https://mustafaaydin.com/wp-content/uploads/2022/06/19.05.-EKONOMI-UNV-ISBIRLIGI.jpg

İAÜ Mütevelli Heyet Başkanı ve Avrasya Üniversiteler Birliği (EURAS) Genel Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın; İAÜ-EURAS çatısı altında iş birliği protokolü imzalamak üzere Özbekistan ve Orta Asya’nın en büyük yükseköğretim kurumlarından biri olan Taşkent Devlet Ekonomi Üniversitesi’ndeydi.

Doç. Dr. Mustafa Aydın, Taşkent Devlet Ekonomi Üniversitesi ile yapılan iş birliği protokolünün; öğrenci ve akademisyen değişim programları, yurt dışı yaz eğitim programları, kısa dönem fakülte değişimleri, araştırma projelerinde iş birliği, yayınlar, ortak seminer ve konferansların düzenlenmesi gibi konuları kapsadığını belirtti ve oldukça kapsamlı bir iş birliği olduğunu vurguladı.

İAÜ Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, “Özbekistan Bakanlar Kurulu üyelerinin, belediye başkanlarının ve valilerin mezun olduğu böylesine köklü ve önemli bir üniversite ile iş birliği yapmış olmamız, hem İAÜ hem de şahsım adına mutluluk vericidir.” dedi ve her iki üniversite içinde güzel dileklerde bulundu.


      THE MOU SIGNED BETWEEN ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY AND TASHKENT STATE UNIVERSITY OF ECONOMICS

IAU and EURAS President Mustafa Aydın was at one of the biggest universities in Uzbekistan and Middle East, Tashkent State University of Economics to sign the MOU for partnership of İAÜ and EURAS.

Assoc. Prof. Mustafa Aydın stated that the signed MOU with Tashkent State University of Economics covers topics suc as students and academicians exchange programs, summer abroad programs, short-term trainings, cooperation in research projects, publications, organization common seminars and conferences and he emphasized that it is a very comprehensive cooperation.

IAU President Assoc. Prof. Mustafa Aydın said that “It is a pleasure for me personally and also IAU the fact that we have a cooperated with such a important and well-established university from which the members of the Council of Ministers of Uzbekistan, mayors and governors graduated”. Then he sent his best wishes for both universities.

https://mustafaaydin.com/wp-content/uploads/2022/06/19.05.-OLGAN-BEKAR.jpg

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın; Özbekistan’ın Başkenti Taşkent’te gerçekleştirdiği temaslar kapsamında, Özbekistan Türkiye Büyükelçisi Dr. Olgan Bekar’ı makamında ziyaret etti.

Doç. Dr. Mustafa Aydın’ın Büyükelçi Dr. Bekar ile yaptığı görüşmede; Özbekistan-Türkiye ekonomik, sosyal ve siyasi ilişkileri ele alındı. Aydın ve Bekar Özbekistan’daki eğitim durumu, öğrenci hareketliliği ve 360 derece eğitim noktasında karşılıklı fikir alışverişinde bulundular.

İAÜ Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın; görüşme sonrası yaptığı değerlendirmede, “Gerçekleştirdiğimiz ziyaret kapsamındaki fikir alışverişimiz oldukça verimli geçti. Olumlu görüşmelerimizin, Özbekistan’la olan mevcut iş birliklerimize önemli katkılar yapacağını düşünüyorum.” dedi. Aydın ziyaret sonunda, Özbekistan Türkiye Büyükelçisi Dr. Olgan Bekar’a hediye takdiminde bulundu ve kitaplarını armağan etti.


ASSOC. PROF. MUSTAFA AYDIN VISITED TO THE UZBEKISTAN AMBASSADOR OF TURKEY IN HIS OFFICE

İstanbul Aydın University President Assoc. Prof. Mustafa Aydın visited to the Uzbekistan Ambassador of Turkey Dr. Olgan Bekar in his office, as part of his contacts in Tashkent, the Capital of Uzbekistan.

Uzbekistan-Turkey economic, social and political relations were discussed in the meeting of Assoc. Prof. Mustafa Aydın and Dr. Olgan Bekar. They exchanged views on educational status in Uzbekistan, student mobility and 360 degree education.

