İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Aydın "2015'te Türkiye'ye 100 bin yabancı öğrenci getirmeyi hedefliyoruz" dedi. Detay...
"During the next five years international students will have a total economic impact of $280 billion worldwide" said the chairman of the Board of Trustees Mr. Mustafa Aydın of Istanbul Aydın University and added " In 2015, we aim to bring 100,000 foreign students to Turkey." Detail...
 
İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın'ın Artı Eğitim Dergisi Ocak 2015 sayısında Eğitim ile ilgisi makalesi yayınlandı. Detay...
Artı Education Magazine published an article written by the chairman of the Board of Directors of Istanbul Aydın University Dr. Mustafa Aydın in January 2015. Detail...
     
Avrasya Üniversiteler Birliği EURAS  6. Online Konferansını Dr. Mustafa Aydın Başkanlığında gerçekleştirdi. Detay...
Eurasian Universities Union has held the 6th Online Meeting on 20th January 2015. Detail...
 
20 Ocak 2015 tarihinde TOBB Plaza'da toplanan DEİK eğitim ekonomisi iş konseyi yürütme kurulu 2015 yılı faaliyet planlamalarını değerlendirdiler. Detay...
On January 20, 2015, the Board of Directors of DEIK Economics of Education Business Council has evaluated its business plans for 2015 during the meeting at TOBB Plaza. Detail...
     
İstanbul Aydın Üniversitesi'nde düzenlenen "Kaya Gazı ve Enerji Sektöründeki Son Gelişmeler" konulu konferans gerçekleşti. Detay...
A conference held at İstanbul Aydın University with the theme of "Shale Gas and the Latest Developments in Energy Sector." Detail...
 
Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa Aydın Belediye Başkanı Temel Karadeniz'in düzenlediği İsmail Kurt'un veda yemeğine katıldı. Detay...
The president of the City Council of Kucukcekmece, Dr. Mustafa Aydın and the Mayor of Kucukcekmece joined the farewell dinner for the Attorney General İsmail Kurt. Detail...
     
     
Kazakistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Yerkebulan Sapiyev İstanbul Aydın Üniversitesini ziyaret etti. Detay...
The Istanbul Consulty General Of The Kazakhstan Republıc,  Yerkebulan Sapıyev Has Vısıted The Istanbul Aydın Unıversıty. Detail...
 
İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla LİV Ankara Hospital'ın Açılışına katıldı. Detay...
The Chairman of the Board of Trustees at Istanbul Aydın University Dr. Mustafa Aydın and the President of Turkey Recep Tayyip Erdoğan joined the grand opening of LIV Hospital in Ankara. Detail...
     
İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın Yıldız Teknik Üniversitesi İşletme Kulübü Yılın Yıldızları Ödül Töreni'nde  "Eğitimde Yılın Yıldızı" ödülüne layık görüldü. Detay...
The Chairman of the Board of Trustees at İstanbul Aydın University was awarded "Star of the Year in Education" award by Yıldız Technical University Business Club. Detail...
 
Dış temsilcilikler yemeği, DEİK/EEİK Başkanı Dr. Mustafa Aydın ve 168 ticaret müşavirinin katılımı ile DEİK Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan ev sahipliğinde gerçekleşti. Detay...
Dinner reception was held in Ankara on January 7, 2014 with the participation of Nihat Zeybekçi, Minister of Economy, the President of DEIK Economics of Education Business Council Dr. Mustafa Aydın ve 168 trade advisor with the host Chairman of the Board of Director DEIK, Cihad Vardan. Detail...
     
Dr. Mustafa Aydın, Türkiye'deki tiryaki sayısının 7 milyon azalarak 20 milyon kişiye düştüğünü söyledi. Aydın ayrıca kaçak sigara tehlikesine karşı uyardı. Detay...
Dr. Mustafa Aydın said that the number of cigaratte smokers dropped by 7 million to 20 million and warned about the cigatte smuggling. Detail...
 
UFRAD Başkanı Dr. Mustafa Aydın, markaları ve franchising sektörü için 2014 yılının iyi geçtiği sektörün büyüme trendini 2015'te de devam ettireceğini söyledi. Detay...
The President of the International Franchising Association, UFRAD, Dr. Mustafa Aydın said that 2014 was a good year for branding and franchising and added "despite the political and economic developments in global market, franchise industry will sustain its growth and continue with its upward trend in 2015." Detail...
     
     
             


www.mustafaaydin.com