İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Mustafa Aydın “Tarihi Belgeler Işığında Ermeni Olayları” konulu konferansta “Biz iki toplum olarak üzerimize düşeni yapmalıyız ve kinleri üzerimizden atmalıyız,” şeklinde konuştu.  Detay...
Istanbul Aydin University Chairman of the Board of Trustees Dr. Mustafa Aydın joined the conference titled ‘The Armenian Issue in Light of Historical Documents’ and said, “We, as two nations, need to do our part and let our grudges go.”Detail...
 
DEİK Eğitim Ekonomisi İş Konseyi Başkanı Dr. Mustafa Aydın, YÖK Başkanı ile Uluslararası Öğrenci Temini ve Yükseköğretimde Uluslararasılaşma İstişare Toplantısı ve Çalışma Yemeğine katıldı. Detay...
Chairman of Education Business Council at DEIK Dr. Mustafa Aydın joined ‘International Students Recruitment and Internationalization of Higher Eduation Consultation with YOK President’ dinner reception. Detail...
     

Yükseköğretimin son 30 yılını İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın değerlendirdi.

Detay...

Istanbul Aydin University Chairman of the Board of Trustees Dr. Mustafa Aydin evaluated the last thirty years of higher education.

Detail...

 

VIII. TOBB-Türkiye Sektörel Ekonomi Şurası, Başbakan Sn. Ahmet Davutoğlu' nun katılımları ile 21 Nisan 2015 günü,  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ankara merkez binasında gerçekleştirildi.

Detay...

VIII. TOBB ( The Union of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey)- Turkey Sector Economy Summit held at TOBB headquarters in Ankara on April 21, 2015 with the participation of Prime Minister Ahmet Davutoglu. Detail...
     
UFRAD Franchising Derneği, Nisan Ayı Yuvarlak Masa Toplantısını Dr. Mustafa Aydın Başkanlığı’nda 20 Nisan 2015 Pazartesi Günü Serdar Yanaşan'ın ev sahipliğinde Maslak Stylus / Sun Plaza’da gerçekleştirdi. Detay...
UFRAD Franchising Association organized its April round table meeting chaired by Dr. Mustafa Aydin on April 20, 2015 Monday at Maslak Sylus/ Sun Plaza hosted by Serdar Yanasan. Detail...
 
Aydın Düşünce Platformu “Türkiye'de Kentsel Dönüşüm” konulu toplantısında Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce'yi ağırladı. Detay...
Aydın Thinking Platfor hosted ‘Urban Transformation in Turkey’ meeting participated by the Minister of Department Environment and Urbanization İdris Gulluce during the meeting. He gave information on Urban Transformation Policies of the ministry. Detail...
     

İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı ve Vakıf Üniversiteleri Birliği Başkan Yrd. Dr. Mustafa Aydın EDU SUMMIT II. Eğitim Zirvesi’nde  “Vakıf Üniversitelerinin Niteliksel Dönüşümü” ile ilgili konuştu.

Detay...

Istanbul Aydın University Chairman of the Board of Trustees Dr. Mustafa Aydın spoke at the EDU SUMMIT II. Education Summit about the ‘Quality Transformation of Foundation Universities’. Detail...
 
İstanbul Aydın Üniversitesi'nde düzenlenen "Küreselleşen Dünyada Kadın ve Siyaset Uluslararası Kongresi"nin açılışında konuşan Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Çiğdem Erdoğan Atabek, kadın politikaları üzerinden yönetimlerin karakteristik özelliklerini okumanın mümkün olduğunu ifade etti. Detay...
Istanbul Aydin University organized an international congress titled “Women and Politics in Globalizing World.” Deputy Minister of Family and Social Politics Cigdem Erdogan Atabek mentioned that any administration’s women policies are reflections of their characteristics. Detail...
Diş Hekimliği fakültesinin, Sağlık Bakanlığı ve JCI standartlarına göre oluşturulan 4. Hasta Hakları Komitesi Toplantısı Dr. Mustafa Aydın başkanlığında gerçekleşti. Detay...
4th Patient Rights Committee Meeting, which was organized by the Faculty of Dentistry in accordance with the Ministry of Health and JCI standards, was chaired by Dr. Mustafa Aydin. Detail...
 
Dr. Mustafa Aydın Başkanlığı'ndaki Küçükçekmece Kent Konseyi "Çocuk Suçları" Paneli Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi’nde geniş bir katılımla gerçekleşti. Detay...
Kucukcekmece Municipality hosted the panel participated by Kucukcekmece Vice Mayor Dr. Sibel Gullucayir, Kucukcekmece Mufti Cemalettin Bal and Kucukcekmece City Council and Istanbul Aydin University Chairman of the Board of Trustees Dr. Mustafa Aydin and a few residents of Kucukcekmece. Detail...
     
İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın, Suriyeli vatandaşlara yardım için “Ben Ne Yapabilirim?” projesi kapsamında Suriyeli öğrencilerle bir araya geldi.

Detay...

Istanbul Aydin University Chairman of the Board of Trustees Dr. Mustafa Aydin met with the Syrian students for the project called “What can I do to help?” in order to help Syrians.Detail...
 
DEİK Eğitim Ekonomisi İş Konseyi Başkanı Dr. Mustafa Aydın DEİK Yeniden Yapılanma Çalıştayı’na katıldı. DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan, yeni yapılanma sonrası DEİK’te Turgut Özal döneminin havasının ve heyecanının yakalandığını söyledi. Detay...
DEIK Higher Education Business Council Chairman Dr. Mustafa Aydin participated at DEIK restructuring workshop. DEIK chairman Omer Cihad Vardan said that after the restructuring DEIK experienced an exciting atmosphere of the Turgut Ozal era. Detail...
     
7 Nisan 2015 tarihinde DEİK Eğitim Ekonomisi İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Kadir Has Üniversitesinde Üniversite rektörü Prof. Dr. Mustafa Aydın ev sahipliğinde düzenlenen EEİK Yürütme Kurulu toplantısında son dönem faaliyetleri ve gelecek dönem planları görüşüldü. Detay...
Kadir Has University rector Prof. Dr. Mustafa Aydin, a member of DEIK Higher Education Business Council Board of Directors, hosted EEIK Board meeting where the latest term activities and future term plans were discussed on April 7, 2015. Detail...
 
8 Nisan 2015 tarihinde Fransa Franchise Derneği ev sahipliği'nde Paris’te gerçekleştirilen Avrupa Franchise Federasyonu-EFF Yönetim Kurulu toplantısına UFRAD Genel başkanı ve EFF Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Aydın katıldı. Detay...
UFRAD President and European Franchising Federation Vice President Dr. Mustafa Aydin attended the EFF Board Meeting hosted by France Franchising Association in Paris, on April 8, 2015. Detail...
     
İBB Gençlik Meclisi Politika ve Diplomasi Okulu Projesini hayata geçirdi. Türk Milli Talebe Birliğinde start alan proje kapsamında “Uluslararası İlişkiler Akademisi” konu başlığı ile 400 kişilik katılımcı gruba eğitim verildi.Detay...
Istanbul Metropolitan Municipality Youth Assembly put Politics and Diplomacy School Project into effect. Within the framework of the project that started with the Turkish National Students Unions under the theme of “International Relations Academy”, an education session was offered to 400 attendees.

Detail...

   
     
 


www.mustafaaydin.com