Vatikan Arşivinde Bulunan Katip Çelebi Haritası Harvard Üniversitesi İle İstanbul Aydın Üniversitesi’nde Sergilenecek

tarihinde yayınlandı Duyuru, Duyuru, Haberler
https://mustafaaydin.com/wp-content/uploads/2023/10/vatikan250.jpg

Dünyanın en zengin arşivlerine sahip olan Vatikan ile İstanbul Aydın Üniversitesi tarihi nitelikte bir anlaşma gerçekleştirdi.

İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın ile Arşivlerden Sorumlu Kardinal Monsinyor Jean-Louis Brugues arasında varılan mutabakatla, Vatikan arşivlerindeki Osmanlı İmparatorluğu ve Cumhuriyet dönemine ilişkin belgeler İstanbul Aydın Üniversitesi tarafından Türkçe ve İngilizce olarak dünya kamuoyuna kazandırılacak.

 
                

Vatikan’da ağırlanan İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın’a, Vatikan’ın Türkiye Basın Sözcüsü ve aynı zamanda İstanbul Aydın Üniversitesi Arşiv Araştırmaları Merkezi Müdürü Rinaldo Marmara ile üniversitenin Uluslararası Projeler Koordinatörü Muzaffer Baca eşlik etti.

Vatikan’ın Arşivlerden Sorumlu Kardinali Monsinyor Jean-Louis Brugues, Dr. Mustafa Aydın ve beraberindekilere raf uzunluğu 67 kilometreyi bulan Vatikan arşivini gezdirerek ayrıntılı bilgi verdi.

İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın, Vatikan ile gerçekleştirdikleri işbirliği ile ilgili konuşurken; “Bilim dünyamız için heyecan verici bir gelişme. Dünyanın en zengin ve önemli arşivlerinden birisi olan Vatikan’ın Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi ilişkiler konusunda gün ışığına çıkmamış tarihi belgeleri Türk ve Dünya kamuoyuna kazandıracağız. Türk tarihi adına büyük bir kazanıma imza atmış olacağız.” dedi.

Varılan anlaşmayla Vatikan’daki arşivler içinde bulunan Katip Çelebi Haritası’nın sergilenmek üzere İstanbul Aydın Üniversitesine tahsis edilmesinin kararlaştırıldığını da duyuran Dr. Aydın, şunları söyledi:

“Dünyanın önde gelen bilim insanlarından değerli aydınımız Kâtip Çelebi’nin Amerika Kıtası’nı gösterdiği eşsiz değerdeki haritasını, Harvard Üniversitesi ile geçen Mayıs’ta vardığımız işbirliği mutabakatı çerçevesinde İstanbul Aydın Üniversitesi’nde ve Boston’da Harvard Üniversitesi’nde sergileyeceğiz.

İstanbul Aydın Üniversitesi Arşiv Araştırmaları Merkezi ile Vatikan’ın gerçekleştirdiği işbirliği sayesinde, Osmanlı İmparatorluğu ile Cumhuriyet döneminde Vatikan’ın buradaki temsilcilerinin yöneticilerle temasları ve sonrasında Vatikan’a gönderdikleri yazışmaları, yaşama dair her konudaki gözlemlerinin notları ile tarihi birçok belge Türkçe ve İngilizce’ye çevrilecek.

1 Temmuz’dan itibaren öğretim üyemiz olarak üniversitemizde göreve başlayan Vatikan’ın Türkiye Sözcüsü Rinaldo Marmara’nın yönetiminde ‘Vatikan Arşivlerinde Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi Araştırmaları Programı’ adıyla Vatikan arşivlerindeki belgeler dönemler halinde düzenlenip bilim dünyasının hizmetine sunulacak.

Vatikan’ın arşivleri, üniversitemiz araştırmacıları ve öğrencilerine açılırken, yapılacak bilimsel çalışmalarla Haçlı Seferleri dönemi ve 18. yüzyıldaki Çanakkale Savaşı gibi konularda da özel kitaplar hazırlanacak. Osmanlı’nın Avrupa Fetihleri’nde Vatikan’ın izlediği politikaları içeren yayınlar gerçekleştireceğiz.

Vatikan’ın arşiv ve kütüphanesindeki belgeler araştırmacılar için tarifsiz derecede çok çok değerli. Bunlardan tarihimizle ilgili olanlarını çıkarıp dünyaya tanıtabilirsek, büyük bir vazifeyi yerine getirmiş olacağız.””

İstanbul Aydın Üniversitesi ayrıca Vatikan’a bağlı, 15. yüzyılda kurulan Pontificia Gregoriana Üniversitesi ile de doktora, yüksek lisans öğrencileri ve tarih ve uluslararası ilişkiler bölümlerinin öğretim üyelerinin Vatikan Arşivleri’nde ortaklaşa araştırma yapmaları konusunda işbirliği anlaşması imza etti.
 

             


İstanbul Aydın Üniversitesi Arşiv Araştırmaları Merkezi Müdürü aynı zamanda Vatikan’ın Türkiye basın sözcüsü olan Rinaldo Marmara’nın verdiği bilgilere göre Vatikan Kütüphanesi’nde takriben 70 bin elyazması, 100 bin özgeçmiş, bir milyon basılı kitap, 100 bin harita ve çizim bulunuyor. 1985’te açılışı yapılan kütüphane avlusunun altındaki betonarme olarak inşa edilmiş 700 metrekarelik bunkerde en değerli haritalar muhafaza ediliyor.

