https://mustafaaydin.com/wp-content/uploads/2022/04/04.03-EURIE-UNI.-TMSL-YEMEGI.jpg

Dünyanın üçüncü en büyük eğitim zirvesi olan EURIE’nin (Eurasia Higher Education Summit-Avrasya Yükseköğretim Zirvesi) 7.si gerçekleştirildi. Pandemi döneminde çevrim içi yapılan, bu yıl ise hibrit olarak gerçekleşen zirveye 62 farklı ülkeden katılım oldu.

02.03.2022 günü İstanbul Aydın Üniversitesi’nde açılışı yapılan 7. zirveye yüz yüze iştirak eden EURAS üyesi üniversitelerin temsilcileri, 04.03.2022 günü misafirler için düzenlenen özel akşam yemeğinde buluştu.

Kendilerini ve kurumlarını tanıtarak yükseköğretimin uluslararası boyutu ile ilgili görüş alışverişinde bulunan konuk temsilciler, zirveye yönelik bireysel değerlendirmelerini de paylaştılar.

Ev sahibi olan EURAS & EURIE Başkanı Doç. Dr. Mustafa AYDIN ise katılımcı üniversitelerin temsilcilerine tek tek teşekkür ederek, yükseköğretimin iletişim boyutunu son derece önemsediklerini ve bu iletişim ağlarını uluslararası arenada çok daha geniş zeminlere taşımayı hedeflediklerini belirtti.


EURIE GALA DINNER HELD TO THE UNIVERSITY REPRESENTATIVES WHO ATTEND THE EURIE 2022

The world’s third largest education summit, 7th EURIE (Eurasia Higher Education Summit) hosted 62 different countries at a hybrid setting.

Representatives of EURAS member universities participated face-to-face at the 7th summit which was held at Istanbul Aydın University on 02.03.2022. They met in organized special dinner on 04.03.2022.

The representatives introduced themselves and their institutions. They shared their individual evaluations for the summit by exchanging their views on the international dimension of higher education.

Host and President of EURAS & EURIE Assoc. Prof. Mustafa Aydın thanked participant university representatives and attached great importance to higher education’s communication’s part by targeting to move the communication networks to much wider areas in the international era.

https://mustafaaydin.com/wp-content/uploads/2022/04/6c371291-4a6d-4439-9404-981225ccfde4.jpg

İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın’ın ev sahipliğinde, Medyapım Sinema ve Film Akademisi yetkilileriyle kahvaltılı bir proje hazırlık toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya Medyapım’ın sahibi Fatih Aksoy ve ekibinin yanı sıra İAÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özer Kanburoğlu, İAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selahattin Yıldız, İAÜ İletişim Fakültesi Dekan Yrd. Prof. Dr. Okan Ormanlı ve İAÜ Genel Sekreteri Sebahattin Kutlu katıldı.

Yapılan hazırlık toplantısında; senaryo, yönetmenlik ve yapım noktasında gerçekleştirilecek olan eğitimlerin programları ve içerikleri netleştirildi. Şubat ayı sonunda yapılacak basın duyurusunun akabinde kayıtların alınmasına ve 15 Mart 2022’de İAÜ Florya Halit Aydın Kampüsünde başlayacak olan teorik eğitimlerin, Medyapım şirketinde ve dizi setlerindeki uygulamalı derslerle genişletilmesine karar verildi.


ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY-MEDYAPIM CINEMA AND FILM ACADEMY PRELIMINARY MEETING WAS HELD

The preliminary meeting hosted by President of İstanbul Aydın University Assoc. Prof. Mustafa Aydın was held with Medyapım Cinema and Film Academy’s existing team.

The owner of Medyapım Fatih Aksoy and his team, IAU Dean of the Faculty of Fine Arts Prof. Dr. Özer Kanburoğlu, IAU Dean of the Faculty of Communication Prof. Dr. Selahattin Yıldız, IAU Vice Dean of the Faculty of Communication Prof. Dr. Okan Ormanlı and IAU Secretary General Sebahattin Kutlu attended the meeting.

In the meeting, scenario, directing and production trainings and contents were clarified. After the press release to be made at the end of the February, it has been decided to start registrations and to enrich with the hands-on trainings in Medyapım company and TV series sets in addition to the theoretical trainings that will start on 15 March 2022 in İAÜ Florya Halit Aydın Campus.

https://mustafaaydin.com/wp-content/uploads/2022/02/WhatsApp-Image-2022-02-04-at-17.41.54.jpeg

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, San Francisco ve Silikon Vadisindeki görüşmelerinde; Kıbrıs Bilim Üniversitesi (CSU) ve İAÜ’nün önümüzdeki dönem faaliyetleri ile eğitim sektöründeki yenilikler hakkında Mahmut Karayel, Prof. Dr. Richard G. Callahan ve Ivor Immanuel ile istişarelerde bulundu. 

