https://mustafaaydin.com/wp-content/uploads/2022/05/20.04-HIB-YK.jpg

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) çatısı altında faaliyet gösteren Hizmet İhracatçıları Birliği’nin (HİB) Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirdi. 20 Nisan 2022 tarihinde Dış Ticaret Kompleksinde yapılan, T.C. Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) temsilcilerinin de katılım sağladığı Olağan Genel Kurula, üye firmalar da yoğun bir ilgi gösterdi.

HİB Eğitim Komitesi Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın’ın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına da seçildiği Genel Kurulda; yeni Yönetim Kurulu Listesi ise Türk Hava Yolları (THY) Anonim Ortaklığı (Başkan), 15 Temmuz Denizcilik ve Ticaret Anonim Şirketi (Üye), İstanbul Aydın Üniversitesi (Üye), Med Yapım Televizyon ve Filmcilik A.Ş. (Üye), İGA Havalimanı İşletmesi A.Ş. (Üye), Kazova Yapı İnşaat Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi (Üye), Medipolitan Sağlık ve Eğitim Hizmetleri A.Ş. (Üye), NG Tasarım Otelcilik ve Turizm A.Ş. (Üye), Telenity İletişim Sistemleri Sanayi Ticaret A.Ş. (Üye), TAV Gazipaşa Alanya Havalimanı İşletmeciliği Anonim Şirketi (Üye) ve Baynak Ulus. Nak. Turz. Dış. Tic. Ltd. Şirketi (Üye) şeklinde oluştu.  


THE SERVICE EXPORTERS’ ASSOCIATION ORDINARY GENERAL ASSEMBLY WAS HELD

The Turkish Exporters General Assembly Meeting (TİM) which operates under the Service Exporters’ Association (HİB)was held. Member companies also showed great interest in the General Assembly with the participation of the Ministry of Commerce’s and Turkish Exporters Assembly’s representatives at Foreign Trade Complex in 20th March 2022.

HİB Education Committee President Assoc. Prof. Mustafa Aydın was elected also as a Vice President at the Ordinary General Assembly. The new members of the Board are as follows; Turkish Airlines (THY)(President), 15th July Maritime and Trade Incorporated Company, Istanbul Aydın University, Medyapım Television and Film-Making Inc., IGA Airport Operation Inc., Kazova Yapı Construction Industry& Foreign Trade Inc., Medipolitan Health and Education Services Inc., NG Design Hotel Management and Tourism Inc., Telenity Communication Systems Industry Trade Inc., TAV Gazipaşa Alanya Airport operation Inc. And Baynak International Transport Tourism Foreign Trade Ltd.

https://mustafaaydin.com/wp-content/uploads/2022/05/19.04-TIM-MARKA-KONSYI-IFTAR-e1652438871989.jpg

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) Marka Konseyi İftarı, TİM MArka Konseyi ve Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

TİM yönetimi ile Marka Konseyi üyelerinin bir araya geldiği, TİM Başkanı İsmail Gülle’nin de iştirak ettiği iftar yemeğine TİM/HİB Eğitim Komitesi ve İAÜ Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın da katıldı.

TİM Başkanı, yöneticileri ve temsilcilerinin bir araya gelip sohbet etme imkânı bulduğu iftar programında; TİM’in planlanmış yakın dönem çalışmalarına ilişkin fikir paylaşımında da bulunuldu.


THE BRAND COUNCIL IFTAR DINNER WAS HELD HOSTED BY TİM

Brand Council of Turkish Exporters Assembly iftar dinner hosted by TİM Brand Council and Orka Holding Board Chairman Süleyman Orakçıoğlu was held.

TİM President İsmail Gülle and TİM/HİB Education Council President and İstanbul Aydın University Assoc. Prof. Mustafa Aydın also attended to the dinner which Administrative of TİM and members of Brand Council met.

