Doç. Dr. Mustafa Aydın, San Francisco State Üniversitesi’ndeki Türk akademisyenler ile bir araya geldi. Detay...

Assoc. Prof. Mustafa Aydın came together with Turkish academicians of San Francisco State University. Detail...

 
İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, üniversite işbirlikleri, silikon Vadisi çalışmaları, “Göç ve Mülteciler” konferansı için ABD-San Francisco’ya gitti. Detay...

Assoc. Prof. Mustafa Aydın the President of the Board of Trustees of Istanbul Aydın University (IAU) went to San Francisco, USA for IAU cooperation, studies in Silicon Valley and the conferences on ‘Migration and Refugees”. Detail...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İAÜ ziyaretinde akademisyenler ve öğrenciler ile bir araya geldi. Bakan Varank akademisyen ve öğrencilerle zaman geçirerek İAÜ’nün projelerini ve eğitim sistemini takdirle inceleyip deneyimlerini öğrencilerle paylaştı. Detay...

Industry and Technology Minister Mustafa Varank met with academics and students during his visit to IAU. Minister Varank spent time with academics and students and shared his experiences with the students with great appreciation of IAU’s projects and education system. Detail...

 

Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) “Hizmet İhracatı” Türkiye Ekonomisinin Fırsat Kapısı Toplantısı yapıldı. Detay...

Services Exporters’ Association (HİB) “Services Export” Opportunity Door of Turkey’s Economy Meeting was held. Detail...

UFRAD Genel Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın Abu Dhabi’de düzenlenen WFC Dünya Franchise Konseyi ve APFC Asya Pasifik Franchise Konseyi toplantılarına katıldı. Doç. Dr. Aydın UFRAD Yönetim Kurulu Üyelerinin de katılımıyla fuar açılışını gerçekleştirdi. Detay...

General President of UFRAD Assoc. Prof. Mustafa Aydın attended WFC world Franchise Council and APFC Asia Pacific Franchise Council meetings organized in Abu Dhabi. Assoc. Dr. Aydın opened the fair with the participation of UFRAD Board Members. Detail...

 

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın Kültür Bakanlığı tarafından TRT için hazırlanan “Şarkılarda, şiirlerde, filmlerde İstanbul” belgeseli için İstanbul üzerine konuştu. Detay...

Istanbul Aydın University (IAU) President of the Board of Trustees Assoc. Prof. Mustafa Aydın talked for the documentary about songs, poets, movies of Istanbul prepared by the Ministry of Culture for TRT. Detail...

Doç. Dr. Mustafa Aydın yakın zamanda açılacak olan Esenyurt Bil Koleji’ni ziyaret etti. Detay...

Assoc. Prof. Mustafa Aydın visited Esenyurt Bil College which will be opened soon. Detail...

 

Doç. Dr. Mustafa Aydın, 2019 İran-Tebriz; EURAS konferansına katılan T.C. Tebriz Başkonsolosu Hüseyin Güngör’ü makamı ziyaret etti. Detay...

Assoc. Prof. Dr. Mustafa Aydın visited Hüseyin Güngör, T.R. Consul General in Tabriz, who attended to EURAS conference. Detail...

EURAS Avrasya Üniversiteler Birliği ve Tebriz Üniversitesi’nin birlikte düzenlediği “Üniversiteler için Etkin Uluslararasılaşma Yöntemleri” konulu eğitim programına Tebriz Üniversitesi ev sahipliği yaptı. Detay...

Tabriz University hosted the education program about effective internalization methods for universities” hosted by the EURAS Eurasia Universities Association and Tabriz University. Detail...

 

Avrasya Üniversiteler Birliği (EURAS) Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın Tebriz Üniversitesi’ni ziyaret etti. Uluslararası eğitimde yapılabileceklere değinilen ziyarette, Tebriz Üniversitesi ile iş birliği kararı alındı. Detay...

Assoc. Prof. Dr. Mustafa Aydın, the President of Eurasia Universities Union (EURAS) visited Tabriz University. What can be done in the international education was mentioned and cooperation decision was taken with the Tabriz University during the visit. Detail...

Uluslararası Franchising Derneği (UFRAD), 2019 fuarını ziyaret eden İran Heyeti ile iş birliği protokolü imzaladı. Detay...

International Franchising Association (UFRAD) signed cooperation protocol with the Iranian Committee who visited the 2019 foyer. Detail...

