https://mustafaaydin.com/wp-content/uploads/2022/01/8.12-EURAS-2.jpg

Avrasya Üniversiteleri Birliği (EURAS) & Avrasya Yükseköğretim Zirvesi (EURIE) Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın’ın katılımlarıyla “Türkiye’de ve Dünyada COVID-19 Pandemisinin Sosyal, Ekonomik, İnsani Sonuçları” başlıklı bir webinar düzenlendi. 

Doç. Dr. Mustafa Aydın; COVID-19’un ekonomik alanda istihdam, ücretler ve çalışma modelleri gibi birçok noktayı yakından etkilediğini vurgulayarak, “Özellikle çalışma modellerindeki değişim; hem yöneticileri hem de çalışanları, dijitalleşmeye ayak uyduracak aksiyonları almaya itti.” dedi.

Öte yandan nüfusun çoğunun zorunlu sosyal mesafe nedeniyle günlük yaşamın normal ritmindeki değişikliğe adapte olmaya çalıştığını belirten Aydın; herkesin iş, aile ve sosyal çevresiyle bir araya gelme konusunda fedakârlık gösterdiğini dile getirdi ve bunun aynı zamanda kolektif bir bilinç oluşturduğuna da dikkat çekti. Ayrıca bu kolektif bilinç sayesinde; bireylerin arkadaşları ve aileleriyle geçirdikleri zaman ile kültürel değerlerin ne kadar kıymetli olduğunu da bir kez daha anladıklarını sözlerine ekledi.


“COVID-19 CREATED A COLLECTIVE CONSCIOUSNESS”

A webinar titled “Social, Economic and Human Consequences of the COVID-19 Pandemic in Turkey and in the World” was held with the participation of the president of Eurasian Universities Union (EURAS) & Eurasian Higher Education Summit (EURIE) Assoc. Prof. Mustafa Aydın.

Assoc. Prof. Mustafa Aydin emphasized that COVID-19 closely affects many things such as employment, wages and working models in the economic field, “Especially the change in working models; It pushed both managers and employees to take actions to keep up with digitalization.” said.

On the other hand, Aydın stated that most of the population is trying to adapt to the change in the normal rhythm of daily life due to compulsory social distance; He stated that everyone makes sacrifices to come together with their work, family and social circles, and also drew attention to the fact that this creates a collective consciousness. In addition, he added that they once again understood how precious cultural values are with the time individuals spend with their friends and families thanks to this collective consciousness.

https://mustafaaydin.com/wp-content/uploads/2021/12/pandemi-sonrasi-egitimde-1-1-scaled.jpg

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, Azerbaycan ziyaretinde “Pandemi Sonrası Eğitimde Farklı Yönelimler” konulu konferansa katıldı. Aydın, 25 Rektör ve Bakanlık temsilcilerinin katıldığı konferansta; 21. yüzyılda iletişim, iş birliği, yaratıcılık, eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerini güçlendiren ortamlara ihtiyaç duyulduğunu aktararak yeni eğitim stratejilerinin bu başlıklar altında değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Pandemiden sonra ‘harmanlanmış öğrenme’ olarak adlandırılan bir kombinasyon olan uzaktan öğrenme ve yüz yüze öğrenmenin artarak benimsendiğini vurgulayan Aydın, “Karma öğrenme, teknoloji açısından zengin öğretim ile aynı şey değildir. İleri teknoloji, aygıtların ötesine geçer. Harmanlanmış öğrenme; her öğrenciye zaman, yer, yol ve öğrenme hızı üzerinde artan öğrenci kontrolü dâhil olmak üzere daha kişiselleştirilmiş bir öğrenme deneyimi sağlamak için internetten yararlanmayı içerir.” dedi.