President, executives and representatives of TİM had the opportunity to come together and have conversations at the iftar dinner and they shared their opinions on planned recent works.

https://mustafaaydin.com/wp-content/uploads/2022/05/13.04.-TIM-HIB-EGITIM-KOMITESI-TOPLANTISI.jpg

Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB)Eğitim Hizmetleri Komite Toplantısı, HİB Eğitim Komitesi Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın’ın başkanlığında online olarak gerçekleştirildi.

Toplantıda, bir önceki aya ait belirlenmiş madde başlıkları değerlendirildi. Başta vize, denklik ve ikamet süreçleri olmak üzere uluslararası öğrenci temininde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri, eğitim sektörü devlet destekleri hakkında bilgilendirme ve değerlendirmeler, üyelerin talepleri ve dilekleri gibi konular toplantı gündemindeydi.


HİB EDUCATION SERVICES COMMITTEE MEETING WAS HELD

Service Exporters’ Association (HİB) Education Services Committee Meeting was held online under the presidency of Assoc. Prof. Mustafa Aydın.

Previous month issues were discussed in the meeting along with the diploma equivalences and residence processes, problems and solutions for international student recruitment, briefings and evaluations about government subsidy in the education industry and members’ demands and requests were on the agenda topics at the meeting.

https://mustafaaydin.com/wp-content/uploads/2022/04/28.03-TIM-HIB-STRATEJI-RAPORU-BASIN-LANSMANI.jpg

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) çatısı altında faaliyet gösteren Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) tarafından T.C. Ticaret Bakanlığının ve sektör temsilcilerinin katkılarıyla hazırlanan Hizmet İhracatı Strateji Belgesi, basın lansmanı yapılarak kamuoyu ile paylaşıldı.

TİM ve HİB yöneticilerinin hazır bulunduğu lansmana, Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Eğitim Komitesi Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın da katılım sağladı.

Detayları basın mensupları ile paylaşılan rapor içeriği ise basında geniş yer buldu. “Hizmet İhracatında Hedef 110 Milyar Dolar” başlığıyla verilen haberlerde; hizmet sektörüne yönelik 2025 ihracatı hedefinin 110 Milyar dolar olduğu belirtilerek, HİB Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat’ın demecine de yer verildi.


THE PRESS LAUNCH OF HIB STRATEGY REPORT WAS HELD

The Service Export Strategy Document, prepared by the Service Exporter’s Association (HIB) under the umbrella of the Turkish Exporters Assembly (TIM), with the contributions of the Ministry of Commerce and sector representatives, was shared with the public through a press launch.

HİB Education Services Committee President Assoc. Prof. Mustafa Aydın participated to the launch with TİM and HİB managers.

 The report content which is shared with the media had wide press. In the news titled “The Target in Service Exports is 110 Billion Dollars”; Stating that the 2025 year export target for the service sector is 110 billion dollars. In addition, HİB President Prof. Dr. Ahmet Bolat made a statement.

https://mustafaaydin.com/wp-content/uploads/2022/02/04.02-TIM-TOPLANTI-1-e1645429216268.jpg

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen “Cumhuriyetimizin 100. Yılına Doğru Jeopolitik Sınamalar ve Fırsatlar” başlıklı konferans, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Konferansa, TİM Marka Konseyi Üyesi ve İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın da katıldı.

Türkiye’nin tarih boyunca ticaretin, siyasetin, kültürün ve jeopolitik güç mücadelelerinin merkezinde yer aldığı ve eşsiz bir coğrafi konuma sahip olduğunun belirtildiği konferansta; Türkiye’nin, konumu itibarıyla her zaman coğrafi sınamalarla karşı karşıya kaldığı vurgulandı.

TİM Başkanı İsmail Gülle açılış konuşmasında; Türkiye’nin, güçlü ve akılcı dış politika yönetimiyle birçok unsurun, aktörün ve dengenin olduğu bir bölgede kendi millî menfaatlerini koruduğunu ve bu sınamalardan fırsatlar çıkarabilmeyi başardığını söyledi.