Ziyaretlerde eğitimde uluslararasılaşmanın önemi, dünyanın en seçkin üniversitelerini, akademisyenlerini, yükseköğretim sektörünün önde gelen temsilcilerini bir araya getiren EURIE Zirvesi gibi başlıklar görüşüldü; Berkeley Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Direktörü Ivor Immanuel ile bu kapsamda fikir alışverişi yapıldı.

Silikon Vadisinde bulunan Türk Evinde Aydın Birik ve Nağme Erberk ile bir araya gelen Aydın, ayrıca bu bölgedeki Türk yatırımcı ve girişimciler hakkında bilgi alarak proje fikirlerini değerlendirdi. Santa Clara’da girişim yatırım fonları yöneticisi Serdar Turac ile de bir araya gelen Aydın, gelişen yeni teknolojiler ve İAÜ iş birlikleri konusunda verimli toplantılar gerçekleştirdi.


ASSOC. PROF. MUSTAFA AYDIN IS IN SAN FRANCISCO AND SILICON VALLEY

In his meetings in San Francisco and Silicon Valley, the President of Istanbul Aydın University (IAU) Assoc. Prof. Mustafa Aydın discussed upcoming activities of the University of Science of Cyprus (CSU) and the IAU and innovations in the education sector with Mahmut Karayel, Ivor Immanuel and Prof. Dr. Richard G. Callahan.

During the visit, they talked about topics such as the EURIE Summit, which brings together the most distinguished universities, academics, leading representatives of the higher education sector in the World they shared their ideas in this context with the Berkeley University International Relations Director, Ivor Immanuel.

Aydın, who met with Aydın Birik and Nağme Erberk at the Turkish house in Silicon Valley, also evaluated project ideas and received information about Turkish investors and entrepreneurs in this region. Also in Santa Clara, Aydın met with venture investment funds manager Serdar Turaç and held efficient meetings on emerging technologies and IAU collaborations.

https://mustafaaydin.com/wp-content/uploads/2022/02/FJg3iprXwAQtOce.jpg

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Marka Konseyi Toplantısı; İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın ve TİM Başkanı İsmail Gülle’nin katılımlarıyla, İAÜ T Blok Müze Alanında gerçekleştirildi.

Toplantıya, Aydın ve Gülle’nin yanı sıra İAÜ Rektör Yrd. Prof. Dr. Ahmet Kasım Han, İAÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ragıp Kutay Karaca, İAÜ Öğr. Üyeleri Dr. Özgür Tör ve Dr. Naim Babüroğlu konuşmacı olarak katıldı.

İAÜ’de düzenlenen TİM Marka Konseyi Toplantısında, dünyadaki siyasi ve ekonomik gelişmeler ışığında hizmet ihracatının geleceği konuşuldu. Özellikle COVID-19 pandemisinin ardından hizmet ihracatının genişlemesi için yeni pazarlar bulmanın önemi üzerinde durularak, ihracat için stratejik yaklaşımların kullanılması gerektiğinin altı çizildi. Dünyadaki ekonomik göstergelerin takibinin, ekonomik kalkınma ideallerinin oluşturulması adına belirleyici olduğu da vurgulanarak; diğer pazarlarda bu ideal koşulların araştırılması gerektiği aktarıldı.

Hizmet ihracatçılarının, iş geliştirmek için potansiyel alanlarla sıkı temasının bir ihtiyaç olduğunun ifade edildiği toplantıda; konferanslar ve uluslararası ticaret etkinliklerinin önemine de dikkat çekildi.


TIM BRAND COUNCIL MEETING WAS HELD AT IAU

Turkish Export Council (TİM) Brand Council Meeting was held at IAU T Block with the participation of the president of Istanbul Aydın University (IAU) Assoc. Prof. Mustafa Aydın and the president of TİM Ismail Gülle.

Besides Aydın and Gulle, Vice rektor Prof. Dr. Ahmet Kasım Han, Director of IAU Graduate Education Institute Prof. Dr. Ragıp Kutay Karaca, lecturers Dr. Özgür Tor and Dr. Naim Baburoğlu, attended as speakers.

