DEİK Olağan Genel Kuruluna MÜSİAD ve TÜMSİAD Bşk.ları ile birlikte katıldı. Devamı...
Dr. Mustafa Aydın attended the DEİK Ordinary General Assembly Meeting held on December 30 together with Presidents of MÜSİAD and TÜMSİAD. Detail...
 
İAÜ Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa AYDIN'ın Atv'ye yapmış olduğu röportajı. Devamı...
Istanbul Aydın University's Board of Trustees President Dr. Mustafa AYDIN gave an interview, which has been broadcasted in the main news bulletin of ATV on 26 December 2013 at 7 pm. Detail...
DEİK Eğitim Ekonomisi İş Konseyi toplantısı Dr. Mustafa Aydın’ın katılımıyla 25 Aralık tarihinde gerçekleşti. Devamı...
The DEİK higher education business council meeting was held with participation of Dr. Mustafa Aydın on 25 December 2013. Detail...
 
Dr. Mustafa Aydın, Yıldız Teknik Üniversitesi’nin düzenlediği İstanbul'da okuyan Üniversiteli gençlerin organizasyonuna katıldı. Devamı...
Dr. Mustafa Aydın attended on 25 December 2013 the organization of the studying students in Istanbul coordinated by the Yıldız Teknik University. Detail...
Genel Başkanlığını Dr. Mustafa Aydın’ın yaptığı UFRAD’ın Yönetim Kurulu toplantısı, Çıtır Usta’nın ev sahipliğinde Yuvarlak Masa Toplantısı ile İAÜ'de gerçekleşti. Devamı...
The Board Meeting of UFRAD, hosted by Çıtır Usta has been launched. In the continuation of the meeting, discussions of the agenda were made and decisions were taken during the roundtable conference at the Florya Campus of the Istanbul Aydın University. Detail...
 
Dr. Mustafa Aydın, TÜSİAD’ın düzenlediği Okulda Üniversite, Türkiye'de Öğretmen Eğitimini Yeniden Yapılandırmak konulu toplantısına katıldı. Devamı...
Dr. Mustafa Aydın attended the meeting with the topic "reconstituting the teacher education in Turkey" coordinated by TÜSİAD. Detail...
İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın, CNBC-e’nin konuğu oldu. Programda Eğitim Ekonomisi konuşuldu. Devamı....
Istanbul Aydın University Board of Trustees Dr. Mustafa Aydın was the guest of CNBC-e. Economics of Education were discussed in the program. Dr. Mustafa Aydın stated that there are 4.5 million international students in the world and that this number will increase to 7 million in 2020. Detail....
 
UFRAD Aralık Ayı faaliyetleri kapsamında sektörümüzü ilgilendiren öncelikli konuların birkaç ayrı oturumda değerlendirildiği 'UFRAD Deneyim Paylaşım Toplantısı. Devamı...
The December Round Table Meeting took place by the hosting of one of our members, Çıtır Usta at one of his locations in Ortakoy. Detail...
Dünya İnsan Hakları Günü Kutlama Etkinlikleri, İAÜ Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın, İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Görevlileri ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti. Devamı...
World Human Rights Day Celebration activities were held with participation of Istanbul Aydın University Board of Trustees Dr. Mustafa Aydın, Academicians and students of Istanbul Aydın University in the conference hall. Detail...
 
İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Mustafa Aydın, İstanbul Aydın Üniversitesi ALEVİ ÇALIŞTAYI sonuçları hakkında basına bilgi verdi. Devamı...
Istanbul Aydın University Board of Trustees Dr. Mustafa Aydın informed the press about the alawite workshop results. Detail...
İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Mustafa Aydın, Kalkınma Bakanlığı Heyeti ve Eğitim Ekonomisi İş Konseyi ile Uluslararası Öğrenci temini sorunlarını görüştü. Devamı...
Istanbul Aydın University Board of Trustees Dr. Mustafa Aydın met up with the delegation of the Ministry of Development and Education Economics Business Council to solve upcoming problems of the International Student Recruitment. Detail...
 
Vakıf Üniversiteleri Birliği Başkanlarımız ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlarımız 30 Kasım tarihinde toplanarak buluştular. Devamı...
Dr. Mustafa Aydın met up with the Presidents of the Association of Private Universities and the Chairmen of the Board of Higher Education at the Private Universities Association Meeting on 30 November 2013. Detail...
İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı, Dr. Mustafa Aydın Küçükçekmece Kent Konseyi Genel Kurul Toplantısı'na katıldı. Devamı...
Küçükçekmece City Council Meeting, hosted by Istanbul Aydın University has taken place. Board Meeting, held on 30 November 2013, ended with the determination of board decisions with the participation of Dr. Mustafa Aydın and members of the council. Detail...
 
Sicilya'dan Coppem Temsilcisi Ilaria ile Dr.Mustafa Aydın 27 Kasım 2013 tarihinde buluştu. Coppem, beş ayrı ülke ile ortak projeye başlatmaya karar verdi. Devamı...
Dr. Mustafa Aydın met up with the COPPEM Delegate Ilaria from Sicilia on 27 November 2013. COPPEM decided to started up a joint project with 5 different countries. Detail...
     
DEİK Eğitim Ekonomisi İş Konseyi Başkanı Dr. Mustafa Aydın, 27 Kasım 2013 tarihinde DEİK Genel Kurulu Toplantısı’na katıldı. Devamı...
DEİK Higher Education Business Council President Dr. Mustafa Aydın attended the DEİK General Assembly meeting held on 27 November 2013. Topics such as fairs, incentives, student relationships of China, Pakistan and Nigeria have been discussed during the meeting. Detail...
 