TIM GEOPOLITICAL CONFERENCE WAS HELD WITH THE PARTICIPATION OF PRESIDENTIAL SPOKESPERSON PROF. DR. İBRAHİM KALIN

The conference titled “Geopolitical Tests and Opportunities toward 100th of the Republic” organized by the Turkish Export Council (TİM) was held with the participation of President Spokesperson İbrahim Kalın.

The president of İstanbul Aydın University (IAU) and a member of the TIM Brand Council Assoc. Prof. Mustafa Aydın attended the conference, too.

In the conference, it is stated that Turkey has always faced geographical tests because of its location and that Turkey has a unique geographical location and is at the heart of trade, politics, culture and geopolitical power struggles throughout history.

In his opening speech, TIM President Ismail Gülle said that Turkey has maintained its national interests in a region which has a balance between strong and rational foreign policy management with many elements, actors and has managed to gain opportunities from these tests.

https://mustafaaydin.com/wp-content/uploads/2022/02/FJg3iprXwAQtOce.jpg

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Marka Konseyi Toplantısı; İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın ve TİM Başkanı İsmail Gülle’nin katılımlarıyla, İAÜ T Blok Müze Alanında gerçekleştirildi.

Toplantıya, Aydın ve Gülle’nin yanı sıra İAÜ Rektör Yrd. Prof. Dr. Ahmet Kasım Han, İAÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ragıp Kutay Karaca, İAÜ Öğr. Üyeleri Dr. Özgür Tör ve Dr. Naim Babüroğlu konuşmacı olarak katıldı.

İAÜ’de düzenlenen TİM Marka Konseyi Toplantısında, dünyadaki siyasi ve ekonomik gelişmeler ışığında hizmet ihracatının geleceği konuşuldu. Özellikle COVID-19 pandemisinin ardından hizmet ihracatının genişlemesi için yeni pazarlar bulmanın önemi üzerinde durularak, ihracat için stratejik yaklaşımların kullanılması gerektiğinin altı çizildi. Dünyadaki ekonomik göstergelerin takibinin, ekonomik kalkınma ideallerinin oluşturulması adına belirleyici olduğu da vurgulanarak; diğer pazarlarda bu ideal koşulların araştırılması gerektiği aktarıldı.

Hizmet ihracatçılarının, iş geliştirmek için potansiyel alanlarla sıkı temasının bir ihtiyaç olduğunun ifade edildiği toplantıda; konferanslar ve uluslararası ticaret etkinliklerinin önemine de dikkat çekildi.


TIM BRAND COUNCIL MEETING WAS HELD AT IAU

Turkish Export Council (TİM) Brand Council Meeting was held at IAU T Block with the participation of the president of Istanbul Aydın University (IAU) Assoc. Prof. Mustafa Aydın and the president of TİM Ismail Gülle.

Besides Aydın and Gulle, Vice rektor Prof. Dr. Ahmet Kasım Han, Director of IAU Graduate Education Institute Prof. Dr. Ragıp Kutay Karaca, lecturers Dr. Özgür Tor and Dr. Naim Baburoğlu, attended as speakers.

At the TIM Brand Council meeting held at IAU, the future of service exports was discussed in light of the political and economic developments in the world. The importance of finding new markets to expand service exports, especially after the COVID-19 pandemic, was emphasized and the need for strategic approaches to export was underlined. It was also emphasized that the monitoring of economic indicators around the world determines the creation of economic development ideals, and that we investigate these ideal conditions in other markets.

The importance of conferences and international trade activities was also noted at the meeting, where service exporters expressed a need for tight contact with potential areas to develop business.

https://mustafaaydin.com/wp-content/uploads/2022/01/28.12-tim-marka-konseyi-_2_-e1641547095375.jpeg

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Marka Konseyi toplantısı, Doç. Dr. Mustafa Aydın’ın katılımlarıyla çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Markaların güncel problemlerine yönelik çözüm önerilerinin paylaşıldığı ve yeni projelerin değerlendirildiği toplantıda, Doç. Dr. Mustafa Aydın markalaşmanın önemine dikkat çekti.

