Küçükçekmece Belediye Başkanı Aziz YENİAY'ında bulunduğu toplantıya Siyasi Parti temsilcileride büyük ilgi gösterdi.
Devamı...
Küçükçekmece City Council Meeting was held at social facilities of IBB. Mayor of Küçükçekmece Aziz YENİAY was at the meeting also Political Party representatives showed great interest to the meeting. Detail...
 
Türkiye Sigarayla Savaş Derneğinin "Ekonomide Kara Delik...SİGARA" konulu konferansı Genel Başkan Dr. Mustafa AYDIN'ın başkanlığında yoğun bir katılımla İAÜ'de gerçekleşti. Devamı...
The Turkish Anti-Smoking Association Conference was held at Istanbul Aydın University. Detail...
İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa AYDIN Fransa Ziyaretinde birçok önemli işbirliğine imza attı. Devamı...
During his visit in France, President of Istanbul Aydın University Dr. Mustafa AYDIN made numerous important collaborations. Detail...
 
Toplantıda Siyasi Parti Temsilcileri, STK ve Kanaat Önderleri ile Biraraya gelindi. Küçükçekmece Kent Konseyi toplantısı İAÜ ev sahipliği kahvaltı eşliğinde gerçekleşti. Devamı...
The Küçükçekmece City Council conference hosted by IAU took place with a breakfast. Detail...
EURAS üyeleri Dimitrie Candemir Üniversitesi'nin en sahipliğinde biraraya geldiler. Devamı...
EURAS members were hosted by the Dimitrie Candemir University. Detail...
 
Dr. Mustafa Aydın, Kent Konseyleri Yerel Yönetimlerle Uyum İçinde Çalışmalıdır. Devamı...
Dr. Mustafa Aydın: City Councils and Local Authorities have to cooperate in harmony. Detail...
     
TSSD Genel Başkanı Dr. Mustafa AYDIN Basın Mensuplarıyla Biraraya Geldi. Devamı...
Dr. Mustafa Aydın President of the Turkish Anti-Smoking Association came together with press members. Detail...
 

Küçükçekmece Kent Konseyi Toplantısı "Tecrübe Paylaşımları". Devamı...

Küçükçekmece City Council Conference “Experience exchanges”. Detail...
Gıda Sektörü Temsilcileri ile bir araya gelindi. Devamı...
Küçükçekmece City Council Meeting. A convention with the representatives of the food sector has taken place. Detail...
 
UFRAD, Bursa Kadın ekonomi platformu ve Nilüfer Belediyesi işbirliği ile düzenlenen Girişimcilikte Yol Haritası Sempozyumu. Devamı...
UFRAD participated at the Bursa Entrepreneurship Symposium organized by Bursa Businesswomen Platform and Nılufer Municipality. Detail...
     


www.mustafaaydin.com