir olgudur. Genç ve dinamik nüfus yapımızın bize sunduğu girişimcilik potansiyelini, en iyi şekilde değerlendirmek zorundayız. Bu amaçla EURIE bünyesinde iki yıldır gerçekleştirdiğimiz Imagine Tomorrow etkinliği aracılığıyla, mevcut genç ve dinamik potansiyelimizi yatırımcılarla bir araya getiriyor, projelerini hayata geçiriyoruz. Bu sayede inovatif iş fikirlerine sahip olan insanlarımızı da cesaretlendirmiş oluyoruz. Girişimcilerimiz ne kadar inovatif düşünürlerse, küresel yarışta yerimiz o kadar ön sıralarda olacaktır” ifadelerini kullandı.

Bakan Varank Imagıne Tomorrow’da

EURIE 2020’nin açılış töreninin ardından gerçekleştirilen Imagine Tomorrow açılış törenine  EURIE 2020’nin açılışına teşrif eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da katıldı. Bakan Varank törende girişimciliğin önemine değinen kısa bir konuşma yaparken, ödül alan girişimlere ödüllerini bizzat takdim etti.

“İnovasyon tabanlı bir girişimcilik etkinliği”

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Teknoloji Transfer ve Proje Yönetim Ofisi (TTPYO) koordinasyonunda bu yıl ikinci defa gerçekleştirilen Imagine Tomorrow’un inovasyon tabanlı bir girişimcilik etkinliği olarak tanımlanabileceğini ifade eden İAÜ TTPYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ali Kurt, “İnovasyon ve girişimcilik dünyasında bazı kendimize ait dinamiklerimiz var. Girişimciler bunların başında geliyor. Daha çok kuluçka merkezlerinde, girişimcilik merkezlerinde, hızlandırıcı merkezlerde, teknokentlerde çalışan İnovasyon tabanlı girişimciler var. Girişimcilerin en büyük hedefi yatırım, fon ve müşteriye erişim. Yani pazara erişim. İstanbul Aydın Üniversitesi olarak biz de, biri Türkiye’de biri ise ABD’de, bu amaca hizmet eden iki farklı girişim programı yürütüyoruz. Şu an TTPYO olarak yürüttüğümüz 100’den fazla girişim projesi var. Yılda bir de EURIE çerçevesinde Imagine Tomorrow etkinliğini düzenliyoruz” diye konuştu.

“Amacımız ‘yarışma’ değil girişimcilere destek”

Dr. Öğr. Üyesi Kurt, Imagine Tomorrow’u “yarışma”dan çok “etkinlik” olarak adlandırmalarının sebebini ise şöyle açıkladı: “Bizim Imagine Tomorrow’u düzenlemedeki en önemli hedeflerimiz, girişimcileri buluşturup birbirleriyle tanışmalarını sağlayarak ‘network’lerini geliştirmelerini sağlamanın yanında, yatırımcılarla bir araya getirerek fon almalarını sağlamak. Bilindiği gibi ülkemizde yatırım iklimi gelişme halinde. Bu yükselişten girişimcilerimizin de faydalanması için çalışıyoruz. Bu yılki etkinlikte toplam 70 girişim projesi var. Bunlardan 30’dan fazlası yatırımcılarla buluşma olanağı buldu. 4-5 akademisyen ve öğrenci girişimi yatırımcılarla ciddi görüşme halinde. Bu girişimlerin 300’den fazla projenin arasından seçildiğini düşünürsek, ülkemizdeki girişim ikliminin geldiği düzey anlaşılır” ifadelerini kullandı.

“Genç girişimciler yetişkinlerin önüne geçti”

Imagine Tomorrow bünyesinde bu yıl ilk defa “Genç Girişimciler” kategorisini başlattıklarını ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Kurt, “Etkinliğe katılan 70 girişimden 20’si, ‘Genç Girişimciler’ dediğimiz ve ilkokul 3’ten üniversite 3’e kadar olan skalada yer alan girişimler. Bu kategoride son derece başarılı işlerle karşılaşıyoruz. O kadar ki, yetişkin kategoride yer alan projelerin önüne geçebilecek işler söz konusu. Bu da bizi gelecek açısından sevindiriyor” dedi. Girişimler arasında öne çıkan sektörlerin yapay zeka, enerji, tarım, gıda, sağlık ve dijital sosyal medya gibi alanların olduğuna dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Kurt, “Bu girişimlere etkinlik kapsamında nakit, patent, ofis, mentorluk ve Silikon Vadisi’ne seyahat gibi ödüller sunuyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.