İAÜ Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa AYDIN Genç Liderler ve Girişimciler toplantısına katıldı. Devamı...
Istanbul Aydın University Board of Trustees Dr. Mustafa Aydın attended Young Leaders and Entrepreneurs meeting on 26 November 2013. Dr. Mustafa Aydın said in his speech that: "Success is the combination of talent, courage, and knowledge to create a final product. Detail...
Yemen GAT ile Mücadele Derneği Yöneticileri, Dr. Mustafa Aydın'ı ziyaret etti. Dr.Mustafa Aydın, destekleme kararı aldı. Devamı...
Yemen GAT and Enforcement Association Managers visited Dr. Mustafa Aydın on 25 November 2013. Dr. Mustafa Aydın made a decision to support. Detail...
 
Romanya Dimitri Kandemir Üniversitesi’nin Rektörü ve beraberindeki heyet Dr. Mustafa Aydın’ı ziyaret etti. Devamı...
Rector of the Romania Dimitri Kantemir University and the accompanying delegation visited Dr. Mustafa Aydın on 25 November 2013. They presented Dr. Mustafa Aydın a carpet named "Tree of Life". Detail...
Aydın Düşünce Platformu'nun "Kamu Hastahanelerinin Kampüse dönüşmesi" konulu toplantısı yapıldı. Devamı...
The Aydın Düşünce Platform's "Public Hospitals turn into Campus" meeting was held on November 2013. Detail...
 
Dr. Mustafa Aydın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Milli Günü kutlamaları resepsiyonuna katıldı. Devamı...
Dr. Mustafa Aydın participated the national day celebrations reception of the Turkish Republic of Northern Cyprus on 17 November 2013. Detail...
DEİK Eğitim Ekonomisi İş Konseyi Başkanı Dr.Mustafa Aydın, DEİK Genel Kurulu Toplantısı’na katıldı. Devamı... 
DEİK Higher Education Business Council President Dr. Mustafa Aydın attended the DEİK general assembly meeting on 11 November 2013. Detail... 
 
Dr. Mustafa Aydın Frankfurt Belediyesi Yatırımlardan Sorumlu Başkan Yardımcıları ile görüştü. Devamı...
Dr. Mustafa Aydın met up the vice chairman, responsible for investments of the municipality Frankfurt, on 09 November 2013. Discussions about the Frankfurt campus operations of the Istanbul Aydın University have been made during the meeting. Detail...
Dr. Mustafa Aydın UFRAD Yönetim Kurulu Toplantı’sında EFF ve Tecrübe Paylaşımı değerlendirildi. Devamı...
Dr. Mustafa Aydın attended the UFRAD Board Meeting on 6 November 2013. EFF and experience exchanges were evaluated during the conference. Acceptances of new members were discussed. Detail...
 
Türkiye Sigarayla Savaş Derneği Genel Başkanı Dr. Mustafa Aydın, A Haber’e röpörtaj verdi. Devamı...
President of the Turkish Anti-Smoking Association (TSSD) Dr. Mustafa Aydın gave an interview to A Haber regarding new regulations to increase the number of locations with smoking prohibition. Detail...
İtalya Franchise Derneği Assofranchising ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Franchise Federasyonu-EFF Deneyim paylaşım Toplantısına UFRAD Devamı...
European Franchise Federation Exchange of Experience Days took place in Rome by the hosting of Assofranchising and with the participation of UFRAD. Detail...
 
Küçükçekmece Belediye Başkanı Aziz Yeniay, İstanbul Aydın Üniversitesi ailesinin Akademik Açılış Töreni’ne konuk oldu. Devamı...
Küçükçekmece Mayor Aziz Yeniay was the guest of İstanbul Aydın University family’s Academic Opening Ceremony. Detail...
Küçükçekmece Kent Konseyi çalıştayı Küçükçekmece Belediye Başkanı Aziz Yeniay’ın katılımı ile Radisson Blue Hotel’de gerçekleştirildi. Devamı...
Workshop of Küçükçekmece City Council was held in Radisson Blue Hotel with participation of Küçükçekmece Mayor Aziz Yeniay. Detail...
 
Eğitim Ekonomisi İş Konseyi II. Uluslararası Öğrenci Temin Çalıştayı, Sayın Yükseköğretim Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya’nın katılımıyla Conrad Otel’de gerçekleştirildi. Devamı...
Higher Education Business Council II. Getting International Student Workshop was held in Conrad Hotel with participation of Higher Education Council President Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya. Detail...
Dr. Mustafa Aydın, Aydın Düşünce Platformu’nun Ekim ayı toplantısında demokratikleşme paketi konusunu tartışmak için Türk Tarih Profesörü İlber Ortaylı’yı İstanbul Aydın Üniversitesi’nde misafir etti. Devamı...
Dr. Mustafa Aydın hosted Professor of Turkish History İlber Ortaylı in İstanbul Aydın University to discuss democratization package in October meeting of Aydın Düşünce Platform. Detail...
 
Küçükçekmece Kent Konseyi kahvaltısı, Küçükçekmece Belediye Başkanı Aziz Yeniay’ın katılımıyla Küçükçekmece Belediye Başkanlığı’nda gerçekleşti. Devamı...
Küçükçekmece City Council breakfast took place in Küçükçekmece Mayoralty with participation of Küçükçekmece Mayor Aziz Yeniay. Detail...
     


www.mustafaaydin.com