Uluslararası Yükseköğretim Hareketliliği

tarihinde yayınlandı Duyuru, Duyuru, Haberler
https://mustafaaydin.com/wp-content/uploads/2023/10/hareket1.jpg

“Uluslararası Yükseköğretim Hareketliliği ve Türkiye’nin Konumu” temalı Akşam Yemeği, 7 Ocak 2012, İstanbul

7 Ocak 2012 tarihinde TOBB Plaza’daki DEİK merkezinde yapılan “Uluslararası Yükseköğretim Hareketliliği ve Türkiye’nin Konumu” konulu akşam yemekli toplantı, DEİK Eğitim Ekonomisi İş Konseyi (EEİK) Başkanı Dr. Mustafa Aydın’ın açılış konuşmasıyla başladı. Dr Aydın açılış konuşmasında, toplantının gerçekleştirilmesindeki en önemli sebebin, bugün Türkiye’de yüksek öğretim alanında kurulmuş en geniş platform olan DEİK Eğitim Ekonomisi İş Konseyi olarak Türkiye’nin Uluslararası Yükseköğretim Hareketliliği’nde rekabet gücünün artırılması ve küresel platformda yüksek katma değer sağlayan uluslararası öğrenciler için ülkemizin daha cazip hale getirilmesi konusunda hedeflerin üyelerle paylaşılması olduğunu belirtti.
Açılış konuşmalarında, dünyada bugün yüksek öğrenim gören yaklaşık 177 milyon öğrenci bulunduğu ve bunların %2.3’ünü uluslararası öğrencilerin oluşturduğu ifade edildi. Bir uluslararası öğrencinin ülke ekonomisine ortalama olarak getirisine vurgu yapılan toplantıda, 3.7 milyon öğrencilik uluslararası öğrenci pastasından Türkiye’nin henüz yeterli payı alamamasının büyük bir eksiklik olduğu, teknik ve akademik olarak rakiplerine göre ileri seviyede olan Türkiye üniversitelerinin bu eksikliğinin bir an önce giderilmesi gerektiği ifade edildi.  Bu eksikliğin temel sebebinin tanıtım için yeterli çaba harcanmamasından kaynaklandığının da belirtildiği toplantıda ayrıca, dünya eğitim pazarında Türkiye’nin yeri irdelenerek önde gelen ülkelerin önemli deneyimleri paylaşıldı. EEİK olarak kamu kuruluşlarıyla yapılan çalışmaların ve kendilerinden beklentilerin aktarıldığı toplantıda Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK temsilcilerinin de yer alması dolayısıyla, iki kuruluşun durumu üzerinde de duruldu.
Toplantı açılış konuşmalarında ayrıca, ABD, İngiltere ve Almanya gibi önde gelen ülkeler tarafından benimsenen “tanıtım ajansı oluşturma” yönteminin önemine değinilerek, yüz bin öğrenci hedefine ulaşabilmek için kamu kuruluşları ve STK’ların koordineli hareket etmesinin önemi vurgulandı.
Üye üniversite rektör ve mütevelli heyet başkanlarının yanı sıra, YÖK Yürütme Kurulu, Afrikalı uluslararası öğrenciler ve Afrika’da yatırım yapan işadamlarının da bir araya geldiği toplantının Balkanlar ve Avrasya ülkeleri iş konseylerine de uyarlanacağı belirtildi.
YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Şişman, yüksek öğretimde uluslararasılaşma çalışmalarının varolan sinerjiyi güçlendirerek sürdürülmesi gerektiğini ifade ettiği açılış konuşmasında, bu amaçla kurulan Kafkas Üniversiteleri Birliği, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı, DEİK/EEİK, Yunus Emre Enstitüleri’nin projelerinin büyük önem taşıdığını ifade etti. Bu alanda yapılan çalışmalarda üniversitelere de çok fazla görev düştüğünü belirten Prof. Dr. Şişman, bu konuda yeterli çabanın ivedilikle gösterilmesi hususuna vurgu yapıldı.
Toplantı açılış konuşmalarının sonuncusu, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tufan Buzpınar tarafından yapıldı. Uluslararası yüksek öğretim hareketliliğinden Türkiye’nin hakkıyla yararlanabilmesi için 250 civarında üniversitenin açılması gerektiği belirten Prof. Dr. Buzpınar, kaliteyi artırmak için gereken rekabet ortamının ancak bu şekilde oluşturulabileceğini olacağı belirtti. Prof. Dr. Buzpınar konuşmasında ayrıca Türkiye’nin çeşitli siyasi ve ekonomik nedenlerle benzer konularda dışarı açılmakta oldukça geç kaldığını hatırlatarak, bu rekabet ortamının hızla harekete geçirilmesi gereken bir mekanizma olduğunu vurguladı. Bu mekanizmanın oluşturulması sürecinde sorunların kamusal bağlamda yalnızca YÖK üzerinden çözülemeyeceğini ifade eden Prof. Dr. Buzpınar,  tüm kamu kuruluşlarının bu süreçte insiyatif alması gerektiği belirtildi.
Eğitim müşavirlerinin görev tanımlarının genişletilmiş olmasına rağmen henüz tam verim alınamadığı dile getirildi.


Dinner for “International Higher Education Mobility and Turkey’s Situation”,

 

The meeting was opened with DEIK / Higher Education Business Council Chairman (EEİK)  Dr. Mustafa Aydın’s opening speech. It was stated by Education Economy Business council, the most wide platform established in higher education in Turkey that to rise Turkey’s power of competition in international area and to make Turkey one of attraction center for international students in global platform were the goals of  international Higher Education Business Council. It was also mentioned that there were 117 million student in the World and 2.3% studied in a different country.

 

Emphasizing the income obtained from one international student studying in a different country, Turkey’s incompetence to have a bigger slice from 3.7 million international student cake was also discussed. Although Turkey’s universities are equipped better in terms of technic and academic issues than its rivals, this situation cannot be solved. This can be result of insufficient advertising and promotion. Also, the experiences over the leader countries were shared in terms of Turkey’s rank in international higher education platform. In the presentation, EEIK explained their expectations from public institutions and National Education Ministry and Higher Education Board. 

 

Moreover, it was said to be very important to work in coordination with Non-governmental organizations and public institutions to realise the goals of one hundred and thousand student and to establish a publicity agent like USA, England and Germany. 

 

The Rectors and Presidents of Universities, Members of Executive Board of Higher Education Council and business man investing in Africa participated in the meeting. 

 

Member of Executive Board of Higher Education Council, Prof. Dr. Mehmet Şişman defined that the studies for internationalization must be maintained under a synergy. Within this frame, Caucasian Universities Union, DEIK/EEIK, Yunus Emre Institutions must work in cooperation and of great importance. Also universities take great responsibility.

 

In the last opening speech made by Executive board Member of Higher Education Council Prof. Dr. Tufan Buzpınar, it was said that nearly 250 universities must be established to meet the needs and there must be a rapid grow and not only Higher Education Council but also the other public institutions must take responsibility.

 

background

Twitter'da takip edin

Haberler, güncellemeler ve bilgilendirmeler için takip edin.

İstanbul Aydın Üniv. Müt.Hyt.Bşk./ BiL Holding ve BİL Eğitim Kurumları Yön.Krl.Bşk./Kıbrıs İlim Üniv. Onursal Bşk.

 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image

Instagram'da takip edin

TAKİP ET @profmustafaaydin