Küçükçekmece Kent Konseyi Yürütme Kurulu, Başkan Doç. Dr. Mustafa Aydın önderliğinde toplandı. Toplantıda son günlerin en önemli konusu “deprem” de ele alındı. Detay...

Küçükçekmece City Council board of directors was gathered under the leadership of Mustafa aydın. The most important issue of the last days, “earthquake” was also addressed at the meeting. Detail...

 
BİL Kolejleri’nin aylık istişare toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın’ın önderliğinde gerçekleştirildi. Detay...

BİL Colleges’ monthly consultation meeting was held under the leadership of Assoc. Prof. Mustafa Aydın. Detail...

CNN Türk’te yayınlanan 5N1K programına konuşan Türkiye Sigarayla Savaş Derneği Genel Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, özel araçlar için getirilen sigara yasağının sürdürülebilir olması gerektiğini söyledi. Detay...

Speaking to Cnn Turk’s program 5N1K, the General President of Turkish Anti-Smoking Association Assoc. Dr. Mustafa Aydın said the ban on smoking for private vehicles must be sustainable. Detail...

 

Dünyanın en büyük eğitim fuarlarından EAIE 2019, Helsinki’de kapılarını açtı. Türkiye, DEİK-EEİK organizasyonuyla katılan 30 üniversiteyle fuara damgasını vurdu. Detay...

EAIE 2019, one of the largest educational fairs in the world, opened its doors in Helsinki. Turkey left its mark at the fair with 30 participating universities attended by DEİK-EEİK organization. Detail...

Küçükçekmece Kent Konseyi Yürütme Kurulu, yeni kaymakam Turan Bedirhanoğlu’na ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu.Küçükçekmece kent Konseyi Yürütme Kurulu, ilçenin yeni kaymakamı Turan Bedirhanoğlu’na, Başkan Doç. Dr. Mustafa Aydın liderliğinde “hayırlı olsun” ziyareti gerçekleştirdi. Detay...

Küçükçekmece City Council Board of Directors visited the new district governor Turan Bedirhanoğlu to congratulate him. Detail...

 

İSTANBUL(İHA) – İAÜ Batı Platformu, 2019-2020 Akademik Yılı’nda kapılarını Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Nureddin Nebati’nin katıldığı, “2023 Hedeflerine Doğru Türkiye Ekonomisi ve Siyaseti” konulu panel ile açtı. Panelde konuşan Dr. Nureddin Nebati 2023 hedefleri için; “Büyük oranda ulaşmış olacağız” dedi. Detay...

ISTANBUL (İHA) – IAU Western Platform opened its doors in 2019-2020 Academic Year with a panel named “Turkish Economy and Politics Towards 2023 Goals” and participated by Nureddin Nebati, the Deputy Minister of Treasury and Finance. Speaking at the panel, Dr. Nureddin Nebati said “We will have been achieved to a large extent” for 2023 goals. Detail...

Hizmet İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu İçişleri, Dışişleri, Milli Savunma ve Sağlık Bakanları ile Merkez Bankası Başkanı’nı makamında ziyaret etti. Detay...

The Board of Directors of Service Exporters’ Association visited the Ministers of Internal Affairs, Foreign Affairs, Defense, Health and Central Bank in their offices. Detail...

 

Türkiye Sigarayla Savaş Derneği Yönetim Kurulu, Eylül ayı toplantısını Genel Başkan Doç. Dr. Mustafa Aydın başkanlığında gerçekleştirdi. Detay...

The Board of Directors of Turkish Anti-Smoking Association held its September meeting under the chairmanship of Assoc. Prof. Dr. Mustafa Aydın. Detail...

İstanbul Aydın Üniversitesi ve BİL Kolejleri Ortak İstişare Toplantısı’na başkanlık eden Doç. Dr. Mustafa Aydın, markaların eğitim sektöründeki 25 yılını değerlendirdi. Detay...

Istanbul Aydın University and BİL Colleges Joint Consultation Meeting moderator Assoc. Prof. Mustafa Aydın evaluated the 25 years of brands in the education sector. Detail...

 

DEİK Türkiye-Özbekistan İş Konseyi’ne katılan Doç. Dr. Mustafa Aydın, iki kardeş ülke arasındaki iş birliklerinin geliştirilmesi gerektiğini söyledi. Detay...

Attending to the Foreign Economic Relations Board Turkey-Uzbekistan Works Council, Assoc. Prof. Dr. Mustafa Aydın said cooperation between the two sister countries needs to be improved. Detail...

BİL Kolejleri, 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı’nı Sakarya BİL Koleji’nde düzenlenen törenle açtı. Törene BİL Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın da iştirak etti. Detay...

BIL Colleges started 2019-2020 academic year with a ceremony held at Sakarya BIL Colleges. The ceremony was attended by BIL Education Institutions President of Board of Directors Assoc. Prof. Dr. Mustafa Aydın. Detail...

 

Kıbrıs İlim Üniversitesi Onursal Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, Üniversite Genel Değerlendirme Toplantısı için KKTC’ye gitti. Detay...

Honorary President of Cyprus Science University Assoc. Prof. Mustafa Aydın went to TRNC for the University General Evaluation Meeting. Detail...

Kıbrıs İlim Üniversitesi düşünce kuruluşu Kıbrıs Düşünce Platformu, eylül toplantısında KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nu ağırladı. Detay...

The think tank of Cyprus Science University, Cyprus Thought Platform hosted the Minister of National Education and Culture of TRNC, Nazım Çavuşoğlu at the September meeting. Detail...

 

DEİK Eğitim Ekonomisi İş Konseyi Eylül ayı toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda ay sonunda gerçekleştirilecek EAIE Fuarı ele alındı. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) bünyesindeki iş konseylerinden Eğitim Ekonomisi İş Konseyi, Doç. Dr. Mustafa Aydın başkanlığında toplandı. Detay...

DEIK Education Economy Work Council held its September meeting. The meeting focused on the EAIE Fair to be held at the end of the month. Being one of the business councils within the Foreign Economic Relations Board, the Educational Economics Business Council was convened under the presidency of Assoc. Prof. Dr. Mustafa Aydın. Detail...

MÜSİAD İhracat İstişare Toplantısı’nı değerlendiren Doç. Dr. Mustafa Aydın, hedefin, Türkiye’de üretilen her şeyin ihraç edilmesi olduğunu söyledi. Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği’nin (MÜSİAD) DEİK İş Konseyi üyeleriyle gerçekleştirdiği istişare toplantısı, 2 Eylül’de MÜSİAD’ın Yenibosna’daki genel merkezinde gerçekleştirildi. Detay...

Evaluating MUSIAD export consultation meeting, Assoc. Prof. Dr. Mustafa Aydın said the target is to export everything produced in Turkey. The consultation meeting of independent industrialists and businessmen’s association (MUSIAD) with the members of DEIK Business Council was held on September 2 at MUSIAD’s headquarters in Yenibosna. Detail...

 
     
 


www.mustafaaydin.com

 
Başlıksız Belge