At the TIM Brand Council meeting held at IAU, the future of service exports was discussed in light of the political and economic developments in the world. The importance of finding new markets to expand service exports, especially after the COVID-19 pandemic, was emphasized and the need for strategic approaches to export was underlined. It was also emphasized that the monitoring of economic indicators around the world determines the creation of economic development ideals, and that we investigate these ideal conditions in other markets.

The importance of conferences and international trade activities was also noted at the meeting, where service exporters expressed a need for tight contact with potential areas to develop business.

https://mustafaaydin.com/wp-content/uploads/2022/01/13.01-KENT-KONSEYI.jpg

Küçükçekmece Kent Konseyinin 2022 yılındaki ilk genişletilmiş toplantısı, İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın’ın katılımlarıyla İAÜ’de gerçekleştirildi. 

Toplantıya AKEV yöneticileri, Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı ve Kent Konseyi Genel Sekreteri Faysal Güler, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ali Osman Çolak, muhtarlar ve Kent Konseyi Yönetim Kurulu üyeleri katıldı. 

Muhtarların ilçe sorunlarını ilettiği toplantıda, çözüm önerileri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Ayrıca üyeler tarafından 2022 eylem planları aktarıldı ve Küçükçekmece Kadın, Engelli, Çevre, Sağlık ve Spor Meclislerinin de çalışmaları değerlendirildi.

Kadın Meclisinde kadına yönelik şiddeti durdurma çalışmaları değerlendirilerek, yeni projeler hakkında da fikir birliğine varıldı. Çevre Meclisinin sera gazı salınımı ile iklim değişikliği konularında vereceği eğitimler aktarıldı ve Sağlık Meclisinde de uyuşturucuyla mücadele konusunda geliştirilecek projeler görüşüldü.

Küçükçekmece Kent Konseyi toplantısında ayrıca; Küçükçekmece Belediyesi, Küçükçekmece Kent Konseyi ve İAÜ’nün kurucu vakfı olan AKEV’in ortak hazırladığı projelerin de çalışmalarına başlandı.


KÜÇÜKÇEKMECE CITY COUNCIL MEETING WAS HELD AT IAU

The first extended meeting of Küçükçekmece City Council in 2022 was held at IAU with the participation of the president of Istanbul Aydın University Assoc. Prof. Mustafa Aydın.

Administrators of AKEV, Küçükçekmece Deputy Mayor and City Council Secretary General Faysal Güler, District Health Director Dr. Ali Osman Çolak, headmen and City Council Executive Board members attended the meeting.

In the meeting, where the headmen conveyed the district’s problems, views were exchanged on the solution proposals. In addition, members shared 2022 action plans and also evaluated the work of the Küçükçekmece Women’s, Disabled, Environment, Health and Sports Councils. 

At the Women’s Council, efforts to stop violence against women were evaluated and a consensus was reached on new projects. The trainings to be given by the Environment Council on greenhouse gas emissions and climate change were shared, and the projects to be developed on the fight against drugs were discussed in the Health Council.

Also, at the Küçükçekmece City Council meeting preparations for projects jointly prepared by Küçükçekmece Municipality, Küçükçekmece City Council and AKEV, the founding foundation of IAU started.

https://mustafaaydin.com/wp-content/uploads/2022/01/4.01-ELVIN-YILDIRIM-e1642496663899.jpg

“Türk Bozkır Kültürünün Doğuşu: Andronovo Kültürü” isimli eseriyle Türkiye Bilimler Akademisinin ‘Telif Eser Mansiyon Ödülü’ne layık görülen ve ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan alan İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Elvin Yıldırım, İAÜ Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın’ı ziyaret etti.

Doç. Dr. Mustafa Aydın ve Yıldırım, “Türk Bozkır Kültürünün Doğuşu: Andronovo Kültürü” isimli eser ile hazırlığı yapılan yeni çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu. Aydın; Doç. Dr. Elvin Yıldırım’ın başarısından dolayı duydukları gururu dile getirerek, İAÜ Ailesi adına Yıldırım’a teşekkür etti.

Doç. Dr. Elvin Yıldırım’ın çalışmalarının takipçisi olacaklarını ve İAÜ olarak her zaman kendisini desteklemeye devam edeceklerini ifade eden Aydın, İAÜ’nün her zaman bilimin ve bilim insanlarının arkasında olduğunun altını çizdi.


ASSOC. PROF. MUSTAFA AYDIN CONGRATULATED LECTURER OF IAU ASSOC. PROF. ELVIN YILDIRIM WHO RECEIVED TURKISH ACADEMY OF SCIENCES AWARD

Lecturer of the History Department of the Faculty of Arts and Sciences of Istanbul Aydin University (IAU) Assoc. Prof. Elvin Yıldırım who was awarded the Scientific Authored Book Awards of the Turkish Academy of Sciences with her work “Türk Bozkır Kültürünün Doğuşu: Andronovo Kültürü” and received her award from President Recep Tayyip Erdogan visited the president of IAU Mustafa Aydın.