Bir işletmenin misyonunu, amacını ve müşterilerine sunduğu yolları paylaşabilmesi için sağlıklı bir marka konumlandırması yaparak güçlü marka stratejileri oluşturması gerektiğinin altını çizen Aydın; belirlenen stratejilerin de, tüketicilerin temel değerlerini ve pazarda nasıl temsil edilmek istediklerini öğrenerek hazırlanabileceğini hatırlattı.  Ayrıca Doç. Dr. Mustafa Aydın; uygun bir marka stratejisinin, iş birliği ve ortak çalışmalara açık şekilde oluşturulduğunda başarıya ulaşacağını ve müşterilerin sevdiği, etkili, akılda kalıcı bir marka hâline geleceğini vurguladı.


TIM BRAND COUNCIL MEETING WAS HELD

Turkish Exporters Assembly (TIM) Brand Council meeting was held online with the participation of Assoc. Prof. Mustafa Aydın.

At the meeting where solutions for current problems of brands were shared and new projects were evaluated, Assoc. Prof. Mustafa Aydın drew attention to the importance of branding.

Aydın underlined that a business firm should create strong brand strategies by making a healthy brand positioning in order to share its mission, purpose and the ways it offers to its customers. He reminded that the strategies determined can be prepared by learning the basic values of consumers and how they want to be represented in the market. Also, Assoc. Prof. Mustafa Aydın emphasized that an appropriate brand strategy will be successful when it is created open to cooperation and collaboration, and it will become an effective and memorable brand that customers love.

https://mustafaaydin.com/wp-content/uploads/2022/01/27.12-EGD-YILBASI_1_.jpeg

Ekonomi Gazetecileri Derneğinin (EGD) geleneksel “Yeni Yıl Buluşması”, Doç. Dr. Mustafa Aydın’ın katılımlarıyla Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) ev sahipliğinde düzenlendi.

Doç. Dr. Mustafa Aydın konuşmasında hizmet ihracatının önemine değinerek, teknoloji ve iş süreçlerindeki dönüşümlerin hizmet faaliyetleri için de yeni olanaklar sunduğunu aktardı. Hizmetlere dayalı ekonomik dönüşüm potansiyelinin günden güne ilerlediğini ifade eden Aydın, özellikle büyüme stratejilerini güçlendirme çalışmalarının devam ettiğini vurguladı.

Doç. Dr. Mustafa Aydın, yüksek üretkenliğe sahip olma eğiliminde olan sektörleri destekleyebilecek ve etkilerini artırabilecek yapısal bir dönüşümün 2022 ile birlikte hız kazanacağını da söyledi. Ayrıca gecede, Türkiye ekonomisine katkıları nedeniyle Doç. Dr. Mustafa Aydın’a ödül takdim edildi.


THE TRADITIONAL NEW YEAR PROGRAM WAS ORGANIZED BY ECONOMY JOURNALISTS ASSOCIATION HOSTED BY TIM

Traditional “New Year Meeting” of the Association of Economic Journalists (EGD) was hosted by the Turkish Exporters Assembly (TIM) with the participation of Assoc. Prof. Mustafa Aydın.

In his speech, Assoc. Prof. Mustafa Aydın emphasized the importance of service exports and stated that the transformations in technology and business processes offer new opportunities for service activities. Aydın stated that the potential for economic transformation based on services is improving day by day and that efforts to strengthen growth strategies continue.

Assoc. Prof. Mustafa Aydın also said that a structural transformation that can support sectors tending to have high productivity and increase their impact will gain momentum by 2022. Also, Assoc. Prof. Mustafa Aydın was presented with an award at the organization for his contributions to the Turkish economy.

https://mustafaaydin.com/wp-content/uploads/2022/01/23.12-CAGRI-ERHAN.jpeg

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Hizmet İhracatçılar Birliği (HİB) Eğitim Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi ve Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan, İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın’ı ziyaret etti.