In the Imagine Tomorrow event taking place within Eurasia Higher Education Summit, more than 70 innovative enterprises were able to meet investors.

In the Imagine Tomorrow event taking place within Eurasia Higher Education Summit, more than 70 innovative enterprises were able to meet with investors. EURAS and EURIE President Assoc. Prof. Dr. Mustafa Aydın said ‘For total independence innovation is a must.’

Imagine Tomorrow International Innovation and Entrepreneurship Event taking place within Eurasia Higher Education Summit (EURIE), which’s fifth is organized this year by Eurasian Universities Union (EURAS), welcomes innovative and technology-based entrepreneurships who had caught the wind of the future. In the event more than 70 enterprises gets the chance to be actualized through investors and market opportunities.

EURAS and EURIE President Assoc. Prof. Dr. Mustafa Aydın, stating that the most effective way of ensuring the economic success of an information society in a global competition is innovation, added ‘For our country to be economically, politically and culturally independent; supporting innovative enterprises is a must. We have to make the best of the entrepreneurship potential our young and dynamic population structure provide. That is why through Imagine Tomorrow event, which we have been having for two years now within EURIE, we are bringing our existing young and dynamic potential together with investors and realize their projects. Thus, we are encouraging people with innovative business ideas. However much innovative our entrepreneurs think that ahead we will be in the global competition.’

Minister Varank is at Imagine Tomorrow

Imagine Tomorrow’s opening ceremony taking place after EURIE 2020’s, was attended by Mustafa Varank, Minister of Industry and Technology who had also attended EURIE 2020’s opening ceremony. Minister Varank, delivering a short speech emphasizing the importance of entrepreneurship, personally presented awards to the enterprises.

‘Innovation based entrepreneurship event’

Doctorate Lecturer Ali Kurt, who is also the Head of Istanbul Aydın University’s (IAU) Technological Transfer and Project Management Office (TTPYO), stating that Imagine Tomorrow, organized twice this year with the coordination of IAU’s TTPYO can be described as an innovation based entrepreneurship event,  added ‘In innovation and entrepreneurship world we have our own dynamics. Especially when it comes to our entrepreneurs. We have innovation based entrepreneurs who are working in incubation centers, entrepreneurship centers, accelerator centers and techno cities. Entrepreneurs’ biggest objectives are investment, fund and access to customer. In other words, access to market. As Istanbul Aydın University, we are running two different entrepreneurship programs serving to this purpose one in Turkey and one in USA. Now, as TTPYO we are running more than 100 entrepreneurship projects. Once a year we are organizing Imagine Tomorrow event as part of EURIE.’

‘Our aim is not to “compete” but to “support” entrepreneurs’

Doctorate Lecturer Ali Kurt explained the reason behind them describing Imagine Tomorrow to be more of an ‘event’ than a ‘competition’: ‘Our most important objectives behind organizing Imagine Tomorrow, besides enabling entrepreneurs to meet with one another and improve their “network”, is to gather them together with investors and make sure they receive funds. As is known, investment climate in our country is currently developing. We are working to ensure our entrepreneurs benefit from this rise. In this year’s event there is a total of 70 entrepreneurship projects. More than 30 of these were able to meet with investors. 4-5 academician and student enterprise are in serious talk with investors. When we think that these enterprises are chosen from more than 300 projects, that will show the level the entrepreneurship climate reached in our country.’

‘Young entrepreneurs surpassed adults’

Doctorate Lecturer Ali Kurt, explaining how this is the first year they have ‘Young Entrepreneurs’ category under Imagine Tomorrow, said ’20 of 70 enterprises attending the event are enterprises from what we call “Young Entrepreneurs” which are students  between the third elementary grade and third university grade. In this category we encounter extremely successful works. So much so, there are projects that can surpass the ones in the adult category. That brings us joy in terms of future.’ Doctorate Lecturer Kurt, drawing attention to the fact that sectors coming to the fore among enterprises are artificial intelligence, energy, agriculture, food, health and digital social media, said ‘As part of our event, we are offering rewards such as cash, patent, office, mentorship and travel to Silicon Valley to these enterprises’.

background

Twitter'da takip edin

Haberler, güncellemeler ve bilgilendirmeler için takip edin.

İstanbul Aydın Üniv. Müt.Hyt.Bşk./ BiL Holding ve BİL Eğitim Kurumları Yön.Krl.Bşk./Kıbrıs İlim Üniv. Onursal Bşk.

 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image

Instagram'da takip edin

TAKİP ET @profmustafaaydin