İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Mustafa Aydın, Cool Reklam Markası olan Reklam Çarşısı ve İstanbul Aydın Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen İstanbul Ekonomi Zirvesi’ne katıldı. Detay...

President of Istanbul Aydin University Dr. Mustafa Aydin has attended to Istanbul Economy Summit which was organized by cooperation Cool Advertising Agency and Istanbul Aydin University. Detail...

 
UFRAD Franchising Derneği Genel Başkanı Dr. Mustafa Aydın, T.C. Kalkınma Bakanlığı tarafından düzenlenen “On Birinci Kalkınma Planı” toplantısına katıldı. . Detay...
President of UFRAD Dr. Mustafa Aydin participated in an 11th development plan which was organized by Ministry of development. Detail...

İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Mustafa Aydın, Posta gazetesinin sorularını cevaplandırdı. Detay...

President of Istanbul Aydin University Dr. Mustafa Aydın has answered questions of Posta News. Detail...

 

İstanbul Aydın Üniversitesi’nde Türkiye’nin ilk Arapça festivali düzenlendi. Detay...

Istanbul Aydin University has organized the first Arabic language festival in Turkey. Detail...

Türkiye İhracat Meclisi (TİM) tarafından her yıl hizmet ihracat şampiyonlarını ödüllendiren “Türkiye’nin 500 Büyük Hizmet İhracatçı Firması” araştırması sonuçlandı. Detay...

Turkey Exporters Assembly (TIM), exports of services by rewarding the champions every year, “Turkey’s 500 Largest Exporter of Services” has resulted in research. Detail...

 
TİM’den İAÜ’ye “Eğitim Hizmetleri” Ödülü

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) River Plaza ofisinde gerçekleşen Eğitim Ekonomisi İş Konseyi (EEİK) yürütme kurulu toplantısı EEİK Başkanı Dr. Mustafa Aydın’ın katılımlarıyla gerçekleşti. Detay...

Executive Board Meeting of Education Economy Business Council (EEIK) held in River Plaza Foreign Economic Relations Board (DEIK) office with the participation of President of EEIK Dr. Mustafa Aydin. Detail...

TİM’den İAÜ’ye “Eğitim Hizmetleri” Ödülü

İstanbul Aydın Üniversitesi Çin Araştırmaları Merkezi ve Çin İstanbul Başkonsolosluğu işbirliğiyle İstanbul Aydın Üniversitesi’nde Çin yemek kültürünü tanıtma amaçlı bir festival düzenlendi. Detay...

Cooperation with Chinese Research Center and The consulate of China in İstanbul Chinese Cousin Festival was held at Istanbul Aydin University. Detail...

 
TİM’den İAÜ’ye “Eğitim Hizmetleri” Ödülü

İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Mustafa Aydın, İAÜ’de yıl boyu yüksek performans gösteren akademik ve idari çalışanlarla bir araya geldi. Detay...

President of Istanbul Aydin University Dr. Mustafa Aydin, has come together with academic and administrative staff who show great performance during the year. Detail...

TİM’den İAÜ’ye “Eğitim Hizmetleri” Ödülü

İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Mustafa Aydın, İstanbul Aydın Üniversitesi’nde öğrencilerin eleştiri, talep ve beklentilerini dinlemek amacıyla düzenlenen “İAÜ 2017 Yönetim Öğrenci Değerlendirme Toplantısı”’na katıldı. Detay...

President of Istanbul Aydin University Dr. Mustafa Aydin has attended IAU 2017 Administration and Student assessment meeting in order to evaluate critics, demands, and expectations of students. Detail...

 
TİM’den İAÜ’ye “Eğitim Hizmetleri” Ödülü

UFRAD Franchising Derneği Yönetim Kurulu Genel Başkanı Dr. Mustafa Aydın, Ataşehir Watergarden’da bulunan Bursa Kebap Evi’nde gerçekleşen UFRAD yönetim kurulu toplantısına katıldı. Detay...

President of National Franchise Association, UFRAD Dr. Mustafa Aydin has participated in UFRAD Board Meeting which was held in Ataşehir/water garden by Bursa Kebab House Detail...

TİM’den İAÜ’ye “Eğitim Hizmetleri” Ödülü

Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa Aydın, Küçükçekmece Belediyesi ve Küçükçekmece Amatör Spor Kulüplerini Destekleme Derneği tarafından organize edilen 2016- 2017 Sezonu Başarı Plaketleri Töreni ve Spor Paneli’ne katıldı.. Detay...

President of Kucukcekmece City Council Dr. Mustafa Aydin has participated in 2016-2017 Season’s Success Plaques Ceremony and Sports Panel which was organized by Kucukcekmece Municipality and Kucukcekmece Amateur Sports Club Support Association. Detail...

 
TİM’den İAÜ’ye “Eğitim Hizmetleri” Ödülü

BİL Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mustafa Aydın, Antalya’da düzenlenen BİL Okulları Franchise ve Kurucular Kurulu toplantısına katıldı. Detay...

BIL Educational Institutions Board of Directors Dr. Mustafa Aydın has attended the meeting of BIL Schools Franchise and Founders’ Board held in Antalya. Detail...

     
 


www.mustafaaydin.com