Marmara, Vatikan’ın Gizli Arşivi’nde Türkiye’nin de aralarında bulunduğu pek çok devletin tarihi ile ilgili çoğu gün ışığına çıkmamış yüz binlerce tarihi evrak olduğunu belirtti ve bunları bulup çıkarmak için hem zaman, hem de yılların verdiği deneyim gerektiğini söyledi.
Marmara, Vatikan’ın Gizli Arşiv’inde yer alan Osmanlı Sultanları ile zamanın Papalarının veya Kralların yazışmalarını ortaya çıkarmıştı.


Papa IX. Pio’nun Abdülmecid’e yazdığı 1848-1850 tarihli mektuplar, Sultan III. Ahmet ile Papa VII. Alessandro arasındaki gerçek dostluğu dile getiren mektuplar, III. Ahmet’in Polonya kralına yazarak tahta çıkışını haber verdiği ve bir önceki sultanla yaptığı barışı onayladığını belirten mektuplar, V. Reşad’ın Papa’ya yolladığı elyazması mektubu bunlardan bazıları.

Francesco Zenco’nun II. Beyazıd zamanına ait Türk örf ve adetlerini anlattığı 65 sayfa, Giacomo Soranzo’nun Türkiye’yi anlatan 1576 tarihli 40 sayfalık elyazması da yine bu özel arşivde bulunuyor. Arşivin Dışişleri bölümünde ise Lozan Antlaşması ve gayrimüslimler hakkında tarihi vesikaların yer alıyor.
KATIP CELEBİ’S MAPS ARCHIVED AT VATICAN SECRET ARCHIVES WILL BE EXHIBITED AT HARVARD UNIVERSITY AND ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY

Vatican, with one of the world’s most notable collections, and Istanbul Aydin University signed a historical agreement.
 
Istanbul Aydin University President Dr. Mustafa Aydin and Archbishop Jean-Louis Brugues, O.P., archivist of the Vatican Secret Archives, signed an agreement which will allow historical documents from Ottoman Empire to Republic era to be exhibited at Istanbul Aydin University in Turkish and English.

Istanbul Aydin University International Projects Coordinator Muzaffer Baca, Press Spokesperson of Turkey to Vatican and Istanbul Aydin University, Director of the Archives Research Center Rinaldo Marmara joined Istanbul Aydin University President Dr. Mustafa Aydin during his visit to Vatican.
Archbishop Jean-Louis Brugues, O.P., has informed Dr. Mustafa Aydin and his delegates about the Vatican Secret Archives which has 65 kilometers long shelves.

Istanbul Aydin University President Dr. Mustafa Aydin, speaking about the collaboration agreement said, “ This is great news for us. This will shed light to Ottoman and Republican era with the documents that were buried in Vatican Secret Archives.

Announcing the decision to bring Katip Celebi’s Map to be exhibited at Istanbul Aydin University, Dr. Aydin said, “Katip Celebi’s priceless map of America will be exhibited at Harvard University and Istanbul Aydin University within the framework of the agreement signed in May.
Correspondences between representatives at Vatican from Ottoman and Republic era, many of the historical documents, and observations reflecting the life of that era will be translated into Turkish and English.

Under the directorship of Turkey’s Spokesperson to Vatican Rinaldo Marmara, who has been working at our university since July 1st, documents archived at Vatican will be shared with public based on their eras under the program called ‘ Ottoman and Republic Era Researhes at Vatican Archives.’

Vatican archives will be available for our researchers and our students at the university and books about the Crusades and the Gallipoli War will be published after a careful examination of the archives. Vatican’s policies during the Ottoman’s European Conquest will be published as well.
Vatican archives and documents in the library are very precious for researchers. If we can bring those regarding to our history out and let them be known for the world we would be accomplishing a great deal of our duty.”

Istanbul Aydin University signed a collaboration agreement with Pontificia Gregoriana University which was established in 15th century, to exchange doctoral, masters and bachelors students and the faculty of history and international relations departments to make joint researhes at Vatican Archives.

According to the information given by Rinaldo Marmara, the library preserves 70,000 manuscripts, over a million published boks, 100 thousand maps and drawings at Vatican Library. Built in 1985, the most precious maps are kept underneath the internal courtyard of the Library in a 700 metersquare bunker.
Marmara pointed out that there are thousands of documents regarding many countries’ history including Turkey, that were not brought to light that time and experience are needed to bring them to light.  

Marmara brought the correspondence between Ottoman Sultans and Papas and Kings at the time to light. Papa IX. Pio’s letters to Abdulmecid written between 1848-1850, letters between Sultan Ahmet III. and Papa VII Alessandro about true friendship, Ahmet III letter to Polish King heralding the news of his ascending the throne and approving previous peace agreement signed by the previous sultan, Resad V’s manuscripts to Papa are some just to name a few.

Francesco Zenco’s 65 pages long manuscript describing Turkish traditions of Beyazid II era, Giacomo Soranzo’s 40 pages long manuscript about Turkey written in 1576 are among the works in archives. Foreign Affairs department of the Archive has the Treaty of Lausanne and documents regarding nonmuslims
 

background

Twitter'da takip edin

Haberler, güncellemeler ve bilgilendirmeler için takip edin.

İstanbul Aydın Üniv. Müt.Hyt.Bşk./ BiL Holding ve BİL Eğitim Kurumları Yön.Krl.Bşk./Kıbrıs İlim Üniv. Onursal Bşk.

 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image

Instagram'da takip edin

TAKİP ET @profmustafaaydin