Doç. Dr. Mustafa Aydın; Prof. Dr. Çağrı Erhan ile yapılan ikili görüşmede, uluslararası öğrenci temininde karşılaşılan sorunları ve mevcut problemlere yönelik çözüm önerilerini değerlendirdiklerini belirtti.

Uluslararası öğrenci hareketliliği çalışmalarının akademik literatürü genişleterek yükseköğretimin globalleşmesinin temellerini oluşturduğunu ifade eden Aydın, uluslararası öğrencilerin öğrenim gördükleri ülkede kültürel, sosyal ve ekonomik alanları da sağlamlaştırdıklarını kaydetti.


“INTERNATIONAL STUDENT MOBILITY STRENGTHENS THE SOCIO-ECONOMIC AND SOCIO-CULTURAL FLOOR”

Turkish Exporters Assembly (TIM) Service Exporters Union (HIB) Education Committee Member of the Board and Altınbaş University Rector Prof. Dr. Çağrı Erhan visited the president of Istanbul Aydın University (IAU) Assoc. Prof. Mustafa Aydın.

Assoc. Prof. Mustafa Aydın stated that in the bilateral meeting with Prof. Dr. Çağrı Erhan, they evaluated the problems encountered in the recruitment of international students and the solution proposals for the existing problems.

Stating that international student mobility studies form the basis of the globalization of higher education by expanding the academic literature, Aydin noted that international students also strengthen the cultural, social and economic fields in the country where they study.

https://mustafaaydin.com/wp-content/uploads/2021/12/23.11-HIB-KAHVALTILI-ARAMA-KONFERANSI.jpeg

Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı’nın katılımıyla HİB Arama Konferansı İstanbul Aydın Üniversitesinde (İAÜ) düzenlendi. 

İAÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın’ın da katıldığı Arama Konferansında geçen dönem çalışmaları değerlendirilerek yeni yıl çalışmaları hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. 

Doç. Dr. Mustafa Aydın, İAÜ’nün vizyonuna yönelik açıklamalarda bulunarak İAÜ’nün kuruluş felsefesinin temeline uluslararasılaşmayı yerleştirdiğini ve dünya insanı yetiştirmeyi kendisine ve kuruma ilke edindiğini söyledi. “Her alanda işin başı eğitimdir.” diyerek sözlerine devam eden Aydın, ihracat büyümesini ilerletmek için tüm kaynakların birleşmesi gerektiğini, sınır ötesi ortaklıkların uygulamalarında eğitimin anahtar olduğunu belirtti.

Başarılı uluslararası büyüme stratejilerinin, ulusal ihracatı genişletme çabası olduğuna dikkat çeken Aydın, ticari misyonlarının ekonomik büyümeyi yönlendirmeye ve istihdam yaratmaya odaklandığını da sözlerine ekledi.


“EDUCATION IS FUNDAMENTAL IN EVERY FIELD”

HIB Search Conference was held at Istanbul Aydın University (IAU) with the participation of İlker Aycı, Chairman of the Board of the Service Exporters’ Association (HIB).

The president of IAU Assoc. Prof. Mustafa Aydın attend the meeting and they evaluated the works of last period and also they shared ideas about projects for a new year.

Assoc. Prof. Mustafa Aydın made statements regarding the vision of IAU and said that IAU placed internationalization at the foundation of its founding philosophy and adopted raising world people as a principle for itself and the institution. “Education is fundamental in every field.” Aydın continued his speech by saying that all resources should be united in order to advance export growth and that education is the key in the implementation of cross-border partnerships.

Pointing out that successful international growth strategies are efforts to expand national exports, Aydın added that their commercial mission is focused on guiding economic growth and creating employment.

background

Twitter'da takip edin

Haberler, güncellemeler ve bilgilendirmeler için takip edin.

İstanbul Aydın Üniv. Müt.Hyt.Bşk./ BiL Holding ve BİL Eğitim Kurumları Yön.Krl.Bşk./Kıbrıs İlim Üniv. Onursal Bşk.

 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image

Instagram'da takip edin

TAKİP ET @docdrmustafaaydin