Küçükçekmece Kent Konseyi, Başkan Dr. Mustafa Aydın başkanlığında toplanarak Küçükçekmece’nin güncel meseleleri, problemleri ve çözüm yolları hakkında görüştü. Detay...

Member of the Küçükçekmece City Council has discussed current matters, problems and solutions under the presidency of Dr. Mustafa Aydın. Detail...

 
İnşaat sektörünün ülke ekonomimizdeki yeri ve öneminin konuşulduğu İnşaat Teknolojileri ve Mühendislik Zirvesi, İstanbul Aydın Üniversitesi, Mühendisler Vakfı, Vatan Eğitim ve Teknoloji Vakfı iş birliğiyle gerçekleşti. Detay...

Construction Technology and Engineering Summit where the construction industry’s place is discussed, was held in cooperation with Istanbul Aydın University, Engineers Foundation, Vatan Education and Technology Foundation. Detail...

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Eski Bakanı Mehdi Eker, İstanbul Aydın Üniversitesi’nde düzenlenen “Türkiye ve Gönül Coğrafyamız” konulu konferansa katılarak bir konuşma yaptı. Detay...

AK party vice chairman and Former Minister of food, agriculture, and livestock Mehdi Eker has attended the conference, themed Turkey and the hearts of our regions”. Detail...

 

UFRAD Franchising Derneği 14. Olağan Genel Kurul Toplantısı Taksim Point Otel’de gerçekleştirildi. UFRAD Frachising Derneği Başkanı Dr. Mustafa Aydın Genel Kurul Toplantısı’na katılarak toplantıya başkanlık etti. Detay...

UFRAD Franchising Association 14th ordinary general meeting was held in Taksim Point Otel. President of UFRAD Franchising Association Dr. Mustafa Aydın has moderated the meeting. Detail...

Türkiye Sigarayla Savaş Derneği’nin (TSSD) 19. Olağan Genel Kurul Toplantısı Taksim Point Otel’de gerçekleştirildi. Türkiye Sigarayla Savaş Derneği Başkanı Dr. Mustafa Aydın Genel Kurul Toplantısı’na katılarak toplantıya başkanlık etti. Detay...

Turkish Anti-Smoking Association 19th Ordinary General Meeting was held in Taksim Point Otel. President of Turkish Anti- Smoking Association Dr. Mustafa Aydın has moderated the meeting. Detail...

 

Van BİL Koleji’ni ziyaretinde Van’da eğitim öğretimine devam eden BİL Koleji’nin kurucu ve yöneticileriyle bir araya gelen Dr. Mustafa Aydın, öğretmenlerle de bir araya gelerek tecrübe paylaşımı toplantısı yaptı. Detay...

During the visiting Dr. Aydın has come together with teacher and founders of Van Bil Collage. Expressing his proud Dr. Aydın has said” It is a big honor to work with people who graduate from Istanbul Aydın University in Van Bil Collage. Detail...

İran İslam Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Bakhtiar Assadzadeh Sheikhjani İstanbul Aydın Üniversitesi’ne gelerek İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Mustafa Aydın’ın misafiri oldu. Detay...

Consul General of Islamic Republic of Iran in İstanbul Bakhtiar Assadzadeh Sheikhjani has visited İstanbul Aydın University. Attending Nowruz activity where was held in IAU, General consul has also attended breakfast which was organized by Dr. Mustafa Aydın. Detail...

 

İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Mustafa Aydın, İran İstanbul Başkonsolosluğu’nun daveti üzerine Nevruz dolayısıyla İran İstanbul Başkonsolosluğu’nda gerçekleştirilen 4. Nevruz Festivali’ne katıldı. Detay...

President of Istanbul Aydın University Dr. Mustafa Aydın has attended the 4th Nowruz Festival, which was held at the Consulate General of Iran in Istanbul on the invitation of the Consulate General of Iran in Istanbul. Detail...

İAÜ Batı Araştırmaları Merkezi tarafından her ay farklı bir gündem ve konukla toplanılarak çeşitli toplumsal, ekonomik ve politik meselelerin masaya yatırıldığı Batı Platformu’nun “2071’e Doğru Küresel Ekonomi ve Politikada Yükselen Avrasya’da Türkiye’nin Yeni Konumu” başlıklı bu ay gerçekleşen toplantısının misafiri Varlık Fonu yönetim kurulu üyesi ve Sabah Gazetesi yazarı Prof. Dr. Kerem Alkin’di. Detay...

IAU West Research Center was held in IAU with the theme of “Towards 2017 Global Economy and Turkey’s New Location in Emerging Eurasia Politics” this month guest of West Research center was member of the wealth fund board and Sabah News writer Prof. Dr. Kerem Alkin. Detail...

 

Dr. Mustafa Aydın başkanlığında UFRAD toplantısı gerçekleşti. Toplantıda, UFRAD’a üyelik başvurusunda bulunan firmaların başvuruları değerlendirilerek ardından 29 Mart 2018'de gerçekleşecek olan UFRAD 15. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın planlaması yapıldı. Detay...

The UFRAD meeting was held under the presidency of Dr. Mustafa Aydin.During the meeting, the applications of the companies applying for membership to UFRAD were evaluated and UFRAD’s 15th Ordinary General Assembly meeting, which will be held on March 29, 2018, was planned. Detail...

BİL Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mustafa Aydın Sakarya ve Orhangazi BİL Okulları’nı ziyaret etti. Detay...

BİL Educational Institutions Board of Directors Dr. Mustafa Aydın has visited Sakarya and Orhangazi BİL Schools. Detail...

   
     
 


www.mustafaaydin.com