In his evaluation after meeting, IAU President Assoc. Prof. Mustafa Aydın said that “Our meeting was very productive. I think this constructive meeting will make a big contribution to our current cooperations with Uzbekistan.” Aydın presented his gifts and books to Uzbekistan Ambassador of Turkey Dr. Olgan Bekar at the end of his visit.

https://mustafaaydin.com/wp-content/uploads/2022/06/19.05-USMANOV-AKSAM-YEMEGI2.jpg

İAÜ Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, Özbekistan’a yapmış olduğu ziyaret sırasında Taşkent Kimya Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Usmanov Batır Shukurillayevich’i de ziyaret etti. Taşkent Kimya Teknoloji Enstitüsü Rektörü Sn. Shukurillayevich; İAÜ Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın ve İAÜ temsilcilerini akşam yemeğinde ağırladı.

Yemekte, öğrenci hareketliliği ve eğitim çalışmaları hakkında görüşüldü; İAÜ Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın’a, Özbekistan’ın geleneksek kıyafetleri ve hediyeleri takdim edildi.


ASSOC. PROF. MUSTAFA AYDIN WAS THE GUEST OF TASHKENT CHEMICAL-TECHNOLOGICAL INSTITUTE RECTOR PROF. USMANOV BATIR SHUKURILLAYEVICH

IAU President Assoc. Prof. Mustafa Aydın visited Tashkent Chemical-Technological Institute Rector Prof. Usmanov Batır Shukurillayevich in his Uzbekistan visit. Shukurillayevich hosted Assoc. Prof. Mustafa Aydın and his team at the dinner.

Students mobility and education works were discussed at dinner; they presented traditional clothes and gifts of Uzbekistan.

https://mustafaaydin.com/wp-content/uploads/2022/06/19.05.-BAKHODIR1.jpg

İAÜ Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, Özbekistan Termik Enerji Santralleri Kurulu Başkanı Birinci Yardımcısı Sn. Bakhodir Juraev ve ekibi ile görüştü. Birlikte öğle yemeği de yenilerek, Sn. Juraev ve ekibiyle verimli bir toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda; Özbekistan enerji politikaları ve termal enerji santralleri, Özbek-Türk ilişkileri ve eğitim iş birlikleri konuşuldu ve ilgili konularda iyileştirme yolları üzerinde istişareler yapıldı. Aynı zamanda İAÜ velisi olan Özbekistan Termal Enerji Santralleri Kurulu Başkanı Birinci Yardımcısı Sn. Bakhodir Juraev, İstanbul Aydın Üniversitesinin etkin ve üretken bir yükseköğretim kurumu olduğunu, dolayısıyla da bu görüşmeleri son derece önemsediklerini belirtti.


ASSOC. PROF. MUSTAFA AYDIN MET WITH THE UZBEKISTAN THERMAL ENERGY PLANTS FIRST VICE CHAIRMAN BAKHODIR JURAEV AND HIS TEAM

IAU President Assoc. Prof. Mustafa Aydın met with Uzbekistan Thermal Energy Plants First Vice Chairman Bakhodir Juraev and his team. They had a productive meeting at the lunch.

They talked about Uzbekistan energy policies and thermal power plants, Uzbek-Turkish relations and educational cooperation, and discussed ways to improve on related issues.  Bakhodir Juraev who is also parent of one of the students, stated that Istanbul Aydın University is an effective and productive higher education institution, and therefore they attach great importance to these meetings.

https://mustafaaydin.com/wp-content/uploads/2022/06/16.05-IRAN.jpg

İran İstanbul Başkonsolosu Javad Maboudi Far, İran Kültür Ateşesi Hassan Dideban ve İran Dini Lider Ofisi Yurtdışında Okuyan Öğrenciler Temsilcisi Mohammadali Nazamzadeh’ten oluşan heyet; İstanbul Aydın Üniversitesini ziyaret etti.

Başkonsolosluk Heyeti, İAÜ Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın ile görüşmelerde bulundular. Yapılan görüşmede İran-Türkiye öğrenci hareketliliğinin mevcut durumu ve hareketliliği arttırmaya yönelik yapılabilecekler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

İran İstanbul Başkonsolosluk Heyeti, İAÜ Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın ile yaptıkları görüşme sonrası, İAÜ’de okuyan İranlı öğrenciler ile bir araya geldiler.