“IN THE 21st CENTURY; WE DETERMINE STRATEGIES BASED ON COMMUNICATION, COLLABORATION AND CREATIVITY”

The president of Istanbul Aydın University (IAU) Assoc. Prof. Mustafa Aydın attended the conference on “Different Trends in Post-Pandemic Education” during his visit to Azerbaijan. Aydın, 25 Rectors and Ministry representatives attended the conference; Aydın noted that in the 21st century, we need environments that strengthen communication, cooperation, creativity, critical thinking and problem-solving skills he pointed out that new education strategies should be evaluated under these headings.

Emphasizing that the combination of distance learning and face-to-face learning called ‘hybrid learning’ are increasingly adopted after the pandemic, Aydın said, “Hybrid learning is not the same as technology-rich teaching. Advanced technology goes beyond devices. Hybrid learning involves leveraging the internet to provide each student with a more personalized learning experience, including increased student control over time, place, path and learning pace.” said.

https://mustafaaydin.com/wp-content/uploads/2021/12/2.12-DIASPORA-BAKANLIK-SILTI-1.jpeg

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın; Azerbaycan ziyaretinde Diaspora Bakan Yardımcısı ve beraberindeki heyetle, Türkiye-Azerbaycan lobi faaliyetlerinin artırılması ile Avrasya Üniversiteler Birliği (EURAS) konusunu görüştü. 

Avrasya bölgesindeki sosyal, kültürel ve bilimsel faaliyetlerde paylaşım, gelişim ve farkındalık unsurlarını daha üst seviyeye taşımak amacıyla kurulan Avrasya Üniversiteler Birliği’nin eğitim programı olan EURAS Akademi’nin, katılımcıların yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olmayı ve belirli konulardaki bakış açılarının genişlemesini amaçladığını ifade eden Aydın; üniversitelerin uluslararasılaşma süreçlerini güçlendirmesi gerektiğini vurguladı.

Aydın, uluslararasılaşma konusunda devletlerin de üniversiteler kadar bilinçli ve müdahil olduğunu belirterek; “Devletler, üniversitelerini dünyaya açılmaya, yeni iş birlikleri kurmaya, uluslararası öğrenci sayılarını artırmaya teşvik ediyor. Bugün üniversiteler biliyorlar ki; eğer uluslararasılaşma süreçlerini başlatmaz ve eğitim kadrolarını, kampüslerini, öğrenci profillerini çok uluslu hâle getirmezlerse kaliteyi artırmak, araştırmalara fon bulmak, öğrenci sayılarını artırmak mümkün olmayacak.” dedi. Ayrıca Doç. Dr. Mustafa Aydın’a, eğitimde uluslararasılaşma konusundaki faaliyetlerinden dolayı Bakanlık Şilti takdim edildi.


“STATES ARE AS CONSCIOUS ABOUT INTERNATIONALIZATION AS UNIVERSITIES”

During his visit to Azerbaijan, The president of Istanbul Aydın University (IAU) Assoc. Prof. Mustafa Aydın discussed about increasing Turkey-Azerbaijan lobbying activities and the Eurasian Universities Union (EURAS) with the Deputy Minister of Diaspora and delegation.

Aydın expressed that EURAS Academy, the training program of the Eurasian Universities Union, which was established to raise the sharing, development and awareness elements in social, cultural and scientific activities in the Eurasian region, aims to help the participants develop their skills and to form their perspectives on a certain subject. Aydın said that universities should improve their internationalization processes.

Aydın stated that states are as conscious and involved in internationalization as universities, “States encourage their universities to open up to the world, to establish new collaborations and to increase the number of international students. Today, universities know that if they do not initiate internationalization processes and make their teaching staff, campuses and student profiles multinational, it is not possible to increase quality, to find funding for research, and to increase the number of students.” he said.

background

Twitter'da takip edin

Haberler, güncellemeler ve bilgilendirmeler için takip edin.

İstanbul Aydın Üniv. Müt.Hyt.Bşk./ BiL Holding ve BİL Eğitim Kurumları Yön.Krl.Bşk./Kıbrıs İlim Üniv. Onursal Bşk.

 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image

Instagram'da takip edin

TAKİP ET @docdrmustafaaydin