Assoc. Prof. Mustafa Aydın and Yıldırım shared their ideas about new studies which are being prepared and the work named “Türk Bozkır Kültürünün Doğuşu: Andronovo Kültürü”. Aydın expressed that they took pride in her success and thank Assoc. Prof. Elvin Yıldırım on the behalf of IAU family.

Aydın stated that they will follow works of Elvin Yıldırım and that they will always continue to support her as IAU. He underlined that IAU always supports science and scientists.

https://mustafaaydin.com/wp-content/uploads/2022/01/31.12-YILBASI_1.jpeg

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) yeni yıl etkinliği, İAÜ Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın’ın katılımlarıyla düzenlendi.

Doç. Dr. Mustafa Aydın etkinlikte yaptığı konuşmada; birlikte hareket etmenin verdiği öz güven, büyük ve samimi bir aile olmanın sıcaklığıyla bir yılın daha geride kaldığını belirterek “Eğitim yolculuğumuzun kıdemli isimleri, arkalarından gelen yeni yol arkadaşlarımızı her zaman desteklemişlerdir. Çünkü bizler, kıymetli deneyimlerin ve bilgi birikiminin paylaştıkça çoğaldığına hep inandık. Yeni yılda da aynı bilinçle üretmeye devam edeceğiz. Kutsal eğitim ocağımızın ateşini diri tutan, nice görünmeyen kahramanlarımız var. Her birinin emekleri çok özel ve kıymetli. 2021’de bize kattıkları değer için onlara yürekten teşekkür ediyoruz.” diye konuştu.

Başarıda sürdürülebilirliğin ilk şartının koşulsuz sevgi ve şefkat olduğunu da dile getiren Aydın, “2022’de de aynı duygu ve düşüncelerle üretmeye devam edeceğiz.” dedi.

“UNCONDITIONAL LOVE AND COMPASSION ARE IMPORTANT CONDITIONS FOR SUSTAINABILITY IN SUCCESS”

Istanbul Aydın University (IAU) New Year event was organized with the participation of the president of Istanbul Aydın University (IAU) Assoc. Prof. Mustafa Aydın.

In his speech, Assoc. Prof. Mustafa Aydın stated that another year has passed with the self-confidence of acting together and the warmth of being a big and sincere family. He said, “The senior names of our education journey have always supported our new companions who follow them. Because we have always believed that valuable experiences and knowledge increase as we share. We will continue to work with the same awareness in the New Year. We have many unseen heroes who keep the fire of our sacred education hearth alive. The work of each of them is very special and valuable. We sincerely thank them for the value they added to us in 2021.”

Aydın expressed  that unconditional love and compassion are important conditions for sustainability in success “We will continue to work with the same feelings and thoughts in 2022.” said.

https://mustafaaydin.com/wp-content/uploads/2022/01/24.12-BATI-PLATFORMU.jpeg

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, İAÜ Batı Platformunun “Irkçılık ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonu” başlıklı webinarına katıldı.

Çevrim içi etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Aydın, “Önce insan!” diyen temel ilkeyi asla hatırdan çıkarmamak gerektiğini vurguladı.

İAÜ Batı Platformu ile Avrupa’da birçok başkenti dolaştıklarını ifade eden Doç. Dr. Mustafa Aydın; Brüksel, Paris, Roma, Berlin ve Londra büyükelçileriyle beraber İslamofobi ile ilgili bir dizi çalışma yaptıklarını belirterek İslam’ın özünü oluşturan değerleri açığa çıkartmanın ve yanlış algıları bertaraf etmenin önemini vurguladı.

Doç. Dr. Mustafa Aydın etkinlik sonunda, hoşgörünün gittikçe azaldığı bir dönemde bu önemli konuyu gündeme aldıkları için tüm akademisyenlere teşekkür etti.


“PEOPLE FIRST!” WE ALWAYS SHOULD REMEMBER THIS FUNDAMENTAL PRINCIPLE.”

The president of Istanbul Aydin University (IAU) Assoc. Prof. Mustafa Aydin attended a webinar titled “European Commission against Racism and Intolerance”.

Aydın made the opening speech of the online event. He said “People first!” and he emphasized that we always should remember this fundamental principle.