 THE IRAN ISLAMIC REPUBLIC CONSUL GENERAL IN ISTANBUL MR. MABODUI FAR AND ACCOMPANYING DELEGATION VISITED ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY

The delegation consisting of Iran Consul General to İstanbul Javad Maboudi Far, Iranian Cultural Attaché Hassan Dideban and the Iranian Religious Leader’s Office Representative for Students Studying Abroad Mohammadali Nazamzadeh, visited İstanbul Aydın University.

The Consular Delegation had meetings with İstanbul Aydın University President Assoc. Prof. Mustafa Aydın. At the meeting, ideas were exchanged about the current situation of student mobility between Iran and Turkey and what can be done to increase it.

The Iran Consular Delegation to Istanbul, met with the Iranian students studying at IAU after the meeting with İstanbul Aydın University President Assoc. Prof. Mustafa Aydın.

https://mustafaaydin.com/wp-content/uploads/2022/06/16.05.-UFRAD-YK-e1655714168562.jpg

Ulusal Franchise Derneği (UFRAD) Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. İAÜ’nün ev sahipliğinde D Blok Oval Salon’da gerçekleştirilen toplantıya, İAÜ Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın da katıldı.

Toplantıda, yönetim kurulu üyeleri tarafından, planlaması yapılan “20. Bayim Olur Musun?” fuarı hazırlıklarının son durumu hakkında konuşuldu. Avrupa Franchise Federasyonunun (EFF) nisan ayı toplantısının da değerlendirmesi yapılarak, yönetim kurulu üyelerince sektörel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.


UFRAD BOARD MEETING WAS HELD

Turkish Franchising Association board meeting was held. UFRAD President Assoc. Prof. Mustafa Aydın attended the meeting hosted by İAÜ at the D Block Oval Hall.

The board members talked the latest status of planned “20th Be My Franchise” fair preparations at the meeting, Furthermore, the April meeting of European Franchise Federation was on the agenda.  They exchanged their ideas on sectoral developments.

https://mustafaaydin.com/wp-content/uploads/2022/06/16.05-HIB-EGITIM-KOMITE-e1655713956518.jpg

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) çatısı altında faaliyet gösteren Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Eğitim Komitesi’nin mayıs ayı toplantısı gerçekleştirildi. Çevrim içi olarak gerçekleştirilen toplantıya, HİB Eğitim Komitesi Başkanı ve İAÜ Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın da katıldı.

Birçok üniversitenin yoğun katılımıyla gerçekleşen toplantıda, bir önceki toplantının değerlendirmesi yapıldı. Uluslararası öğrenci teminindeki uygulamalar, mevcut sorunlar ve çözüm önerileri üzerinde görüşüldü.


HİB EDUCATION SERVICES COMMITTEE MAY MEETING WAS HELD

The May meeting of the Service Exporters’ Association Education Services Committee, operating under the umbrella of the Turkish Exporters Assembly was held. HİB Education Services Committee and İstanbul Aydın University President Assoc. Prof. Mustafa Aydın attended to the online meeting.

They evaluated previous meeting minutes, practices for international students’ recruitment, current problems and solution offers at the meeting with participation many universities.

https://mustafaaydin.com/wp-content/uploads/2022/06/12.05-UNIMED-YK-e1655713755851.jpg

Akdeniz Üniversiteler Birliği (UNIMED) mayıs ayı yönetim kurulu toplantısı çevrim içi olarak gerçekleştirildi. İAÜ Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın’ın da katılımlarıyla gerçekleşen toplantıda, Ürdün Üniversitesinde yapılacak olan Genel Kurul toplantısının hazırlık aşamaları hakkında konuşuldu. Bu çerçevede mevcut iş birlikleri ve faaliyetler, bölgesel projelerin artırılmasına yönelik çalışmalar gözden geçirildi.


UNIMED BOARD MEETING WAS HELD

Mediterranean Universities Union (UNIMED) Board Meeting was held online in May. The preparation phases for the general assembly meeting will held at Jordan University were discussed at the meeting. In this context, they reviewed the current collaborations, activities, and studies to increase regional projects.

https://mustafaaydin.com/wp-content/uploads/2022/06/10.05-HAYDAR-ALIYEV2-1.jpg

Azerbaycan İstanbul Başkonsolosluğu tarafından, Azerbaycan’ın 3. Cumhurbaşkanı olan Haydar Aliyev’in 99. doğum yıl dönümü anısına etkinlik düzenlendi. Etkinlikte Haydar Aliyev’in zengin hayat ve iş tecrübesine şahitlik etmiş siyaset ve bilim insanları, kendi hatıralarını paylaştılar.

