Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile Haliç Kongre Merkezi’nde İlim Yayma Cemiyeti’nin 65. Kuruluş Yıl Dönemi Töreni ve 61. Olağan Genel Kurul’u gerçekleşti. Detay...
65th Anniversary of Society to Disseminate Knowledge and 61st Ordinary General Assembly Meeting took place with the participation of President Recep Tayyip Erdogan at Halic Congress Center. Detail...
 
UFRAD Genel Başkanı Dr.Mustafa Aydın Başkanlığı'nda 17 kişilik UFRAD heyeti bu yıl İtalya Bolonya da düzenlenen Dünya Franchise Konseyi ve eş zamanlı düzenlenen... Detay...
UFRAD Franchising Association President and UFRAD delegation of 17 people attended World Franchise Council meeting in Bologna that was held simultaneously with F&re Franchise and Retail exhibition. Detail...
     
DEİK Türk Girişimciler Kurultayı, “ Dünya Türkleri Burada Buluşuyor” sloganı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Detay...
World Turkish Entrepreneurs Convention took place at Lutfi Kirdar Convention Center, participated by President Recep Tayyip Erdogan. Detail...
 
İstanbul Aydın Üniversitesi Toplumsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (TARMER) tarafından düzenlenen ’Halit Aydın Bilim ve Araştırma Ödülleri Eser Yarışması’ sonuçlandı. Detay...
Halit Aydin Science and Research Awards organized by Istanbul Aydin University Social Researches Application and Research Center (TARMER) have been announced. Detail...
     
İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr.Mustafa Aydın, iş ve eğitim dünyasının önemli isimleriyle buluştu.Detay...
Istanbul Aydin University president Dr. Mustafa Aydin gathered with prominent figures of business and education world. Detail...
 
Vakıf Üniversiteler Birliği tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen “EDU SUMMIT” Eğitim Zirvesi, Taksim InterContinental Otel’de gerçekleştirildi. Detay...
3rd Annual EDU SUMMIT Education Summit, organized by Union of Foundation Universities, took place in Taksim InterContinental Hotel. Detail...
     
Kutlu Doğum Haftası dolayısı ile Diyanet İşleri Başkanlığı’nca Sinan Erdem Spor Salonu’nda düzenlenen tören, T.C Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı... Detay...
President of Republic of Turkey, Recep Tayyip Erdogan participated at an event commemorating the birth of Prophet Muhammed at Sinan Erdem Sports Facility. Detail...
 
Türk İş adamı ve spor yöneticisi Haluk Ulusoy; İstanbul Aydın Üniversitesi’ne ziyaretlerini gerçekleştirdi. Detay...
Turkish businessman and sports director Haluk Ulusoy visited Istanbul Aydin University. Businessmen from Trabzon gathered at a breakfast where Haluk Ulusoy, member and chairman of the Board of Ulusoy Holding. Detail...
     
İstanbul Aydın Üniversitesi’nde Türkiye’de kent konseyleri ve kentler anlamında ‘ilk çalışma’ olan “Uluslararası Kent Konseyleri ve Kentler Kongresi” başladı. Detay...
International City Councils and Cities Congress, first work in terms of city councils and cities in Turkey has started at Istanbul Aydin University. Detail...
 
Eğitim Ekonomisi İş Konseyi Başkanı (EEIK) Dr.Mustafa Aydın; Türkiye İhracatcılar Meclisi “ 2023 Eğitim Hizmetleri Stratejileri” Çalıştayı’na katıldı. Detay...
Dr. Mustafa Aydin: “ International students go back home with our country in their hearts.” EEIK President Dr. Mustafa Aydin attended “2023 Education Services Strategies Workshop” organized by Turkish Exporters Assembly. Detail...
     
Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği ( ASKON) Başkanı Mustafa Koca Dr. Mustafa Koca, İstanbul Aydın Üniversite’ni ziyaret ederek Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın ile görüştü. Detay...
ASKON president Mustafa Koc visited Dr. Mustafa Aydin at Istanbul Aydin University. During the visit, educational opportunities in Turkey and possible projects to be carried out by both institutes were discussed. Detail...
 
İstanbul Aydın Üniversitesi tarafından düzenlenen ‘’Uluslararası Yükseköğretimde Yeni Eğilimler Değişime Ayak Uydurmak’’ konulu kongre Ceylan Otel’de.... Detay...
Organized by Istanbul Aydin University ‘New Trends in International Higher Education: Keeping Up with the Change’ international congress took place at Ceylan Hotel. Detail...
     
Yerel yönetimlerde kentlilik bilincinin arttırılması ve kent sakinleriyle daha etkin bir iletişim kurulması yollarının çözüm önerilerini görüşülmek üzere bir araya gelindi. Detay...
Many gathered to raise urbanity awareness in local administrations and to communicate with city dwelers effectively. Detail...
 
BİL Okulları Koordinasyon toplantısı, Bil Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mustafa Aydın’ın katılımıyla Antalya’da gerçekleşti. Detay...
Bil Okulları (Bil Schools) coordination meeting took place in Antalya with the participation of Bil Schools President Dr. Mustafa Aydin. Detail...
     
İstanbul Aydın Üniversitesi, Philadelphia'nın küresel ve uluslararası alanda eğitim öncülerinden olan Arcadia University ile işbirliğine imza attı. Detay...
Istanbul Aydin University has signed a collaboration agreement with Arcadia University, one of the leading global and international universities in Philadelphia. Detail...
 
İstanbul Valisi Sayın Vasip Şahin İstanbul Aydın Üniversite’ni ziyaret ederek Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın ile görüştü. Detay...
Istanbul Mayor Vasip Sahin visited Istanbul Aydin University and met with the President Dr. Mustafa Aydin. Detail...
     
 


www.mustafaaydin.com