İstanbul Aydın Üniversitesi akademik ve idari personeli, 2018 yılını değerlendirmek üzere bir araya geldi. Detay...

Academic Staff and Administrative Staff of Istanbul Aydın University came together to evaluate 2018. Detail...

 
Dr. Mustafa Aydın, 22’nci ve 23’üncü dönem Kırklareli Milletvekillerinden Ahmet Gökhan Sarıçam ile bir araya geldi. Detay...

Dr. Mustafa Aydın came together with Kırklareli Former Member of Parliament Ahmet Gökhan Sarıçam Detail...

Batı Platformuna konuk olan Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Faruk Kaymakcı, Türkiye’nin AB’ye üyeliğinin, AB’nin küresel bir aktör olmasına katkı sağlayacağını söyledi. Detay...

Vice Minister of Foreign Affairs and Minister of European Union Faruk Kaymakcı was the guest of Western Platform. He mentioned about Turkey’s EU membership will contribute EU for being a global actor. Detail...

 

Dr. Mustafa Aydın, Diyanet İşleri Eski Başkanlarından Dr. Tayyar Altıkulaç ile görüştü. Detay...

Dr. Mustafa Aydın had a meeting with Former President of Religious Affairs Dr. Tayyar Altıkulaç Detail...

Prof. Dr. İlber Ortaylı, İAÜ Aydın Düşünce Platformu’nda gerçekleştirilen toplantıya konuk oldu. Detay...

Prof. Dr. İlber Ortaylı participated in the meeting which was held in Aydın Düşünce Platform. Detail...

 

Dr. Mustafa Aydın, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Sayın Nureddin Nebati ile bir araya geldi. Detay...

Dr. Mustafa Aydın and Vice Minister of Treasury and Finance Nureddin Nebati came together. Detail...

Eğitim başta olmak üzere tüm güncel sorunların ele alındığı ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da katılımıyla etkin bir toplantı gerçekleştirildi. Detay...

Foreign Affairs Minister Mevlüt Çavuşoğlu attended in the meeting that all current problems and education were discussed. It was an efficient meeting. Detail...

 

Demet Sabancı ve İAÜ UNESCO Kürsüleri eğitim içerikleri hazırlayacak. Detay...

Demet Sabancı and Istanbul Aydın University UNESCO Chairs are going to prepare education contents. Detail...

HİB Eğitim Komitesi Toplantısı’nda eğitim hizmetleri ihracatının geliştirilmesi ele alındı. Detay...

In HIB Education Commitee meeting, topic turned around of development of education service exportation. Detail...

 

Ülke ekonomisi üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulunulduğu Ekonomi Zirvesi İcra Kurulu Ocak ayı değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Detay...

Economy Summit Executive Board evaluation meeting was held. In the meeting mutual idea exchange on country’s economy. Detail...

Dr. Mustafa Aydın, Hizmet ihracatçıları Birliği’nin (HİB) Ocak ayı olağan yönetim kurulu toplantısına katıldı. Toplantıda 2019 yılındaki olası gelişmeler ele alındı. Detay...

Dr. Mustafa Aydın attended ordinary meeting of the board of Service Exporters Association in January. In the meeting, possible developments in 2019 were discussed. Detail...

 
     
 


www.mustafaaydin.com