İAÜ Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın da etkinliğe katılarak bir konuşma gerçekleştirdi. ““Azerbaycan benim yüreğim, nefesim ve hayatımdır.” sözleriyle ülkesine bağlılığını dile getiren, kendini halkına adayan, vatanı için mücadeleyle dolu 80 yıllık bir ömür veren Haydar Aliyev’i rahmet minnetle anıyoruz.” diyen Aydın; konuşmasında Haydar Aliyev’in Azerbaycan tarihindeki önemine ve Türkiye-Azerbaycan kardeşliğine de değindi.


ASSOC. PROF. MUSTAFA AYDIN ATTENDED IN HAYDAR ALIYEV’S 99TH BIRTH ANNIVERSARY MEMORY PROGRAM

The Consulate General of Azerbaijan organized the event to commemorate the 99th birthday of Heydar Aliyev, the 3rd President of Azerbaijan in İstanbul. Politicians and scientists who witnessed Haydar Aliyev’s experienced work life shared their memories.

IAU President Assoc. Prof. Mustafa Aydın attended to the event and made a speech. Saying “We commemorate with mercy and gratitude Haydar Aliyev, who uttered his loyalty to his country with his “Azerbaijan is my heart, my breath and my life. He devoted himself to his people and gave a life of 80 years full of struggle for his homeland.” In addition, Aydın mentioned the importance of Heydar Aliyev in the history of Azerbaijan and the Turkey-Azerbaijan brotherhood.

https://mustafaaydin.com/wp-content/uploads/2022/06/10.05-PAKISTAN2.jpg

İAÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ve Lahore Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen “Bölgesel Güvenlik Sorunlarının Türkiye-Pakistan Perspektiflerinden Değerlendirilmesi” başlıklı etkinlik, İAÜ’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

İAÜ T Blok Turkuaz Salon’da gerçekleşen programa, İAÜ Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın ve Lahore Üniversitesi Başkanı Awais Raoof da katılarak birer açılış konuşması yaptılar. İAÜ Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın konuşmasında, Türkiye-Pakistan arasındaki yakın dostluk ilişkilerinin önemine ve daha fazla iş birliği ile bu ilişkilerin kuvvetlenerek gelecek nesillere aktarılması gerektiğine değindi.

Etkinlik kapsamında kardeş ülke Pakistan’ın çeşitli üniversitelerinde görev yapan akademisyenler, Lahore Üniversitesi temsilcileri ve uzmanlar İAÜ’yü ziyaret etti; heyetler arası fikir alışverişinde bulunuldu. Programda, Türkiye-Pakistan ekseninde bölgesel güvenlik sorunları ve İAÜ ile yapılabilecek iş birlikleri ele alındı.


 THE EVENT ON “THE EVALUATION OF REGIONAL SECURITY ISSUES FROM TURKISH AND PAKISTANI PERSPECTIVES” HELD AT ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY

IAU hosted “The Evaluation of Regional Security Issues from Turkish and Pakistani Perspectives” event, which organized in collaborations between IAU Institute of Graduate Students and Lahore University.

IAU President Assoc. Prof. Mustafa Aydın and Lahore University Chairman Awais Raoof attended the event held at IAU T Block Turquoise Hall and they made their opening speeches.  Assoc. Prof. Mustafa Aydın emphasized the importance of close friendship relations between Turkey and Pakistan and these relations should get stronger and transfer to next generations with more collaborations.

The academicians working in various universities of “Brother Country” Pakistan and University of Lahore representatives and experts visited İstanbul Aydın University within the scope of the event. The committees exchanged their ideas among themselves. Regional security problems in the Turkey-Pakistan perspectives and possible collaborations discussed.

background

Twitter'da takip edin

Haberler, güncellemeler ve bilgilendirmeler için takip edin.

İstanbul Aydın Üniv. Müt.Hyt.Bşk./ BiL Holding ve BİL Eğitim Kurumları Yön.Krl.Bşk./Kıbrıs İlim Üniv. Onursal Bşk.

 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image

Instagram'da takip edin

TAKİP ET @docdrmustafaaydin