Expressing that they visited many capitals in Europe with the IAU Western Platform, Assoc. Prof. Mustafa Aydın stated that they carried out a series of studies on Islamophobia with the ambassadors of Brussels, Paris, Rome, Berlin and London. He emphasized the importance of revealing the values that make up the essence of Islam and eliminating misperceptions

At the end of the event, Assoc. Prof. Mustafa Aydin thanked all academics for putting this important issue on the agenda at a time when tolerance is decreasing.

https://mustafaaydin.com/wp-content/uploads/2022/01/20.12-PILATES.jpg

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Pilates ve Fitness Salonu, İAÜ Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın’ın katılımlarıyla A Blok -3. katta açıldı.

“Önce sağlık!” diyen ve sağlıklı bir ömür için sporun önemini vurgulayan Doç. Dr. Mustafa Aydın; zinde bir bedene sahip olmanın, hem akademik hayatta hem de iş hayatında kişilerin motivasyonunu olumlu yönde etkileyeceğini söyledi.

Doç. Dr. Mustafa Aydın gençlerin spor yapma bilincinin gelişmesi için üniversitelerin öncü olması gerektiğini vurgulayarak, “Gençlere fiziksel gelişim ve sosyal aktiviteler aşılandığında, sağlıklı toplumun temelleri de atılmış olacaktır.” dedi. Aydın konuşmasının ardından, tüm öğrencileri spora davet etti. 


ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY PILATES AND FITNESS CENTER OPENED

Istanbul Aydın University (IAU) Pilates and Fitness Center opened on the -3 floor in A block with the participation of the president of Istanbul Aydın University (IAU) Assoc. Prof. Mustafa Aydın.

Assoc. Prof. Mustafa Aydin saying “Health first!” emphasized the importance of sports for a healthy life and said that having a fit body will positively affect the motivation of people in both academic and business life.

Assoc. Prof. Mustafa Aydın emphasized that universities should be pioneers for the development of youth’s awareness of doing sports and said, “When young people are instilled in physical development and social activities, the foundations of a healthy society will be laid.” After his speech, Aydın invited all students to do sports.

https://mustafaaydin.com/wp-content/uploads/2022/01/9.12-IAUP-SECIM.jpg

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, Uluslararası Üniversite Başkanları Birliği (IAUP) Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.

Kâr amacı gütmeyen uluslararası bir sivil toplum kuruluşu olan IAUP; akredite üniversite ve yükseköğretim kurumlarının başkanlık görevini yerine getiren kişileri bir araya getirerek, üniversite liderleri arasında deneyim paylaşımı ve iş birliği seviyesini artırmayı amaçlıyor.

Doç. Dr. Mustafa Aydın; IAUP’ın dünyadaki üniversitelerin küresel misyon ve vizyonuna katkıda bulunmasının önemine değinerek, yükseköğretim sektörünün sesinin duyulmasını sağlama amacına sadık kalarak ‘sürdürülebilir kalkınma’ için küresel yetkinliklerin kazanılmasını desteklediklerini söyledi.

IAUP’ın uluslararası düzlemde karşılıklı anlayış, iş birliği ve dünya barışına katkıda bulunma amacının altını çizen Aydın, ayrıca eğitimde globalleşmenin dayandığı temellerin de bu amaçlar olduğuna vurgu yaptı.


ASSOC. PROF. MUSTAFA AYDIN WAS ELECTED TO THE BOARD OF DIRECTORS OF THE IAUP

The president of Istanbul Aydın University (IAU) Assoc. Prof. Mustafa Aydın was elected to the Board of Directors of the International Association of University Presidents (IAUP).

IAUP which is an international non-profit, non-governmental organization aims to increase the level of experience sharing and cooperation among university leaders by bringing together the people who serve as the heads of accredited universities and higher education institutions.

Assoc. Prof. Mustafa Aydın emphasized the importance of IAUP’s contribution to the global mission and vision of universities in the world and he said that they support the acquisition of global competencies for ‘sustainable development’ by sticking to the aim of ensuring that the voice of the higher education sector is heard.

Underlining the aim of IAUP to contribute to mutual understanding, cooperation and world peace at the international level, Aydın also emphasized that these aims are the foundations of globalization in education.

background

Twitter'da takip edin

Haberler, güncellemeler ve bilgilendirmeler için takip edin.

İstanbul Aydın Üniv. Müt.Hyt.Bşk./ BiL Holding ve BİL Eğitim Kurumları Yön.Krl.Bşk./Kıbrıs İlim Üniv. Onursal Bşk.

 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image

Instagram'da takip edin

TAKİP ET @docdrmustafaaydin