İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın, dost ve kardeş ülke Azerbaycan’da çeşitli temaslarda bulundu. Özel Ödül ve Fahri Doktora Aldı. Detay...

Dr. Mustafa Aydın, the President of the Board of Trustees of IAU, held official talks in sister country Azerbaijan. He Received the Special Award and Honorary PhD. Detail...

 
Türkiye’nin en büyük ilçelerinden biri olan Küçükçekmece’nin sorunlarıyla ilgilenen Küçükçekmece Kent Konseyi’nin Mart ayı toplantısı, Konsey Başkanı Dr. Mustafa Aydın liderliğinde gerçekleştirildi. Detay...

The March Meeting of the Küçükçekmece City Council, works on the problems of Küçükçekmece that is one of the biggest provinces of Turkey, was held under the presidency of the President of the Council Dr. Mustafa Aydın. Detail...

Tütün ürünlerine karşı verdiği mücadelelerle tanınan Prof. Dr. Orhan Kural, üniversite öğrencileriyle ‘Yaşanabilir çevre için el ele’ konferansında bir araya geldi. Detay...

Dr. Orhan Kural, known for his struggle against tobacco products, met with university students at a conference titled ‘Hand in hand for a livable environment’. Detail...

 

İstanbul Aydın Üniversitesi bünyesindeki düşünce kuruluşlarından Batı Platformu’nun Mart ayı toplantısı, AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan’ın ana konuk olarak katılımıyla yapıldı. Detay...

The Western Platform, one of the think tanks under the body of Istanbul Aydın University, organized its March meeting with the participation of the Justice and Development Party Ankara Deputy Yalçın Akdoğan. Detail...

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende konuşan İAÜ Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın, Çanakkale Zaferi’nin askeri ve siyasi önemine değindi. Detay...

Giving a speech at the conference, which was started after standing in silence and singing Turkish National Anthem, the President of IAU Dr. Mustafa Aydın mentioned the military and political importance of Çanakkale Victory. Detail...

 

Son dönemde geliştirdiği uluslararası yükseköğrenim hamleleriyle dikkat çeken İstanbul Aydın Üniversitesi, ABD’nin en önemli üniversitelerinden Golden Gate Üniversitesi ile bir akademik iş birliği anlaşması imzalayarak, ortak çalışma yürüttüğü üniversitelere bir yenisini daha ekledi. Detay...

Attracting attention with the recent international higher education moves, Istanbul Aydın University partnered with a new university by signing an academic cooperation agreement with Golden Gate University which is one of the most important universities of the USA. Detail...

Eğitim diplomasisinin öncü üniversitelerinden İstanbul Aydın Üniversitesi, dünyanın en köklü ve ünlü üniversitelerinden Berkeley Üniversitesi ile akademik iş birliği anlaşması imzaladı. Detay...

Istanbul Aydın University, one of the leading universities of education diplomacy, signed an academic cooperation agreement with Berkeley University, one of the most well-known and famous universities in the world. Detail...

 

HİB üyesi olan ve yönetim kurulunda temsilci bulunduran tüm firmaların katıldığı toplantıda son dönemde ekonomi ve dış ticaret alanlarında yaşanan gelişmeler ele alınırken, Türkiye’nin hizmet ihracatının geliştirilmesi için yapılması gerekenler değerlendirildi. Detay...

At the meeting attended by all companies who are members of the HIB and who have representatives in the board of directors, the recent developments in the field of economy and foreign trade were discussed and the steps necessary to be taken for the development of Turkey’s exports of services were evaluated. Detail...

İstanbul Aydın Üniversitesinin her ay geleneksel olarak gerçekleştirdiği arama konferansı, 9 Mart’ta İAÜ Tepekent Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Detay...

The monthly search conference was held in IAU Tepekent Social Facilities on March 9, by Istanbul Aydın University. Detail...

 

DEİK Kurucu Kuruluşlar Toplantısı’na katılan UFRAD Genel Başkanı Dr. Mustafa Aydın, toplantının daha etkin ve verimli bir iş birliğine zemin oluşturacağını söyledi. Detay...

UFRAD Chairman Dr. Mustafa Aydin, who attended the DEIK Founding Organizations Meeting, said that the meeting will be the basis for a more effective and efficient cooperation. Detail...

     
 


www.mustafaaydin.com