İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın Feshane Siirt günlerine katıldı. Devamı...

İstanbul Aydın University President Dr. Mustafa Aydın attended Feshane Siirt days. Detail...
 

Dr. Mustafa Aydın 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızı dostlarıyla birlikte Sütlüce'de Hz. Eyyüb'ü-l Ensari'nin huzurunda kutladılar. Devamı...

Dr. Mustafa Aydın and his friends memorialized August 30 Victory Day in Sütlüce Hz. Eyyüb’ü-l Ensari. Detail...
Dr. Mustafa Aydın iş birliği görüşmeleri için bu defa da Ukrayna yollarındaydı. Devamı...
This time Dr. Mustafa Aydın was in Ukraine ways for collaboration meetings. Detail...
 
İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın Almanya'dan yaz okulu için gelen öğrencilerle beraberdi. Devamı...
İstanbul Aydın University President Dr. Mustafa Aydın came together with students coming for summer school from Germany. Detail...

Dr. Mustafa Aydın dostlarıyla birlikte Kaşıbeyaz Akvaryum 'da akşam yemeğindeydi.
Devamı...

Dr. Mustafa Aydın had a dinner with his friends at Kaşıbeyaz Aquarium.
Detail...
 
İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın Arabistan Başkonsolosu’nun veda yemeğine katıldı. Devamı...
İstanbul Aydın University President Dr. Mustafa Aydın attented Arabia Consul General’s farewell dinner. Detail...
İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın eğitim işbirliği görüşmeleri için Slovenya'daydı. Devamı...
İstanbul Aydın University President Dr. Mustafa Aydın was in Slovenia for collaboration meetings. Detail...
 
İstanbul Aydın Üniversitesi Tevekkül Karman Global Barış ve Demokrasi Merkezi açıldı. Devamı...
İstanbul Aydın University Tevekkül Karman Center for Global Peace and Democracy was opened. Detail...
Dr. Mustafa Aydın ve İAÜ’nün tüm yöneticileri üniversitelerde kurumsallaşma ve kalite süreci konulu arama konferansı için İAÜ Tepekent Sosyal Tesislerindeydi. Devamı...
Dr. Mustafa Aydın and all directors of IAU were in Tepekent Recreational Facility for search conference themed institutionalization at universities and quality process. Detail...
 
Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa Aydın muhtarlarla bir araya geldi. Devamı...
Chairman of Küçükçekmece City Council Dr. Mustafa Aydın came together with village headmen. Detail...
Yemen Eğitim Bakanı Abdulrazag Al-Ashwal İstanbul Aydın Üniversitesini ziyaret etti. Devamı...
Education Minister of Yemen Abdulrazag Al- Ashwal visited İstanbul Aydın Universityi within his Turkey visit. Detail...
 
Dr. Mustafa Aydın Suudi Arabistan'ın Milli Gün Resepsiyonu'na katıldı. Devamı...
Dr. Mustafa Aydın attended Saudi Arabia's National Day Reception. Detail...
Dr. Mustafa Aydın ve ekibi Dünya Franchising Konseyi için Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'a gitti. Devamı...
Dr. Mustafa Aydın and his franchising team went to Kuala Lumpur the capital city of Malaysia. Detail...
 
İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın eğitim işbirliği görüşmeleri için Malezya’daydı. Devamı...
İstanbul Aydın University President Dr. Mustafa Aydın was in Malaysia for education collaboration. Detail...
UFRAD Franchising Derneği tarafından ve Medya Force Fuarcılığın katkılarıyla düzenlenen "11. Bayim Olur musun?” Franchising Fuarı 12.09.2013-15.09.2013 tarihlerinde CNR ‘da düzenlendi. Detail...
11. Be My Dealer? Franchising Exhibition held in CNR by UFRAD Franchising Association and with the contributions of Media Force Fair Organization between on 12.09.2013 and 15.09.2013. Devamı...
 
DEİK Eğitim Ekonomisi İş Konseyi Başkanı Dr. Mustafa Aydın EAIE Fuarı açılışına katıldı. Devamı...
 
DEIK, Higher Education Business Council Chairman Dr. Mustafa Aydın attended the opening ceremony of EAIE Exhibition. Detail...
Sudan Konsolosu Muhtar İbrahim ve Sudanlı üniversite yetkilileri İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın’ın misafiri oldular. Devamı...
Consul of Sudan Muhtar İbrahim and Sudanese university representatives visited İstanbul Aydın University President Dr. Mustafa Aydın. Detail...
 
DEİK Eğitim Ekonomisi İş Konseyi Başkanı Dr. Mustafa Aydın mezun.com’un düzenlediği boğaz turuna katıldı. Devamı...
 
Chairman of DEİK Higher Education Business Council Dr. Mustafa Aydın attended the Bosphorus tour organized by mezun.com. Detail...

UFRAD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mustafa Aydın ve Yönetim Kurulu Üyeleri Bayim Olur musun? fuarı öncesinde bir araya geldiler. Devamı...

UFRAD President Dr. Mustafa Aydın and Board Members met before Be My Dealer? UFRAD International Franchising Exhibition. Detail...
 

Türkiye Gazetesi yazarı Gurbet Kalay Zorba İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın’ı ziyaret etti. Devamı...

The journalist of Turkiye Newspaper Gurbet Kalay Zorba visited İstanbul Aydın University President Dr. Mustafa Aydın. Detail...
 


www.mustafaaydin.com