 

Maçka Kaynarca Köyü Eğitim, Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu ve Dernek Üyesi Öğrencileri, Doç. Dr. Mustafa Aydın önderliğinde 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı açılış toplantısını İstanbul Aydın Üniversitesi Halit Aydın Yerleşkesi’nde yaptılar. Detay...

Maçka Kaynarca Village Education, Culture and Social Solidarity Association Board of Management and the students who are the members of the association convened for 2019-2020 Education and Teaching Year opening ceremony at Istanbul Aydın University. Detail...

İran Franchise Derneği Heyeti, İstanbul Aydın Üniversitesi’ni (İAÜ) ziyaret etti. Detay...

Iran Franchise Association committee visited Istanbul Aydın University (IAU) Detail...

 

UFRAD desteğiyle gerçekleştirilen 17’nci Franchise Fuarı kapılarını yatırımcılara açtı. Fuarda yeni fırsatlar, iş yöntemleri ve markaların gücü gündemdeydi. Detay...

UFRAD opened its doors for investors. The 17th Franchise Fair, supported by UFRAD, opened its doors to investors. New opportunities, business methods and the power of brands were on the agenda during the fair. Detail...

İAÜ 2019-2020 Akademik yılı resmi açılışını yaptı. Açılış törenine Dış Ekonomik İlişkiler (DEİK) Başkanı Nail Olpak Katıldı. Nail Olpak, ekonomide 2023 hedeflerini anlattı. Detay...

IAU 2019-2020 Acedemic year opening ceremony was held. The president of foreign economic relations (DEİK) Nail Olpak participated to the opening ceremony. Nail Olpak told the 2023 targets in economy. Detail...

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Yönetim Kurulu toplantısı Ticaret Bakanı Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur’un başkanlığında gerçekleştirildi. Detay...

Turkish Exporters Assembly (TİM) Services Exporters’ Association (HİB) Board of Management meeting the Vice Minister of Commerce Gonca Yılmaz Batur. Detail...

Türkiye Sigarayla Savaş Derneği Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın Bloomberg TV’de Orhan Kural ve Şebnem Schaefer’ın sunduğu “Lütfen +1” programına konuk oldu. Programda araçlarda sigara yasağı hakkında değerlendirme yapıldı. Detay...

President of the Board of Turkish Anti-Smoking Association Assoc. Prof. Dr. Mustafa Aydın was the guest of the “Lütfen +1” program presented by Orhan Kural and Şebnem Schaefer on Bloomberg TV. The program discussed the ban on smoking in vehicles. Detail...

 

Nepal Enerji Bakanı Barshaman Pun Ananta İstabul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın’ı Florya Halit Aydın Yerleşkesi’nde ziyaret etti . Detay...

The Minister of Energy of Nepal Barshaman Pun Ananta visited Assoc. Prof. Dr. Mustafa Aydın, the President of the Board of Trustees of Istanbul Aydın University at Florya Halit Aydın Campus. Detail...

İAÜ Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinin hizmet vermeye başlamasına az bir zaman kaldı. İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın ADSM Bahçelievler’in düzenlediği kahvaltıya katıldı. Detay...

IAU Mouth and Dental Health Centers are about to start serving. Assoc. Prof. Dr. Mustafa Aydın, the President of the Board of Trustees of Istanbul Aydın University (IAU) attended to the breakfast organized by ADSM Bahçelievler. Detail...

 

Bil Öğretim Kurumları, Yönetim Merkezi genel değerlendirme toplantısı İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın önderliğinde İstanbul Aydın Üniversite Halit Aydın Yerleşkesi’nde gerçekleştirildi. Detay...

Bil Educational Institutions Management Center general evaluation meeting was held under the presidency of the president of the board of trustees of Istanbul Aydın University, Assoc. Prof. Dr. Mustafa Aydın at Halit Aydın campus of Istanbul Aydın University. Detail...

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) eğitim komitesi yönetim kurulu ve üye toplantısı Doç. Dr. Mustafa Aydın başkanlığında gerçekleştirildi. Detay...

Turkish exporters assembly (TİM) Services Exporters’ Association (HİB) education committee management council and member meeting was held under the presidency of Assoc. Prof. Dr. Mustafa Aydın. Detail...

 
     
 


www.mustafaaydin.com

 
Başlıksız Belge